Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Meta made in Gelderland

2,063 views

Published on

Bijeenkomst Platform meta-informatie
Meta made in Holland
19 juni 2008
Corine Quarles van Ufford

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Meta made in Gelderland

 1. 1. Meta made in Gelderland Bijeenkomst Platform meta-informatie Meta made in Holland 19 juni 2008 Corine Quarles van Ufford Contact: [email_address]
 2. 2. Opbouw presentatie <ul><li>- Introductie </li></ul><ul><li>domeinen </li></ul><ul><li>Geo </li></ul><ul><li>IPM </li></ul><ul><li>Demonstraties </li></ul><ul><li>DIV </li></ul><ul><li>Milieu </li></ul><ul><li>Metamap </li></ul>
 3. 3. Domeinen DIV WEB GEO Administratief Milieu
 4. 4. Geo - Waar ligt Gelderland? <ul><li>Nederland </li></ul><ul><li>- Oost-Nederland </li></ul><ul><li> Gelderland </li></ul>
 5. 5. Domein GEO geen data zonder metadata! <ul><li>Beheer: Productencatalogus GSC http ://geodata.prv.gelderland.nl/metadata/ </li></ul><ul><li>Levering aan derden: Datahotel http ://www.gelderland.nl/datahotel </li></ul><ul><li>voorbeeld geluidskaart http :// geodata.prv.gelderland.nl /metadata/ iso _metadata/ xml /atlas/ GEO.MIGL _GELUIDBELAST_PROV_ WEGEN.xml </li></ul>
 6. 7. Domein Milieu <ul><li>verdrag van Aarhus </li></ul><ul><li>1 e pijler: toegang tot milieu-informatie </li></ul><ul><li>begrijpelijk, nauwkeurig, vergelijkbaar </li></ul><ul><li>Iedere overheid: milieuregister </li></ul><ul><li>Geen standaard, wel handreiking www.infomil.nl/aarhus </li></ul><ul><li>Definitie milieu-informatie </li></ul>
 7. 8. Aarhus-initiatieven Gelderland <ul><li>Milieu Klachten en Informatiecentrum </li></ul><ul><li>Mijn leefomgeving: </li></ul><ul><li>http://apps.gelderland.nl/mijnleefomgeving </li></ul><ul><li>- startpunt voor de burger </li></ul><ul><li>- combinatie van tekst en kaart - standaarden: GEO en IPM </li></ul><ul><li>Aarhusportaal </li></ul><ul><li>www.aarhusportaal.nl </li></ul><ul><li>- aarhusregister </li></ul><ul><li>- automatische classificatie </li></ul><ul><li>- standaarden: IPM </li></ul>
 8. 9. Domein GEO-Milieu-trefwoorden Wat is milieu-informatie? demo aarhustest met metadata geo
 9. 10. Demo aarhustest <ul><li>Demo aarhustest: </li></ul><ul><li>Tekst uit samenvatting ISO-Metadata geeft voldoende informatie om “de gebruiker” te laten bepalen over welk milieu-thema het bestand gaat. </li></ul>
 10. 11. Domein WEB – DC - OWMS - IPM <ul><li>Wat is IPM? </li></ul><ul><li>IPM vergunningen </li></ul><ul><li>titel: Internet PublicatieModel voor vergunningen </li></ul><ul><li>Omschrijving: Landelijk te hanteren standaard voor het publiceren van vergunningen op internet.  </li></ul><ul><li>Beheerder: Programma 'Overheid heeft Antwoord(c)' stichting ICTU </li></ul><ul><li>Link: www.advies.overheid.nl /4516/   </li></ul><ul><li>Overige info: Achterliggende standaarden: dublin core, OWMS </li></ul>Er zijn ook IPM’s voor: bekendmakingen, wet- en regelgeving, samenwerkende catalogi, ….
 11. 12. Zoeken en vinden <ul><li>Zoekdienst vergunningen overheid.nl http://zoekdienst.overheid.nl/Zoekdienst/vg.overheid.nl/vergunningen </li></ul><ul><li>aarhuszoekdienst: </li></ul><ul><li>fulltekst en meta-zoeken in milieu-documenten </li></ul><ul><li>http ://aarhus-1.irion.nl/aarhusSearch/web/init.do?database=null&queryLg=nl </li></ul>
 12. 13. IPM bekendmakingen GLD ->NL <ul><li>Toepassingen: </li></ul><ul><li>gelderland.nl /bekendmakingen </li></ul><ul><li>rss-feed bekendmakingen </li></ul><ul><li>link naar stukken ter inzage </li></ul><ul><li>www.overheid.nl /bekendmakingen </li></ul><ul><li>Postcode als ingang naar bekendmakingen gemeenten, provincie en waterschappen </li></ul><ul><li>zoekservice </li></ul><ul><li>attenderingsservice </li></ul>
 13. 14. WEB IPM toepassingen <ul><li>Mijn leefomgeving via postcode </li></ul><ul><li> Thema bedrijven </li></ul><ul><li>  subthema vergunningen </li></ul><ul><li> dossier inrichting </li></ul><ul><ul><ul><li> bekendmakingen </li></ul></ul></ul><ul><li>Mijn overheid via DigiD </li></ul><ul><li>Produktencatalogus </li></ul><ul><li>Milieuvergunningen Gelderland </li></ul><ul><li>www.gemgids.nl/voorst </li></ul>
 14. 15. Mijn leefomgeving via postcode-thema
 15. 16. Mijn overheid via DigiD
 16. 17. Domein DIV - Gelderland <ul><li>Sinds april 2005 iedereen “aan de DIS” </li></ul><ul><li>Zoveel mogelijk metadata gevuld vanuit de structuur </li></ul><ul><li>Metadatamanager </li></ul>
 17. 18. Metavelden uitgaand document
 18. 19. IPO IOG-DIV Provisa
 19. 20. Overstap DIV  Milieu <ul><li>Pilot Openbaarheid </li></ul><ul><li>Doel: </li></ul><ul><li>Aarhusregister vullen </li></ul><ul><li>Openbaarheid faciliteren </li></ul><ul><li>Geheimhouding garanderen </li></ul><ul><li>Test met 100 documenten: </li></ul><ul><li>Koppeling metadata DIS-aarhusregister </li></ul><ul><li>Milieutrefwoorden via automatische classificatie metadata </li></ul>
 20. 21. Domeinen metadatamanagement Aarhus-milieu- informatie DIV documenten ISO, Remano Selectielijsten Archiefwet WEB Webrichtlijnen W3C, Dublin Core OWMS, IPM geografische gegevens ISO, INSPIRE GEO Administratieve gegevens basisregistraties woordenlijsten Thesauri
 21. 22. OWMS 23081 Standaard Organisatie Geonovum Overheid heeft Antwoord © Nationaal Archief IDsW IOG-DIV STRP NL metadata standaard services Inspire IPM Geothesaurus
 22. 23. Mijn metamap

×