Successfully reported this slideshow.

Presentatie Mobiliteit en Bereikbaarheid - Visie 2030 / Pressure Cooker

903 views

Published on

Een presentatie die we hebben gegeven voor Pressure Haven. De groep mobiliteit en bereikbaarheid hebben gebrainstormt over de haven van 2030. Enkele kernwoorden hierbij zijn innovativiteit, bereikbaarheid en flexibiliteit.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie Mobiliteit en Bereikbaarheid - Visie 2030 / Pressure Cooker

 1. 1. Mobiliteit en Bereikbaarheidı VISIE  2030  
 2. 2. Thema’s  •  E-­‐tech  •  Opleiding  +  werk  •  Mobiliteit  •  Markt  •  Mens  
 3. 3. Introduc=e  •  In  deze  presenta=e  voor  Pressure  Cooker  2011   hebben  wij  door  middel  van  visuals  enkele   toekomstvisies  te  uitgewerkt  voor  het  jaar   2030  die  gebruikt  kunnen  worden  bij  het   ontwikkelen  van  de  haven.    •  Crea.viteit,  Innova.e  en  visie  zijn  enkele   kernpunten  die  naar  boven  kwamen  bij  het   uitwerken  van  de  voorgenoemde  thema’s.  
 4. 4. Digitale  Natuur.  •  In  de  toekomst  kan   het  mogelijk  zijn  dat   natuur  alleen  beleefd   an  worden  via  de   computer  bijv.  Via   augmented  reality.  
 5. 5. Schepen  de  hoogte  in.  •  Boten  die  hoog  zijn   om  het  gebrek  aan   ruimte  in  te  vullen.  
 6. 6. Slim  asfalt  •  Asfalt  met  magneet   strips  erin  zodat   Automated  Guided   Vehicles  over  de  weg   kunnen  rijden.  
 7. 7. Nanotransport  •  Grote  transporten   worden  verkleind     zodat  ze  makkelijk   getransporteerd   kunnen  worden.  •  Denk  ook  aan  directe   versturing.  
 8. 8. Open  water  haven/Flexfabrieken  •  Flexibele  fabrieken   die  zich  verplaatsen   over  de  oceaan.  •  Modulair  opgezet.  •  Woonac=viteiten   kunnen  fabrieken   volgen.  
 9. 9. World  Port  Organiza=on  •  Regionale  ge-­‐ specialiseerde  pro-­‐ duc=e.  •  Centrale  hubs  rond   de  evenaar.  •  Mondiale  distribu=e   vanuit  centrale  lijn.  •  Vervoersbewegingen   reduceren.  
 10. 10. Leven  op  water!  •  Modulaire  Inrich=ng   –   Werken  thuis  vs.  Wonen  bij  werk  •  Recreëren  is  werken  •  Geen  Nederlandse  iden=teit  (wereldburgers)  •  Populare  werkgever   –  Mensen  werken  vanuit  interne  mo=va=e.   –  Draagt  bij  aan  samenleving.  •  Zelfvoorzienend  (Eigen  eten  verbouwen)  
 11. 11. Right on time! (end)ı

×