Висока пословна школа струковних студија – Блаце           Семинарски рад  Однос пословања е-Управе и поште ...
СадржајУвод ...................................................................................1Зашто е – Управа ............
Увод     Смисао е-управе налази се у проширивању и отварању новихмогућности грађанима. Е-управа поставља људе у центар...
различитим мрежама, програмима и базама података, који ће имомогућити да комуницирају делотворно и са учинком.Зашто е-Упра...
изградњи дигиталних услуга према грађанима и организацијама , и наинтеграцији G2G трансакција.Дигиталне заједнице     ...
Светски тренд     Владе широм света, користећи искуства е-Трговине, користеповезивање на разним нивоима државне управе...
Цела структура повезана је са интернет мрежом, акомуникација се одвија посредством е-Портала, чија је основаинформативни п...
Радни простор за министре    Програмско решење Портала који се користи током одвијањаседнице темељи се на једноставном...
Како време протиче све је јасније да је интернет постаосаставни део живота и незаобилазан алат у пословању. У владинимуста...
Грађани, пак, могу да обаве своје послове не чекајући уредовима, да добију правовремену и тачну информацију или да обавепо...
треба платити за овакав интерни системдистрибуције информација, закомуникацију и обављање трансакција знатно је мања уз по...
Центар за електронско пословање поште      Према плановима и очекивањима, овај центар је један одперспективнијих проф...
Закључак       Да би се уопште могло говорити о електронској владипотребни су неки основни предуслови, као што је, ...
ЛитератураЗа израду семинарског рада коришћени су материјали:  1. В. Васковић „ Електронско посовање у јавној управи“, пр...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

сем. информациони системи јавне управе

371 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
371
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

сем. информациони системи јавне управе

 1. 1. Висока пословна школа струковних студија – Блаце Семинарски рад Однос пословања е-Управе и поште Израђено у III семестру Студент: Милош Игњатовић Број индекса: 238/09 Студијски програм: Порези и царина II година Опција: ЦаринаПредмет: Информациони системи јавне управеПрофесор: мр Гордана Прлинчевић Блаце, новембар 2010.
 2. 2. СадржајУвод ...................................................................................1Зашто е – Управа ...............................................................2Дигиталне заједнице .........................................................3Светски тренд ....................................................................4Искуства земаља у окружењу .........................................4Српски тренд .....................................................................6Коме је потребан е - Government ....................................7Коме су намењене услуге и сервиси ...............................8Утицајни фактори на развојне могућности поште ијавне управе у Србији .......................................................9Центар за електронско пословање поште .....................10Пословање између поште и јавне управе ......................10Закључак ..........................................................................11Литература .......................................................................12
 3. 3. Увод Смисао е-управе налази се у проширивању и отварању новихмогућности грађанима. Е-управа поставља људе у центар, отвара иммогућности за приступ информацијама, употребу јавних услуга иутицање на политичке одлуке. Дани лутања од шалтера до шалтера,разних уреда и институција су прошлост. У срцу ове промене се налазии Интернет – ослонац надолазећег доба информација. Све до недавно, владе су се у потпуности ослањале на системчувања записа који се темељио на папиру. Све интеракције су сеобављале личним контактом, телефоном или поштом. Током последњедве деценије, владе су пуно улагале у рачунаре и сродну технологијукако би модернизовале вођење документације и комуникацију. Данас,е-Управа из темеља мења ову праксу. Е-Управа неће функционисати наједној основној технологији. Људина избор имају платформе и уређајекојима ће моћи комуницирати с јавним телима. Како се услуге е-Управе буду све више шириле и постајале приступачније, оне ћеомогућити премошћавање дигиталног јаза тиме што ће пружитиопипљиве, широко потребне услуге и подстакнути коришћењеинтернета код људи који иначе не би били заинтересовани за тај начинкомуникације. Додатно, како владе буду улазиле у нову технолошкуеру, појавиће се бројне прилике за тесну сарадњу с приватнимсектором у изградњи инфраструктуре за будуће потребе. Технолошки изазови е-Управе манифестују се на три стране.Јавне администрације се често критикују да је комуницирање с њимапревише комплексно – конкретно, остваривање једноставнихадминистративних трансакција често захтева контакт с вишереферената. Владини портали могу заменити вишеструка местаконтаката једним местом приступа. Други проблем с којим се владинислужбеници срећу је како употребити информационе технологије заизградњу и подршку заједница на локалном нивоу. Технологија владиможе помоћи у спајању грађана, школа, културних удружења,предузећа и администрација у дигиталне заједнице. Трећи кључнипроблем за администрирање је како повезати различите постојећезастареле компјутерске системе и ресурсе у једну мрежу. Владаматреба технологија која ће послужити као ослонац постојећим
 4. 4. различитим мрежама, програмима и базама података, који ће имомогућити да комуницирају делотворно и са учинком.Зашто е-Управа? Политичке и економске границе полако нестају у данашњемдигиталном свету у којем интернет омогућује слободни ток идеја, робаи услуга. Светска економија драматично утиче на усвајање решењаелектронске трговине у банкарству, осигурању и продаји, где сепојављују врло мали трошкови у остваривању „Online„ услуга. Владепојединих земаља имају јединствену приликуда воде државу иинформационо друштво, али и саме имају проблема са високимоперативним трошковима и слабим успостављањем сервиса државе. Корак према електронској Влади може у потпуности променитиначин на који се обављају и нуде јавни сервиси Владе али и променитии саму природу Владе. Више од самог средства које смањује време радаи трошкове, нове информатичке технологије су уједно и покретачиостваривања бољег квалитета услуге јавних сервиса према грађанима,повећања оперативног учешћа Владе и припадних организација,промена делатности Владе раднке који управљају знањем, покретањаукупног економског развитка и подршке вишем квалитету образовањаи социјалне иновације. На крају, пред приватни и јавни сектор поставиће се једнакистандарди, те ће грађани захтевати бољи повраћај новца уложеног убило коју јавну инвестицију. Како би се задржали веродостојност иповерење, однос према грађанима се мора у потпуности променити:Влада мора прихватити нове пословне моделе и потражитипартнерство са приватним сектором. Разне јавне организације и тела јавне управе повезују се стехнолошким предузећима као што је Microsoft, и то не само због тогашто им та предузећа могу испоручити напредне технологије итехнолошка решења, већ зато да би делили терет стратешког напора у
 5. 5. изградњи дигиталних услуга према грађанима и организацијама , и наинтеграцији G2G трансакција.Дигиталне заједнице Градске заједнице су најнижи део државе који је најближиграђанима и, у информационом друштву, полазна тачка за целу јавнуадминистрацију, као и за едукацију али и забаву. У дигиталнимзаједницама налазе се везе између градске управе, грађана, пословнихсубјеката, школа, културних удружења као и заједнице у ширем смислуречи. Дигиталне заједнице користе снагу интернета при увођењуе-Управе према локалним нивоима, промичући лично учешће у радудржаве и миграцију, локалних малих предузећа према електронскојтрговини. Са услугама које су засноване на пословном и техничкомдизајну Government Gateway решења, иницијатива пружа преносивуапликацију и услужно окруење које повећава учешће појединца насвим нивоима информацијске заједнице. Портал поједине дигиталнезаједнице може укључивати:Основне сервисе: приступ интернету, електронску пошту, календар,држање интернет страница, чланство, набавку и стриминг медија.Сигурне сервисе за регистрацију, плаћање, идентификацију иаутентификацију, сигурни интранет, дискусије, гласање иизјашњавање. Услуге заједнице: лични портали канцеларија, особља,календар, огласи о запошљављњу итд. Пословне услуге: држањеинтернет страница, промоције, приступ интегрисаним услугамадржаве, итд. Образовне услуге: интернет учење и заједнички рад,мреже студената.
 6. 6. Светски тренд Владе широм света, користећи искуства е-Трговине, користеповезивање на разним нивоима државне управе, тако да се процењуједа ће у наредних неколико година сваки компјутер бити повезан наинтернет, што ствара невиђене могућности за функционисањедржавних институција. Увелико се ради на on-line повезивањулокалних средина са центрима. Европска комисија за Информационе Технологије увелико радина развијању европског модела дигиталног града. Овај пројекат, у којису укључени градови у Немачкој, Француској, Италији и Шпанији,треба да тестира, развија и прошири on-line понуду локалнихинституција на основу потреба становника. Предност је у усавршавањуоних области које грађани сматрају приоритетним: образовање,запошљавање, култура, одмор и разонода, комунални сервиси...Искуства земаља у окружењу Нама је вероватно најинтересантнији пример Хрватске.Пројекат који имплементира Хрватска влада у почетку ће омогућитиприпрему и реализацију седница владе и, у каснијим фазама, и другихоргана државне управе, у потпуности без папирне документације,односно потпуно засноване на мрежним технологијама и електронскимдокументима. У сарадњи са консултантским сервисом Мајкрософта (MicrosoftConsulting Services), који је уобличио решење на бази последњих MSтехнологија, на челу државне електронизације државне организацијеХрватске налази се владин Уред за интернетизацију.у овом стадијумуразвоја, пројекат треба да обезбеди потпуну „безпапирност“ наседницама владе, јер се тренутно користи мноштво папирнихдокумената, које је тешко уобличити и приредити за достављањесваком учеснику.
 7. 7. Цела структура повезана је са интернет мрежом, акомуникација се одвија посредством е-Портала, чија је основаинформативни портал за припрему заседања, односно рад садокументацијом. Инфраструктура се базира на NET технологији, саFRONT END поједностављеним коросничким интерфејсом за члановевладе на самим седницама, али и BACK END интерфејсом, преко когасе седнице припремају и уређују . Наравно, све на хрватском језику.Логовање и идентификација се обавља класичним начином,корошћењем дигиталног сертификата. Почетне странице портала садрже неколико функција, аапликација за овакве сервисе може бити неограничено, у зависности одконкретних потреба и њихов број може да се повећава или смањује.Такође, комуникација у оквиру система није ограничена само наинтернет, већ су корисници у могућности да претражују и WWW, а свеуциљу тражења и коришћења информација, креирања и управљањадокументима. Коришћење портала за министре максимално јепоједностављено, а команде се дају оловком за писање по екрану,бежичним мишем или прстом, уз претходну идентификацију (ПИНброј). Уз већ наведене акције, током седнице, кроз портал се одвија икомуникација учесника – дневни ред, примедбе, прилози, записнициранијих седница, архива, гласање... У овом огромном пројекту узМајкрософт су учетвовали и његови хрватски партнери. Наравно, овоније коначан посао и сигурно ће бити доста потешкоћа у потпуномостварењу овог концепта. Почетни радни простор састоји се од неколико страница, накојима се налазе разне апликације као што су претраживање,уређивање категорија, вести и најаве догађања. Такве страницецентрализовано су место за тражење докумената или прегледавањекатеготија унутар и изван Владе Републике Хрватске. Праћењесадржаја који се припрема за седницу Владе подразумева приступ намапе и документе који се налазе у радном простору, пријављивање иодјављивање докумената у и из радног простора, одобравањедокумената у процесу припреме докумената за седницу Владе, приступдругим радним просторима, уобичајено приликом претраживањасадржаја током припреме докумената.
 8. 8. Радни простор за министре Програмско решење Портала који се користи током одвијањаседнице темељи се на једноставном дизајну корисничког дела идиректном приступу информацијама на Портал решењу крозинтуитивне водиче. Све акције изводе се додиром прста на део екрана, осим самепријаве корисника на систем који се изводи путем „СмартКард“картице и читача који је опремљен нумеричком тастатуром, која јепотребна како би се унео идентификациони број корисника.Српски тренд У циљу унапређења технолошке позиције Србије, а у оквирупрограма Јачање транспарентности буџета и јавних набавки у Србијикоји, уз помоћ Европске агенције за обнову спроводе невладинеорганизације Европски покрет у Србији, 29 општина у Србиј добило јенајсавременије компјутере за вођење општинских буџета са софтверомприлагођеним Закону о основама буџетског система и Закона олокалној самоуправи. Рачунари са специјални урађеним софтвером,који може по потреби да се модификује, могу бити умрежени тако да ћесе моћи и дневно да прате расходи и проходи појединих општина ињихове потребе. Ово је национални пројекат који битно унапређујергионални менаџмент и стандард грађана. Избегава се манипулација ипобољшава се продуктивност и квалитет услуга у сектору општинскеадминистрације. ЕПуС планира да се настави ова акција у наредном периоду, ату су и друге невладине организације које улажу велике напоре у томциљу, а пре свега и сама држава. Међутим, да би се уопште моглоговорити о електронској влади, потребни су основни предуслови каошто су Закон о електронском пословању и електронском потпису, закоји су урађени нацрти и у процедури су.
 9. 9. Како време протиче све је јасније да је интернет постаосаставни део живота и незаобилазан алат у пословању. У владинимустановама, као и у окружењу , комуникација се све чешће одвијапреко Интернета , он се користи као један од могућих канала задистрибуцију информација, све више постајући стално отворен владиншалтер. Све то створило је потребу да се читавом послу приступисистематски и да се понуди решење које ће представљати и јединственнаступ владиних структура према спољним корисницима и грађанима. Грађани очекују да на интернету пронађу сервисе и услуге којисе односе на пословање са државним сектором, а са друге стране идржавне структуре имају своје разлоге за прелазак на e – Government.Основни је могућност уштеде. Трансакција обављена преко интернетазнатно је јефтинија од трансакције која је обављена на било који другиначин. На овај начин не само да се штеди на радном временузапослених у владиним институцијама, већ грађанин који са свограчунара приступа сервисима на тај начин смањује трошковеодржавања опреме државне структуре. Е – Government из основа мења начин комуницирања грађанаса државном управом, елиминишући посредника у комуникацији.Модел комуникације где је раније био чиновник посредник измеђудржаве и грађанина замењује се директном комуникацијом. Осим тога,мења се и начин управљања јавних служби. Да би се један сервиспонудио прео интернета понекад је потребно интегрисати вишепослова и више организационих јединица. На тај начин се усклађујерад јавних служби, побољшава њихова организација, а као резултатнастаје опште подизање квалитета услуга.Коме је потребан е - Government? Једном речју – СВИМА. Државном апарату да се растеретипритиска на шалтерима, да појефтини своје услуге и тиме учиниграђане задовољнијима.
 10. 10. Грађани, пак, могу да обаве своје послове не чекајући уредовима, да добију правовремену и тачну информацију или да обавепослове за које је некад потребно вишедневно обилажење различитихустанова и владиних институција. Један од најзначајнијих разлога за увођење е – Governmentајесте стални пораст броја становника и енорман раст градова, при чемусваки грађанин има потребу да обавља различите послове са органимауправе, па се поставља питање колико би током времена било потрбночиновника запослити и колики простор им обезбедити.Коме су намењене услуге и сервиси? Корисници е – Governmentа могу се сврстати у следећекатегорије: G – Government – влада, управа; E – Employee – запослени; B – Business – пословни партнери; C – Citizen – грађани. Владини интерни послови за међусобно пословање икомуникацију запослених у њеним службама – послови као што јеуправљање електронским документима и њихова припрема за WEBкоришћење. On – line сервиси који су за спољашње кориснике ипословни свет, од којих је већи број до данас стављен на коришћење су:систем наплате паркирања, таксе на некретнине, пословне лиценце идозволе. Избор послова није велики, али треба узети у обзир да је овоновост у САЈБЕР свету, па је и за очекивати да ће се лепеза послова текширити. Интранет као корисничку популацију има запослене увладиним службама и појављује се као важан информациони,комуникациони и организациони алат у оквиру пословања. Цена коју
 11. 11. треба платити за овакав интерни системдистрибуције информација, закомуникацију и обављање трансакција знатно је мања уз помоћинтернет технологије, а питање је да ли би било могуће на други начини постићи сличне резултате.Утицајни фактори на развојне могућности поште ијавне управе у Србији Досадашњи развој традиционалне поште, иако мотивисаннетржишним концептима развоја резултирао је и одређенимкомпаративним предностима поште на савременом тржишту услуга. Тоје пре свега основно богатство стечено досадашњим развојем –поштанска мрежа. Практично свако насељено место у Србијипокривено је јединицом поштанске мреже, а комплетна територијамрежом доставних реона. Овоме треба додати и добро обучено особљеи дуги низ година уходавану организацију обављања оперативнихпослова. Пошта је приморана да се у оквиру постојећих законскихрегулатива припрема за савремено пословање. У том контексту јеразвила своју интранет мрежу – постнет којом је покрила све великејединице поштанске мреже. Од недавно је развила и свој центар заелектронско пословање. То је вишеканални мултимедијални контактцентар који ће кроз развој и интеграцију сервиса понудити свимзаинтересованим своју инфраструктуру и широку палету услуга издомена електронског пословања.
 12. 12. Центар за електронско пословање поште Према плановима и очекивањима, овај центар је један одперспективнијих профитних центара већ у ближој будућности. Са врловеликим могућностима и потенцијалом да буде убедљиво најуспешнијина домаћем тржишту. Према идејно – техничкој студијиВишесервисногмултимедијалног центра, Центар за електронско пословање поштепредставља заједничко улагање ЈП ПТТ Србија и београдске компанијеСАГА. ЈП ПТТ саобраћаја Србија обезбеђује сву потребнуинфраструктуру и хардвер, као и простор за пословање, док би САГАобезбедила софтвер и лиценце e-Banking, e-Commerce, m-Commerce,call centar, говорне аутомате и технчку подршку за функционисањесвих делова центра.Пословање између поште и јавне управе Пошта кроз свој центар за електронско пословање пружакорисницима разне услуге. Јавна управа, почев од владе, прекоминистарстава и локалне управе своје електронско пословање може даобавља посредством ЦееП-а бирајући вид услуге која им је потребна. Електронско пословање јавне управе је могуће повезати саЦентром за електронско пословање поште и даље са корисницимапомоћу проступних канала: - Мрежа фиксне телефоније; - Мрежа мобилне телефоније; - Интернет мрежа; - КДС мрежа; - Шалтери (извор: идејни пројекат ЦееП-а).
 13. 13. Закључак Да би се уопште могло говорити о електронској владипотребни су неки основни предуслови, као што је, на пример, законоелектронском пословању и електронском потпису, за који је недавнонаправљен нацрт и унашој земљи. Аутентификација порука иодобравање трансакција могући су само ако поседујете одређенисертификат. Постоје и други начини помоћу којих се проблемсигурности и веродостојности решава, а један од њих је паметнакартица. Идентификација се обавља преко микрочипа и отиска прстакоји је утиснут на катрици. Могућност директног повезивања сваког корисника саадминистрацијом води ка лабавијој организационој структуриинституција и уклањању традиционалне хијерархије унутар њих. И несамо то. У предности дигиталног система пословања спада и смањеновреме које државни службеници проведу над неким документомписаним на папиру, да не помињемо огромну уштеду простора. Његовгенерални учинак је тако знатно бољи, а вреднује се према томе колиосу у стању да пруже што брже и потпуније информације корисницима.
 14. 14. ЛитератураЗа израду семинарског рада коришћени су материјали: 1. В. Васковић „ Електронско посовање у јавној управи“, предавање на ФОН-у, јул 2004. год. 2. Идејни пројекат ЦееП-а, ЈП ПТТ Србија 3. Интернет огледало, часопис бр. 22 4. www.cepp.rs 5. www.microsoft.hr 6. www.e-trgovina.rs 7. www.gov.hr 8. www.gov.rs

×