Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Passos per preparar un dictat

Passos per treballar els dictats

  • Be the first to comment

Passos per preparar un dictat

  1. 1. PASSOS PER PREPARAR UN DICTAT 1. LLEGEIXO tot el DICTAT: a. SUBRATLLO les PARAULES ON crec que FARÉ ERRORS b. Penso. ON EM PUC EQUIVOCAR? c. SEPARO les paraules en LLETRES i SÍL·LABES 2. DEMANO que em DICTIN EL DICTAT 3. MIRO els ERRORS i els TORNO A ESCRIURE 4. REPASSO les PARAULES on tinc errors: a. ON I PERQUÈ M’HE EQUIVOCAT? (penso en les normes d’ortografia) b. Treballo la meva MEMÒRIA VISUAL 5. Demano que me’l TORNIN A DICTAR 6. Faig el REPÀS FINAL!

×