Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Noe Souto

  1. 1. CURROS ENRÍQUEZ NOÉ SOUTO POSE 3ºESO
  2. 2. ÍNDICE: CONTIDO DIAPOSITIVA • BIOGRAFÍA……………………………………………………………………………………………………………………3 • OBRA LITERARIA: AIRES DA MIÑA TERRA………………………………………………………4 • IMAXES AIRES DA MIÑA TERRA…………………………………………………………………………5 • OBRA LITERARIA: O DIVINO SAINETE………………………………………………………………6 • IMAXES O DIVINO SAINETE…………………………………………………………………………………7 • BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………………………………………………………………8
  3. 3. Curros Enríquez nace en Celanova no ano 1851. Na súa infancia tivo moitos conflitos co seu pai e con só 15 anos marchou vivir a Madrid. Neste lugar, estuda bacharelato, comeza a carreira de Dereito e colabora con varios xornais. Tamén escribiu o seu primeiro poema en lingua galega: “Cántiga”. No ano 1871, gañou un premio literario en Ourense coas composicións “A Virxe do Cristal”, “O gueiteiro” e “Unha voda en Einibó”. Curros regresa a Galicia para traballar na Delegación da Facenda. Un pouco máis tarde, no ano 1880, publica Aires da miña terra. O bispo de Ourense considera que algúns poemas son ofensivo para a fe católica e denúnciao ante o Goberno. O escritor foi condenado pero sae absolto. En 1894 emigra a Cuba, onde colabora con varios xornais e participa na creación da Real Academia Galega. Morre no ano 1908 na Habana e os seus restos están enterrados na Coruña. BIOGRAFÍA:
  4. 4. OBRA LITERARIA: AIRES DA MIÑA TERRA Este poemario foi publicado no ano 1880. Está formado por 21 poemas e pódense distinguir tres liñas temáticas: ❖Poesía social ou cívica: Curros entendía que o poeta debía estar comprometido co pobo e denunciar os problemas da sociedade. As súas críticas, protestaba contra a Igrexa, os fidalgos e os caciques. A maioría dos seu poemas reflicten ideas progresistas, contra a pena de morte... ❖Poesía costumista: Curros participou da estética romántica e costumista do seu tempo, continuando a liña de Rosalía e da literatura popular. O seu costumismo, mestúrase en ocasións coa intención reivindicativa. Esta temática, presenta unha escaseza na súa obra. ❖Poesía lírica: Nos seus poemas, Curros case non expresaba a súa situación anímica. Nos poemas, falaba de acontecementos familiares e noutros ofrecía unha visión pesimista da existencia.
  5. 5. OBRA LITERARIA: O DIVINO SAINETE “O divino sainete”, publicado en 1888 é un longo poema narrativo de temática satírica e social, tomando como modelo a Divina comedia de Dante. Neste poema, relata unha imaxinaria peregrinación a Roma para gañar o xubileo. Realiza a viaxe con Francisco Añón nun tren de sete vagóns, representando os sete pecados capitais. A partir deste tema, Curros realiza unha forte sátira anticlerical, social e literaria.

×