Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Låt analysen driva Er digitala transformation!

 1. Digital Analytics Conference 2016 Låt analysen driva Er digitala transformation!
 2. Tilltagande GAP i förändringstakten
 3. Digital transformation?
 4. Digitaliseringen ritar om spelplaner
 5. Svenskt näringsliv 2016: Ångest, ångest är min arvedel… https://www.swedishict.se/sverigedigitaliserar
 6. Måste man göra en Über av betongbranschen?
 7. Tre vägar till digital transformation Transformation av affärsstöd Business as usual men drar nytta av digitaliseringen för att bli bättre, billigare och snabbare. T ex kundupplevelse och marknadsföring. Kan ge stora besparingar liksom förbättringar för kunderna. Exempel teleoperatörer och banker. Bättre med Transformation av den företagsövergripande operativa modellen. Samma verksamhet som tidigare men nu i ett helt digitaliserat flöde. Exempel resebranschen Beroende av Ny heldigitaliserad affär Att grundläggande ändra vad man säljer, till vem och hur. Exempel musikbranschen Avgörande för
 8. Kundens köpcykel Den digitala köpresan Digitaliseringen nyttjas för att optimera kundresan och därmed affären
 9. Medarbetare med superkrafter?
 10. Digital transformation ur medarbetarperspektiv
 11. Digitalisering 1999 Möjlighet 2016 Vardag 20xx Begränsning Proaktiv
 12. Digital kommunikation som Objekt Gemensam (arbets-)yta Flöde
 13. Arbetsverktyg Kontorsutrustning Bring Your Own Device Profildata
 14. Medarbetarna nu med ett 6e sinne •  Medarbetarna kommer med ett 6e sinne - Kan höja sin produktivitet, individuellt och gemensamt.
 15. Den datadrivna organisationen •  Organisationen blir allt mer datadriven - Fatta välgrundade beslut snabbt
 16. Den datadrivna organisationen •  Organisationen blir allt mer datadriven - Black box minskar, processer monitoreras i detalj
 17. Nätverksorganisationen Realtid Virtuellt Affärsmål Delegera Möjligheter Engagemang Entreprenörskap Exponentiell tillväxt Utmaningar Initiera Moderera Målsätta/KPI
 18. IT-egoism från Drop box till Google AI
 19. Vad är ”digitala leksaker” och vad är ”industrial strength”?
 20. Dags för nya arbetssätt?
 21. Den digitala verksamheten – vart finns den? Digitala specialister Organisationen har speciella avdelningar och funktioner för att hantera digitala kanaler. Specialisterna får agera utifrån de ramar som sätts av ”den riktiga” verksamheten Digitala medarbetare Överlag hög digital kompetens medger snabbare utveckling och nyttjande av digitaliseringen i hela verksamheten. Digitalt självklara Fungerande målstyrning och agila arbetsmetoder medger mycket snabb kontinuerlig utveckling av verksamheten. Fail forward.
 22. Innovationspiloten - En snabbväg till digital mognad Aktivitet Uppföljning Analys Optimering Det Digitala Innovations- teamet Innovationsteamets ramverk: -  Autonomt team med ansvar för kundresan, aktiviteter, lösning och resultat -  Pilotcase som stödjer företagets digitala resa -  Ska genomföras på 6-8 veckor -  Kvantifierbara resultat avseende konvertering alt kundreaktioner -  Mål sätts för lärande och samarbete, teamkänsla och användande av allas expertis -  Resultat ska kunna användas i företagets digitaliseringsarbete
 23. Genomförda Innovationspiloter 2015 – 2016* – några resultat -  Kundinsikter -  Ökad konvertering, försäljning och lönsamhet -  Effektivare kommunikation B2B -  Resurseffektivt arbetssätt - högt engagemang, inspirerande, brant inlärningskurva och effektivt kompetensutnyttjande -  Ökad transparens och förståelse för olika infallsvinklar -  Innovation av verktyg och metoder, tas över av linjen -  Kräver disciplin, tydlig metod och personligt ansvarstagande – teamets medlemmar tvingas ”tänka själva” hela tiden *marknadsledande bank samt retailföretag, konsument samt B2B
 24. Nya versioner per kvartal eller per minut? VS
 25. http://hadto.net/sketchbook/innovation-or-iteration/
 26. Tack!
 27. Dodigital.se
Advertisement