Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Honda scoopy i

22,513 views

Published on

Published in: Education, Sports, Business

Honda scoopy i

 1. 1. HONDA SCOOPY I<br />นายรักพงศ์ คำซาว รหัส 5006102359 สาขาการตลาด<br />
 2. 2. ข้อมูลสินค้า<br />บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด เป็นผู้ที่เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ภายใต้แบรนด์ Honda และในปัจจุบันทางบริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้ชื่อ Honda scoopy I ซึ่งมีการใช้นวัตกรรมใหม่ทางด้านหัวฉีดและใช้วัสดุที่มีคุณภาพโดยมอยู่ 3 สไตล์นั้นคือ Fun, Cute, prestige<br />
 3. 3. แก่นแท้ของแบรนด์<br />“Honda scoopy I สนุก มันส์ รู้กัน”<br />บุคลิกภาพของแบรนด์<br />เป็นสินค้าที่เข้ากับวัยรุ่นถ้าเราพูดถึงอายุของแบรนด์แล้วเป็นวัยอายุประมาณ 18 – 25 ปี และเป็นวันรุ่ยวัยใสมากและชอบแทรนด์ของรถญี่ปุ่นและชอบสีสันเป็นพิเศษ<br />
 4. 4. ภาพลักษณ์ของแบรนด์<br />ผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ Honda scoopy I เป็นสินค้าที่มีความสวยงามและมีการใช้นวัตกรรมยานยนต์รุ่นใหม่ PGM-FI และจุดขายของสินค้าคือการใช้สีสันที่ดูดีและมีสไตล์เข้ากับแต่ละบุคคลไม่ว่าจะเป็น Fun Cute Prestige และใช้พรีเซ็นเตอร์น่าดึงดูดไม่ว่าจะเป็น ตินา มารีโอ และบอม ธนา<br />
 5. 5. การวิเคราะห์องค์ประกอบของแบรนด์<br />การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT)<br />จุดแข็ง(Strength)<br /><ul><li>แบรนด์ Honda มีความน่าเชื่อถือในสายตาของกลุ่มเป้าหมาย
 6. 6. รูปแบบและดีไซด์ของผลิตภัณฑ์ใหม่ Honda scoopy I กำลังเป็นที่นิยม
 7. 7. ผลิตภัณฑ์ใหม่ Honda scoopy I มีหลายรูปแบบ คือ Fun , Cute และ Prestige
 8. 8. สามารถแยกชิ้นส่วนออกมาได้ เวลาโครงแตกจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนทั้งชุด
 9. 9. มีระบบนวัตกรรมเทคโนโลยีหัวฉีด PGM-PI เป็นการช่วยลดมลพิษในอากาศ อีกทั้งยังรองรับน้ำมันแก๊ซโซฮอล์ E20
 10. 10. มีการออกแบบยางรถให้มีคุณภาพมากขึ้นเพื่อเพิ่มสมรรถนะโดยใช้ยางรถที่มีขนาดใหญ่กว่าคู่แข่งขันเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่
 11. 11. มีการเก็บฐานข้อมูลของลูกค้าเพื่อสื่อสารข้อมูลและกิจกรรมให้กับลูกค้า</li></ul>จุดอ่อน(Weakness)<br /><ul><li>รูปแบบเครื่องยนต์ไม่เหมาะกับลูกค้าที่ชอบปรับเครื่องรถ
 12. 12. การให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ฯยังไม่ชัดเจนและไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะตรงจุดเด่นของระบบหัวฉีด PGM – PI</li></li></ul><li>การวิเคราะห์องค์ประกอบของแบรนด์<br />โอกาส(Opportunity)<br /><ul><li>ประชาชนส่วนใหญ่หันมาใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมและต้องการประหยัดน้ำมัน
 13. 13. กลุ่มเป้าหมายเน้นความรวดเร็วและความสะดวกสบายมากขึ้นจึงหันมานิยมใช้จักรยานยนต์ที่มีขนาดเล็ก สามารถเดินทางได้อย่างคล่องตัว
 14. 14. กลุ่มเป้าหมายมีแบรนด์ Honda เป็นแบรนด์อันดับ 1 ที่อยู่ในใจ
 15. 15. เทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน ทำให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เร็วขึ้น</li></ul>อุปสรรค(Threats)<br /><ul><li>ตลาดรถจักรยานยนต์แบบสกู๊ตเตอร์มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง โดยเฉพาะด้านนวัตกรรมใหม่และการสื่อสารทางการตลาด
 16. 16. คู่แข่งขันมีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา
 17. 17. ค่านิยมของกลุ่มเป้าหมายมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งในแต่ละพื้นที่หรือท้องที่กลุ่มเป้าหมายยังมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน
 18. 18. ร้านซ่อมรถขนาดเล็กตามท้องที่ต่างๆยังไม่มีความรู้หรือยังขาดความรู้ ความชำนาญในเรื่องของการซ่อมรถในระบบหัวฉีด PGM – PI</li></li></ul><li>การวิเคราะห์องค์ประกอบของแบรนด์<br />คู่แข่งขันของ Honda scoopy i<br />ลูกค้าของ Honda scoopy I <br />กลุ่มเป้าหมายหลัก (Primary Group) : นักเรียน, นักศึกษาและคนวัยทำงาน<br />กลุ่มเป้าหมายรอง (Secondary Group): ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ (เช่น ผู้ปกครองญาติ, พี่น้อง) ผลิตภัณฑ์ใหม่ Hondascoopy I และรวมไปถึงบุคคลทั่วไป<br />
 19. 19. การวิเคราะห์องค์ประกอบของแบรนด์<br />สถานะของแบรนด์<br />สินค้ากำลังวางขายในตลาดและยังสามารถขายได้และกำลังจะอยู่ในช่วงถดถอยเพราะผลิตภัณฑ์รุ่นนี้ได้เติบโตอย่างเติมที่เมื่อต้นปีมาแล้วและทางฮอนด้าได้ทำผลิตภัณฑ์มาเจาะตลาดแล้ว<br />วิเคราะห์เอกลักษณ์ของแบรนด์<br />มีความทันสมัย และสีสันสวยงานมีสไตล์ และเป็นรถแบบดั้งเดิมสไตล์ ญี่ปุ่น <br />

×