Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

6.ContactesiMissatgeria

534 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

6.ContactesiMissatgeria

 1. 1. Planta't a Internet! Telejet Garrotxa Professor: Marc Nicolau
 2. 2. <ul><li>Mostra una llista de contactes del portal. </li></ul><ul><li>Els contactes es poden assignar a usuaris del portal, o a persones o departaments de l’empresa. </li></ul><ul><li>Es poden publicar com “Enllaços – Article d’enllaç” al portal. </li></ul><ul><li>Accés: </li></ul><ul><ul><li>Components  Contactes  Contactes </li></ul></ul>
 3. 3. <ul><li>Afegir un contacte </li></ul><ul><li>Editar un contacte </li></ul><ul><li>Eliminar un contacte </li></ul><ul><li>Canviar les preferències comuns a tots els contactes </li></ul><ul><li>Mostra el contacte </li></ul><ul><li>Amaga el contacte </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Afegir un contacte </li></ul><ul><ul><li>Detalls </li></ul></ul><ul><ul><li>Informació </li></ul></ul><ul><ul><li>Paràmetres </li></ul></ul>
 5. 5. <ul><li>Detalls del contacte </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Detalls del contacte </li></ul><ul><ul><li>Nom : el nom del contacte </li></ul></ul><ul><ul><li>Àlies : segon nom (per ús de l’administrador) </li></ul></ul><ul><ul><li>Publicat : Si = es vol mostrar; No = no es vol mostrar </li></ul></ul><ul><ul><li>Categoria : a quina categoria pertany el contacte </li></ul></ul><ul><ul><li>Ordre : posició que ocuparà dins el llistat </li></ul></ul><ul><ul><li>Nivell d’accés : indica qui podrà veure el contacte </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Public : tothom </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Registrat : només usuaris registrats </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Especial : només usuaris amb permisos especials (superior a Registrat ) </li></ul></ul></ul>
 7. 7. <ul><li>Informació del contacte </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Paràmetres </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Paràmetres </li></ul><ul><ul><li>Formulari : mostrar un formulari perquè els usuaris puguin enviar un correu electrònic </li></ul></ul><ul><ul><li>Text descriptiu </li></ul></ul><ul><ul><li>Còpia de correu </li></ul></ul><ul><ul><li>Correu prohibit : permet bloquejat correus que continguin algun dels textos llistats en el seu nom (separats per ;) </li></ul></ul><ul><ul><li>Assumpte prohibit : iguat que amb el correu, però comprovant l’assumpte. </li></ul></ul><ul><ul><li>Text prohibit : igual que assumpte prohibit, però amb el cos del missatge. </li></ul></ul>
 10. 10. <ul><li>Joomla! té una eina que permet enviar missatges entre els usuaris de la web. </li></ul><ul><li>Opcions: </li></ul><ul><ul><li>Llegir missatges : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Permet llegir els missatges propis </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Enviar missatge : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Permet enviar un missatge a un usuari. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Correu massiu : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Permet enviar missatges a un grup d’usuaris o a tots els usuaris de la web. </li></ul></ul></ul>
 11. 11. <ul><li>Mostra un llistat dels missatges de l’administrador. </li></ul><ul><li>L’enviament de missatges només el poden fer els usuaris de grups que tenen accés a l’àrea d’administració. </li></ul><ul><li>És un servei de missatgeria interna per la gestió de la web. </li></ul><ul><ul><li>Permet intercanvi de missatges entre administradors i rebre informació del sistema. </li></ul></ul><ul><li>Per veure un missatge, cal clicar sobre el títol del missatge. </li></ul><ul><li>S’obre un nova pàgina amb els detalls del missatge. </li></ul><ul><ul><li>Es pot respondre el missatge, eliminar-lo o tornar al llistat de missatges. </li></ul></ul>
 12. 12. <ul><li>Icones de la barra d’eines: </li></ul><ul><ul><li>Esborrar: Per esborrar el(s) missatge(s) seleccionat(s) . </li></ul></ul><ul><ul><li>Nou: Per enviar un missatge nou a altres administradors. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>S’obre una pàgina nova. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cal escollir el destinatari de la llista desplegable, introduir l’”Assumpte” i el “Missatge” desitjat. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Per enviar el missatge cal prémer la icona “Enviar” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Per anular el missatge, cal prémer la icona “Cancel·la”. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Ajustaments: Per modificar les opcions de la llista de missatges. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>S’obre una nova pàgina per escollir les opcions de configuració. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Ajuda: Per veure la pantalla d’ajuda. </li></ul></ul>
 13. 13. <ul><li>Icones de la pàgina d’ ajustaments </li></ul><ul><ul><li>Guardar: Per guardar les opcions de configuració </li></ul></ul><ul><ul><li>Cancel·la: Per anul·lar els canvis fets. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ajuda: Per veure la pantalla d’ajuda. </li></ul></ul><ul><li>Opcions: </li></ul><ul><ul><li>Bloquejar la safata d’entrada: Permet evitar que els administradors o el sistema enviïn missatges a la bústia d’entrada. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>No és molt necessari si hi ha un grup reduït d’administradors. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Envia’m un correu per un nou missatge: Es rep un correu electrònic cada vegada que hi hagi un missatge nou a la bústia d’entrada. </li></ul></ul><ul><ul><li>Autoeliminació de missatges: Intèrval de temps, perquè s’esborrin automàticament els missatges des del dia en que van ser rebuts. </li></ul></ul>
 14. 14. <ul><li>Icones de la pàgina d’ ajustaments </li></ul><ul><ul><li>Enviar: Serveis per enviar el missatge. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cancel·la: Per anul·lar i no enviar el missatge. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ajuda: Per veure la pantalla d’ajuda. </li></ul></ul><ul><li>Detalls: </li></ul><ul><ul><li>Envia-ho als grups fills: Serveix per incloure automàticament tots els grups de rang superior al seleccionat. Per exemple, si se selecciona el grup “Editor”, tots els usuaris del grup “Publicador” també rebran el correu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Grup: Seleccionar un grup de la llista per enviar el missatge a tots els seus usuaris. </li></ul></ul><ul><ul><li>Envia-ho en mode HTML: Si el cos del missatge té codi código HTML. </li></ul></ul><ul><li>Només els usuaris del grup Super-Administrador poden enviar correus massius </li></ul>

×