Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Моніторинг децентралізації станом на грудень 2017

Моніторинг процесу децентралізації влади та реформи місцевого самоврядування станом на 8 грудня 2017 року

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Моніторинг децентралізації станом на грудень 2017

 1. 1. МОНІТОРИНГ ПРОЦЕСУ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ ТА РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ станом на 8 грудня 2017
 2. 2. МОНІТОРИНГ ПРОЦЕСУ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ 2 № КЛЮЧОВІ ІНДИКАТОРИ Слайд 1 Динаміка формування ОТГ 3-6 2 Рейтинг областей щодо формування ОТГ 7,8 3 Інститут старост в об'єднаних громадах 9 4 Співробітництво територіальних громад 10 5 Результати фінансової децентралізації 11-17 5.1 Зростання місцевих бюджетів (2014 – 2017 рр.) 11 5.2 Виконання власних доходів місцевих бюджетів 12,13 5.3 Виконання власних доходів місцевих бюджетів. Темпи зростання 14 5.4 Видатки місцевих бюджетів 15 5.5 Залишки коштів місцевих бюджетів, кошти на депозитах 16,17 6 Державна фінансова підтримка 18-21 6.1 Динаміка державної підтримки на розвиток громад та розбудову інфраструктури 18 6.2 Стан розподілу субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій 19 6.3 Стан розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад за проектами 20 6.4 Стан розподілу коштів державного фонду регіонального розвитку за проектами 21 7 Децентралізація у сфері освіти 22-24 7.1 Створення опорних шкіл в областях, в т.ч. в ОТГ 22 7.2 Загальноосвітні навчальні заклади 23 7.3 Загальноосвітні навчальні заклади 24 8 Децентралізація у сфері охорони здоров'я, формування госпітальних округів 25 9 Децентралізація повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства 26 10 Децентралізація у сфері надання адміністративних послуг 27 11 Децентралізація у сфері соціальної політики 28
 3. 3. ДИНАМІКА ФОРМУВАННЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ІНДИКАТОР 1 3 Створено 692 об’єднаних територіальних громад з них 51 призначено перші місцеві вибори 24.12.2017 з них 27 очікують рішення ЦВК про призначення перших виборів об'єднані територіальні громади об'єднані територіальні громади, які очікують рішення ЦВК про призначення перших виборів Станом на 08.12.2017 р.
 4. 4. ДИНАМІКА ФОРМУВАННЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД у 2015 - 2017 рр. створено 692 КІЛЬКІСТЬ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД КІЛЬКІСТЬ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД, ЩО УТВОРИЛИ ОБ’ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ КІЛЬКІСТЬ ЖИТЕЛІВ В ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ (млн. осіб.) у 2015 - 2017 рр. територіальних громад об’єдналися у 692 ОТГ (29 % від загальної кількості рад базового рівня станом на 01.01.2015 р.) 3247 кількість жителів в об'єднаних територіальних громадах (14,2 % від загальної кількості населення України) 6,0 млн. осіб ІНДИКАТОР 1 4 об'єднаних територіальних громад (з них 27 – очікую рішень ЦВК про призначення перших виборів) 3237 1739 795 1,4 3,1 6,0 0 1 2 3 4 5 6 2015 2016 2017 + 1,7 + 2,9 0 200 400 600 800 2015 2016 2017 159 366 692 + 207 + 326 0 1000 2000 3000 4000 2015 2016 2017 3247 1746 800 + 946 + 1501
 5. 5. ДИНАМІКА ФОРМУВАННЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД Середня кількість територіальних громад, що об'єдналися в одній ОТГ Середня чисельність населення однієї ОТГ 5,0 4,8 4,7 4,55 4,6 4,65 4,7 4,75 4,8 4,85 4,9 4,95 5 5,05 2015 2015-2016 2015- 2017 ІНДИКАТОР 1 5 8300 8400 8500 8600 8700 8800 8900 2015 2015-2016 2015-2017 8805 8470 8760
 6. 6. ОБЄДНАННЯ ГРОМАД В МЕЖАХ РАЙОНІВ ІНДИКАТОР 1 6 Районів, в яких 100% тер.громад об'єдналося Районів, в яких 50…99% тер.громад об'єдналося Районів, в яких 1…49% тер.громад об'єдналося 692 ОТГ 490 районів
 7. 7. РЕЙТИНГ ОБЛАСТЕЙ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ОТГ ЗАГАЛЬНИЙ РЕЙТИНГ ТА МІСЦЕ ЗА ПАРАМЕТРАМИ Примітка: при розрахунку рейтингу за параметрами «Покриття площі області ОТГ» «Територіальні громади, що об'єдналися» враховувалися також дані тих громад, в яких відбулося приєднання Ів.-Франківська 14 Чернівецька 7 Тернопільська 8 Хмельницька 2 Закарпатська 20 Львівська 15 Волинська 5 Рівненська 13 Житомирська 1 Чернігівська 3 Одеська 11 Київська 19 Вінницька 21 Кіровоградська 22 Черкаська 21 Сумська 10 Харківська 18 Полтавська 12 Херсонська 13 Миколаївська 9 Донецька 16 Запорізька 6 Дніпропетровська 4 Луганська 17 1-6 7-17 18-22 Місця в загальному рейтингу ІНДИКАТОР 2 7 ОБЛАСТЬ Загальний рейтинг Загальне місце за параметрами 1 2 3 4 К-сть ОТГ Покриття площі області ОТГ Територі альні громади, що об'єднал ися К-сть ОТГ, з чисельністю менше 5 тис. осіб ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ. 1 2 1 1 11 ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ. 2 5 2 2 8 ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ. 3 6 3 3 14 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. 4 1 5 4 17 ВОЛИНСЬКА ОБЛ. 5 5 6 6 12 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ. 6 6 4 5 18 ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ. 7 11 9 8 7 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ. 8 4 7 7 19 МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ. 9 9 8 9 16 СУМСЬКА ОБЛ. 10 10 10 11 13 ОДЕСЬКА ОБЛ. 11 13 14 14 5 ПОЛТАВСЬКА ОБЛ. 12 3 11 12 21 РІВНЕНСЬКА ОБЛ. 13 12 13 13 10 ХЕРСОНСЬКА ОБЛ. 13 11 12 10 15 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ. 14 14 17 16 2 ЛЬВІВСЬКА ОБЛ. 15 7 18 17 9 ДОНЕЦЬКА ОБЛ. 16 16 15 15 6 ЛУГАНСЬКА ОБЛ. 17 18 15 18 4 ХАРКІВСЬКА ОБЛ. 18 17 20 21 1 КИЇВСЬКА ОБЛ. 19 17 22 23 3 ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ. 20 19 23 24 1 ВІННИЦЬКА ОБЛ. 21 8 19 20 22 ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. 21 12 16 19 22 КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ. 22 15 21 22 20
 8. 8. РЕЙТИНГ ОБЛАСТЕЙ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ОТГ ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ Примітка: при розрахунку рейтингу за параметрами «Покриття площі області ОТГ» «Територіальні громади, що об'єдналися» враховувалися також дані тих громад, в яких відбулося приєднання ІНДИКАТОР 2 8 Область Параметр 1. Кількість об’єднаних територіальних громад Площа області, кв.км Параметр 2. ПЛОЩА ОТГ, кв.км К-сть територіа льних громад в області Параметр 3. ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ, ЩО ОБ’ЄДНАЛИСЯ Параметр 4. КІЛЬКІСТЬ ОТГ, З КІЛЬКІСТЮ ЖИТЕЛІВ МЕНШЕ 5 ТИС. ОСІБ Місце по параметр ам 1-4 2015 2016 2017 Всього кількість ОТГ за 2015-2017 роки Всього 2015-2017 Всього за 2015-2017 Всього за 2015-2017 К-сть ОТГ К-сть ОТГ К-сть ОТГ, в т.ч. в яких призначе но перші вибори К-сть ОТГ, що в ЦВК Площа ОТГ % ТГ, що обєднали ся % К-сть ОТГ % ВІННИЦЬКА ОБЛ. 2 19 13 34 26513 3895,788 14,7 707 101 14,3 17 50 21 ВОЛИНСЬКА ОБЛ. 5 10 25 40 20144 9095,2 45,2 412 170 41,3 14 35 5 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. 15 19 22 1 57 31914 15668,87 49,1 348 168 48,3 25 43,8 4 ДОНЕЦЬКА ОБЛ. 3 3 3 5 14 26517 5292,98 20 386 84 21,8 3 21,4 16 ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ. 9 23 13 1 46 29832 16810,88 56,4 631 348 55,2 16 34,8 1 ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ. 2 1 3 6 12777 616,115 4,8 337 19 5,6 0 0 20 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ. 6 10 20 1 37 27180 13655,26 50,2 299 135 45,2 17 45,9 6 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ. 3 8 12 1 24 13900 2341,737 16,8 516 108 20,9 3 12,5 14 КИЇВСЬКА ОБЛ. 1 1 7 3 12 28131 2231,138 7,9 659 66 10 2 16,7 19 КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ. 2 3 8 2 15 24588 2541,817 10,3 415 45 10,8 7 46,6 22 ЛУГАНСЬКА ОБЛ. 2 1 5 3 11 26684 5330,982 20 332 61 18,4 2 18,5 17 ЛЬВІВСЬКА ОБЛ. 15 7 13 35 21833 3466,701 15,9 711 137 19,3 11 31,4 15 МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ. 1 19 9 1 29 24598 8917,292 36,3 313 105 33,5 12 41,4 9 ОДЕСЬКА ОБЛ. 8 3 14 25 33310 7205,6 21,6 490 108 22 5 20 11 ПОЛТАВСЬКА ОБЛ. 12 6 21 4 43 28748 7749,6 27 503 157 31,2 21 48,8 12 РІВНЕНСЬКА ОБЛ. 5 13 7 1 26 20047 4777 23,8 365 95 26 9 34,6 13 СУМСЬКА ОБЛ. 1 13 14 28 23834 7771,629 32,6 419 131 31,3 10 35,7 10 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ. 26 10 4 1 41 13823 5422,15 39,2 615 242 39,3 19 46,3 8 ХАРКІВСЬКА ОБЛ. 0 4 8 12 31415 3676,001 11,7 458 57 12,4 0 0 18 ХЕРСОНСЬКА ОБЛ. 1 11 14 1 27 28461 7208,612 25,3 298 95 31,9 11 40,7 13 ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ. 22 4 13 1 40 20645 11148,52 54 605 322 53,2 10 25 2 ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. 3 3 20 26 20900 3729,8 17,8 556 97 17,4 13 50 21 ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ. 10 6 10 1 27 8097 2760,28 34,1 271 99 36,5 6 22,2 7 ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ. 5 11 21 37 31865 16396,04 51,5 569 297 52,2 14 37,8 3 ВСЬОГО 159 207 299 27 692 575756 167129,6 29 11215 3247 29 247 35,7
 9. 9. 2362 загальна кількість старост в об'єднаних територіальних громадах, з них: ІНСТИТУТ СТАРОСТ В ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ Івано- Франківська 81 (17) Закарпатська 13 (5) Львівська 100 (29) Волинська 125 (7) Рівненська 68 (19) Тернопільська 200 (114) Чернівецька 55 (12) Хмельницька 264 (181) Житомирська 283 (0) Вінницька 66 (6) Одеська 81 (37) Миколаївська 59 (5) Херсонська 65 (5) Запорізька 95 (18) Дніпропетровська 104 (31) Кіровоградська 32 (4) Черкаська 66 (12) Київська 29 (5) м. Київ Чернігівська 238 (50) Сумська 103 (0) Полтавська 93 (14) Харківська 45 (0) Донецька 47 (14) Луганська 50 (15) АР Крим 100 (29) загальна кількість старост (обрано старост ) 600 обрано ІНДИКАТОР 3 9
 10. 10. 512(+8)* територіальних громад використовують інструменти міжмуніципального співробітництва СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД СТАН УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ МІЖМУНІЦИПАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 111(+3)* договорів міжмуніципального співробітництва 4 Кількість територіальних громад, що скористалися інструментами міжмуніципального співробітництва (2) Кількість договорів міжмуніципального співробітництва Івано- Франківська 76 (10) Закарпатська 4 (2) Львівська 5 (2) Волинська 25 (8) Рівненська 2 (1) Тернопільська 0 Чернівецька 0 Хмельницька 12 (2) Житомирська 11 (5) Вінницька 2 (1) Одеська 9 (2) Миколаївська 0 Херсонська 0 Запорізька 2 (1) Дніпропетровська 8 (3) Кіровоградська 4 (2) Черкаська 55 (6) Київська 5 (2) м. Київ Чернігівська 22 (6) Сумська 2 (1) Полтавська 229 (47) Харківська 35 (9) Донецька 0 Луганська 0 АР Крим ІНДИКАТОР 4 10 * у порівнянні з минулим місяцем ЖКГ благоустрій пожежна безпека освіта, ох.здоровя, соцзабезпечення інше 37 13 16 22 23 НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДОГОВОРІВ МІЖМУНІЦИПАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
 11. 11. 2015 2016 2017 45, 6 47,5 49,3 Частка місцевих бюджетів (з трансфертами) у зведеному бюджеті України, % 2014 2015 2016 2017 Власні доходи місцевих бюджетів, млрд. грн. 68,6 98,2 146,6 +29,6 (42%) +48,4 (49%) +27 (18%) РЕЗУЛЬТАТИ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЗРОСТАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ (2014 – 2017 РОКИ) ІНДИКАТОР 5.1 11 173,5 (факт за 11 міс.)
 12. 12. Виконання власних доходів за січень-листопад 2017 р. порівняно до січня-листопада 2016 р., млрд. грн. (%) 131,9 173,5 +41,6 млрд. грн. (31,5%) 4,5 8,3 +3,8 млрд. грн. (у 1,8 рази) 2016 2017 2016 2017 Україна 366 ОТГ ІНДИКАТОР 5.2РЕЗУЛЬТАТИ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВИКОНАННЯ ВЛАСНИХ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 12
 13. 13. НАДХОДЖЕННЯ ВЛАСНИХ ДОХОДІВ 366 ОТГ за січень-листопад 2017 р. та 2016 рік, млн. грн. РЕЗУЛЬТАТИ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВИКОНАННЯ ВЛАСНИХ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ІНДИКАТОР 5.2 13 Платежі до бюджету 366 ОТГ, Всього з них: 159 ОТГ, що об'єдналися у 2015 р. 207 ОТГ, що об'єдналися у 2016 р. Надходження Відхилення Надходження Відхилення Надходження Відхилення 2016 рік 2017 рік +/- % 2016 рік 2017 рік +/- % 2016 рік 2017 рік +/- % Всього, із них: 4 504,6 8 306,0 3 801,3 184,4% 2 938,0 3 916,5 978,4 133,3% 1 566,6 4 389,5 2 822,9 280,2% Податок на доходи фізичних осіб 1 540,0 4 583,4 3 043,3 297,6% 1 540,0 2 168,1 628,1 140,8% - 2 415,3 2 415,3 - Акцизний податок 655,6 728,9 73,2 111,2% 340,6 382,7 42,1 112,4% 315,1 346,2 31,2 109,9% Плата за землю 1 072,0 1 288,4 216,4 120,2% 513,8 602,4 88,6 117,2% 558,2 686,0 127,9 122,9% Єдиний податок 964,4 1 314,3 349,9 136,3% 417,1 567,9 150,8 136,1% 547,2 746,4 199,2 136,4% Податок на нерухоме майно 73,5 126,7 53,2 172,4% 34,1 57,8 23,7 169,4% 39,4 68,9 29,5 175,0%
 14. 14. 0% 20% 40% 60% 80% місцеві податки і збори плата за землю єдиний податок податок на нерухоме майно Темп зростання місцевих податків та зборів місцевих бюджетів за січень-листопад 2017 р. до січня-листопада 2016 р. (за рівнями бюджетів), у % та млн. грн. Місцеві бюджети України Бюджети міст обласного значення Бюджети ОТГ 2869 5906,4 2701,2 349,9 216,4 1417 966,3 490,6 53,2 9770,3 4624,3 623,0 0% 100% 200% 300% 400% 500% Місцеві бюджети України Бюджети міст обласного значення Бюджети ОТГ 68,5 420,2796,1 Темп зростання плати за надання адміністративних послуг за січень- листопад 2017 р. до січня-листопада 2016 р. (за рівнями бюджетів), у % та млн. грн. 14 РЕЗУЛЬТАТИ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВИКОНАННЯ ВЛАСНИХ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ. ТЕМПИ ЗРОСТАННЯ ІНДИКАТОР 5.3 +24,9% +26,5% +29,4% +13,5% +14,7% +20,2% +36,4% +38,3% +36,3% +71,8% +71,1% +72,4% +42,1% +77,7% +468,7% (майже у 5 разів)
 15. 15. Видатки бюджету розвитку у розрахунку на 1 особу за січень-жовтень 2016, 2017 рр., грн. 719 739 434 1089 1023 656 0 200 400 600 800 1000 1200 грн. +51,5% +38,4% в 1,5 рази більше 15 Місцеві бюджети України Бюджети міст обласного значення Бюджети ОТГ 2017 2016 РЕЗУЛЬТАТИ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВИДАТКИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ІНДИКАТОР 5.4
 16. 16. 33,6 36,7 42,3 24,9 22,7 10,6 10,7 4,2 3,9 0 20 40 60 80 01.01.2017 01.10.2017 01.11.2017 Залишки коштів місцевих бюджетів України, млрд. грн. РЕЗУЛЬТАТИ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЗАЛИШКИ КОШТІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ, КОШТИ НА ДЕПОЗИТАХ 16 ІНДИКАТОР 5.5 Казначейські рахунки, спеціальний фонд Казначейські рахунки, загальний фонд 76,4 79,6 + 3,2 (збільшились на 4,1%) Депозитні рахунки, спеціальний фонд Депозитні рахунки, загальний фонд
 17. 17. 1,7 2,4 2,9 1,2 1,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0 1 2 3 4 5 01.01.2017 01.10.2017 01.11.2017 Залишки коштів загального фонду бюджетів 366 ОТГ, млрд. грн. 9,2 6,7 8,1 3,3 3,2 6,2 6,2 1,1 1,1 0 5 10 15 20 01.01.2017 01.10.2017 01.11.2017 Залишки коштів бюджетів міст обласного значення, млрд. грн. РЕЗУЛЬТАТИ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЗАЛИШКИ КОШТІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ, КОШТИ НА ДЕПОЗИТАХ 17 ІНДИКАТОР 5.5 4,1 18,6 17,3 +1,3 (збільшились на 7,5%) 4,6 +0,5 (збільшились на 12,1%) Казначейські рахунки, спеціальний фонд Казначейські рахунки, загальний фонд Депозитні рахунки, спеціальний фонд Депозитні рахунки, загальний фонд
 18. 18. ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА ДИНАМІКА ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ НА РОЗВИТОК ГРОМАД ТА РОЗБУДОВУ ІНФРАСТРУКТУРИ 2014 2015 2016 2017 0,5 0,8 3,3 5,0 2,9 3,0 3,5 1,0 1,5 4,0 0,27 0,65 Кошти ЄС на підтримку секторальної регіональної політики Кошти на будівництво футбольних полів Субвенція на розвиток медицини в сільській місцевості Субвенція на інфраструктуру об'єднаних територіальних громад Державний фонд регіонального розвитку Субвенція на соц. економ розвиток 0,5 млрд. грн 3,7 млрд. грн 7,3 млрд. грн 14,9 млрд. грн У 30разів зросла державна підтримка на розвиток територіальних громад та розбудову їх інфраструктури ІНДИКАТОР 6.1 18
 19. 19. 19 5,066 млрд. грн. розподілено КМУ. з них 333,5 млн. грн. — на розвиток ОТГ 10446проектів 5,085млрд. грн. передбачено в державному бюджеті № п/п Область Розподілено розпоряджен нями КМУ, млн.грн. Кількість об'єктів Перерахова но Мінфіном, млн.грн. 1 Вінницька 361,4 726 361,4 2 Волинська 162,0 347 162,0 3 Дніпропетровська 533,9 504 533,9 4 Донецька 157,5 229 157,5 5 Житомирська 162,5 900 162,5 6 Закарпатська 106,1 120 106,1 7 Запорізька 188,6 233 188,6 8 Івано-Франківська 304,7 466 304,7 9 Київська 243,4 519 243,4 10 Кіровоградська 167,7 222 167,7 11 Луганська 40,6 77 40,6 12 Львівська 288,9 784 286,9 13 Миколаївська 144,6 418 144,6 14 Одеська 259,1 668 259,1 15 Полтавська 176,2 378 176,2 16 Рівненська 140,6 397 140,6 17 Сумська 180,0 591 180,0 18 Тернопільська 85,7 216 85,7 19 Харківська 286,2 269 286,2 20 Херсонська 115,3 174 115,3 21 Хмельницька 197,3 484 197,3 22 Черкаська 199,6 676 199,6 23 Чернівецька 223,4 302 223,4 24 Чернігівська 211,9 595 211,9 25 м. Київ 129,5 151 129,5 Всього розподілено 5 066,5 10446 5 064,5 Передбачено в державному бюджеті 5 085,0 Нерозподілений залишок 18,5 0 100 200 300 400 500 600 361,4 162,0 533,9 157,5 162,5 106,1 188,6 304,7 243,4 167,7 40,6 288,9 144,6 259,1 176,2 140,6 180,0 85,7 286,2 115,3 197,3 199,6 223,4 211,9 129,5 Розподіл субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій між регіонами ІНДИКАТОР 6.2ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА СТАН РОЗПОДІЛУ СУБВЕНЦІЇ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ОКРЕМИХ ТЕРИТОРІЙ
 20. 20. 2046 (+162)* інфраструктурних проектів ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА СТАН РОЗПОДІЛУ СУБВЕНЦІЇ НА ІНФРАСТРУКТУРУ ОТГ ЗА ПРОЕКТАМИ 20 ІНДИКАТОР 6.3 * у порівнянні з минулим місяцем 366 ОТГ, створених у 2015-2016 рр. 1,492 (99,5%) (+0,031)* млрд. грн. № п/п Область Передбачено коштів, тис. грн Проекти, що погоджені Мінрегіоном К-ть Сума, тис. Грн. % від передбач еної суми субвенції 1 Вінницька 45 705,6 55 45 671,8 99,9 2 Волинська 50 122,9 91 49 618,7 99,0 3 Дніпропетровська 135 017,0 147 134 992,7 100 4 Донецька 41 845,9 31 41 845,9 100 5 Житомирська 155 132,4 217 153 406,0 98,9 6 Закарпатська 14 551,8 20 14 551,8 100 7 Запорізька 70 918,8 104 70 680,5 99,7 8 Івано-Франківська 43 224,1 94 43 222,5 100 9 Київська 6 075,3 5 6 075,3 100 10 Кіровоградська 19 178,9 23 18 684,4 97,4 11 Луганська 16 167,9 18 16 167,9 100 12 Львівська 63 497,2 118 63 468,4 100 13 Миколаївська 90 567,0 116 90 168,6 99,6 14 Одеська 53 017,2 66 52 976,9 99,9 15 Полтавська 59 161,9 100 58 109,7 98,2 16 Рівненська 64 265,9 99 64 265,9 100 17 Сумська 54 607,4 72 54 319,9 99,5 18 Тернопільська 115 491,2 166 113 328,1 98,1 19 Харківська 17 654,0 16 17 654,0 100 20 Херсонська 52 113,8 78 52 076,1 99,9 21 Хмельницька 167 031,2 215 166 408,7 99,6 22 Черкаська 17 910,7 29 17 668,9 98,7 23 Чернівецька 61 935,9 85 61 929,2 100 24 Чернігівська 84 806,0 81 84 788,9 100 ВСЬОГО 1 500 000,0 2046 1 492 080,8 99,5 станом на 08.12.2017 99,9 99,0 100 100 98,9 100 99,7 100 100 97,4 100 100 99,6 99,9 98,2 100 99,5 98,1 100 99,9 99,6 98,7 100 100 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 Вінницька Волинська Дніпропетровська Донецька Житомирська Закарпатська Запорізька Івано-Франківська Київська Кіровоградська Луганська Львівська Миколаївська Одеська Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Харківська Херсонська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська % суми, розподіленої за проектами, від загальної суми субвенції на ОТГ області
 21. 21. 3,5 млрд. грн. % розподілених коштів ДФРР за проектами Передбачено коштів ДФРР у 2017 році ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА СТАН РОЗПОДІЛУ КОШТІВ ДФРР ЗА ПРОЕКТАМИ ІНДИКАТОР 6.4 21 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Вінницька Волинська Дніпропетровська Донецька Житомирська Закарпатська Запорізька Івано-Франківська Київська Кіровоградська Луганська Львівська Миколаївська Одеська Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Харківська Херсонська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська м.Київ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 № п/ п Регіон Передбачено на реалізацію проектів, млн. грн Залишок нерозпо- ділених коштів, млн. грн* Всього в т.ч. Кошти ДФРР кошти місцевого бюджету 1Вінницька 221 846,6 172 989,1 48 857,5 0,0 2Волинська 148 523,3 113 128,8 35 394,5 0,0 3Дніпропетровська 246 864,7 212 628,5 34 236,2 0,0 4Донецька 312 150,7 279 137,4 33 013,3 0,0 5Житомирська 203 840,7 134 971,1 68 869,7 0,0 6Закарпатська 169 199,1 136 726,6 32 472,5 0,0 7Запорізька 128 720,7 114 501,4 14 219,3 0,0 8 Івано- Франківська 179 863,4 149 822,7 30 040,7 0,0 9Київська 160 512,1 113 932,9 46 579,2 0,0 10Кіровоградська 71 674,4 63 599,0 8 075,4 0,0 11Луганська 264 204,9 238 543,3 25 661,6 0,0 12Львівська 231 923,8 166 561,3 65 362,5 0,0 13Миколаївська 90 818,9 75 692,9 15 125,9 0,0 14Одеська 205 499,3 156 838,4 48 660,9 0,0 15Полтавська 174 665,6 93 889,3 80 776,3 0,0 16Рівненська 150 993,5 126 104,6 24 889,0 0,0 17Сумська 174 385,0 120 089,7 54 295,3 0,0 18Тернопільська 161 673,8 115 198,3 46 475,5 0,0 19Харківська 213 845,7 177 708,1 36 137,6 0,0 20Херсонська 144 675,4 114 753,8 29 921,6 0,0 21Хмельницька 186 281,9 139 812,5 46 469,4 0,0 22Черкаська 118 627,2 81 135,3 37 492,0 0,0 23Чернівецька 109 783,3 98 655,7 11 127,6 0,0 24Чернігівська 130 423,1 112 553,6 17 869,5 0,0 25м. Київ 467 456,6 191 025,7 276 430,9 0,0 ВСЬОГО 4 668 453,8 3 500 000,0 1 168 453,8 0,0 *Примітка: кошти повністю розподілено на засіданнях комісій Мінрегіону, що відбулися 19.10.2017 (проект розпорядження надіслано до КМУ для прийняття) та 30.11.2017 (проект розпорядження надіслано ЦОВВ для погодження)
 22. 22. ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ У СФЕРІ ОСВІТИ СТВОРЕННЯ ОПОРНИХ ШКІЛ В ОБЛАСТЯХ, В Т.Ч. В ОТГ 457 (+7)* опорних шкіл створено, з них 144 (+10)* — в ОТГ 24 Кількість опорних закладів в області (10) Кількість опорних закладів в об'єднаних територіальних громадах 909 (+9)* філій опорних шкіл, з них 289 (+26) *— в ОТГ 743 (+20)* шкільних автобусів ІНДИКАТОР 7.1 22 * у порівнянні з минулим місяцем Івано- ФранківськаЗакарпатська Львівська Волинська 24 (14) Рівненська 0 Хмельницька 15 (11) Житомирська 32 (18) Вінницька Одеська Миколаївська Херсонська Запорізька Дніпропетровська Кіровоградська 7 (1) Київська 34 (0) м. Київ Сумська 22 (5) Харківська Донецька АР Крим Тернопільсь ка Чернігівська Черкаська Полтавська 9 (8) 38 (3) 6 (1) 13 (7) 28 (10) 20 (9) 19 (2) 25 (7) 7 (4) 66 (6) 25 (10) 8 (0) 8 (2) 9 (6) 12 (5) 7 (2) Чернівецька Луганська 23 (13) 1863 учнів з особливими освітніми потребами 480 (+7)* класів з інклюзивним навчанням у опорних школах 250 потрібно шкільних автобусів 36903 (+671)* учнів підвозяться до опорних шкіл 2746 (+32)*класів з кількістю учнів менше 10
 23. 23. 689 552 394 245 417 560 328 536 565 240 284 926 327 585 461 478 324 460 509 317 396 486 264 372 144 79 513 316 303 86 215 159 127 100 14 378 197 223 171 138 158 300 258 127 345 130 144 151 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 заклади освіти, які перебувають в управлінні РДА заклади освіти, які перебувають в управлінні ОМС (міста обл. значення, ОТГ) ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ У СФЕРІ ОСВІТИ ЗАГАЛЬНООСВІТНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ 10424 (-59)* (68,3%) 4845 (+17)* (31,7%) загальноосвітні навчальні заклади, що перебувають в управлінні ОМС (міст обласного значення, ОТГ) ІНДИКАТОР 7.2 23 загальноосвітні навчальні заклади, що перебувають в управлінні РДА * у порівнянні з минулим місяцем № п/п Область Кількість загальноосвітніх навчальних закладів Усього у т. ч. заклади освіти, що перебувають в управлінні РДА у т. ч. заклади освіти, що перебувають в управлінні ОМС (міста обл. значення, ОТГ) 1 Вінницька 833 684 149 2 Волинська 635 534 101 3 Дніпропетровська 910 319 591 4 Донецька 561 243 318 5 Житомирська 683 375 308 6 Закарпатська 648 562 86 7 Запорізька 553 335 218 8 Івано-Франківська 692 533 159 9 Київська 681 552 129 10 Кіровоградська 348 248 100 11 Луганська 292 278 14 12 Львівська 1216 891 325 13 Миколаївська 524 337 187 14 Одеська 795 568 227 15 Полтавська 607 434 173 16 Рівненська 617 478 139 17 Сумська 476 321 155 18 Тернопільська 758 459 299 19 Харківська 746 485 261 20 Херсонська 441 300 141 21 Хмельницька 730 391 339 22 Черкаська 603 473 130 23 Чернівецька 409 264 145 24 Чернігівська 511 360 151 ВСЬОГО 15269 10424 4845 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Вінницька Волинська Дніпропетровська Донецька Житомирська Закарпатська Запорізька Івано-Франківська Київська Кіровоградська Луганська Львівська Миколаївська Одеська Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Харківська Херсонська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська 82% 84% 35% 43% 55% 87% 61% 77% 81% 71% 95% 73% 64% 71% 71% 77% 67% 61% 65% 68% 54% 78% 65% 70% 18% 16% 65% 57% 45% 13% 39% 23% 19% 29% 5% 27% 36% 29% 29% 23% 33% 39% 35% 32% 46% 22% 35% 30% заклади освіти, що перебувають в управлінні РДА (%) заклади освіти, що перебувають в управлінні ОМС (міста обл. значення, ОТГ) (%)
 24. 24. 689 552 394 245 417 560 328 536 565 240 284 926 327 585 461 478 324 460 509 317 396 486 264 372 144 79 513 316 303 86 215 159 127 100 14 378 197 223 171 138 158 300 258 127 345 130 144 151 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 заклади освіти, які перебувають в управлінні РДА заклади освіти, які перебувають в управлінні ОМС (міста обл. значення, ОТГ) ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ У СФЕРІ ОСВІТИ ЗАГАЛЬНООСВІТНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ ІНДИКАТОР 7.3 24 356 – ОТГ прийняли у комунальну власність 1911 загальноосвітніх навчальних закладів № п/п Область К-ть ОТГ К-ть ОТГ , що прийняли у комунальну власність загальноосвітні навчальні заклади К-ть загальноосвітн іх навчальних закладів, що перейшли у комунальну власність ОТГ К-ть ОТГ, що передали освітню субвенцію до районного бюджету 1 Вінницька 33 19 75 4 2 Волинська 39 16 98 0 3 Дніпропетровська 53 34 130 4 4 Донецька 9 6 52 1 5 Житомирська 45 32 188 2 6 Закарпатська 6 3 20 0 7 Запорізька 34 16 47 0 8 Івано-Франківська 20 11 72 0 9 Київська 6 2 8 0 10 Кіровоградська 13 4 15 0 11 Луганська 8 2 14 1 12 Львівська 33 22 133 0 13 Миколаївська 21 18 79 3 14 Одеська 23 10 47 1 15 Полтавська 32 18 85 0 16 Рівненська 24 18 83 0 17 Сумська 27 14 46 3 18 Тернопільська 40 34 219 2 19 Харківська 12 4 21 0 20 Херсонська 24 11 47 3 21 Хмельницька 33 26 243 0 22 Черкаська 24 6 21 4 23 Чернівецька 22 14 83 0 24 Чернігівська 33 16 85 2 ВСЬОГО 614 356 1911 30 33 39 53 9 45 6 34 20 6 13 8 33 21 23 32 24 27 40 12 24 33 24 22 33 19 16 34 6 32 3 16 11 2 4 2 22 18 10 18 18 14 34 4 11 26 6 14 16 0 10 20 30 40 50 60 Вінницька Волинська Дніпропетровська Донецька Житомирська Закарпатська Запорізька Івано-Франківська Київська Кіровоградська Луганська Львівська Миколаївська Одеська Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Харківська Херсонська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська Кількість ОТГ Кількість ОТГ, що прийняли у комунальну власність загальноосвітні навчальні заклади
 25. 25. ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ФОРМУВАННЯ ГОСПІТАЛЬНИХ ОКРУГІВ 25 4 (4) Області, де створено госпітальні округи (і госпітальні ради) та їх кількість Області, де не створено госпітальних округів 63госпітальні округи 40 (+1)* госпітальних рад у 17регіонах ІНДИКАТОР 8 Івано- Франківська Закарпатська Львівська Волинська Рівненська Хмельницька Житомирська Вінницька Одеська Херсонська Запорізька Дніпропетровська Кіровоградська Київська м. Київ Сумська Харківська Донецька Луганська АР Крим Тернопільська Чернігівська Черкаська Полтавська Чернівецька 5 4 (4) 4 (4) 4 (1) 4 (4)4 (4) 4 (3) 3 (3)3 3 3 (3) 3 (3) 5 5 (5) 5 (4) 3 (2) 1 * у порівнянні з минулим місяцем 15 (+1)* планів розвитку госпітальних округів у 7 областях Миколаївська
 26. 26. З 787 міст обласного значення та ОТГ лише 88(+1)*ОМС отримали повноваження архітектурно – будівельного контролю в т.ч. 9 ОТГ отримали повноваження архітектурно – будівельного контролю ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ У СФЕРІ АРХБУДКОНТРОЛЮ ПЕРЕДАЧА ПОВНОВАЖЕНЬ ТЕРИТОРІАЛЬНИМ ГРОМАДАМ ІНДИКАТОР 9 26* у порівнянні з минулим місяцем % ОМС області (міста обласного значення та ОТГ), що отримали повноваження архітектурно-будівельного контролю 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Вінницька Волинська Дніпропетровська Донецька Житомирська Закарпатська Запорізька Івано-Франківська Київська Кіровоградська Луганська Львівська Миколаївська Одеська Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Харківська Херсонська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська м.Київ 10% 2% 15% 19% 6% 9% 5% 19% 74% 12% 5% 10% 4% 23% 11% 4% 6% 5% 21% 7% 13% 7% 8% 3% 100% № п/п Область Міста обласног о значення ОТГ К-сть ОМС, що отримали повноваження у сфері архітектурно-будівельного контролю Динамік а (+) до поперед нього періоду Міста обл. значенн я Сільські, селищні ради та міські з чис-тю населення менше 50 тис. Всього ОМС У т. ч. ОТГ 1 Вінницька 6 33 3 1 4 1 - 2 Волинська 4 39 1 1 - 3 Дніпропетровськ а 13 53 6 4 10 3 - 4 Донецька 27 9 7 7 1 - 5 Житомирська 5 45 2 1 3 1 - 6 Закарпатська 5 6 1 1 - 7 Запорізька 5 34 2 2 - 8 Івано- Франківська 6 20 3 2 5 - 9 Київська 13 6 7 7 14 - 10 Кіровоградська 4 13 2 2 - 11 Луганська 14 8 1 1 - 12 Львівська 9 33 3 1 4 - 13 Миколаївська 5 21 1 1 - 14 Одеська 7 23 6 1 7 2 - 15 Полтавська 6 32 2 2 4 - 16 Рівненська 4 24 1 1 - 17 Сумська 7 27 2 2 - 18 Тернопільська 4 40 2 2 1 19 Харківська 7 12 3 1 4 - 20 Херсонська 4 24 2 2 - 21 Хмельницька 6 33 5 5 - 22 Черкаська 6 24 2 2 - 23 Чернівецька 2 22 1 1 2 1 - 24 Чернігівська 4 33 1 1 - 25 м.Київ 1 1 1 - ВСЬОГО 173 614 67 21 88 9 1
 27. 27. ІНДИКАТОР 10ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ У СФЕРІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 27 За три квартали 2017 року: +42 нових Центрів та територіальних підрозділів 51 ЦНАП вже працюють в ОТГ 723 Розподіл ЦНАП у розрізі органів, що їх утворили Івано- Франківська Закарпатська Львівська Волинська Рівненська Хмельницька Житомирська Одеська Миколаївська Херсонська Запорізька ДніпропетровськаКіровоградська Київська м. Київ Сумська Харківська Донецька Луганська АР Крим Тернопільська Чернігівська Черкаська Полтавська Чернівецька 22 40 27 Вінницька 18 40 25 24 21 33 37 17 41 24 22 33 285625 29 32 25 45 17 15 27 - загальна кількість утворених ЦНАПів 468 — районні державні адміністрації 65 — міста - обласні центри та м. Київ 133 — міста обласного значення 57 — інші ОМС (в т.ч. 48 — в ОТГ) 723
 28. 28. ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 40 територіальних центрів соціального обслуговування, засновниками яких стали ОТГ 1 відділи соціальних послуг, відділи соціальної допомоги, сектори надання соціальних послуг в ОТГ (3) центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 428 посад фахівців із соціальної роботи у 216 ОТГ ІНДИКАТОР 11 28 Область К-ть ОТГ Здійснення прийому документів для призначення усіх видів соціальної підтримки Створеннявіддаленихробочихмісць Пенсійнимфондомзнаданняпослугусфері пенсійногозабезпечення(кількістьОТГ)* Розвиток соціальних послуг введення в штатний розпис фахівців із соціальної роботи Виконання повноважень з контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення** Захист прав дітей у виконавчих органах міських, сільських, селищних рад ОТГ кількістьосіб,які виконуютьфункції кількістьстарост,які виконуютьфункції кількістьОТГ чисельністьфахівців кількістьінспекторів праці створенняслужбу справахдітей посадовихосіб,на якихпокладено повноваження(уразі нестворенняСлужб) Вінницька 33 0 33 16 14 23 8 0 15 Волинська 39 27 39 8 10 10 2 0 12 Дніпропетровська 53 56 17 17 20 40 6 4 32 Донецька 9 24 13 4 5 30 3 2 2 Житомирська 45 154 170 11 13 20 1 6 25 Закарпатська 6 6 8 3 0 0 4 0 11 Запорізька 34 23 26 10 12 22 2 0 14 Івано-Франківська 20 11 35 3 10 29 2 2 6 Київська 6 6 5 2 2 2 - 4 2 Кіровоградська 13 21 20 3 3 9 - 2 10 Луганська 8 7 27 0 3 5 - 0 0 Львівська 33 37 44 23 12 12 6 0 16 Миколаївська 21 60 7 13 9 31 - 1 14 Одеська 23 18 33 6 3 5 1 13 5 Полтавська 32 42 31 4 9 13 2 0 0 Рівненська 24 42 39 6 13 19 2 0 8 Сумська 27 64 35 15 5 5 3 7 4 Тернопільська 40 15 43 14 21 21 - 0 11 Харківська 12 13 24 1 4 16 3 0 10 Херсонська 24 40 32 12 9 24 4 0 21 Хмельницька 33 60 238 16 10 26 3 1 20 Черкаська 24 5 0 8 5 8 2 0 2 Чернівецька 22 41 23 10 16 49 4 1 16 Чернігівська 33 13 14 9 8 9 1 2 11 Всього 614 785 956 214 216 428 59 45 267 * - за даними ПФУ ** - за даними Держпраці Херсонська 1 Запорізька 4 Дніпропетровська 1 Харківська 3 Донецька (1) Луганська Одеська 1 Кіровоградська 1 (1) Сумська 1 Черкаська Полтавська 1 (2) Миколаївська 10 Київська 1 Чернігівська (1) Івано- Франківська 3Закарпатська 1 Львівська 1 (1) Волинська Рівненська (1) Хмельницька 4 (3) Житомирська 16 (2) Вінницька Тернопільська (1) Чернівецька АР Крим 175 інспекторів праці органів місцевого самоврядування, з них 59 — в ОТГ

×