Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

12. kansallisuusaate yhdistää ja hajottaa

13,310 views

Published on

history

Published in: Investor Relations
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

12. kansallisuusaate yhdistää ja hajottaa

 1. 1. 12. Kansallisuusaate12. Kansallisuusaate yhdistää ja hajottaayhdistää ja hajottaa
 2. 2. Taustaa:Taustaa: mistä tiedät olevasi suomalainen;mistä tiedät olevasi suomalainen; mikä saanut tuntemaan itsesi suomalaiseksi?mikä saanut tuntemaan itsesi suomalaiseksi? Tieto:Tieto:  Joukkotiedotusvälineet?Joukkotiedotusvälineet?  Kasvatus?Kasvatus?  Koulu?Koulu? Tuntemus:Tuntemus:  Historia (sodat, presidentit)  Kartat ja tarkat rajat? (Suomi-neito)Kartat ja tarkat rajat? (Suomi-neito)  Tavat? (saunominen)Tavat? (saunominen)  Kieli? (suomenkieli)Kieli? (suomenkieli)  Uskonto? (ev.lut)Uskonto? (ev.lut)  Sankarit? (urheilijat, laulajat)Sankarit? (urheilijat, laulajat)  Kulttuurituotteet? (esim. kirjat, elokuvat, musiikki)Kulttuurituotteet? (esim. kirjat, elokuvat, musiikki)  Luonto (suomalainen järvimaisema, Lappi)Luonto (suomalainen järvimaisema, Lappi)  Symbolit (lippu, kansallislaulu)Symbolit (lippu, kansallislaulu)  Geenit?Geenit?
 3. 3. Taustaa:Taustaa: EnnenEnnen nationalismia (alamaisia einationalismia (alamaisia ei kansalaisia)kansalaisia)Suurin osa ihmisistä asui pienissä kylissä ja kokivat lähinnä olevansa kuninkaan alamaisia
 4. 4. Taustaa:Taustaa: EnnenEnnen nationalismia (Media)nationalismia (Media) Painotekniikan keksimisen jälkeen sanomalehdistä ja kirjoista kasvoi ensimmäinen massamedia – sama tieto mahdollisimman monelle mahdollisimman nopeasti
 5. 5. Taustaa:Taustaa: Ennen nationalismiaEnnen nationalismia (koulu)(koulu) Suomessa ja muualla Euroopassa lapset siirtyivät 1800-luvulla työnteosta koulunpenkille
 6. 6. Taustaa:Taustaa: Ennen nationalismia (kulttuuri)Ennen nationalismia (kulttuuri) Suomalaista kansalliskulttuuria on ollut aina, mutta vasta nationalismin myötä se ”jalostettiin korkeakulttuuriksi”
 7. 7. Nationalismi:Nationalismi: == kansallisuusaatekansallisuusaate ->-> kansallekansalle (kieli, historia, tavat, uskonto)(kieli, historia, tavat, uskonto) oma alue elioma alue eli valtiovaltio • Syntyi 1800-l alussa -> Napoleonin sodat ja Wienin kongressiSyntyi 1800-l alussa -> Napoleonin sodat ja Wienin kongressi ”sekoittivat” kansoja”sekoittivat” kansoja • Kannattajat: keskiluokka ja talonpojatKannattajat: keskiluokka ja talonpojat Napoleon oli alistanut valtaansa liki kaikki eurooppalaiset. Wienin kongressissa Euroopan rajat vedettiin uusiksi piittaamatta kansallisuuksista.
 8. 8. Vihkotyö:Vihkotyö: Tee yhdelle (1) vihkon sivulle alla olevaTee yhdelle (1) vihkon sivulle alla oleva kuvio ja vastaakuvio ja vastaa lauseillalauseilla kysymyksiin (s. 76 ->)kysymyksiin (s. 76 ->) Minkä alueen johdolla yhdistyi? Kuka oli vapaussankari? Millä tavalla yhdistyminen tapahtui? Minä vuonna? •Mitä ongelmia tuotti Saksan jakautuminen 39 valtioon? •Kuka oli Preussin kansleri? •Minkä maan Saksa voitti sodassa? •Minä vuonna Saksa yhdistyi? Millä tavalla kansallisuusaate vaikutti Venäjään? Millä tavalla Suomi reagoi kapinoihin? Millä tavalla kansallisuusaate vaikutti Itävallassa? Mitä vähemmistökansoja alueella oli? VENÄJÄ ITÄVALTA Italia Saksa
 9. 9. Vihkotyö:Vihkotyö: Tee yhdelle (1) vihkon sivulle alla olevaTee yhdelle (1) vihkon sivulle alla oleva kuvio ja vastaakuvio ja vastaa lauseillalauseilla kysymyksiin (s. 76 ->)kysymyksiin (s. 76 ->) • • Sardinia johti Italian yhdistymistä • Vapaussankari oli Giuseppe Garibaldi • Alueet yhdistettiin asevoimien avulla • Italia yhdistyi 1861 • Lukuisat valtiot haittasivat kaupankäyntiä (mm. tullit) • Otto von Bismarck johti yhdistymistä • Saksa voitti Ranskan sodassa • Saksa yhdistyi 1871 •Vähemmistökansat kapinoivat ja pyrkivät itsenäistymään •Suomessa suhtauduttiin rauhallisesti •Vähemmistökansat kapinoivat ja pyrkivät itsenäistymään •Mm. tsekkejä ja slovakeja? VENÄJÄ ITÄVALTA Italia Saksa
 10. 10. Italiasta ja Saksasta tulee kansallisvaltioita:Italiasta ja Saksasta tulee kansallisvaltioita:  Italia ja Saksa koostuivat 1800-l alussa monista pienistäItalia ja Saksa koostuivat 1800-l alussa monista pienistä valtioistavaltioista  Molemmat yhdistettiin valtioiksi asevoimien tuella (ItaliaMolemmat yhdistettiin valtioiksi asevoimien tuella (Italia 1861 ja Saksa 1871)1861 ja Saksa 1871) Giuseppe Garibaldi (1807-1882) yhdisti sisäisesti Italian alueet Otto von Bismarck (1815- 1898). Saksa yhdistyi Preussin vetovastuulla. Viimeinen niitti Saksan yhdistymiselle oli voitokas sota Ranskaa vastaan
 11. 11. Taustaa: hajanainen (nykyinen) Saksan alue ennen yhdistymistä
 12. 12. Venäjä ja Itävalta uhkaavat hajotaVenäjä ja Itävalta uhkaavat hajota  Monikansallisia alueita -> kapinoita jaMonikansallisia alueita -> kapinoita ja levottomuuksia (mm. Puola)levottomuuksia (mm. Puola)
 13. 13. YhteenvetoYhteenveto Nationalismin eli kansallisuusaatteenNationalismin eli kansallisuusaatteen pohjalta pyrittiinpohjalta pyrittiin luomaan joka kansalle (historia, kieli, tavat, uskonto) omaluomaan joka kansalle (historia, kieli, tavat, uskonto) oma alueensa elialueensa eli valtio.valtio. Ihmiset ei synnynnäisesti koe itseäänIhmiset ei synnynnäisesti koe itseään minkään maan kansalaiseksi, vaan siihen kasvetaan (koulu,minkään maan kansalaiseksi, vaan siihen kasvetaan (koulu, perhe). Kansallisuustunteen iskostamisen kannalta on ollutperhe). Kansallisuustunteen iskostamisen kannalta on ollut tärkeää massamedioitten (mm. lehdet, kirjat, tv, radio)tärkeää massamedioitten (mm. lehdet, kirjat, tv, radio) yleistyminen.yleistyminen. 1800-luvulla Eurooppa koostui pääasiallisesti monikansallisista1800-luvulla Eurooppa koostui pääasiallisesti monikansallisista suuriruhtinaskunnista (Venäjä ja Itävalta) ja pienien alueidensuuriruhtinaskunnista (Venäjä ja Itävalta) ja pienien alueiden hajanaisista liitoista (Saksa ja Italia)hajanaisista liitoista (Saksa ja Italia) Vaatimukset kansallisvaltioista hajotti monikansallisiaVaatimukset kansallisvaltioista hajotti monikansallisia suuriruhtinaskuntia (Venäjä ja Itävalta) yhdisti hajanaisiasuuriruhtinaskuntia (Venäjä ja Itävalta) yhdisti hajanaisia alueita (Saksa ja Italia),alueita (Saksa ja Italia), Kansallisuusaate on myös tätä päivää – sitä päivitetään alati.Kansallisuusaate on myös tätä päivää – sitä päivitetään alati.
 14. 14. PohdinnatPohdinnat Kansallistunne voimistunut, mistä johtuuKansallistunne voimistunut, mistä johtuu Mitä hyvää ja mitä huonoa on kansallisuusaatteessaMitä hyvää ja mitä huonoa on kansallisuusaatteessa

×