Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

34 suomi itsenäistyy ppt

9,904 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

34 suomi itsenäistyy ppt

 1. 1. SUOMI ITSENÄISTYY KPL 34 1
 2. 2. ITSENÄISTYMISEN TAUSTALLA 2
 3. 3. 1 . E N S I M M Ä I N E N M A A I L M A N S O T A 3
 4. 4. 2. VENÄLÄISTÄMINEN 4
 5. 5. 3 . S U O M E N K U L T T U U R I N E N J A V A L T I O LL I N E N K E H I T Y S A U T O N O M I A N A I K A N A 5
 6. 6. VENÄJÄN VALLANKUMOUKSET J A SUOMI 6
 7. 7. A I K A J A N A V E N Ä J Ä S U O M I 1 9 1 4 E N S I M M Ä I N E N M A A I L M A N S O T A A L K A A 3 / 1 9 1 7 H E L M I K U U N V A L L A N K U M O U S : N I K O L A I I I S YR J Ä YT E T Ä Ä N , V Ä L I A I K A I N E N H A L L I T U S 1 1 / 1 9 1 7 L O K A K U U N V A L L A N K U M O U S : L E N I N J A B O L S E V I K I T , S I S Ä L L I S S O T A 1 2 / 1 9 1 7 L E N I N T U N N U S T A A S U O M E N I T S E N Ä I S Y YD E N 1 9 1 5 - > S U O M E S T A L Ä H T E E J Ä Ä K Ä R E I T Ä S A K S A A N 8 / 1 9 1 7 V E N Ä J Ä H A J O T T A A E D U S K U N N A N J A M Ä Ä R Ä Ä U U D E T V A A L I T , V A L T A L A K I E I V O I M A A N 7 / 1 9 1 7 E D U S K U N T A A S Ä Ä T Ä Ä V A L T A L A I N E L I J U L I S T A U T U U K O R K E I M M A K S I V A L L A K S I S U O M E S S A 6 . 1 2 . 1 9 1 7 E D U S K U N T A H YV Ä K S YY I T S E N Ä I S Y YS - J U L I S T U K S E N Ä Ä N I N 1 0 0 - 8 8 7
 8. 8. 1 . M IT Ä S U O M I O N P Ä Ä T T Ä N Y T T E H D Ä ? 2 M IT Ä T O IM IA E D U S K U N N A L T A V A A D IT A A N U U D E S S A T IL A N T E E S S A ? 3 . M IT Ä T O IM IA H A L L IT U K S E L T A V A A D IT A A N ? 4 . M IT E N S U O M A L A IS T E N T U L E E N Y T T Ä S S Ä T IL A N T E E S S A T O IM IA ? SUOMEN ITSENÄISYYSJULISTUS 6.12.1917 8
 9. 9. MIKSI LENIN TUNNUSTI SUOMEN ITSENÄISYYDEN? Lenin odotti, että Suomessakin puhkeaisi sosialistinen vallankumous, jonka jälkeen Suomi liittyisi takaisin sosialistiseen Venäjään. 9
 10. 10. SUOMEN ITSENÄISYYDEN KANSAINVÄLINEN TUNNUSTAMINEN • 4.1.1918 Venäjä -> Ranska, Ruotsi, Saksa • 5.1.1918 Kreikka • 10.1.1918 Norja, Tanska • Tammi-helmikuu 1918: Sveitsi, Itävalta-Unkari, Alankomaat, Espanja, Turkki, Bulgaria • Vuoden 1919 aikana: Puola, Iso- Britannia, Yhdysvallat, Belgia, Japani, Italia, Chile, Uruguay, Portugali, Brasilia, Kolumbia, Liechtenstein… 1

×