Amsterdam Smart City

974 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
974
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
141
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Amsterdam Smart City

 1. 1. Introductie
 2. 2. Wat is Amsterdam Smart City?• Amsterdam Smart City is een project dat in 2009 geïnitieerd is door de Amsterdam Innovatie Motor en Netbeheerder Liander. In juli 2011 hebben de gemeente Amsterdam en KPN zich ook als founder bij ASC aangesloten.• Amsterdam Smart City is een ‘versneller’ voor klimaat/energie programma’s door partijen bij elkaar te brengen en projecten te initiëren die CO2 reduceren en best practices leveren voor grootschalige uitrol• Focus bij Amsterdam Smart City ligt op • Samenwerken • Gedragsverandering • Innovatie • Kennisdelen 2
 3. 3. Wat doet Amsterdam Smart City?• Samenbrengen van bedrijven, overheden, bewoners en kennisinstellingen om innovatieve projecten te initiëren• Inspringen op ontwikkelingen rondom infrastructuur en energiebesparing met behulp van slimme technologie.• Kennisuitwisseling tussen projecten en partijen (oa door organisatie van kennissessies, partnerbijeenkomsten en deelname aan congressen)• Innovatieve energiebesparende oplossingen en ervaringen hiermee onder de aandacht brengen in binnen- en buitenland 3
 4. 4. Beschrijving oplossingASC wil de gewenste doelen bereiken door collectief projecten teinitiëren die innovatieve & rendabele technologie combineren metgedragsverandering Collectieve aanpak Technologie & Gedrag Economisch rendabel• Het momentum voor CO2 • Stimuleren van gedrags- • Alleen economisch rendabele reductie stopt zonder resultaat verandering creëert een initiatieven (voor alle als een van de benodigde ‘demand pull’ voor duurzame stakeholders) zijn interessant partijen niet meewerkt technologie om op grote schaal toegepast• Om resultaat te bereiken wordt • Toepassing van innovatieve te worden en kunnen collectief gewerkt aan het technologie resulteert in een daardoor een grote CO2 activeren en betrekken van alle ‘technology push’ richting impact hebben benodigde partijen voor het duurzaam gedrag • Economisch niet rendabele realiseren van CO2 reductie initiatieven zullen nooit op grote schaal worden uitgerold 4
 5. 5. Beschrijving oplossing – FocusgebiedenASC reduceert gericht CO2 uitstoot in de focusgebieden DuurzaamWonen, Werken, Mobiliteit en Publieke Ruimte. CO2 emissies Amsterdam Focusgebieden ASC Verkeer en vervoer Bedrijven Huishoudens 6.348 Innovatieve Partnershappen  Gedragsverandering 25% 4.940 -60% 4.142 33% Duurzame Duurzaam Duurzaam Duurzame - 40% Publieke 34% 40% Wonen Werken Mobiliteit ruimte 2.485 33% 30% 35% 37% 34% Intelligent netbeheer: enabler 1990 2006 2025 2025 schatting doel CO2 emissies in kton/jr 5
 6. 6. Founders • Focus op duurzaamheid • Aanjagen van innovatie • Pilots rondom implementatie van smart • Behalen van klimaatdoelstellingen meters & smart grid • Behoud prettige stad om te wonen • Pilots met diensten die verder gaan dan en werken de slimme meter • Werkgelegenheid • Opzetten van samenwerkingsverbanden • Behalen van klimaatdoelstellingen • Glasvezel • Behoud prettige stad om te wonen • Connectiviteit en werken • Smart working • Werkgelegenheid • Opzetten van samenwerkingsverbanden AMSTERDAM SMART CITY 6 • Ontwikkeling van slimme stad
 7. 7. Partners Amsterdam Smart City ASC werkt samen met een toenemende alliantie van partners aan het opstarten van deelprojecten in alle focusgebieden Founding PartnersCity of Amsterdam Utilities & Infrastructure Universities & Knowledge institutionsTechno starters Living , Offices & Buildings Network platformsConsultancy Technology & Communications Various
 8. 8. Overzicht projectenGemeente, bedrijven en bewoners werken samen in onderstaandeprojecten • Duurzaam Wonen Duurzame Mobiliteit • West Orange • Walstroom • Geuzenveld • Moet je Watt? • E-management in Haarlem • Onze Energie • Smart Challenge • Duurzaam Werken Duurzame Publieke Ruimte • ITO Toren • Klimaatstraat • Monumentale Gebouwen • Slimme Scholen • Brandstofcel • Zonspot • Gemeentelijke gebouwen • Zuidas Solar 8
 9. 9. Duurzaam Wonen: Geuzenveld In Nieuw West (Geuzenveld) zijn 500 slimme meters uitgerold en hier worden 150 displays aan gekoppeld om consumenten inzicht te geven in hun energieverbruik. Daarnaast wordt er een programma opgezet waarin de bewoners met elkaar in gesprek gaan over duurzame onderwerpen in hun wijk Projectbeschrijving • Gedragsverandering van de bewoners • Bepalen van potentiële CO2 reductie • Organisatie & samenwerking tussen partners • Stimuleren discussie over duurzaamheid tussen bewoners Resultaten • Sanering & infrastructurele verbeteringen aan net • 541 slimme meters uitgerold • 60 displays uitgerold • 4 druk bezochte buurtsessies • Betrokken buurtbewoners en milieucoaches • Verhoogde betrokkenheid en kennis energieverbruik bewoners
 10. 10. Duurzaam Wonen: West Orange In het project West Orange worden in 400 huishoudens energiefeedback displays gekoppeld aan een slimme meter en de centrale verwarming Energiemanagementtest (Display) • Directe veelzeggende feedback • Consumenten stellen persoonlijke doelen (met afgelopen jaar als nulmeting) • Losstaand, draadloos touch screen, met internetverbinding & slimme meter Uitkomst - feiten • Gemiddelde verwachte besparingen: 9% elektra & 14% gas Uitkomst - gedrag • Efficiënter gebruik van huishoudelijke apparaten • Uitschakelen & lagere stand verwarming • Vervanging van huishoudelijke apparaten
 11. 11. Duurzaam Wonen: Energie Management 250 klanten in Haarlem testen een energiemanagementsysteem gedurende vier maanden om zo inzicht te krijgen in het energieverbruik van de verschillende apparaten Projectbeschrijving • Doel: kennis & ervaring opdoen energiemanagement systemen consumenten in 250 huishoudens • Deelnemers installeren schakelschema’s & bedienen apparaten met een enkele switch • Online applicatie om energieverbruik in te zien Resultaten • Doorlooptijd project 4 maanden • 141 deelnemers slimme stekkers gebruikt • Deelnemers 4 vragenlijsten ingevuld • Kosten energie besparen belangrijkste reden voor deelname • Deelnemers te categorizeren als “innovators” en “early adaptors” • Portal gemiddelselke 2 tot 3 dagen gecheckt • 25% heeft switch optie gebruikt • Actieve deelnemers 10-20% besparing, minder actieve 0-10% besparing
 12. 12. Duurzaam Wonen: Onze Energie Collectieve financiering moet de drempel verlagen van hoge investeringskosten voor consumenten om hun eigen energie te produceren Projectbeschrijving • Collectieve financiering 7 windmolens (€ 30 mln.) • Ambitie: 20% van inwoners Amsterdam Noord lid maken • € 50 lidmaatschap, terugverdiend in < 3 jaar • Windmolens binnen 6-8 jaar werkend, vanaf dan eigen energie gegenereerd door consumenten tegen vast laag tarief • Eerste 6-8 jaar collectieve inkoop van duurzame energie tegen vast laag tarief • Acceptatie & betrokkenheid verhoogd doordat leden samen mede-eigenaar van onderneming zijn & democratische stem hebben in strategie
 13. 13. Duurzaam Wonen – Smart ChallengeElf bedrijven, drie competitie rondes en dertig werknemers per bedrijf strijden in deSmart Challenge. De Wattcher geeft werknemers inzicht in energieverbruik. De winnaarvan de wedstrijd is het bedrijf wiens werknemers thuis de meeste energie besparen! Projectbeschrijving • Energiebesparingsprogramma ICARUS® besparing van 14% bij Imtech-medewerkers • 330 werknemers van 11 bedrijven strijden om in 6 maanden het meeste energie te besparen • Wattcher geeft werknemers inzicht in energieverbruik • Kennisdeling en energiebesparingtips tussen werknemers via weblogDeelnemende bedrijven • Onderzoek naar gedrag van werknemers & energiegebruik Doelen • Elf bedrijven medewerkers geworven • Eerste ronde medio April 2011 van start • Winnaar bekend op 11-11-2011 (Dag van de Duurzaamheid) • Klimaatneutrale uitvoering van project
 14. 14. Duurzaam Werken: ITO Toren Door het verzamelen, analyseren en visualiseren van het energieverbruik van eindgebruikers wordt de moderne en prestigieuze ITO Toren nog energie-efficiënter Projectbeschrijving • Inzicht in energieverbruik • Implementeren van energiebesparingschema’s • Implementatie van energie-efficiënte initiatieven & apparaten (zoals LED verlichting) • Verhogen van bewustzijn onder werknemers Resultaten • 360 slimme stekkers geïnstalleerd • Originele energieverbruik vastgelegd • Besparing 18% mogelijk na nulmeting februari • Led verlichting op 17de verdieping, 47 MWh reductie • Betrekken medewerkers: participatie Accenture in Smart Challenge
 15. 15. Duurzaam Werken: Monumentale Panden Door verschillende monumentale panden in Amsterdam te ondersteunen bij verduurzaming zijn de mogelijkheden van deze complexe doelgroep belicht en geanalyseerd Kenmerken • Bewerken van monumenten complex & vaak niet toegestaan • Publieke monumenten trekken veel bezoekers aan • (Publieke) monumenten fungeren als voorbeeld Doelstellingen • Stimuleren samenwerking door introductie duurzame opties • Leren van alle duurzame mogelijkheden • Analyseren effecten van CO2 reducerende concepten op gedrag gebruikers & bezoekers • Organiseren bijeenkomsten & workshops om toepassingen te stimuleren & kennis te verspreiden Resultaten • Rapport workshop duurzame monumentenzorg “De balans tussen duurzaamheid en monumenten”) • Energiescans & managementscans • Energiemonitoringsystemen • LED-verlichting • Energie Prestatie Advies (EPA-U) • Bewustwording onder gebruikers & bezoekers
 16. 16. Duurzaam Werken: Brandstofcel Technologie Het introduceren van een technologie uit de 21ste eeuw in een pand uit de 17de eeuw zal CO2 uitstoot met 50% beperken. Door deze innovatieve decentrale opwekking technologie zal het gebouw in haar eigen energie voorzien Projectbeschrijving • Proof of Concept innovatieve brandstofcel technologie Groene Bocht • Kennisdeling opzetten service en ondersteuningsorganisatie voor technologie in Nederland Resultaten • Samenwerking zes partners • Brandstofcel geïnstalleerd en operationeel vanaf 1 april 2011 • Slimme meter en display geïnstalleerd voor monitoren performance komende jaren
 17. 17. Duurzaam Werken: Gemeentelijke Gebouwen Het meten van energiegebruik via een online portal vergroot de bewustwording en laat zien wat energiebesparende maatregelen opleveren Projectbeschrijving • Online energiemonitor om inzicht te krijgen in actueel energiegebruik van gas & elektriciteit • Opleiden gebouwbeheerders & faciliteren bij energiebesparende maatregelen • Via energieportal (intranet) inzicht in meetgegevens & als communicatiekanaal • Oprichting kennisbank van ervaringen • Waar nodig plaatsing juiste meters door Liander Foto: Fotobank Gemeente Amsterdam Resultaten • In 2010 en 2011 eerste tien gemeentelijke gebouwen aangesloten op de online energiemonitor, grootschalige implementatie volgt in 2011 • Doel: Maximale CO2 reductie d.m.v. adviseren & faciliteren bij energiebesparende maatregelen op basis van data uit online monitor
 18. 18. Duurzaam Werken: Zuidas Solar Challenge van NextEnergy om binnen één jaar 3.000 zonnepanelen op de daken van de Zuidas te plaatsen en te laten zien dat de realisatie van grootschalige opwekking van zonne- energie nu mogelijk is Projectbeschrijving • Initiatief om de kracht van grote bedrijven aan de Zuidas te bundelen & te laten zien wat nu mogelijk is op het gebied van duurzaamheid • Voorbeeld om aan te tonen hoe de transitie naar duurzame energie vandaag kan worden gestart Doelstellingen • Challenge: Grote bedrijven uitdagen om een significante hoeveelheid zonnepanelen te plaatsen & van de Zuidas het duurzame zakencentrum van Europa te maken • Hoeveel: Totaal 3.000 panelen, goed voor 0,5 MW, of 1 paneel per 10 werknemers op de Zuidas • Lancering: 1 januari 2011 • Oplevering: 31 december 2011 • Hoe: samen met bedrijven & gedreven professionals • www.zuidassolar.nl
 19. 19. Duurzame Mobiliteit: Walstroom In de haven van Amsterdam worden bijna 200 walstroompunten aangelegd wat zorgt voor een reductie van de CO2 en fijnstof uitstoot en vermindering van geluidsoverlast en luchtvervuiling Projectbeschrijving • Walstroompunten voor binnenvaartschepen & rivier cruisers • Geluid van dieselgeneratoren verminderd • Haven Amsterdam verbod op dieselgeneratoren • Verbeteren luchtkwaliteit in haven & omliggende gebieden • Verminderen CO2 uitstoot & verbetering luchtkwaliteit Resultaten • April 2011: realisatie eerste 80 walstroompunten binnenvaartschepen • Loop van 2011: realisatie resterende punten riviercruisers
 20. 20. Duurzame Mobiliteit: Moet je WATT The New Motion ontwikkelt het slimme oplaadpunt voor thuis en kantoor: samen met Liander maken ze het laden van elektrische auto’s mogelijk Projectbeschrijving • Testen Moet Je Watt bij eerste klanten in Amsterdam in samenwerking met Liander • Communicatie tussen slimme meter & Moet je Watt • Meten impact op elektriciteitsnetwerk Kenmerken • Veilig: volgens Nederlandse normen mode 3, type 2 • Zorgeloos laden: zowel thuis als op kantoor zonder dat de stoppen doorslaan • Slim laden: automatisch meerdere auto’s na elkaar laden • Afrekening: alles online, digitale afrekening naar leasemaatschappij • Community: bij alle Moet Je Watts stroom kunnen tappen
 21. 21. Duurzame Publieke Ruimte: KlimaatstraatDe Klimaatstraat is een holistisch concept voor winkelstraten, waar op verschillendeaspecten wordt gefocust: openbare ruimte, logistiek en ondernemersruimte Projectbeschrijving • Geïnitieerd door 120 ondernemers • Koplopersgroep van 40 ondernemers • Focus op energiebesparing & gedrag • Combinatie collectieve inspanning & persoonlijke aanpak • Ondernemers vertegenwoordigd door winkelstraat manager en actieve Ondernemersvereniging Initiatieven • Geclusterde levering van goederen door elektrische wagen • Duurzame afvalinzameling en Big Belly prullenbak • Dimmen openbare verlichting • Duurzaam straatmeubilair en Reverse Osmosis zuil • Energiescans • Slimme meter & energiefeedbackdisplays • Slimme stekkers • Bewustwordingsprogramma koplopersgroep Resultaten • Energiescan 39 ondernemers 16% besparingspotentieel • 15 ondernemers vervolgtraject LED verlichting • Nulmeting: 70% CO2 uitstoot door ondernemers • > 50% overgestapt duurzame afvalinzameling • 47 Slimme Meters geplaatst, 3 types • 47 displays geplaatst, 2 types • 19 ondernemers 9 slimme stekkers, besparing tot 1500KW/jaar • Dimmen openbare verlichting10% energiebesparing
 22. 22. Duurzame Publieke Ruimte: Slimme Scholen 10 basis scholen proberen zoveel mogelijk energie te besparen. De strijd wordt ondersteund met een online energie portal, waarin de resultaten van de scholen met elkaar worden vergeleken Projectbeschrijving • Wedstrijd begon 1maart 2011 en loopt tot 10 mei 2011 • Online portal beschikbaar gesteld door Liander • Wedstrijd gebaseerd op Liander’s educatieve & leuke programma De Bliksems • Toolkit uitgereikt tijdens kick-off van 10 weken durende wedstrijd • Toolkit bevat lessen over energie & energiebesparende opdrachten, per groep verschillend in niveau • Effecten op energieverbruik zichtbaar & vergelijkbaar op portal • School die meeste energie bespaart wint groot feest met mini kermis op het schoolplein • Lagere scholen zijn een interessante & waardevolle doelgroep • Duizenden kinderen bereikt om belang van energie-efficiëntie te leren, wat zij meenemen naar familie & vrienden
 23. 23. Duurzaam Werken: Zonspot Werken op je favoriete plein in contact met de wereld op energie van de zon Projectbeschrijving • Een ZonSpot is een werkplek buiten, waar men gebruik kan maken van zonne-energie & Wifi • Geplaatst op inspirerende plekken in de Amsterdamse openbare ruimte • Buzz door Amsterdam door guerrilla marketingacties • Door advertentiemogelijkheden & in communicatie gelinkt aan grootschalige duurzame initiatieven of duurzame bedrijven/instanties Kenmerken • Realisatie van afgelegen ‘gezonde’ werkplekken zonder dat energie een probleem wordt • Toont laagdrempeligheid van gebruik van zonne-energie aan • Verhoogt waarde van buitenruimtes • Genereert positieve nieuwswaarde voor zonne- energie & duurzame oplossingen

×