Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Màquines

1,578 views

Published on

Tema 13 de Coneixement del Medi para Segon de Educació Primària en la Comunitat Valenciana. Projecte Els Camins del Saber, editorial Santillana - Voramar.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Màquines

 1. 1. LES MÀQUINESI ELS INVENTS
 2. 2. Tema 13Presentació per aestudiar el tema 13de Coneixement delMedi de Segon dePrimària.
 3. 3. Aquestes són màquines...
 4. 4. Què són les màquines?Les màquines sónobjectes que ajuden a fertreballs amb facilitat.Estalvien temps i esforç ales persones.Exemples: el carretó per atransportar coses i el frigorífic per aconservar els aliments.
 5. 5. Les màquines poden sersimples o complexes:Les tisores són una màquina simple perquètenen poques peces.El cotxe és una màquina complexa perquè témoltes peces.
 6. 6. Lenergia i les màquines.Les màquinesfuncionen amb:● la força de lespersones.● Combustible(gasolina o gasoil).● Lelectricitat.
 7. 7. Els inventsEls invents sóncreacions dunacosa que abans noexistia.Les persones, per amillorar la seua vida, haninventat moltes coses.Uns invents es fan apartir daltres.
 8. 8. Alguns dels invents mésimportants de la història dela humanitat.
 9. 9. Milloren el treball:
 10. 10. Milloren la vida a casa:
 11. 11. Milloren el transport:
 12. 12. Un lloc on trobem màquines:http://edu365.cat/aulanet/comfuncionen/Fent clic en aquest enllaç trobaràs moltesmàquines i també podràs comprendre elseu funcionament. És molt interesant.
 13. 13. Repàs del tema: si ets capaç derespondre be aquestes questions,domines el tema:●Què són les màquines? Posa dosexemples de màquines.●Cita una màquina simple i unacomplexa.●Com funcionen les màquines?●Què són els invents?●Digues 4 invents importants de lahistòria de la humanitat.
 14. 14. FINHem arribat a lafinalització daquestapresentació.Espere que haja sigut delvostre gust i la vostrautilitat.El Altet, 15 de maig de 2013.Pedro Cubero Villalba.

×