Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
L’ACCENT DIACRÍTIC
És un tipus d’accent gràfic que s’usa per a diferenciar mots que tenen la mateixa
forma gràfica (i, de ...
AMB ACCENT DIACRÍTIC SENSE ACCENT DIACRÍTIC
fóra Imperfet de subjuntiu del
verb ser.
fora Adverbi, contrari de dins.
mà Pa...
AMB ACCENT DIACRÍTIC SENSE ACCENT DIACRÍTIC
sí Afirmació si Conjunció condicional.
Nota musical.
sóc Present del verb ser....
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

L'accent diacrític

  • Be the first to comment

L'accent diacrític

  1. 1. L’ACCENT DIACRÍTIC És un tipus d’accent gràfic que s’usa per a diferenciar mots que tenen la mateixa forma gràfica (i, de vegades, la mateixa pronúncia), però significats diferents. Elsmots que porten accent diacrític el conserven en els derivats i els compostos. AMB ACCENT DIACRÍTIC SENSE ACCENT DIACRÍTIC bé De bona manera. be Nom de la lletra b. Ovella. béns Riquesa, fortuna. bens Plural de be (ovelles). bóta, bótes Recipient per al vi. bota, botes Present del verb botar. Calcer. déu, déus Ésser suprem, divinitat. deu, deus Nombre 10. Present del verb deure. dóna, dónes Present del verb donar. dona, dones Persona de sexe femení. és Present del verb ser. es Pronom feble. féu Passat perfet simple del verb fer. feu Present o imperatiu del verb fer. Territori feudal.
  2. 2. AMB ACCENT DIACRÍTIC SENSE ACCENT DIACRÍTIC fóra Imperfet de subjuntiu del verb ser. fora Adverbi, contrari de dins. mà Part del cos humà. ma Possessiu àton. més Quantitatiu. mes Part de l’any. mòlt Participi del verb moldre. molt Quantitatiu. món Univers. mon Possessiu àton. móra, móres Fruit. mora, mores Dona musulmana. nét Relació familiar. net Contrari de brut. ós, óssos Mamífer. os, ossos Part de l’esquelet. pèl, pèls Filament que creix a la pell. pel, pels Contracció (per+el, per+els). què Pronom interrogatiu o relatiu tònic. que Pronom relatiu àton. Conjunció. sé Present del verb saber. se Pronom feble.
  3. 3. AMB ACCENT DIACRÍTIC SENSE ACCENT DIACRÍTIC sí Afirmació si Conjunció condicional. Nota musical. sóc Present del verb ser. soc Calcer de fusta. sòl, sòls El terra. sol, sols Astre. Sense companyia. Nota musical. Present del verb soler. té Present del verb tenir. te Pronom feble. Infusió. Nom de la lletra t. ús Acció d’usar. us Pronom feble. véns, vénen Present del verb venir. vens, venen Present del verb vendre. vés Imperatiu del verb anar. ves Reducció de veges.

×