La Societat Digital i les seues Implicacions Educatives

261 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
261
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
40
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

La Societat Digital i les seues Implicacions Educatives

 1. 1. 28/5/2012 LA SOCIETAT DIGITAL I LES SEUES IMPLICACIONS EDUCATIVES Navarro Castelló, Davinia Azahara Picó Márquez, Mª del RocíoGrau en Mestre en Educació PrimàriaCurs: 2nAssignatura: Desenvolupament Curricular i Aules DigitalsProfessor: Gonzalo Lorenzo LledóGrup: 8
 2. 2. ÍNDEXIntroducció............................................................. pàg. 2Objectius............................................................... pàg. 4Desenvolupament................................................. pàg. 5 Definicions a destacar.................................... pàg. 5 Altres definicions............................................. pàg. 6 Implicacions educatives.................................. pàg. 7 Possibles repercussions problemàtiques....... pàg. 9Conclusions........................................................... pàg. 11Qüestions.............................................................. pàg. 12Bibliografia............................................................ pàg. 13 1
 3. 3. La societat digital i les seves implicacions educativesAquest treball d’investigació està estructurat en quatre parts: una introducció, elsobjectius que pretenem aconseguir i els de la societat digital, el desenvolupament deltema i les conclusions. INTRODUCCIÓ Vivim en una societat digital, en què la seua característica més significativa és ladigitalització de la vida tant individual com col·lectiva: el coneixement, la informació,les relacions, el temps lliure i tots els processos de producció i consum estan passant aser digitals. La societat digital pròpiament dita, ha evolucionat amb una velocitat fugaç. En comparació amb el desenvolupament d’altres eres històriques, des de principis del segle XX fins ara, quant al camp tecnològic, ha realitzar grans i novedoses aportacions al món en un temps molt breu. L’escola està contínuament actualitzant-se, per tant, si la societat en sí evoluciona, els mestres hauran de reciclar-se per tal de poder aportar el millor possible alsseus alumnes convertint-los d’aquesta manera en ciutadans amb una mínimacompetència digital. Ciutadans digitals adaptats al seu temps. Més endavant ensendinsarem més profundament en el tema de les escoles. La societat digital, o els termes associats, societat de la informació, societat delconeixement, societat post-moderna, han sigut totes les denominacions que s’han referitmés al futur que al present. Són projectes més que realitats. Podem observar que molts 2
 4. 4. autors s’han preocupat pels canvis que ocorren en l’actualitat, i han intentat definir elque pot ser una societat digital. Moltes de les definicions tenen certa semblança, encaraque ninguna és igual ja que cadascú li dóna més rellevància a una cosa o altra. 3
 5. 5. OBJECTIUSOBJECTIUS DEL TREBALL  Definir la societat digital segons diferents autors  Explicar les implicacions educatives de la societat digital  Exposar les possibles repercussionsOBJECTIUS DE LA SOCIETAT DIGITAL  Proporciona el fàcil accés a la informació  Arribar a formar l’educació electrònica  Facilitar la sociabilització  Crear ciutadans digitals competents  Millorar la societat en els diversos àmbits 4
 6. 6. DESENVOLUPAMENTDefinicions a destacar Segons Carlos Lizárraga Celaya, professor del Departament de Física de laUniversitat de Sonora, una societat digital utilitza els recursos que brinda lainfraestructura de telecomunicacions i dinformàtica existents, com la Internet, brindaals habitants un conjunt de servicis intel·ligents que milloren el nivell dedesenvolupament, tant a nivell individual como col·lectiu.També destaca que la societat del coneixement no és allò que existisca actualment, ésmés bé un ideal o una etapa evolutiva cap a la que es dirigeix la humanitat. Una altra opinió és la deCelia S. Díaz, la SocietatDigital és una organitzaciódestinada a la investigació de lasocietat de la informació i elsefectes polítics, econòmics,comercials, socials, culturals ieducatius.Juan Luís Cebrián resumeix la societat digital amb les següents característiques: La societat digital és global: no existeixen barreres temporals ni geogràfiques i abarca tots els camps possibles. La societat digital és convergent: coincideixen en ella moltes disciplines, especialitats i tasques del saber i fer que abans anaven per separat. La societat digital és interactiva: es fonamenta principalment en el diàleg i la cooperació. La societat digital és caòtica: no hi ha un ordre jeràrquic, és a dir, ningú està per damunt de la resta. La societat digital és l’inici d’una nova realitat virtual. La societat digital és molt veloç: es desenvolupa de manera lliure i abasta una gran quantitat d’informació desbordant. 5
 7. 7. José Manuel Pérez Tornero opina que la Societat Digital pròpiament dita, és unmite que ha sigut tan important que en molts països del món, ha resultat unatransformació profunda dels mètodes de vida tradicionals, programes d’ajust econòmic,canvis industrials, alteracions en les formes de govern d’educació i treball, etc. Fins i totha pogut canviar la personalitat de molts subjectes.Altres definicions Nombre que se li dóna a la societat que es configura a partitr de la popularització de Internet, basada en la transmissió de coneixements generalitzada. Conglomerat humà les accions del qual de supervivència i desenvolupament estiga basat predominantment en un intensiu ús, distribució, emmagatzematge i creació de recursos d’informació i coneixements mediatitzats per les noves tecnologies d’informació i comunicació. Societat de la informació és un estadi de desenvolupament social caracteritzat per la capacitat dels seus membres (ciutadans, empreses i administració pública) per a obtindre i compartir qualsevol informació, instantàniament, des de qualsevol lloc i en qualsevol format. Personalment, nosaltres considerem que la societat de la informació està caracteritzada per la gran presència del “mass media” i de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). A més a més, ens proporciona una gran quantitatd’informació, encara que a vegades l’abundància d’aquesta ens dificulta seleccionar lamés adequada. Així mateix, possibilita l’avanç de la tecnologia i la ciència, que potrepercutir favorablement en benefici de la societat. Malgrat tot, ara existeix una notable dependència de les TIC, ja que tot aquellque treballa en el sector terciari, és a dir, el sector serveis, necessita la tecnologia per a 6
 8. 8. realitzar el seu treball. Avui en dia, la tecnologia és la que permet al treballadorprogressar en el seus projectes. Sobretot el que permeten les TIC és estar en contacte amb el món sencer i obrirnous entorns laborals que dónen més ofertes de treball a una part potencial de lapoblació. Implicacions educatives La introducció de les TIC en l’aula, està produint una transformació en lametodologia i la didàctica de la pràctica educativa. A més d’una nova perspectiva en laforma en què els alumnes cerquen el coneixement. IMPLICACIONS EDUCATIVES Aprendre a aprendre Desenvolupament de les competències digitals Les TIC ajuden a la integració Genera grans beneficis per a leducació Permet un major control social Motiva els estudiants Estalvien temps Fàcil accés a la informació Gran nombre d’eines de tractament de dades Proporciona canals de comunicació síncrona i asíncrona Possibilita l’automatització de treballs Interactivitat Emmagatzematge d’informació en suports de fàcil transport 7
 9. 9. Les noves tecnologies, entre altres coses, permeten “aprendre a aprendre”, ja queels alumnes utilitzen la informació que saben prèviament per poder ampliar el seuconeixement. També faciliten el desenvolupament de les competències digitals (cercar,processar i comunicar). Aquestes dues es consideren com a punt de partida d’undesenvolupament funcional i una capacitat d’aprenentatge permanent. A l’hora de realitzar treballs en casa, gràcies a la multitud d’instruments per alprocessament de dades, l’accés a la informació és a l’hora més senzill per als xiquets. Siel que han d’elaborar és un treball en grup, els avantatges que ofereixen les TIC és queexisteixen eines que faciliten el treball tant col·laboratiu com individual. Amb aquestainteractivitat que oferta, afavoreix la integració en el grup - classe i eradica d’aquestamanera la marginació social que tanta problemàtica representa en tots els camps de lasocietat (llar, col·legi, oci, …). Si sorgeixen dubtes,aquestos poden consultar elmestre per mitjà de canals decomunicació síncrona (inmediata)i asíncrona (diferides) tant pelcontacte com per l’intercanvid’informació. Altra implicació de les noves tecnologies és que hi ha petits dispositius quepoden transportar grans quantitats d’informació, de manera que resulte més còmode perals alumnes i sense carregar amb llibres ni materials. Els treballs es poden lliurar através de la xarxa o mitjançant aquestos utensilis. Amb això s’estalvien una suma detemps important que poden invertir en altres activitats. Com que les TIC els semblen interessants i els xiquets saben manejar-lesperfectament, són un gran element de motivació que podem emprar en el beneficidocent, per tal que els nens aprenen coses noves mentre gaudeixen a la vegada. 8
 10. 10. Possibles repercussions problemàtiques Tot el que aporten les TICs no representa sempre un avantatge per a la societat,perquè moltes vegades trobem entrebancs que resulten poc beneficiosos per a la pràcticaeducativa i ens fan pensar sobre l’utilitat de les tecnologies en l’aula. PROBLEMÀTICA Necessitats de sistemes de formació permanent Atenció acadèmica curricular Alfabetització tecnològica Nous entorns d’aprenentatge Problemes tècnics Falta de formació Problemes de seguretat Barreres econòmiques Barreres culturals La disponibilitat dordinador a casa Pèrdua de capacitats Creació d’usuaris passius Primerament, si fem servir les TIC en classe, cal sistemes de formaciópermanent per atrendre la vertiginosa velocitat de canvi que són conseqüència de lesnoves tecnologies. Com que sorgeix vocabulari nou, els docents han d’estar preparats per enfronat-se a l’aparició d’aquest tipus de termes derivat del continu avanç tecnològic, ja queaquest nou lèxic serà imprescindible per poder incoporar-se al nou mercat laboral.Resumidament, es necessari formar nous entorns d’ensenyament que donen resposta isatisfaguen tots els requisits que es presenten en els estudiants. 9
 11. 11. A pesar que molts dels autors opinen que tindre ordinador a casa és mésproductiu, segons diversos informes com el de L. Woessman i T. Fuchs, es conclouque la disponibilitat d’ordinador en casa es converteix en un factor negatiu per alsresultats acadèmics. Conforme més ordinadors es tenen a la llar, pitjors són els resultatsprincipalment en matemàtiques i llengua. La presència de PC’s a disposició delsestudiants a casa sembla distreure’ls de les seues tasques escolars i dificulta l’estudiefectiu. Cal afegir que malgrat ser de veres que la computadora incrementa algunes de les capacitats, probablement aquestes siguen a costa de perdre-ne unes altres com per exemple poden ser el càlcul mental o la lectura comprensiva. Així mateix, altres inconvenients o més bé limitacions que tenen les tic, són elsproblemes tècnics com les incompatibilitats entre diversos tipus d’ordinadors o sistemesoperatius, la falta de formació, perquè es necessiten tindre certs coneixements tècnics ipràctiques a l’hora d’utilutzar un pc i mantenir una bona predisposició, perquè avegades es pot sentir frustració davant d’alguna complicació. A més, és possible que hihagen problemes de seguretat si algun dels alumnes entra en alguna web no segurainfectant l’ordinador. Per últim, les barreres econòmiques i culturals són uns dels pitjorsobstacles amb els que podem trobar-nos, ja que els preus dels aparells no està a l’abastde tot el món i de totes les escoles, per tant l’alumnat perd l’oportunitat d’emprar-los.Quant a les barreres culturals, la majoria dels sistemes i pàgines en les que entrem, estanexplicitades en anglés i molts dels usuaris no tenen un coneixement tan elevat de lallengua. 10
 12. 12. CONCLUSIONS Com hem vist, la Societat Digital ha revolucionat tots els camps del saber. Huien dia és la realitat que ens envolta, i no hem de deixar-la passar desapercebuda,sobretot els mestres, que són el pilar que sustenta la nova societat, ja que han de formarels futurs “ciutadans digitals” i això comporta una gran responsabilitat. Per aquesta raópensem que l’escola ha d’actualitzar-se i tindre en compte totes les noves innovacions itant els avantatges com els inconvenients que sorgeixen amb les TIC. Aquestos problemes hem de tractar de suprimir-los i compensar-los amb elselements favorables que ens aporten les tecnologies. És una tasca gaire difícil, però ambla col·laboració de tots ho podrem aconseguir. Molts professionals d’aquest campopinen que la societat digital millora eldesenvolupament, i cenyint-nos a l’àmbiteducatiu, força poques són les que hemtrobat que estiguen en contra de que esfacen servir les TIC en l’aula. Al nostre parer les noves tecnologies són un avanç prou significatiu per al’educació, degut a la gran aportació positiva que realitzen. Com hem dit abans, gràciesa les noves tecnologies es pot tindre un major control de l’alumnat sense ser exagerat isaber que realment treballen. A més, es pot aprofitar la motivació i els seusconeixements previs per tal de desenvolupar activitats en les que realment es diverteixenmentre aprenen. 11
 13. 13. QÜESTIONS Tanta informació serveix realment per informar-se, per aprendre, per comunicar- se i per a actuar? Penseu que és profitós perdre algunes capacitats per a assolir daltres? Com evitaríeu la passivitat que creen les TIC? 12
 14. 14. BIBLIOGRAFIA Sociedad digital y educación: mitos sobre TICs y mercantilización del aula: http://edicionessimbioticas.info/Sociedad-digital-y-educacion-mitos Blog sobre societat digital: http://zensociedaddigital.blogspot.com.es/ El futuro de la sociedad digital y los nuevos valores de la educación en medios http://www.gabinetecomunicacionyeducacion.com/files/adjuntos/Futuro%20de%20l a%20sociedad%20digital%20y%20nuevos%20valores%20de%20la%20EM.pdf Centro Virtual Cervantes http://cvc.cervantes.es/lengua/mcf/ponencia02.htm Las TIC en el aula: implicaciones educativas http://www.techtraining.es/revista/numeros/PDF/2011/revista_43/149.pdf 13

×