Partihallsförbindelsen - Föredrag på Chalmers 2012

595 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Partihallsförbindelsen - Föredrag på Chalmers 2012

 1. 1. PartihallsförbindelsenPer-Ola Svahn, Projekteringsledare Skanska Partihallsförbindelsen
 2. 2. − Beställare: Trafikverket− Entreprenör: Skanska Sverige AB− Kontraktssumma: 1.241.200.000 SEK− Byggtid: 2008-06-10 – 2011-11-30− Totalentreprenad Partihallsförbindelsen
 3. 3. Väg 45/E20 PartihallsförbindelsenStålentreprenör: Ruukki NorgeKonsulter: Skanska Teknik Ramböll Sverige Inhouse Tech Johs Holt AS32009-10-07 Partihallsförbindelsen
 4. 4. Omfattning E20 5 Partihallsförbindelsen Partihallsförbindelsen
 5. 5. KonstruktionerPartihallsbron E45/E20 1130 mBroar E20 2 stGångbro E20TrågStödmurar 1000 m Partihallsförbindelsen
 6. 6. Projekteringsprocessen− Projektering arbetsplan 2003− Förändrad finansieringssituation - enbart bygghandlingar för PHF togs fram− Överklagande av arbetsplan och detaljplan - fördröjd upphandling− Anbudsförfrågan 2007-05 Partihallsförbindelsen
 7. 7. Projekteringsprocessen (forts.)− Kontrakt totalentreprenad 2008-06-10− Skanskas projektering startar 2008-08− Produktionsstart (pålning bro) 2009-01 Partihallsförbindelsen
 8. 8. Gestaltning Partihallsförbindelsen
 9. 9. Partihallsbron Partihallsförbindelsen
 10. 10. Väg 45/E20 PartihallsförbindelsenUTMANINGAR I PROJEKTET112009-10-07 Partihallsförbindelsen
 11. 11. Åtkomlighet − Biltrafik; E20, Väg 45 och lokalgator − Spårvagnstrafik − Järnvägstrafik; Bohusbanan, Norge/Vänerlänken, Västra stambanan − Fjärrvärmeledning(ar) − Övriga ledningar − Platsbrist för traditionellt produktion.122009-10-07 Partihallsförbindelsen
 12. 12. Väg 45/E20 PartihallsförbindelsenTEMPORÄRA TRAFIKSKEDEN132009-10-07 Partihallsförbindelsen
 13. 13. Marieholm före byggstart142009-10-07 Partihallsförbindelsen
 14. 14. Marieholm Skede 1 • Grundförstärkningar omkring landfäste A1 • Del av tätskärm • Utbyggnad väg 45 • Utbyggnad Partihallsbron152009-10-07 Partihallsförbindelsen
 15. 15. Marieholm Skede 2 Resterande arbeten Marieholm162009-10-07 Partihallsförbindelsen
 16. 16. Ånäs Skede 1 & 2•Markarbeten•Breddning E20•Ombyggnad Ånäsvägen•Stödmurar längs E20 (1 4Q)•Gångbro över E20 (1 4D)•Östra fördröjningsmagasinet•Stöd A22S & A22N•Markarbeten•Bro 1 4C med stödmurar och tråg•Västra fördröjningsmagasinet 17 2009-10-07 Partihallsförbindelsen
 17. 17. Ånäs Skede 3• Markarbeten• Broarbeten 18 2009-10-07 Partihallsförbindelsen
 18. 18. TeknikGrundläggning - jordundanträngning vid pålslagning (järnvägsbro Skäran) - sättningar av kohesionspålade stöd (Marieholm) - utrymmesbrist för tätt placerade pålgrupper (Ånäs) - stabilitet i området omkring Säveån (montage stål) - temporära geokonstruktioner (sponter vid v:a stambanan Ånäs)Broöverbyggnad - varierande sektionsformer och komplicerad geometri - åtkomlighet styr konstruktionsutformningen 19 2009-10-07 Partihallsförbindelsen
 19. 19. Väg 45/E20 PartihallsförbindelsenUNDERBYGGNAD- Kohesionspålade stöd vid stora marksättningar202009-10-07 Partihallsförbindelsen
 20. 20. Grundläggning Partihallsbron Kommentar: En stor utmaning att grundlägga enAvschaktat kontinuerlig bro med kohesionspålarområde i ett område med stora pågående marksättningar MS = 720 mm MS = 1080 mm MS = 1560 mm Spontlåda Påhängslaster MS = angivna marksättningar Öppen schakt Inga påhängslaster efter 120 år 21 2009-10-07 Partihallsförbindelsen
 21. 21. Pålgrundläggning i områden med stora marksättningar Jordlager med pågående marksättningar ca 30 m222009-04-28 Partihallsförbindelsen
 22. 22. Avancerade analyserBeställarens krav på minimalapållängder om 78 m bedömdes varaonödigt konservativa.Med stöd av avanceradegenutvecklad beräkningsteknikvågade vi föreslå reduceradepållängder. 23 2009-04-28 Partihallsförbindelsen
 23. 23. Underbyggnad -bottenplatta242009-10-07 Partihallsförbindelsen
 24. 24. Underbyggnad -pelare252009-10-07 Partihallsförbindelsen
 25. 25. Väg 45/E20 PartihallsförbindelsenBROÖVERBYGGNAD- Betongbro- Samverkansbro262009-10-07 Partihallsförbindelsen
 26. 26. Betongbro Sekvenser: 1. Ställning och form 2. A & G lådbotten och väggar 3. A & G farbana 4. Uppspänning del 1 5. Formsänkning 6. Uppspänning del 2 7. Gjutning kantbalk272009-10-07 Partihallsförbindelsen
 27. 27. Betongbro –ställning & form (forts.)282009-10-07 Partihallsförbindelsen
 28. 28. Betongbro –armering & gjutning292009-10-07 Partihallsförbindelsen
 29. 29. Betongbro (forts.) Spännarmering302009-10-07 Partihallsförbindelsen
 30. 30. Betongbro (forts.) SpännarmeringA1 A2 A3 A4 A5/A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 31 2009-10-07 Partihallsförbindelsen
 31. 31. Betongbro –analys och dimensionering− Analys utförs med RM-Bridge (under- och överbyggnad)− Bron är i tvärled dimensionerad med en separat FE-modell− Stora vrideffekter i bron på grund av kraftig krökning− Pelar/lagerutformning olämplig ur statisk synpunkt322009-10-07 Partihallsförbindelsen
 32. 32. Samverkansbro Gjutning av betongfarbanaMontageetapp 1Kranlyft & pontoner Montageetapp 2A1 Kranlyft Montageetapp 4 Kranlyft Montageetapp 3 Lansering Montageetapp 5 Lansering 33 2009-10-07 Partihallsförbindelsen
 33. 33. Stålbron tillverkas i Sandnessjøen i NorgeTransport medlastbil alternativt båt 34 2009-10-07 Partihallsförbindelsen
 34. 34. Tillverkning av stållådor352009-10-07 Partihallsförbindelsen
 35. 35. Tillverkning av stållådor (forts.)362009-10-07 Partihallsförbindelsen
 36. 36. Montage av stållådor372009-10-07 Partihallsförbindelsen
 37. 37. Montage av stållådor (forts.)382009-10-07 Partihallsförbindelsen
 38. 38. 39 Partihallsförbindelsen
 39. 39. 40 Partihallsförbindelsen
 40. 40. 41 Partihallsförbindelsen
 41. 41. 42 Partihallsförbindelsen
 42. 42. Farbana -form432010-02-25 Partihallsförbindelsen
 43. 43. 44 Partihallsförbindelsen
 44. 44. Farbana –armering & gjutning452010-02-25 Partihallsförbindelsen
 45. 45. Samverkansbro –analys och dimensionering− Analys av underbyggnad utförs med RM-Bridge− ”3D-effekter” i överbyggnad studeras med balk/skalmodell− Samverkanskonstruktion dimensioneras i 2D-program− Stålkonstruktionen är dåligt utnyttjad med hänsyn till estetiska krav462009-10-07 Partihallsförbindelsen
 46. 46. 50 Partihallsförbindelsen

×