Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Blog i podcasting

328 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Blog i podcasting

 1. 1. Els blogs <ul><li> </li></ul>
 2. 2. UTILITATS EDUCATIVES DELS BLOGS <ul><li>D iari de classe </li></ul><ul><li>C ontinguts de l’ assignatura </li></ul><ul><li>Pot servir com a mitjà per a que els alumnes presenten els seus treballs </li></ul><ul><li>El professor pot proposar temes de debat a través del blog </li></ul><ul><li>Permet exercicis i diferents activitats individuals i en grup. </li></ul>
 3. 3. AVANTATGES DELS BLOGS COM A RECURS EDUCATIU <ul><ul><li>Permet practicar amb diferents estils de redacció </li></ul></ul><ul><ul><li>Fomenta treball amb equip </li></ul></ul><ul><ul><li>+ </li></ul></ul><ul><ul><li>interacció </li></ul></ul><ul><ul><li>Facilita tràmits buròcratics </li></ul></ul><ul><ul><li>Fomenta l’ anàlisi i la crítica </li></ul></ul><ul><ul><li>Crea l’ hàbit de consultar informació i articles que es publiquen en la xarxa </li></ul></ul>
 4. 4. TIPUS D’EDUBLOGS <ul><li>1. Suport dels continguts: Juanjo Romero , Darle a la lengua ; IES ORTUELLA , Aula de música </li></ul><ul><li>2. Espai per a que els alumnes participen amb projecte, activitats http:// feedraider.com /u/iesortuellabhi4b/ </li></ul><ul><li>3. Magatzems de recursos per a les classes: El tinglado </li></ul><ul><li>4. Agendes de classe http://agenda6a.blogspot.com/ </li></ul><ul><li>5. Blocs de centres: 2dmanjón ; Centre Virgen de las Huertas a la localitat murciana de Lorca  </li></ul><ul><li>6. Suport per a la Formació dels professorat Comunitat Catalana de WebQuest , A ula21 , Aulablog </li></ul>
 5. 5. COM FER UN BLOC I CONVERTIR-SE EN UN PROFESSOR BLOGUER <ul><li>Blogs de professors </li></ul><ul><li>Diez consejos para una bitácora mejor , de Rebecca Blood </li></ul><ul><li>Congrés Nacional d’ Internet en l’ Aula . </li></ul>
 6. 6. iPod
 7. 7. ES POT APROFITAR L’ IPOD COM A RECURS EDUCATIU? <ul><li>Els podcastings </li></ul><ul><li>Productes educatius d ’ A pple </li></ul><ul><li>Can you hear me now? </li></ul>
 8. 8. Els podcasting és una de les principals aplicacions de l’ iPod
 9. 9. Experències educatives amb iPods <ul><li>Univeristat de Duke, als EUA </li></ul><ul><li>IES Ramón y Cajal d’ Osca </li></ul>
 10. 10. Univeristat de Duke
 11. 11. IES Ramón y Cajal d’Osca
 12. 12. CONCLUSIONS <ul><ul><ul><li>Avantatges de les TIC </li></ul></ul></ul><ul><li>Inconvenients </li></ul>
 13. 13. AVANTATGES DE LES TIC <ul><li>Motiven els alumnes </li></ul><ul><li>F àcils d’ utilitzar </li></ul><ul><li>Faciliten al professor materials didàctics </li></ul><ul><li>Converteixen l’ alumne en un element actiu </li></ul><ul><li>S ’implica en el procés d’ aprenentatge </li></ul><ul><li>Estimulen la creativitat </li></ul><ul><li>Faciliten el treball cooperatiu </li></ul><ul><li>milloren la comunicació entre els alumnes i amb el professor </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Són cares </li></ul><ul><li>El professorat ha de seguir cursos de formació </li></ul><ul><li>S’ ha de superar la por dels docents a les noves tecnologies. </li></ul><ul><li>No existeix un pla global desigualtats entre els estudiants </li></ul><ul><li>Deficienciències de la LOE </li></ul><ul><li>no fa cap referència a mesures concretes </li></ul><ul><li>deixa les iniciatives en les administració educatives. </li></ul>INCONVENIENTS DE LES TIC

×