Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Noe Souto

literatura

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Noe Souto

  1. 1. CURROS ENRÍQUEZ NOÉ SOUTO POSE 3ºESO
  2. 2. ÍNDICE: CONTIDO DIAPOSITIVA • BIOGRAFÍA……………………………………………………………………………………………………………………3 • OBRA LITERARIA: AIRES DA MIÑA TERRA………………………………………………………4 • IMAXES AIRES DA MIÑA TERRA…………………………………………………………………………5 • OBRA LITERARIA: O DIVINO SAINETE………………………………………………………………6 • IMAXES O DIVINO SAINETE…………………………………………………………………………………7 • BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………………………………………………………………8
  3. 3. Curros Enríquez nace en Celanova no ano 1851. Na súa infancia tivo moitos conflitos co seu pai e con só 15 anos marchou vivir a Madrid. Neste lugar, estuda bacharelato, comeza a carreira de Dereito e colabora con varios xornais. Tamén escribiu o seu primeiro poema en lingua galega: “Cántiga”. No ano 1871, gañou un premio literario en Ourense coas composicións “A Virxe do Cristal”, “O gueiteiro” e “Unha voda en Einibó”. Curros regresa a Galicia para traballar na Delegación da Facenda. Un pouco máis tarde, no ano 1880, publica Aires da miña terra. O bispo de Ourense considera que algúns poemas son ofensivo para a fe católica e denúnciao ante o Goberno. O escritor foi condenado pero sae absolto. En 1894 emigra a Cuba, onde colabora con varios xornais e participa na creación da Real Academia Galega. Morre no ano 1908 na Habana e os seus restos están enterrados na Coruña. BIOGRAFÍA:
  4. 4. OBRA LITERARIA: AIRES DA MIÑA TERRA Este poemario foi publicado no ano 1880. Está formado por 21 poemas e pódense distinguir tres liñas temáticas: ❖Poesía social ou cívica: Curros entendía que o poeta debía estar comprometido co pobo e denunciar os problemas da sociedade. As súas críticas, protestaba contra a Igrexa, os fidalgos e os caciques. A maioría dos seu poemas reflicten ideas progresistas, contra a pena de morte... ❖Poesía costumista: Curros participou da estética romántica e costumista do seu tempo, continuando a liña de Rosalía e da literatura popular. O seu costumismo, mestúrase en ocasións coa intención reivindicativa. Esta temática, presenta unha escaseza na súa obra. ❖Poesía lírica: Nos seus poemas, Curros case non expresaba a súa situación anímica. Nos poemas, falaba de acontecementos familiares e noutros ofrecía unha visión pesimista da existencia.
  5. 5. OBRA LITERARIA: O DIVINO SAINETE “O divino sainete”, publicado en 1888 é un longo poema narrativo de temática satírica e social, tomando como modelo a Divina comedia de Dante. Neste poema, relata unha imaxinaria peregrinación a Roma para gañar o xubileo. Realiza a viaxe con Francisco Añón nun tren de sete vagóns, representando os sete pecados capitais. A partir deste tema, Curros realiza unha forte sátira anticlerical, social e literaria.

×