Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

36 itsenäistyneen suomen ongelmia

14,076 views

Published on

Kpl 36

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

36 itsenäistyneen suomen ongelmia

  1. 1. ITSENÄISTYNEEN SUOMEN ONGELMIA KPL 36
  2. 2. ONGELMA 1: SISÄLLISSODAN JÄLKIPYYKKI • Kansa jakautunut punaisiin ja valkoisiin  viha ja katkeruus • Punavangit vankileireillä
  3. 3. RATKAISUJA Eheytyspolitiikka  tavoitteena vähentää kansan kahtiajakoa, parantaa sisällissodan haavoja ja ehkäistä uusia kumousyrityksiä • Punavankien armahtaminen • Torpparilaki (torpparit saivat lunastaa vuokratilansa itselleen) • Lex Kallio (valtion maita myytiin halvalla tilattomille) • Työehtoja parannettiin (vuosiloma, 8-tunnin työpäivä) • Tasa-arvoa edistäviä lakeja (uskonnonvapaus, kielilaki) • Oppivelvollisuus
  4. 4. ONGELMA 2: VALTIOMUOTOKIISTA • Kuningaskunta vai tasavalta? • Vahvan johtajan kaipuu • Suomelle valittiin kuningas  Saksalainen Friedrich Karl
  5. 5. RATKAISUJA Saksa oli häviämässä maailmansotaa ja saksalainen kuningas osoittautui rasitteeksi Suomelle. • Friedrich Karl luopui kruunusta • Suomesta sittenkin tasavalta • Presidentille paljon valtaa • Ensimmäinen presidentti Kaarlo Juho Ståhlberg
  6. 6. ONGELMA 3: RAJAKIISTAT • Uuden valtion rajat piti määritellä. Kiistoja oli niin Ruotsin kuin Neuvosto-Venäjänkin kanssa a) b)
  7. 7. RATKAISUJA a) Kiista Ahvenanmaasta • Kansainliitto ratkaisi asian Suomen hyväksi • Ahvenanmaalle itsehallinto b) Heimosodat • Suomalaisia vapaaehtois- joukkoja sotkeutui Venäjän sisällissotaan • Tavoite: liittää Suomeen Itä- Karjalan alueita  Suur-Suomi • Tarton rauha 1920 Suomi ei saanut Itä-Karjalan alueita mutta sai Petsamon Ajatus Suur-Suomesta jäi elämään osan suomalaisten mieliin
  8. 8. 1920- JA 1930-LUVUILLA: • Suomen ja Neuvostoliiton välit olivat etäiset. • Suomessa pelättiin kommunismia ja tunnettiin venäläisvihamielisyyttä. • Suomessa korostui isänmaallisuus mutta oli myös paljon kiihkomielistä nationalismia. • Osa haaveili Suur-Suomesta. • Suomi oli hyvää kasvualustaa ääriliikkeille. • Vaikka ristiriidat olivat suuria ja epäluottamus syvää, niin kansa eheytyi hitaasti.

×