Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Dimensionering av fiberbetongkonstruktioner 
enligt SS 812310 
Svenska Betongföreningen Programråd Väst 
Jonas Carlswärd 
...
Innehåll presentation 
• Fiberbetong - allmänt 
• Dimensionering fiberbetong 
• Kommittéarbete 
• Kort om standarden SS 81...
Varför fiberbetong? 
• Arbetsmiljö 
• Rationellt, speciellt i kombination med SKB 
• Sprickminimering 
Fibertyper 
• Många...
Användningsområden 
Användningsområden stålfibrer 
– Sprutbetong 
– Pågjutningar 
– Fundament 
– Golv på mark 
– Industrig...
Dimensioneringsregler 
Flera handböcker, guider har tagits fram i Sverige, bl a 
• CBI 1:89 ”Handledning för dimensionerin...
Dimensioneringsregler 
Varför ny dimensioneringsstandard? 
• Tidigare handledningar (Btgrapport 4, 13 m fl) begränsad 
anv...
Dimensioneringsregler 
Nyare dimensioneringsregler/standarder 
• DAFStb ”Technical rules for steel fibre reinforced concre...
Kommittéarbetet 
SIS TK 190 / AG 2 Icke-traditionell armering 
• Start 2003 
• Standarder för fibrer (SS-EN 14889-1 och -2...
Kommittéarbetet 
Arbetsgrupp 
• Jerry Hedebratt (ordf.) 
• Jonas Carlswärd (Betongindustri) 
• Ingemar Löfgren (TCG) 
• Pe...
Om standarden SS 812310 
Introduktion till standarden 
• Avsikten med standarden är att tillhandahålla nationella 
regler ...
Om standarden SS 812310 
Användning av standarden 
• Standarden gäller dimensionering av byggnader och 
anläggningar i bet...
Om standarden SS 812310 
Innehåll 
1. Allmänt 
2. Grundläggande dimensioneringsregler 
3. Material 
5. Bärverksanalys 
6. ...
Om standarden SS 812310 
Bilagor 
O. Beräkning av töjningar & spänningar vid böjning 
P. Produktionskontroll av fiberbeton...
TACK!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Dimensionering av fiberbetongkonstruktioner enligt SS 812310 - Jonas Carlswärd

992 views

Published on

Dimensionering av fiberbetongkonstruktioner enligt SS 812310. Presenterat av Jonas Carlswärd, Betongindustri AB, på Programråd Västs seminarium "Dimensionering av fiberbetongkonstruktioner – SS 812310:2014" den 29 oktober i Göteborg.

Published in: Engineering
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Dimensionering av fiberbetongkonstruktioner enligt SS 812310 - Jonas Carlswärd

 1. 1. Dimensionering av fiberbetongkonstruktioner enligt SS 812310 Svenska Betongföreningen Programråd Väst Jonas Carlswärd Betongindustri AB
 2. 2. Innehåll presentation • Fiberbetong - allmänt • Dimensionering fiberbetong • Kommittéarbete • Kort om standarden SS 812310
 3. 3. Varför fiberbetong? • Arbetsmiljö • Rationellt, speciellt i kombination med SKB • Sprickminimering Fibertyper • Många olika material och typer – Stål – Polymer – Kol – Basalt – Glas – mm Användning
 4. 4. Användningsområden Användningsområden stålfibrer – Sprutbetong – Pågjutningar – Fundament – Golv på mark – Industrigolv – Fribärande bjälklag?? Destrée, X. Concrete Engineering International (2009) Nackdelar stålfiberbetong – Ersätter ej konventionell armering fullt ut – ”Avsaknad” av dimensioneringsregler?
 5. 5. Dimensioneringsregler Flera handböcker, guider har tagits fram i Sverige, bl a • CBI 1:89 ”Handledning för dimensionering av fiberbetonggolv” • Betongrapport nr 4 (1995) • Betongrapport nr 13 (2008) Många internationella rekommendationer, bl a • Bekaert ”Guideline for steel fibre reinforced structures” (1995) • TR 34 ”Concrete industrial ground floors” • Rilem TC162-TDF ”Test and design methods for steel fibre reinforced concrete” (2003) • Veiledning stålfiberarmert betong, Norge (2006)
 6. 6. Dimensioneringsregler Varför ny dimensioneringsstandard? • Tidigare handledningar (Btgrapport 4, 13 m fl) begränsad användning • För golv, största applikationen, ställs oftast inga krav • Ofta erfarenhetsmässig dimensionering/rekommendation • Rekommenderad fibermängd/längd, exvis: C30/37 16 S2 FM20 FL50 VCT0,55 Fibermängd 20 kg/m3 Fiberlängd 50 mm • Tidigare regler/guider ej tillämpliga för bärverk (enl EK 2) 6 5 4 3 2 1 0 Ex) FL60 mm, FM 30 kg/m3 0 1 2 3 4 Flexural strength, MPa CMOD, mm Fibertyp A Fibertyp B Fibertyp C fR,1 fR,2 fR,3 fR,4
 7. 7. Dimensioneringsregler Nyare dimensioneringsregler/standarder • DAFStb ”Technical rules for steel fibre reinforced concrete” (2010) • Danska dimensioneringsregler (2014) – bygger på DAFStb • Svenska dimensioneringsregler (SS 812310:2014) • Komplement till EC 2 • Gäller generellt för bärverk
 8. 8. Kommittéarbetet SIS TK 190 / AG 2 Icke-traditionell armering • Start 2003 • Standarder för fibrer (SS-EN 14889-1 och -2), klart 2005 • TK 203/AG 2 Ad hoc-grupp (senare TK 556 / AG1) bildas 2006 • Dimensioneringsstandard för fiberbetong • Ursprungligen tänkt som tillägg till BBK • 2009, samma struktur som EK 2 • Remiss klar 2013 • Slutgiltig version 2014 SS-EN 14889-1,2 Fibrer för btg SS-EN 14885-1 Referensbetong SS-EN 14885-1 Effekt på hållfasthet SS-EN 14651 Balkprovning
 9. 9. Kommittéarbetet Arbetsgrupp • Jerry Hedebratt (ordf.) • Jonas Carlswärd (Betongindustri) • Ingemar Löfgren (TCG) • Peter Mjörnell (Bekaert) • Johan Silfwerbrand (CBI/KTH) • Annika Almqvist (handläggare, SIS) Övriga • Xavier Destrée (Arcelor Mittal, BE) • Hans Hedlund, Skanska • Anne Hoekstra (Bekaert, NL) • Janis Kamars (Primekss, LV) • Ulf G K Olsson (LTU) • Janis Oslejs (Primekss, LV) • Mats Pettersson (Arcelor Mittal) • Björn Täljsten (LTU) Deltagare
 10. 10. Om standarden SS 812310 Introduktion till standarden • Avsikten med standarden är att tillhandahålla nationella regler för dimensionering av fiberbetongkonstruktioner i enlighet med EK 2 • Standarden använder samma kapitelindelning som EK 2 • Upprepningar har undvikits varför man måste läsa standarden och EK 2 parallellt • Ej tvingande att följa
 11. 11. Om standarden SS 812310 Användning av standarden • Standarden gäller dimensionering av byggnader och anläggningar i betong med stål- eller polymerfibrer enligt SS-EN 14889-1 & SS-EN 14889-2 • Primärt stålfibrer pga tveksam effekt av plast • Standarden är avsedd att användas tillsammans med SS-EN 1992-1-1 Eurokod 2 Dimensionering av betongkonstruktioner – Del 1-1 allmänna regler och regler för byggnader • Generell dimensioneringsstandard, dvs inte enbart markunderstödda plattor 6 5 4 3 2 1 0 Provning enl SS-EN 14651:2005 60 kg/m3 stålfibrer 30 kg/m3 stålfibrer 0 1 2 3 4 5 6 Spricköppning (CMOD), mm Böjdraghållfasthet, MPa 4,6 kg/m3 plastfibrer CMOD4 = 3,5 mm f R4 = 3,9 MPa f R4 = 2,1 MPa f R4 = 0,8 MPa
 12. 12. Om standarden SS 812310 Innehåll 1. Allmänt 2. Grundläggande dimensioneringsregler 3. Material 5. Bärverksanalys 6. Brottgränstillstånd (ULS) 7. Bruksgränstillstånd (SLS) 8. Detaljutformning av armering och spännarmering 9. Detaljutformning av bärverksdelar och särskilda regler 11. Bärverk av lättballastbetong
 13. 13. Om standarden SS 812310 Bilagor O. Beräkning av töjningar & spänningar vid böjning P. Produktionskontroll av fiberbetong Q. Utförandekontroll av fiberbetong R. Förväntad variationskoefficient vid provning av fiberbetongbalkar i böjning enligt SS-EN 14651 S. Fiberbetong, statiskt obestämda konstruktioner och förstoringsfaktorer
 14. 14. TACK!

×