Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dagvoorzitter Symposium Meta Informatie 20 Nov

916 views

Published on

Published in: Technology, Travel
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Dagvoorzitter Symposium Meta Informatie 20 Nov

  1. 1. Dinsdag 20 november 2007 De Bazel te Amsterdam
  2. 2. Asluiting door de dagvoorzitter Jacolien Eijer Programmamanager IDsW
  3. 3. standaarden meta-informatie document > computerbestand <ul><li>2 componenten: </li></ul><ul><li>inhoud </li></ul><ul><li>techniek </li></ul>Nen2082 zo verschillend zijn we nu ook weer niet! diversiteit: belangrijk! afspraken versus vrijheid iedereen uitnodigen gebruikers/managers overheid/maatschappij denk groot, doe klein doe niet alles zelf overheid moet faciliteren Leve het platform!!

×