Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

3. porvoon valtiopäivät

History

 • Login to see the comments

3. porvoon valtiopäivät

 1. 1. 3. Porvoon valtiopäivät 1809
 2. 2. Taustaa: Napoleonin valloitukset ja hävitty Suomen sota 1808-1809 Tilsitin sopimus 1807 – Napoleon ja Aleksanteri I liittoutuvat Haminan rauhassa 9/1809 Suomen alue siirtyi Venäjän hallintaan
 3. 3. Vihkotyö: etsi kirjasta vastaukset seuraaviin kysymyksiin (s.22-25) • 1) Mikä on autonomia? • 2) Mitkä asiat säilyivät ennallaan Ruotsin vallanajalta? • 3) Miksi Suomi sai autonomian? Suomen säädyt osallistuivat Ruotsin vallanaikana päätöksen tekoon
 4. 4. Käsitteet: Valtiopäivät = Ruotsin vallan aikana 1200-1800 säädyt (talonpojat, papisto, aatelisto, porvarit) kokoontuivat äänestämään maan asioista (vrt. eduskunta) Senaatti = vastasi Suomen alueen hallinnosta (vrt. hallitus)
 5. 5. Porvoon valtiopäivät 3-7/1809: • Autonomia = sisäinen itsehallinto • Aleksanteri I antoi hallitsijanvakuutuksen • ”Suomen” säädyt vannoivat uskollisuudenvalan Aleksanteri I oli päättänyt jo Suomen asemasta ennen valtiopäiviä. Kyseessä oli siis näytösluonteiset maapäivät Porvoon tuomiokirkko toimi valtiopäivien juhlapaikkana (paloi 2006)
 6. 6. Taustaa: Porvoon lukion yläsalissa valmisteltiin valtiopäivien päätöksiä ja pidettiin päättäjäistanssit
 7. 7. ME ALEXANDER I., Jumalan Armosta, Kejsari ja Itsevaldias yli koko Ryssänmaan etc. etc. etc. Suuri Ruhtinas Suomen maasa etc. etc. Teemme tiettäväxi: Että sitte kuin ME Sen Korkeim- man edeskatsomisesta olemma ottaneet Suuren Ruhtinan maan Suomen hallituxemme ala, olemma ME tämän kautta tahtoneet vahvistaa ja kiinittää Maasa olevan Christillisen Opin ja perustuslait niin myös niitä vapauxia ja oikeuxia, kuin kukin Sääty nimitetysä Suuresa Ruhtinan maasa erinomattain, ja kaikki sen Asuvaiset yhteisesti, niin yl- häiset kuin alhaiset tähän saakka Constitutionin eli säättä- misen jälkeen ovat nautinneet; Lupaamme myös pitää kaikkia niitä etuja ja asetuxia vahvana ja järkähtämättä- mänä heidän täydellisesti voimasansa. Suuremmaxi vis- seydexi olemma ME tämän Vakutus-Kirjan MEIDÄN omalla kädellämme ala kirjoittaneet. Annettu Borgåsa sinä 15/27* päi- vänä Maalis-Kuusa 1809. Pääkirja on korkiammasti omalla kädellä allekirjoitetu ALEXANDER.
 8. 8. Miksi ”Suomi” sai autonomian?: 1) Napoleonin sodanuhka 2) ruotsinaikaiset lait takasivat vallan tsaarille 3) neuvonantajat 4)Venäjän heikko keskushallinto 5) Aleksanteri I uudismielinen Y.M Sprengtporten Mihail Speranski Napoleonin ja Aleksanteri I välit kiristyivät Suomen sodan aikana
 9. 9. Ruotsin vallan ajalta jäivät: • 1) Lait • 2) Uskonto • 3) Säätyjen erioikeudet Maakunnasta -> suuriruhtinaskunnaksi ”Suomi on nostettu kansakuntien joukkoon”
 10. 10. Tehtävä 4. sivu 25 A) Suomen suuriruhtinas = Venäjän keisari/tsaari B) Suomen kenraalikuvernööri = senaatin puheenjohtaja, keisarin venäläissyntyinen edustaja Suomessa (vrt. pääministeri) C) Senaattori = Senaatin jäsen, suomalaissyntyinen (vrt. ministeri) D) Ministerivaltionsihteeri = suomalaissyntyinen, esitteli Pietarissa tärkeät asiat keisarille
 11. 11. Taustaa: Suomen autonomian ajan päätöksentekosysteemi Helsingissä Senaatti •suomalaisia senaattoreita •Hoiti Suomen alueen hallinto- asiat Kenraalikuvernööri •Senaatin PJ •Johti armeijaa •venäläissyntyinen Säätyvaltiopäivät (1863->) •Verot ja uudet lait •Säädyt edustivat Pietarissa Ministerivaltiosihteeri •Esitteli Suomea koskevat asiat Tsaari (Suomen suuriruhtinas) •Ylin päätäntävalta Venäjällä ja ”Suomessa”
 12. 12. Tiivistelmä: Porvoon valtiopäivät 1809 eivät olleet oikeat valtiopäivät: Suomen alue ei ollut valtio ja Porvoossa ei tehty päätöksiä säätyjen toimesta. Keisarin neuvonantajat vaikuttivat siihen, että Aleksanteri I oli päättänyt antaa Suomelle autonomian eli itsehallinnon. Syynä tähän oli myös Napoleonin sodanuhka sekä Ruotsin aikaisten lakien takaamat itsevaltiuden oikeudet. Lisäksi Venäjän hallintokoneisto oli heikko verrattuna ruotsalaiseen järjestelmään. Näytösluonteisilla ”valtiopäiville” vannottiin uskollisuudenvalan uudelle hallitsijalle. Keisari vannoi taas hallitsijavakuutuksen alamaisilleen. Tärkeää oli myös se, että Ruotsin vallan ajalta säilyivät säätyjen oikeudet, lait sekä uskonto
 13. 13. Nettipätkät • http://www.yle.fi/elavaarkisto/? s=s&g=1&ag=3&t=723&a=6103 (PV) • http://www.yle.fi/elavaarkisto/? s=s&g=1&ag=73&t=356&a=2612 (Helsingin tuomiokirkko)

×