Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0 Emile Van Der Maas Dagvoorzitter

772 views

Published on

Published in: Travel
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

0 Emile Van Der Maas Dagvoorzitter

  1. 1. Meta-made in Holland Platform Meta-Informatie, Den Haag 19 juni 2008
  2. 2. <ul><li>Programma Meta- Made in Holland </li></ul><ul><li>Opening, welkom en mededelingen </li></ul><ul><li>10:35 Key note speach Hugo Butter van Stichting ICTU </li></ul><ul><li>over de mogelijkheden, de noodzaak en de ambities rond metadata. </li></ul><ul><li>11:00 Eerste ronde presentaties </li></ul><ul><li>1. Ine de Visser van Geonovum: 'Metadata in Geoland' </li></ul><ul><li>De ontwikkeling en implementatie van de Nederlandse profielen van metadata voor geografie en (data)services. </li></ul><ul><li>2. Corine Quarles van Ufford van de Provincie Gelderland </li></ul><ul><li>Provincie Gelderland als early adaptor van metadata met concrete toepassingen van standaarden voor geodata, </li></ul><ul><li>vergunningen en milieu-informatie op internet. </li></ul><ul><li>12:30 Lunch </li></ul><ul><li>14:00 Tweede ronde presentaties </li></ul><ul><li>3. Joop van Gent (Irion): 'Wat is er mis met de onderwerptaxonomie?' </li></ul><ul><li>Inhoudelijke metadatering, de VIND-catalogus en de Onderwerptaxonomie en de problematiek om deze standaarden </li></ul><ul><li>op een juiste manier te gebruiken in een zoekfunctie voor burgers die vragen willen stellen aan gemeentes </li></ul><ul><li>4. Marco de Niet van Digitaal Erfgoed Nederland </li></ul><ul><li>Over het DEN register met ICT standaarden en de rubriek Metadata welke enerfgoedinstellingen ondersteunen bij de </li></ul><ul><li>ontsluiting van collecties en stimulereert in de samenwerking in het kader van de Digitale Collectie Nederland. </li></ul><ul><li>5. Wrap-up van Uw reacties en input op de Meta Map door Huibert-Jan lekkerkerk </li></ul><ul><li>6. sluiting en borrel. </li></ul>
  3. 3. Welkom bij Meta Made-in Holland <ul><li>Terugblik op de bijeenkomst Verplichten of Verleiden in november 2007 </li></ul><ul><li>Er is veel belangstelling voor het ondewerp Metainformatie en metadata </li></ul><ul><li>Wat we eronder verstaan begint meer en meer duidelijk te worden </li></ul><ul><li>Er is duidelijk behoefte aan een community waar kennis en ervaring uitgewisseld wordt </li></ul><ul><li>Maar er is behoefte aan meer: </li></ul><ul><li>Bestuurlijke aspect: hoe leg ik het uit aan mijn bestuurder/ leidinggevende? Een bijeenkomst dit najaar zit in de planning. </li></ul><ul><li>Positionering: metadata is al benoemd maar moet in NORA 3.0 conceter in samenhang beschreven worden als component. Met concrete voorstellen standaarden </li></ul><ul><li>Implementatie: een helder beeld van de samenhang in metadata disciplines, standaarden en concretiseren van wat je er praktisch mee kunt : </li></ul>
  4. 4. Welkom bij Meta Made-in Holland <ul><li>Terugblik op de bijeenkomst Verplichten of Verleiden in november 2007 </li></ul><ul><li>Er is veel belangstelling voor het ondewerp Metainformatie en metadata </li></ul><ul><li>Wat we eronder verstaan begint meer en meer duidelijk te worden </li></ul><ul><li>Er is duidelijk behoefte aan een community waar kennis en ervaring uitgewisseld wordt </li></ul><ul><li>Maar er is behoefte aan meer: </li></ul><ul><li>Bestuurlijke aspect: hoe leg ik het uit aan mijn bestuurder/ leidinggevende? Een bijeenkomst dit najaar zit in de planning. </li></ul><ul><li>Positionering: metadata is al benoemd maar moet in NORA 3.0 conceter in samenhang beschreven worden als component. Met concrete voorstellen standaarden </li></ul><ul><li>Implementatie: een helder beeld van de samenhang in metadata disciplines, standaarden en concretiseren van wat je er praktisch mee kunt : </li></ul>
  5. 5. Bijeenkomst Platform Metainformatie, 19 juni 2008 Invullen en aanvullen van de Metamap Doel van deze variant op de Meta-(made-in Holland) map, is te komen tot een visualisatie van relevante metadata,standaarden en organisaties bij de nederlandse overheid. 1) Mist u een domein (lijn) van waar metadata van belang zijn? Teken deze dan in op de kaart. 2) Wat zijn in een domein / lijn volgens u dé standaarden? Teken die als metrostation in op de kaart 3) Indien volgens u een bepaalde standaard of organisatie een belangrijke verbindende rol heeft tussen 1 of meer lijnen: teken deze dan in met de naam op de kaart 4) Op welke 'lijn' bent u, of uw organisatie actief? Teken uw organisatie met de organisatie naam in op de betreffende lijn op de kaart. 5) Tips en suggesties hoe de kaart volgens u er optimaal uit zou kunnen zien zijn welkom! OWMS 23081 STRP Standaard NL metadata standaard services Inspire Organisatie Geonovum Overheid heeft Antwoord © Nationaal Archief IDsW
  6. 6. Toelichtingen op de doelen Meta-map <ul><li>E-overheid is een 'beweging' die kennisuitwisseling over de elektronische overheid stimuleert tussen overheidsorganisaties. </li></ul><ul><li>Doel is het verbeteren van de dienstverlening door de e-overheid aan burgers en bedrijven </li></ul><ul><li>Vraag: op welke wijze draagt volgens u het goed en juist gebruik van Metainformatie en metadata bij aan betere dienstverlening door de overheid aan burgers en bedrijven? </li></ul><ul><li>Reageer op de Meta map met Uw suggesties om het plaatje compleet en vanuit uw optiek kloppend te maken </li></ul><ul><li>Grafische toegang tot de achterliggende database met metadata standaarden. </li></ul>

×