Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Complement de règim verbal

 • Be the first to comment

Complement de règim verbal

 1. 1. COMPLEMENT DE RÈGIM VERBAL
 2. 2. EL COMPLEMENT PREPOSICIONAL D’OBJECTE (O COMPLEMENT DE RÈGIM VERBAL) (CPO o CRV)DefinicióComplement verbal introduït per la preposició queel verb selecciona (DIEC). Accediran a la seva peticióÉs el complement que exigeixen determinats verbsper indicar, amb el concurs d’una preposició,l’objecte sobre el qual recau l’acció verbal (EAPC)
 3. 3. Opcions d’identificació1. Va amb preposició (a, en, de, amb, contra...). Però s’ha d’anar molt en compte perquè les preposicions desapareixen davant la conjunció que, i les preposicions en i amb es canvien per a davant d’infinitiu. (Accediran a que els ho demanin / Heu de pensar en a venir).02. Només es pot substituir pels pronoms hi o en.
 4. 4. En alguns casos és difícil de distingir delcomplement circumstancial (Establir-se a casa[CC, és un adverbial de lloc] - Accedir a la casadels meus somnis [CRV, és un objecte de l’accióverbal]).En ambdós casos el verb exigeix preposició,però si podem assignar al presumptecircumstancial un matís de lloc, mode, temps,quantitat... el podem considerar circumstancial.
 5. 5. És el verb qui exigeix la preposició. Pertant, sense la preposició el complementno té sentit i la frase resta incompleta:Accediran * la casa dels seus somnis.En canvi: S’establiran unes regles.El verb accedir exigeix un complementamb preposició (per això en diemd’objecte). El verb establir-se no exigeixun complement amb preposició.
 6. 6. Estructures01. Preposició + sintagma nominal: Confiem en lavostra benevolència / Influeix en la premsa02. Pronom: Jo no en parlo mai / El noi de qui s’haenamorat és ric! / Confiem en tu03. Oració subordinada substantiva:· S’adonen que no podran.· S’han adaptat a menjar només llegums· Relatiu: Només es fixen en els que ho fanmalament.
 7. 7. Substitució pronominal1. Els complements preposicionals regits per la preposició de se substitueixen pel pronom en: M’he oblidat de comprar el pa. Sempre me n’oblido02. Els complements preposicionals regits peraltres preposicions se substitueixen pel pronomhi: Accediran a la seva petició o no hiaccediran?
 8. 8. Llista de verbs amb règim preposicionalaccedir a, acostumar-se a, avesar-se a,habituar-se a, adaptar-se a, adherir-sea, aficionar-se a, al·ludir a, arriscar-se a,aspirar a, contribuir a, encomanar-se a,exposar-se a, jugar a, negar-se a,oposar-se a, procedir a, referir-se a,renunciar a, resignar-se a, sotmetre’s a.
 9. 9. abusar de, acomiadar-se de, adonar-se de,apoderar-se de, assegurar-se de, beneficiar-se de,burlar-se de, cuidar-se de, defensar-se de, dependrede, desempallegar-se de, desfer-se de, deslliurar-sede, distingir-se de, dubtar de, enamorar-se de,encarregar-se de, estar-se de, excusar-se de, fiar-sede, fotre’s de, fúmer-se de, guardar-se de, informarde, oblidar-se de, ocupar-se de, parlar de, penedir-se de, preocupar-se de, prescindir de, privar-se de,recordar-se de, refiar-se de, riure’s de, servir-se de.
 10. 10. afanyar-se en, confiar en, consistir en,exercitar-se en, fixar-se en, implicar-seen, incidir en, influir en, pensar en,tardar en, vacil·lar en.
 11. 11. ObservacionsNo és incompatible amb altres complementsd’objecte: Acostuma el nen [CD] a les bonesmaneres [CRV] (l’hi acostuma). Els treballadorstenien dret [CD] a una indemnització [CRV]. Sovinttrobarem que complements assimilats acomplement del nom o de l’adjectiu, en realitatsón complements de règim verbal de locucionsverbals: tinc por de la tempesta, el CRV nocomplementa el mot por, sinó el sintagma tenirpor de.
 12. 12. Jo [S] dedico la meva vida [CD] a fer la vida[CD] impossible [C predicatiu CD] als altres[CI][CRV].La subordinada completiva tant pot ser CRVcom CI, però el pronom que surt és HI, méspropi d’un CRV. Segons Castillo, és un CRVdel sintagma verbal “dedicar la vida a”.També pot ser vist com a complementindirecte de cosa.
 13. 13. Una altra dificultat que podem trobar al’hora de localitzar un preposicional és quees pot confondre amb un circumstancial enfrases com ara Comptem amb tu!, en què,legítimament, podem dubtar entrecircumstancial o règim. Hi ha autors queens parlen de complements circumstancialsamb preposició obligada pel verb.
 14. 14. El diccionari no pas sempre ens aclareix elrègim del verb. Ho hem d’esbrinarconsultant els exemples. Hi ha verbsestrictament de règim preposicional(consistir), i altres que poden ser o no derègim.Comparem: Recorda-li [CI] la cita [CD] / Esrecorda de la cita [CRV].
 15. 15. Els complements directe, indirecte i preposicionals’anomenen d’objecte perquè són exigits pel verb per tal decompletar el sentit del propi verb.A vegades el verb “obliga” (verbs transitius com portar noméstenen sentit amb CD: fa dies que portem -?-); a vegades elverb demana però no obliga un complement per completar elsignificat (verbs transitius com escriure: El poeta escriu unapoesia)... i a vegades exigeix un complement amb preposició:és el cas dels CRV.El CI també és d’objecte. En alguns casos només completa elsentit del verb (Escriu una carta al director), però hi ha verbsque l’únic complement que admeten és l’indirecte: telefona aldirector.
 16. 16. Els circumstancials, en canvi, maino són objecte del verb. Es limitena matisar circumstancies en quèes desenvolupa l’acció expressadapel verb o per tota la frase: Elsnens vindran demà. L’endemà vanpoder sortir de casatranquil·lament.
 17. 17. Digues quin és el CRVLa solució consisteix que esbrinin l’origen delproblema / Confio que vindràs / Confio avenir d’hora / Te’n recordes? / Es dedica alsnegocis / S’hi dedica / A què et dediques? /–De què va? – Va de prepotent / Em cago en lam... que et va... / Desconfia de qui t’atabala /Dubtava que ho poguessis fer
 18. 18. Quina funció fa el fragment subratllat?Va intentar aconseguir-ho / Ara ve eltros que et deia / L’afer de què et parloés molt seriós / No sé pas a qui ho vasdir / L’agent immobiliari a qui he estafates diu Manel / L’agent immobiliari a quihe comprat el pis és el mateix que el quehe estafat / T’he dit que l’he estafat / Sen’ha anat / No sé si ho entens.

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • LauraSierraVazquez

  Jun. 11, 2014
 • jorgepcarrasquer

  Jun. 4, 2018

Views

Total views

29,701

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1,604

Actions

Downloads

66

Shares

0

Comments

0

Likes

2

×