Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dublin Core Wereldwijd; Interoperabiliteit als een visie

2,501 views

Published on

Presentatie Makx Dekkers tijdens mini-symposium 14 september 2006 in den Haag.

Makx Dekkers, de managing director van het succesvolle Dublin Core Metadata Initiative, ging uitgebreid in op de toepassingen van Dublin Core binnen overheden en het bedrijfsleven en de kernaspecten die een rol spelen bij de toepassing van deze standaard.

Bron: http://www.advies.overheid.nl/5581/

Published in: Education
 • Be the first to comment

Dublin Core Wereldwijd; Interoperabiliteit als een visie

 1. 1. Dublin Core wereldwijd Interoperabiliteit als visie
 2. 2. Inhoud <ul><li>Interoperabiliteit </li></ul><ul><li>Toepassingen Dublin Core </li></ul><ul><ul><li>Overheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Bedrijfsleven </li></ul></ul><ul><ul><li>Onderzoek </li></ul></ul><ul><li>Analyse </li></ul>
 3. 3. Interoperabiliteit
 4. 4. Interoperabiliteit <ul><li>IDABC programma: European Interoperability Framework </li></ul><ul><li>Drie niveau’s van interoperabiliteit: </li></ul><ul><ul><li>Organisatorisch (hoe zijn de verantwoordelijkheden belegd) </li></ul></ul><ul><ul><li>Semantisch (wat betekenen de gegevens) </li></ul></ul><ul><ul><li>Technisch (hoe worden gegevens gecodeerd en uitgewisseld) </li></ul></ul>
 5. 5. Coördinatie <ul><li>Twee momenten te onderscheiden: </li></ul><ul><ul><li>pre-coördinatie: afspraken vooraf over gemeenschappelijke beschrijvingsmethode of uitwisselingsformaat </li></ul></ul><ul><ul><li>post-coördinatie: conversie achteraf tussen verschillende beschrijvingsmethoden </li></ul></ul>
 6. 6. Toepassingen
 7. 7. Rol van Dublin Core <ul><li>Dublin Core als “core” set van metadata descriptors </li></ul><ul><ul><li>als basis voor beschrijving van digitale bronnen </li></ul></ul><ul><ul><li>als basis voor uitwisseling van beschrijvingen van digitale bronnen </li></ul></ul>
 8. 8. Voorbeelden <ul><li>Overheid </li></ul><ul><ul><li>Denemarken, UK, Canada, Nieuw-Zeeland </li></ul></ul><ul><li>Bedrijfsleven </li></ul><ul><ul><li>Unisys, Eli Lilly, DaimlerChrysler </li></ul></ul><ul><li>Onderzoek </li></ul><ul><ul><li>Open Archives Initiatives </li></ul></ul>
 9. 9. Overheid
 10. 10. Denemarken <ul><li>National IT and Telecom Agency </li></ul><ul><li>OIO - Offentlig Information Online </li></ul><ul><li>eGovernment Interoperability Framework </li></ul><ul><ul><li>Process standards (1): Information Security </li></ul></ul><ul><ul><li>Technical Standards (181), incl. User interface, document exchange, identity </li></ul></ul><ul><ul><li>Data Standards (427), incl. Metadata (Dublin Core, LOM), XML, RDF </li></ul></ul>
 11. 11. Denemarken <ul><li>Dublin Core als nationale standaard, deels als beschrijving, deels voor uitwisseling </li></ul><ul><li>OIO registry met lijst van standaards en XML schema’s </li></ul><ul><li>Ontwikkeling van Electronic Records Management (met Dublin Core als kern) </li></ul>
 12. 12. Verenigd Koninkrijk <ul><li>CabinetOffice, e-Government Unit </li></ul><ul><li>GovTalk: informatie en advies </li></ul><ul><li>eGovernment Interoperability Framework </li></ul><ul><ul><li>Algemene beleidsbasis </li></ul></ul><ul><ul><li>Technisch beleid, incl. interconnectie, data-integratie, metadata, portaal, werkgroepen </li></ul></ul><ul><ul><li>Beleid t.a.v. ondersteuning, beheer en onderhoud </li></ul></ul>
 13. 13. Verenigd Koninkrijk <ul><li>eGovernment Metadata Standard </li></ul><ul><ul><li>ontsluiting en beheer van officiële informatie </li></ul></ul><ul><ul><li>metadata gebaseerd op Dublin Core </li></ul></ul><ul><ul><li>mapping met andere metadata-standaards (o.a. geografisch, onderwijs) </li></ul></ul><ul><li>Verdere specificaties: </li></ul><ul><ul><li>XML guidelines, lijst van datastandaards en technische standaards, Government Category List, Open-Source-beleid, security-beleid </li></ul></ul>
 14. 14. Canada <ul><li>Treasury Board of Canada Secretariat </li></ul><ul><li>Enterprise Architecture & Standards </li></ul><ul><ul><li>Service Oriented Architecture, accessibility, business transformation, connectivity </li></ul></ul><ul><li>Information & Technology Standards </li></ul><ul><ul><li>Data interchange, databases, documenten, informatiemanagement, systemen, programeertalen, kwaliteit, user interfaces, netwerkbeheer </li></ul></ul>
 15. 15. Canada <ul><li>Information Management (IM) Series: Government On-Line Metadata Standard </li></ul><ul><ul><li>Dublin Core gemeenschappelijke kern voor ontsluiting </li></ul></ul><ul><ul><li>Specifieke standaards (bijv. ISO19115 geo) </li></ul></ul><ul><ul><li>Dublin Core als startpunt voor ontwikkeling: Record Management, Content Management </li></ul></ul><ul><li>“ General principles for Metadata Element Design” </li></ul>
 16. 16. Nieuw-Zeeland <ul><li>State Services Commission </li></ul><ul><li>e-Government Interoperability Framework </li></ul><ul><ul><li>Standaards: netwerk, data-integratie, business services (incl. metadata), toegang en presentatie, security, etc. </li></ul></ul><ul><ul><li>Beleid, incl. uitgandspunten, doelstellingen, beheer en onderhoud </li></ul></ul><ul><ul><li>Ondersteunend materiaal (geschiedenis, referenties) </li></ul></ul>
 17. 17. Nieuw-Zeeland <ul><li>NZGLS – Government Locator Service </li></ul><ul><ul><li>metadata standaard gebaseerd of Dublin Core met extensies </li></ul></ul><ul><ul><li>thesauri FONZ (functies), SONZ (subjects) </li></ul></ul><ul><ul><li>beheer en onderhoud </li></ul></ul>
 18. 18. Bedrijfsleven
 19. 19. Unisys <ul><li>Onderdeel van Corporate Knowledge / Enterprise Search project </li></ul><ul><li>Dublin Core aanbevolen, gebruik in corporate portals </li></ul><ul><li>Geautomatiseerde hulpmiddelen (gebruikersgemak, snelheid, kwaliteit) </li></ul><ul><li>Controlled vocabularies op Website, handmatig beheer problematisch </li></ul>
 20. 20. Eli Lilly <ul><li>Project verbetering contentbeheer </li></ul><ul><li>Dublin Core als basis voor scala van toepassingen </li></ul><ul><li>Gezamenlijke verantwoordelijkheid </li></ul><ul><li>Definitie beheersstructuren en onderhoudsmechanismen </li></ul>
 21. 21. DaimlerChrysler <ul><li>Accelerated Digital Asset Management project </li></ul><ul><li>Dublin Core als basis, mapping met andere standaards, bijv. SCORM </li></ul><ul><li>Noodzaak geautomatiseerde hulpmiddelen </li></ul><ul><li>Versnippering door lokaal beheer controlled vocabularies </li></ul>
 22. 22. Onderzoek
 23. 23. Open Archives Initiative <ul><li>Interoperabiliteit van metadata repositories van digitale artikelen </li></ul><ul><li>Metadata-harvesting </li></ul><ul><ul><li>Dublin Core verplicht </li></ul></ul><ul><ul><li>Andere, specifieke metadata mogelijk na onderlinge afspraak in bilateraal contact </li></ul></ul><ul><ul><li>Controlled vocabularies gespecificeerd in offline beschrijving van implementatie </li></ul></ul>
 24. 24. Analyse
 25. 25. Organisatie <ul><li>Structuur: </li></ul><ul><ul><li>centrale beheersorganisatie, “leading by example” </li></ul></ul><ul><ul><li>actieve “champions” op lokaal niveau </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Communities of Practice” </li></ul></ul><ul><li>Beheer van metadata-standaard, classificaties, codelijsten, (XML) schema’s </li></ul><ul><li>Handleidingen, ondersteuning, advies </li></ul>
 26. 26. Kernaspecten <ul><li>Dublin Core als grootste gemene deler, de “core” die een basispakket van diensten ondersteunt </li></ul><ul><li>Definitie van “core” vocabularies (bijv. onderwerpen, organisaties) die het basispakket ondersteunen </li></ul><ul><li>Aanvulling met domein-specifieke elementen en termen voor specifieke toepassingen </li></ul>
 27. 27. Uitdagingen <ul><li>Beheer en onderhoud </li></ul><ul><li>Incompatibiliteit van beschrijvingsmodellen </li></ul><ul><ul><li>ééndimensionaal t.o.v hiërarchisch </li></ul></ul><ul><ul><li>conversie leidt tot verlies </li></ul></ul><ul><li>Interoperabiliteit is niet gratis! </li></ul><ul><ul><li>vergt investering in mensen en geld </li></ul></ul><ul><ul><li>noodzaakt compromissen op gebied van autonomie, snelheid, functionaliteit </li></ul></ul>
 28. 28. Voordelen <ul><li>Samenwerking leidt tot: </li></ul><ul><ul><li>verhoging van stabiliteit </li></ul></ul><ul><ul><li>meer flexibiliteit bij integratie nieuwe partners </li></ul></ul><ul><ul><li>kennisuitwisseling en -vergroting </li></ul></ul><ul><li>Resultaat: </li></ul><ul><ul><li>efficiëntere uitwisseling van informatie met andere overheden (A-to-A) </li></ul></ul><ul><ul><li>betere geïntegreerde dienstverlening (A-to-B en A-to-C) </li></ul></ul>
 29. 29. Dublin Core wereldwijd Makx Dekkers [email_address]

×