Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Valgordningen

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Lokalvalget 2015
Lokalvalget 2015
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 60 Ad
Advertisement

More Related Content

More from Svein Tore Marthinsen (20)

Advertisement

Valgordningen

 1. 1. Valgordningen Svein Tore Marthinsen @stmarthinsen
 2. 2. Demokrati
 3. 3. Hva er demokrati i dag?
 4. 4. Folkestyre Kjennetegn - Frie valg, allmenn stemmerett, ytringsfrihet, rettssikkerhet
 5. 5. Valg Prosess der velgerne velger representanter til politiske verv
 6. 6. Valgordning Regler for valgprosessen Hvordan velgerne preferanser omdannes til stemmer og representanter/mandater
 7. 7. Hovedprinsipper 1) Rettferdig fordeling - Samsvar stemmer – mandater - Proporsjonalitet
 8. 8. 2) Styringseffektivitet - Grad av fragmentering
 9. 9. 3) Geografi - valgdistrikter - tilgodese utkant
 10. 10. Hovedtyper valgordninger Indirekte vs Direkte Flertallsvalg vs Forholdstallsvalg
 11. 11. Norsk valgordningshistorie 1814 – 1905: Indirekte flertallsvalg Valgmenn «Bondeparagraf»:1/3 by, 2/3 land 1884: Venstre og Høyre stiftet  Indirekte systemet utspiller sin rolle 1885: Hemmelige valg innføres
 12. 12. 1906 – 1918: Flertallsvalg i 2 omg. Enmannskretser Kvalifisert flertall Favoriserte de store (V og H), Ap underrepresentert Allmenn stemmerett
 13. 13. 1919-52: Forholdstallsvalg i flermannskretser Industrialisering + Allmenn stemmerett  Aps potensial vokser Forholdstall dHondt
 14. 14. 1953-88: Nye valgdistrikt og St Lagüe St. Lagüe (1,4 første delingstall) Valgdistrikt = Fylkene
 15. 15. P3
 16. 16. 1989-2004: Åtte utjevningsmandater Sperregrense 4 prosent Åtte utjevningsmandater, til folkerike valgdistrikt
 17. 17. 2005 - 24: Dagens ordning 19 valgdistrikt Arealfaktor (1,8 poeng pr kvm, 1 poeng pr innbygger) 169 mandater: 150 distrikt + 19 utjevning St Lague (1,4, 3, 5, 7 osv) Sperregrense 4 prosent Ikke personvalg
 18. 18. Balansere hensyn Samsvar: Forholdstall, utjevning Styringseffektivt: Delingstall 1,4, sperregrense Geografi : Valgdistrikt, arealfaktor (utkant)
 19. 19. Distriktfordeling 1,8 poeng pr kvm 1 poeng pr innbygger Justeres annethvert valg (2005, 2013, 2021 osv)
 20. 20. Fylke 1953 1973 1985 2005 2013 2021 Østfold 8 8 Akershus 7 +3 +2 16 +1 +2 Oslo 13 +2 17 +2 +1 Hedmark 8 8 -1 Oppland 7 8 -1 -1 Buskerud 7 9 -1 Vestfold 7 7 Telemark 6 6 Aust-A 4 4 Vest-A 5 6 Rogaland 10 13 +1 Hordaland* 15 15 +1 Sogn og F 5 5 Møre og R 10 9 -1 Sør-T 10 10 Nord-T 6 6 -1 Nordland 12 10 -1 Troms 6 7 -1 Finnmark 4 5
 21. 21. Antall innbyggere pr mandat 2017 (snitt 31 000) 1. Finnmark 15 000 2. Oppland, Sogn og F, Nord-T, Nordland, Troms 22-27 000 3. Hedmark, Buskerud, Telemark, Aust–A, Vest-A, Møre og R, Sør-T 28 - 31 000 4. Østfold, Akershus, Vestfold, Oslo, Hordaland, Rogaland 35-37 000
 22. 22. Uten arealfaktor Østfold +1 Akershus +2 Oslo +2 Hedmark Oppland -1 Buskerud Vestfold +1 Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland +1 Hordaland +1 Sogn og Fjordane -1 Møre og R Sør-T Nord-T -1 Nordland -1 Troms -1 Finnmark -3
 23. 23. Fra stemmer til mandater St. Lagüe Oddetallsmetoden) Antall stemmer i hvert distrikt deles på 1,4, 3, 5, 7 osv. (modifisert)
 24. 24. Buskerud valg 2017 Parti Stemmer Delingstall 1,4 Delingstall 3 Delingstall 5 Ap 43 143 30 816 (1) 14 381 (4) 8 628 (8) H 41 011 29 294 (2) 13 670 (5) 8 202 Frp 26 419 18 871 (3) 8 806 (7) Sp 16 446 11 747 (6) SV 7 642 5 459 V 5 604 4 003 KrF 3 995 2 854 MDG 1 755 1 254 Rødt 1 302 930
 25. 25. Oppgave 1. Blir mandatfordelingen (Ap 3 H 2 Frp 2 Sp 1) i Buskerud annerledes med første delingstall = 1? 2. Endres mandatrekkefølgen? (Ap mandat nr 1, H mandat nr 2 osv)
 26. 26. Parti Stemmer Delingstall 1 Delingstall 3 Delingstall 5 Ap 43 143 43 143 (1) 14 381 (5) 8 628 (8) H 41 011 41 011 (2) 13 670 (6) 8 202 Frp 26 419 26 419 (3) 8 806 (7) Sp 16 446 16 446 (4) SV 7 642 7 642 V 5 604 5 604 KrF 3 995 3 995 MDG 1 755 1 755 Rødt 1 302 1 302
 27. 27. Høyt første delingstall fordel store partier  Styringseffektivitet Lavt første delingstall fordel små partier  Samsvar stemmer–mandater Men: Utjevningsmandatene jevner ut effekten
 28. 28. http://www.aardal.info/wp-content/uploads/2018/01/delingstall.pdf
 29. 29. Utjevningsmandater 1989-2004: 8 utjevningsmandater. Ofte til folkerike distrikt 2005 - : 19 utjevningsmandater, ett pr distrikt
 30. 30. Intensjon Styrke samsvaret stemmer – mandater  Bedre proporsjonalitet Partier bør få utjevningsmandat der de står sterkt
 31. 31. Utregning 1 : Hvor mange utjevningsmandater skal hvert parti ha?
 32. 32. Utregning 2: I hvilke valgdistrikt skal partienes utj.mandat fordeles? Partienes reststemmetall (ubrukte stemmer) i valgdistriktene dividert på gjennomsnittlige antall stemmer bak distriktsmandatene i samme krets Buskerud: H 8202 : 19 000 = 0,43 SV 7642 : 1900= 0,40
 33. 33. Politikkens fetter Anton? http://sveintoremarthinsen.blogspot.com/2017/10/utjevningsmandatene-12-7-borgerlig.html
 34. 34. Utjevningseffekt 2017 Parti % Stemmer % Mandater m/utj % Mandater u/utj Ap 27 29 33 H 25 27 28 Frp 15 16 18 Sp 10 11 12 SV 6 7 3 V 4 5 3 KrF 4 5 2 MDG 3 1 1 Rødt 2 1 1
 35. 35. Samsvar stemmer - mandater Proporsjonalitet Gallaghers indeks
 36. 36. Fallende disproporsjonalitet 0 1 2 3 4 5 6 7 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013 2017 G
 37. 37. Fragmentering Effektive partier
 38. 38. Økende fragmentering 0 1 2 3 4 5 6 7 1906 1912 1918 1924 1930 1936 1945 1953 1961 1969 1973 1977 1985 1989 1997 2001 2005 2009 2013 2017 Eff.partier
 39. 39. Antall stemmer pr mandat 2017 KrF 15 400 Sp 15 900 SV 16 000 V 16 000 H 16 300 Ap 16 300 Frp 16 500 Rødt 70 500 MDG 95 000
 40. 40. Gjenspeiles velgernes valg? År Flest stemmer Flest mandater 1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013 2017
 41. 41. 2025-: Morgendagens ordning Valglovutalg https://www.valglovutvalget.no/mandat/
 42. 42. Hvilket prinsipp bør prioriteres opp/ned? Rettferdig fordeling - Samsvar stemmegivning og mandater - Proporsjonalitet Styringseffektivitet - Grad av fragmentering Geografi - valgdistrikter - tilgodese utkant
 43. 43. Hva bør valglovutvalget foreslå? Samsvar – delingstall, utjevningsm. Styringseffektivitet – første delingstall, sperregrense Geografi – arealfaktor, valgdistrikt Personvalg
 44. 44. Bedre samsvar Senke delingstallet? 1,2? 1? Senke sperregrensen? 3 prosent? Fjerne/redusere arealfaktoren? 1,4?
 45. 45. Nye valgdistrikt?
 46. 46. Mer personvalg?
 47. 47. E-valg?
 48. 48. Konklusjon Valgordningen rammer inn valg/demokrati 3 hovedprinsipper (samsvar, effektivitet, geo) Valgordning påvirker valgutfall og politisk landskap
 49. 49. Valgordning er gøy!

×