Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fitxa ortogr r rr 1er

  • Be the first to comment

Fitxa ortogr r rr 1er

  1. 1. Fitxa r i rr 1er 1. Ressegueix R r RR rr 2. Encercla amb colors R Blau r Vermell
  2. 2. Fitxa r i rr 1er 3. Ressegueix les paraules i copia rata rosa Reis Mags carro barret guitarra 4. Encercla les r i R. La rata i el ratolí roseguen pà. En Roger i la Regina retallen paper. Compra roba rosa per a la Raquel.
  3. 3. Fitxa r i rr 1er 5. Completa seguint el codi r rr La oba La pissa a ió El ba et El aspall El ca o La go a La ita i el aul han fet un castell de so a. En amón co e pel ca er.
  4. 4. Fitxa r i rr 1er Relaciona 6. Relaciona riu rem sorra r raïm guitarra roca rr barret carro 7. Escriu paraules amb la r i la rr rosa gorra Paraules amb r Paraules amb rr
  5. 5. Fitxa r i rr 1er 8. Completa les paraules amb r o rr ma _ ó _ eis Mags _ osa _ atolí _ eina guita _ a ca _ o a _ òs sama _ eta te _ a co _ al _ aïm 9. Relaciona r rr
  6. 6. Fitxa r i rr 1er 10. Encerca les r i rr i classifica carro bandera careta terra gerro cadira cara gorra Sonen com pera Sonen com barret ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ 11. Copia La Maria ha dinat un plat d’ i una .
  7. 7. Fitxa r i rr 1er 12. classifica Encerca les r i classifica ràdio ratolí corona mirall roba cirera rellotge ulleres Sonen com pera Sonen com rosa ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ 13. Copia El Ramón va regalar una a la
  8. 8. Fitxa r i rr 1er 14. Classifica les paraules segons el seu so carro corona carrer ruc raïm cara bateria sorra rosa mare Sonen fluix, com pera pera. Sonen fort, com rosa o barret. barret 15. Dictat de paraules amb r i rr

×