Crna Gora

Ministarstvo za
Informaciono
drustvo

Otvorena Arhitektura za
elektronsku Upravu i Otvorenu
Vladu

Darko Petruš...
Crna Gora

Ministarstvo za
Informaciono
drustvo

Darko Petrušid
proveo 18 godina u Engleskoj i Americi
Doktorant na Ekonom...
Crna Gora

Ministarstvo za
Informaciono
drustvo
Crna Gora

Ministarstvo za
Informaciono
drustvo

Šta su eUprava i Otvorena Vlada ?
eUprava je sistem informacijskih i komu...
Crna Gora

Ministarstvo za
Informaciono
drustvo

IT (R)EVOLUCIJA
Crna Gora

Ministarstvo za
Informaciono
drustvo

Od starog prema novom

6
Crna Gora

Ministarstvo za
Informaciono
drustvo

Juče*

Stanovnici
Vlada

Informacioni
Sistemi

7
Crna Gora

Ministarstvo za
Informaciono
drustvo

Danas*

Stanovnici

Informacioni
Sistemi

Vlada
8
Crna Gora

Ministarstvo za
Informaciono
drustvo
Crna Gora

Ministarstvo za
Informaciono
drustvo

Web 1.0

•
•
•
•
•
•
•

Web 2.0

Web 3.0

Informacioni portal, statičan
H...
Crna Gora

Nivo zrelosti
Naziv
Opis

Ministarstvo za
Informaciono
drustvo

1
Informacija

2
Dvosmjerna
komunikacija
Prisut...
Crna Gora

Ministarstvo za
Informaciono
drustvo

Otvorena
Arhitektura
Crna Gora

Ministarstvo za
Informaciono
drustvo

Otvorena Arhitektura
Bezbijednost
Uprava
Privatnost

Korisnički pristup

...
Crna Gora

Ministarstvo za
Informaciono
drustvo
Crna Gora

Ministarstvo za
Informaciono
drustvo
Crna Gora

Ministarstvo za
Informaciono
drustvo
Crna Gora

Ministarstvo za
Informaciono
drustvo
Crna Gora

Ministarstvo za
Informaciono
drustvo
Crna Gora

Ministarstvo za
Informaciono
drustvo

Zaključak
• Otvorena Arhitektura je ključ praktične
primjene eUprave i Ot...
Crna Gora

Ministarstvo za
Informaciono
drustvo

Darko Petrušid
Akreditovani IT Arhitekta
Magistar Informacionog Inženjeri...
Crna Gora

Ministarstvo za
Informaciono
drustvo

HTML
HyperText Markup Language
XML
Extensible Markup Language
RDF
- Resou...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Otvorena Arhitektura

973 views

Published on

tehnološko-poslovna platforma koja omogućuje praktičnu primjenu ideje o eUpravi i Otvorenoj Vladi

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Otvorena Arhitektura

 1. 1. Crna Gora Ministarstvo za Informaciono drustvo Otvorena Arhitektura za elektronsku Upravu i Otvorenu Vladu Darko Petrušid
 2. 2. Crna Gora Ministarstvo za Informaciono drustvo Darko Petrušid proveo 18 godina u Engleskoj i Americi Doktorant na Ekonomskom Fakultetu (PG-’09) Akreditovani IT Arhitekta (Kanada-SAD - ‘06) Magistar Informacionog Inženjeringa (London -‘95) Master-Diplomirani Inženjer Elektrotehnike(BG-’91)
 3. 3. Crna Gora Ministarstvo za Informaciono drustvo
 4. 4. Crna Gora Ministarstvo za Informaciono drustvo Šta su eUprava i Otvorena Vlada ? eUprava je sistem informacijskih i komunikacijskih tehnologija koje transformišu odnosa sa građanima, privatnim sektorom i / ili drugim vladinim agencijama promovišudi građanski uticaj, poboljšanje pružanja usluga, jačanje odgovornosti, povedanje transparentnosti i poboljšanje efikasnosti Vlade. • Otvorena Vlada je informatička platforma koja vladine informacije, u digitalnoj formi, stavlja na raspolaganje javnosti.
 5. 5. Crna Gora Ministarstvo za Informaciono drustvo IT (R)EVOLUCIJA
 6. 6. Crna Gora Ministarstvo za Informaciono drustvo Od starog prema novom 6
 7. 7. Crna Gora Ministarstvo za Informaciono drustvo Juče* Stanovnici Vlada Informacioni Sistemi 7
 8. 8. Crna Gora Ministarstvo za Informaciono drustvo Danas* Stanovnici Informacioni Sistemi Vlada 8
 9. 9. Crna Gora Ministarstvo za Informaciono drustvo
 10. 10. Crna Gora Ministarstvo za Informaciono drustvo Web 1.0 • • • • • • • Web 2.0 Web 3.0 Informacioni portal, statičan HTTP, HTML, Browser e-mail eKomerc Catalozi Focus na kompanije Dial-up 50k • Web kao platforma, dinamičan • XML, REST, Ajax, Web servisi • Socijalne mreže • Multimedija • Fokus na društvo • Broadband 1Mb • Semantični Web, mobilna i personalizovana prezentacija, pregled i učešde u kreiranju i razmjeni informacija • RDF, SPARQL • Personalizacija • Vještačka Inteligencija • Fokus na pojedinca • Mobilno 10Mb
 11. 11. Crna Gora Nivo zrelosti Naziv Opis Ministarstvo za Informaciono drustvo 1 Informacija 2 Dvosmjerna komunikacija Prisutnost Interakcija eUprave je između eUprave uspostavlje i građana, forme na preko za građane preko nezavisnih interneta, e-mail veb komunikacija … stranica. Informacije su ograničene , bazine i statične. 3 Transakcija 4 Integracija Transakcije preko internet portala između vlade i građana, vlade i poslovnih partnera, enabavke, edocumentacija, esudstvo … Vertikalna i horizontalna integracija. Omoguditi elektronsku integracija od početka do kraja transakcije, I to koristedi horizontalnu integraciju unutar različitih vladinih službi. 5 Participacija i Otvorenost Aktivno učešde građana, Komentari, Rangiranje, Korišdene otvorenih datoteka, kreiranje novih servisa I aplikacija na osnovu vladinih aplikacija I otvorenih datoteka
 12. 12. Crna Gora Ministarstvo za Informaciono drustvo Otvorena Arhitektura
 13. 13. Crna Gora Ministarstvo za Informaciono drustvo Otvorena Arhitektura Bezbijednost Uprava Privatnost Korisnički pristup Učešde i Saradnja korisnika Prezentovanje podataka Čuvanje/Arhiviranje Podataka Integracija Podataka Izvor Podataka
 14. 14. Crna Gora Ministarstvo za Informaciono drustvo
 15. 15. Crna Gora Ministarstvo za Informaciono drustvo
 16. 16. Crna Gora Ministarstvo za Informaciono drustvo
 17. 17. Crna Gora Ministarstvo za Informaciono drustvo
 18. 18. Crna Gora Ministarstvo za Informaciono drustvo
 19. 19. Crna Gora Ministarstvo za Informaciono drustvo Zaključak • Otvorena Arhitektura je ključ praktične primjene eUprave i Otvorene Vlade • tehnološko-poslovna platforma koja de omoguditi praktičnu primjenu ideje o eUpravi i Otvorenoj Vladi. • primjenljiva i felksibilna da može zadovoljiti komplikovane i dinamične zahtjeve eUprave i Otvorene Vlade.
 20. 20. Crna Gora Ministarstvo za Informaciono drustvo Darko Petrušid Akreditovani IT Arhitekta Magistar Informacionog Inženjeringa Doktorant na FTN, UNS www.mrmontenegro.com pdarko30@hotmail.com +38263-218-612
 21. 21. Crna Gora Ministarstvo za Informaciono drustvo HTML HyperText Markup Language XML Extensible Markup Language RDF - Resource Description Framework AJAX - Asynchronous JavaScript and XML SPARQL - Simple Protocol and RDF Query Language REST Representational State Transfer HTTP HyperText Transfer Protocol • Timothy John Berners-Lee

×