Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Introducció a les TIC

872 views

Published on

Treball "Les TIC i l'educació"

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Introducció a les TIC

  1. 1. INTRODUCCIÓ A LES TIC <ul><li>Context de l’actual “societat de la informació”: </li></ul><ul><li>Les TIC han aconseguit trencar les barreres de l’espai i del temps (instantaneïtat del Messenger). </li></ul><ul><li>Els mitjans de comunicació cada vegada ens proporcionen més informació (Ex: Internet). </li></ul><ul><li>Usuaris cada vegada utilitzen més els mitjans per a coneixer millor el seu entorn (les seues demandes d’ informació seràn majors). </li></ul>
  2. 2. INTRODUCCIÓ A LES TIC <ul><li>Paper de l’ensenyament: preparar als alumnes per a desenvolupar-se en la societat (necessitat de rebre educació en les TIC). </li></ul><ul><li>Ensenyar un ús responsable de les TIC (informació valuosa/supèrflua, evitar sobreexposició d’informació i visions fragmentades de la realitat). </li></ul><ul><li>Gracies a les TIC: professor (transmissor coneixement/mediador procés d’aprenentage). </li></ul>
  3. 3. INTRODUCCIÓ A LES TIC <ul><li>Alumne (més actiu a les classes i creador de coneixement gracies als processos d’autoaprenentage). </li></ul><ul><li>Per tal d’adaptar-se a aquest nou context, els centres espanyols estàn incorporant, poc a poc, les TIC a les aules. </li></ul><ul><li>Investigació: Explicar el funcionament i usos principals de les TIC més importants (selecció).Contra la idea d’unes tecnologies difícils d’ utilitzar i que demanden grans sabers. </li></ul>

×