Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gebruik van wiki voor metadata in Brabant

1,127 views

Published on

Gebruik van wiki voor metadata in Noord-Brabant door Henk Maaskant, Hein Bisterbosch, Anja Franken 7 januari 2009

Published in: Technology, Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gebruik van wiki voor metadata in Brabant

 1. 1. Gebruik van een wiki voor metadata: fase 0 - prototype; op laptop fase 1 - opvragen; intern hosten fase 2 - muteren; breder gebruik <ul><li>Henk Maaskant, Hein Bisterbosch, Anja Franken </li></ul><ul><li>7 januari 2009 </li></ul>
 2. 2. Huidige situatie <ul><li>Geografische bronnen ( ± 2000) zijn goed en uniform beschreven , slecht toegankelijk </li></ul><ul><li>Administratieve bronnen zijn slecht en niet uniform beschreven, slecht toegankelijk </li></ul><ul><li>Medewerkers van de provincie hebben onvoldoende inzicht in beschikbare bronnen (geo + administratief) </li></ul><ul><li>Vanuit Data Management behoefte aan een data register voor de hele provinciale organisatie </li></ul>
 3. 3. Waarom een wiki? <ul><li>Gebruiksvriendelijkheid </li></ul><ul><li>Laagdrempelige toegang voor alle medewerkers </li></ul><ul><li>Meta-metadata uitgaande van o.a. ISO 19115 </li></ul><ul><li>Zoekfunctionaliteit </li></ul><ul><li>Open standaarden </li></ul><ul><li>Audit trail van alle aanpassingen aan metadata </li></ul><ul><li>Metadatamanager kan wijzigingen terug draaien </li></ul><ul><li>Goedkoop </li></ul>
 4. 4. Spelregels wiki <ul><li>Broneigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor metadata </li></ul><ul><ul><li>Administratief (zelf beschrijven) </li></ul></ul><ul><ul><li>Geo (Geosticker is de master) ISO 19115 opzet </li></ul></ul><ul><li>Datamanagement biedt ondersteuning en controleert kwaliteit </li></ul><ul><li>Gebruik PNB trefwoorden standaardlijst (thesaurus); aanvullen met specifieke geo trefwoorden </li></ul><ul><li>Mogelijkheden tot bevriezen van pagina’s </li></ul>
 5. 5. Aanpak Wiki fase 0 <ul><li>Functioneel </li></ul><ul><ul><li>Opstellen van een uniforme bronbeschrijving adm. bronnen </li></ul></ul><ul><ul><li>Uitgaan van standaarden (Dublin Core en ISO) </li></ul></ul><ul><ul><li>Start met bronnen Datawarehouse pilot en Monitoring Ecologie </li></ul></ul><ul><ul><li>Creëren draagvlak binnen directies </li></ul></ul><ul><ul><li>Tonen van een Geo bron </li></ul></ul><ul><li>Techniek </li></ul><ul><ul><li>Prototype in MediaWiki op een laptop </li></ul></ul>
 6. 6. Uniforme bronbeschrijving Wiki fase 0 <ul><li>Algemene informatie </li></ul><ul><li>Organisatie </li></ul><ul><li>Contactpersonen </li></ul><ul><li>Kwaliteit </li></ul><ul><li>Inhoud </li></ul><ul><li>Alle velden voorzien van toelichting </li></ul>
 7. 7. Stand van zaken; Wiki fase 0 <ul><li>Prototype op laptop is operationeel; </li></ul><ul><ul><li>Beschrijving van een 20 tal administratieve bronnen opgesteld </li></ul></ul><ul><ul><li>Voorbeeld van een geo bron wordt getoond (via export uit ESRI omgeving) </li></ul></ul><ul><li>Vele demo’s gegeven binnen PNB en aan andere provincies </li></ul><ul><li>Specificaties opgesteld voor Wiki fase 1; multiuser MediaWiki, import geo-metadata, import thesaurus </li></ul>
 8. 8. Wiki fase 1; planning <ul><li>Selecte groep PNB medewerkers gaat werken met wiki </li></ul><ul><li>Realisatie door interne + externe medewerkers </li></ul><ul><li>Intern hosten </li></ul><ul><li>Operationeel in januari / februari ‘09 </li></ul>
 9. 9. Export geo-metadata van ESRI => Wiki
 10. 10. Business Case; Wiki fase 1 <ul><li>Gebruikers; </li></ul><ul><li>Inzichtelijk maken; </li></ul><ul><ul><li>Welke administratieve en geo bronnen aanwezig zijn binnen PNB </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat de kwaliteit van de bron is </li></ul></ul><ul><ul><li>Wie de aanspreekbare persoon is </li></ul></ul><ul><li>Geo bronnen vindbaar d.m.v. trefwoord en titel </li></ul><ul><li>Zelf kunnen muteren van de metadata informatie </li></ul><ul><li>Tijdsbesparing voor beleidsdirecties; </li></ul><ul><ul><li>200 medewerkers besparen elk 1 uur / maand cq 10 uur / jaar </li></ul></ul><ul><ul><li>Kostprijs € 50 / uur </li></ul></ul><ul><ul><li>200 medewerkers * 10 uur / jaar * € 50 / uur = € 100.000 / jaar </li></ul></ul>
 11. 11. Business Case; Wiki fase 1 <ul><li>IIV - Datamanagement ; </li></ul><ul><li>Realisatie van “Proof of concept” wiki werkwijze </li></ul><ul><li>Invulling van een “Anders werken” web 2.0 toepassing </li></ul><ul><ul><li>Iteratieve opzet wiki in nauw overleg met gebruikers </li></ul></ul><ul><ul><li>Gebruiker bepaalt de inhoud </li></ul></ul><ul><ul><li>Opzet van een wiki voor bredere toepassing binnen PNB; </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Concernstaf – beleidsontwikkeling </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>IKC - bronbeschrijvingen </li></ul></ul></ul><ul><li>Profilering Datamanagement binnen de PNB organisatie </li></ul>
 12. 12. Wiki fase 2; mogelijke uitbreiding met muteren geo metadata (1) <ul><li>Doel; </li></ul><ul><li>Scheiding van applicatie en data </li></ul><ul><li>Adm + geo metadata in database onder de wiki </li></ul><ul><li>Muteren metadata records in wiki (horizontale mutaties) </li></ul><ul><li>Muteren naam beheerder, etc in additionele wiki functionaliteit (verticale mutaties) </li></ul><ul><li>E é n wiki voor: </li></ul><ul><ul><li>Administratieve bron </li></ul></ul><ul><ul><li>Geo bron </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Formeel ISO 19115 data </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Formeel ISO 19119 services </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Informeel - intern beschrijven mxd </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Informeel - intern beschrijven layer </li></ul></ul></ul>
 13. 13. Wiki fase 2; mogelijke uitbreiding met muteren geo metadata (2) <ul><li>Voor de specificaties wordt uitgegaan van: </li></ul><ul><li>Spec administratieve bronbeschrijving </li></ul><ul><li>ISO 19115 - geo dataset 25 september 2008 </li></ul><ul><li>ISO 19119 - geo service 26 maart 2008 </li></ul><ul><li>Specifieke provincie velden </li></ul><ul><li>Huisstijl standaards provincie </li></ul><ul><li>In bronbeschrijving worden een aantal standaard waarden automatisch vooringevuld; kunnen wel later aangepast worden. </li></ul>
 14. 14. Wiki fase 2; mogelijke uitbreiding met muteren geo metadata (3) <ul><li>Export; Geosticker => Arc-SDE => Wiki </li></ul><ul><li>Wiki – MySQL database wordt dan de “master” </li></ul><ul><li>Uitfaseren Geosticker </li></ul><ul><li>Tool vergelijking </li></ul><ul><li>Separaat wordt onderzocht (project Ali Raziei, Jan van Sambeek) welke tools er beschikbaar zijn om: </li></ul><ul><li>Geo-metadata te muteren en te tonen </li></ul><ul><li>Catalog services in te bouwen </li></ul><ul><li>Te voorzien in koppeling met Nationaal Georegister </li></ul><ul><li>De wiki is één van de mogelijke kandidaten </li></ul>
 15. 15. Vragen?
 16. 25. Zoeken

×