Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

*MÓN INFANTIL & C. INICIAL": PROJECTE LA PREHISTÒRIA

Projecte de treball cooperatiu sobre la Prehistòria.
Alumnes de segon de Primària
2015-16

  • Be the first to comment

*MÓN INFANTIL & C. INICIAL": PROJECTE LA PREHISTÒRIA

  1. 1. PROJECTE LA PREHISTÒRIA Alumnes de: 2on A de Primària CURS 2015-2016 Aplicació usada: BOOK CREATOR Tutoritzat per: MIREIA TORRENT @mireia_torrent
  2. 2. LA PREHISTÒRIA
  3. 3. LA PREHISTÒRIA Equips d'investigació: Anna Morales Carla Moreno Quique Morros Pere Pons Jorge Borillo Laiza Fornieles Pep Giner Clàudia González Daniil Borrallo Jan López Jayko Quijada Adrià Zafra Pau Novo Jan Nusas Maria Sánchez Marta Vargas Aina Casals Lucía Rodríguez Núria Sanromà Bet Verdaguer Martí Marcet Estel Prat Núria Segundo Marc Verdaguer Mireia García Edurne Morales
  4. 4. Les Edats de la Història: PREHISTÒRIA EDAT ANTIGA EDAT MITJANA EDAT MODERNA EDAT CONTEMPORÀNIA
  5. 5. Què és la Prehistòria? Vaig a investigar amb els meus amics...
  6. 6. LES ETAPES DE LA PREHISTÒRIA Marc Verdaguer Estel Prat Martí Marcet Núria Segundo
  7. 7. DEFINICIÓ DE PREHISTÒRIA La Prehistòria és el primer gran període de la història de la humanitat i el més llarg. No en tenim cap document escrit, perquè aleshores l'ésser humà no en sabia, d'escriure. Per això situem la Prehistòria abans de la Història. L'única manera que tenim de conèixer com vivien els nostres avantpassats de la Prehistòria és estudiar les restes que han perdurat fins als nostres dies.
  8. 8. EVOLUCIÓ DE L'HOME. Australopithecus Homo hàbilis Homo erectus Homo sapiens neanderthalensis Homo sapiens sapiens ELS NOSTRES AVANTPASSATS
  9. 9. EVOLUCIÓ DE L'HOME
  10. 10. EVOLUCIÓ DE L'HOME
  11. 11. LES DIFERENTS FASES DE LA 1. EDAT DE PEDRA: -Paleolític -Mesolític -Neolític 2.EDAT DELS METALLS: -Edat del coure -Edat del bronze -Edat del ferro
  12. 12. LÍNIA DE TEMPS
  13. 13. -Ús d'instruments r e a l i t z a t s p r i n c i p a l m e n t e n pedra. -També feien eines d'os, de banyes o fusta. - C a ç a , p e s c a i recol.lecció de fruits. EDAT DE PEDRA CARACTERÍSTIQUES MÉS IMPORTANTS:
  14. 14. EDAT DE PEDRA -Vivien en coves i en petits grups que es deien clans -Aparició del foc. -Van començar a comunicar- se - I t a m b é a p a r e i x l ' a r t rupestre -Altres descobertes com la vela per a navegar, la roda, la tracció animal.
  15. 15. -El primer metall que es va fer servir ( al Pròxim Orient, a Egipte i al Mediterrani oriental) va ser el coure, i després el bronze, que és un aliatge de coure i estany, i més tard el ferro. L' edat dels metalls . EDAT DELS METALLS CARACTERÍSTIQUES MÉS IMPORTANTS: -Es milloren les eines de treball i les armes -Monuments religiosos
  16. 16. EDAT DELS METALLS A l'edat dels metalls es generalitzà l'ús dels diferents metalls: el coure, el bronze i el ferro.
  17. 17. TREBALL COOPERATIU
  18. 18. TREBALL COOPERATIU
  19. 19. TREBALL COOPERATIU
  20. 20. L'ALIMENTACIÓ PERE PONS ANNA MORALES QUIQUE MORROS CARLA MORENO
  21. 21. Com s'alimentaven els prehistòrics?
  22. 22. L'ALIMENTACIÓ AL PALEOLÍTIC CAÇA PESCA RECOL.LECCIÓ
  23. 23. Quan caçaven. El seu menjar era bisons, mamuts, insectes, rinoceronts, cavalls, cérvols, cabres. L'ALIMENTACIÓ AL PALEOLÍTIC
  24. 24. L'ALIMENTACIÓ AL PALEOLÍTIC Caçaven en grups
  25. 25. LA PESCA Quan pescaven els hi agradava el peix i el marisc L'ALIMENTACIÓ AL PALEOLÍTIC
  26. 26. L'ALIMENTACIÓ AL PALEOLÍTIC Quan es pujaven als arbres recol.lectaven fulles, arrels, fruits, llavors. La recol.lecció:
  27. 27. Tota la tribu s'ha reunit al voltant del foc i gaudeix de trossos generosos de carn a la brasa fins i tot mengen el fetge i els cervells. La resta de la carn es talla en diversos trossos que es conservaran en una mena de pou excavat sota el glaç
  28. 28. L'ALIMENTACIÓ AL NEOLÍTIC Les persones del Neolític ja no voltaven tant i van passar a ser de nòmades a sedentaris. Llavors van descobrir l'agricultura i la ramaderia
  29. 29. Els seus primers conreus eren: cereals,blat,sègol,civada,llegums,llenties,cigrons,pèsols . Van començar a utilitzar eines per excavar i per treballar el camp. PRIMERS CONREUS L'ALIMENTACIÓ AL NEOLÍTIC
  30. 30. L'ALIMENTACIÓ AL NEOLÍTIC La ramaderia: Van començar a domesticar animals: el primer va ser el gos. També el bou, el cavall, l'ase, el be, l'ovella i el porc.
  31. 31. TREBALL COOPERATIU
  32. 32. TREBALL COOPERATIU
  33. 33. TREBALL COOPERATIU
  34. 34. COM ES VESTIEN? Maria Sánchez Pau Novo Marta Vargas Jan Nusas
  35. 35. COM ES VESTIEN A LA PREHISTÒRIA?
  36. 36. Primer netejaven i raspallaven les pells dels animals que caçaven. Després les deixaven estirades i tallaven les peces amb un ganivet. Després es foradava el cuir amb punxons i, per últim, es cosia amb agulles i es guarnia. COM ES VESTIEN A LA PREHISTÒRIA?
  37. 37. Aquest objecte va revolucionar la vida dels homes i dones prehistòrics, ja que els va permetre fabricar sacs de cuir i vestits de debò. LA INVENCIÓ DE L'AGULLA L'agulla es talla en un tros de fusta o d'os amb pedres punxegudes com el sílex. Un extrem ha de tenir la punta esmolada i en l'altre es fa un forat.
  38. 38. Els tendons d'animals o alguns vegetals es feien servir com a fil. COM ERA EL FIL?
  39. 39. Els homes caçadors es cobrien amb la pell dels animals perquè així s'assemblaven als animals caçats. ELS PRIMERS HOMES ELS PRIMERS HOMES
  40. 40. Fet per la Marta Vargas
  41. 41. ELS PRIMERS TEIXITS El vestit de teixit va aparèixer fa 5 ó 6 mil anys, coincidint amb el pas de l'home caçador a l'home agricultor.
  42. 42. ELS PRIMERS TEIXITS També van inventar un aparell per fer robes, que es diu teler.
  43. 43. TREBALL COOPERATIU
  44. 44. TREBALL COOPERATIU
  45. 45. TREBALL COOPERATIU
  46. 46. LES EINES I COM CAÇAVEN Aina Casals Lucía Rodríguez Bet Verdaguer Núria Sanromà
  47. 47. PER QUÈ ERA IMPORTANT LA CAÇA? E s t a v e n g r a n p a r t d e l d i a caçant perquè menjaven tot el que aconseguien. Per això, sempre pensaven com millorar les eines de caça.
  48. 48. Per caçar els animals els preparaven trampes i feien servir armes de pedra que ells mateixos fabricaven. N'extreien la carn per menjar i la pell per construir les tendes. Els ossos i les banyes per fer- ne eines, els tendons per fabricar cordes.... Amb els ossos o amb les b a n y e s d e l s a n i m a l s fabricaven arpons per pescar. COM CAÇAVEN?
  49. 49. EINES DE CAÇA AL PALEOLÍTIC Al Paleolític tiraven pedres als animals. Després van fer armes fetes amb pedres que picaven una gran amb una petita. També les lligaven a un pal.
  50. 50. EINES DE PEDRA
  51. 51. Garrot, llances, destral i arcs i fletxes. TIPUS D'ARMES
  52. 52. EINES AL NEOLÍTIC Van començar a inventar-se eines pel camp: aixades, pals per cavar, morters, la falç.
  53. 53. TREBALL COOPERATIU
  54. 54. TREBALL COOPERATIU
  55. 55. TREBALL COOPERATIU
  56. 56. DESCOBERTA DEL FOC Jayko Quijada Daniil Borrallo Adrià Zafra Jan López
  57. 57. QUAN ES VA DESCOBRIR EL FOC? Durant la Prehistòria l'Homo erectus va descobrir el foc per casualitat perquè es pensava que era un animal perillós.
  58. 58. COM ES VA DESCOBRIR EL FOC? Hi ha dues teories de la descoberta del foc. Una diu que un llamp va caure i va incendiar un arbre L'altre teoria diu que estaven fregant dos pals amb una mica de palla a sota i es va encendre.
  59. 59. AMB EL FOC VAN PODER... 1. Defendre's dels animals 2. Protegir-se del fred
  60. 60. AMB EL FOC VAN PODER... 3. Cuinar el menjar 4. Millorar les armes
  61. 61. MANERES DE FER FOC Van aprendre a fer foc de dues maneres. Picant dues pedres Fregant dos pals amb una mica de palla a sota
  62. 62. TREBALL COOPERATIU
  63. 63. TREBALL COOPERATIU
  64. 64. COM VIVIEN I ON VIVIEN Edurne Morales Mireia García
  65. 65. Els grups van viure generalment en coves que els protegien del fred i la humitat. Les coves tenien àrees d'activitats ben definides: lloc per encendre la foguera, tallers per al treball de pedra, os, fusta etc., àrees sagrades per a les cerimònies, el culte i la màgia, piletes naturals per a l'aigua. COM VIVIEN AL PALEOLÍTIC
  66. 66. COM VIVIEN AL PALEOLÍTIC
  67. 67. Com eren les cases? Els primers homes prehistòrics vivien a la Sabana d'Àfrica,dormien en tendes fetes de pells, vivien en coves o en algun refugi natural. COM VIVIEN AL PALEOLÍTIC
  68. 68. LESCABANES COM VIVIEN AL PALEOLÍTIC
  69. 69. Es van haver d'organitzar residències permanents per emmagatzemar les collites i les eines: aixades, pals de cavar, morters, recipients per les llavors i els fruits. COM VIVIEN AL NEOLÍTIC Van descobrir l'agricultura que els va permetre viure en un lloc, primers poblats més estables.
  70. 70. COM VIVIEN A L'EDAT DELS METALLS Comencen a formar-se els primers poblats fortificats.
  71. 71. COM VIVIEN A L'EDAT DELS METALLS
  72. 72. EL PAISATGE DE LA PREHISTÒRIA
  73. 73. TREBALL COOPERATIU
  74. 74. TREBALL COOPERATIU
  75. 75. TREBALL COOPERATIU
  76. 76. ARTESANIA, PINTURES RUPESTRES, MONUMENTS MEGALÍTICS Jorge Borillo Clàudia González Pep Giner Laiza Fornieles
  77. 77. Hi havia Art a la Prehistòria?
  78. 78. Què hem trobat? Pintures rupestres Monuments megalítics Estatuetes UN PETIT ESQUEMA
  79. 79. Són les pintures que feien a les parets rocoses de les coves al Paleolític. Que ès la pintura rupestre? L'ART AL PALEOLÍTIC
  80. 80. LA PINTURA RUPESTRE Hi ha diferents teories, però es creu que tenien un significat màgic. Si els homes pintaven animals, pensaven que això els ajudaria a tenir una bona caça, també es pensava que podia tenir un sentit relacionat en tenir fills. dibuixaven o pintaven als diferents animals que caçaven escenes de significat ritual o màgic Què pintaven?
  81. 81. LA PINTURA RUPESTRE ON PINTAVEN? Pintaven a les parets i als sostres de les coves QUÈ PINTAVEN? Animals que caçaven (toros, rens, bisons) Figures humanes Símbols
  82. 82. Feien servir pigments naturals com ara: òxid de ferro, cal, carbó, fang, sang, ous, greix d'animals, colorant extret de plantes i diferents tipus de terres. QUINS MATERIALS FEIEN SERVIR? Com a pinzells feien servir: pèl, plomes i branquetes de plantes.
  83. 83. Lascaux, França PINTURES RUPESTRES MÉS IMPORTANTS Altamira (Cantàbria, Espanya)
  84. 84. LA COVA DE LES MANS Es troba a l'Argentina les pintures són negatius de les mans dels pintors. PINTURES RUPESTRES MÉS IMPORTANTS
  85. 85. L'ART AL NEOLÍTIC Va sorgir la ceràmica per transportar aigua i aliments. També es van trobar construccions megalítiques
  86. 86. TIPUS DE CONSTRUCCIONS MEGALÍTIQUES MEGÀLIT monument prehistòric fet amb pedres de grans dimensions MENHIR Tipus de megàlit format per una gran pedra allargada i col·locada en posició vertical.És una de les primeres creacions arquitectòniques de la història.
  87. 87. TIPUS DE CONSTRUCCIONS MEGALÍTIQUES DOLMEN tipus de megàlit compost per una pedra plana col·locada damunt de dues o més pedres verticals. És un monument molt avantguardista dins de l'arquitectura funerària del moment CROMLEC Tipus de megàlitic format per pedres alçades i aïllades ( un cercle de menhirs). E És molt funcional com a observatori astronòmic
  88. 88. TIPUS DE CONSTRUCCIONS MEGALÍTIQUES Aquest menhir és el més gran d'Espanya, i està a Mollet del Vallès Els menhirs marcaven els limíts territorials d'un poble o eren el centre de cerimònies religioses .
  89. 89. ESCULTURES DE PEDRA Aquesta figura de pedra va ser descoberta a Àustria. És la més antiga. Es diu Venus de Willendorf. Mesura 10'5 centimetres ESTATUETES
  90. 90. TREBALL COOPERATIU
  91. 91. TREBALL COOPERATIU
  92. 92. TREBALL COOPERATIU
  93. 93. Alumnes de: 2on A de Primària CURS 2015-2016 LA PREHISTÒRIA

    Be the first to comment

    Login to see the comments

  • GeliRojo

    May. 12, 2018
  • evaropero3

    Apr. 19, 2021

Projecte de treball cooperatiu sobre la Prehistòria. Alumnes de segon de Primària 2015-16

Views

Total views

34,919

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

30,090

Actions

Downloads

96

Shares

0

Comments

0

Likes

2

×