Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eindpresentatie Plexi Flexwerkapplicatie

472 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Eindpresentatie Plexi Flexwerkapplicatie

 1. 1. Plexi - EindpresentatieMedia Lab CO3 Kelly Louwen, Marco Kelly en Michelle Diepbrink
 2. 2. AGENDA• Concept aan de hand van een scenario• Voordelen voor andere stakeholders• Verdien model• Beheer• Promotieplan
 3. 3. DOOR DE OGEN VAN DE ZZP’ER
 4. 4. EVEN VOORSTELLEN• Kimberley van der Steen Hallo ik ben Kimberley van der Steen. Ik ben 26 jaar en heb sinds 4 jaar mijn eigen bedrijk• 26 jaar Be My Guest wat een uitzendburo is voor studenten. Ik werk vanuit huis en ik woon in Hoogvliet. Maar veel van• Be my guest mijn klanten zitten in Rotterdam waar ik van tussen reis. Ik gebruik daarom sinds• Rotterdam• Ik gebruik Plexi nu bijna een jaar bijna een jaar Plexi zodat ik buiten mijn afspraken ook even lekker kan werken en niet een half uur hoef te reizen om naar huis te gaan. Ik zal jullie even laten zien hoe fijn Plexi werkt!
 5. 5. Dit scherm is niet heelbelangrijk maar zo ziet de apperuit als je hem opent!
 6. 6. Hier begin ik altijd met hetinloggen als ik de app weeropen om te gebruiken.Ik druk dan op de knop voorde zzp-er Dan kies je in dit scherm niet om gelijk in te loggen maar om een nieuw account te registeren.
 7. 7. Hier vul ik dan mijngebruikersnaam enwachtwoord in.Maar ik zal jullie nu laten zienhoe het gaat wanneer je deapp echt voor de eerste keergaat gebruiken!
 8. 8. Hier vul je al bij elke accountregistratie al je gegeven in omvan de app gebruik te kunnenmaken zoals je naam,bedrijfnaam, vakgebied eninformaite om je account aante maken zoals jegeburikersnaam
 9. 9. een wachtwoord en een e-mailadreswanneer je dan op maakaccount aan hebt gedrukt krijgje binnen enkele secondeneen e-mail binnen met degegevens voor het wifinetwerkOmdat alle scholen gebruikmkane van het Eduroamnetwerk kan je met 1inlogaacount voor de wifioveral op het internet.Dat is juist zo fijn aan Plexi, jehebt gelijk overal toegang totinternet!
 10. 10. Als je zo verbent kan je je hiermet de inloggegeven die jenet hebt ingevuld inloggen
 11. 11. Als je gegevens goed zijngekeurd kom je in dit schermterecht. 1 van dehoofdschermen van deapplicatie. Hier zie je alle Plexilocaties in de stad en daarbijook waar jij bent om te wetenwelke dichtbij is. Als je op heticoon klikt kom je in hetvoglende scherm.
 12. 12. In het popup komt informatieover de plek te staan. Overhoe ver het van je vandaan is,hoe druk het is en wat dewaardering van de plek is.Ook kan je zoeken als je vanplan bent om later in eenander gedeelte van Rotterdamte gaan werken.
 13. 13. Nou dit is dan de lijstweergavevan de applicatie waar allesduidelijk in een lijstvorm isweergeven.extra aan deze pagina is defilter optie waardoor je de juistrangschikking kan kiezen.
 14. 14. Je kan kiezen om hem zo telaten staan op beoordelingmaar je kan het ookbelangrijker vinden dat hetsnel bereikbaar is of dat erveel plekken vrij zijn.
 15. 15. Hoe ik het zou doen is om nuop Pieter de Hoochweg teklikken als ik bijvoorbeeld nudaar in de buurt zou zijn. Dieplek vind ik aantrekkelijkomdat hij een hogewaardering heeft en het rustigis!
 16. 16. Hier zie ik goed het overizchtvan de locatie. Bovenaan kanik een impressie van delocatie krijgen door de fotoʼswaar er 4 van beschikbaarzijn. Ook zie ik hier het adresen wat meer informatie overde plek!
 17. 17. Dit is nou precies wat ik fijnvind aan Plexi want je weetgelijk waar je aan toe bent. Ikmoet toevallig nog eenformulier voor mijn studentenuitprinten en dat kan ik daardoen.Ondertussen kan ik natuurlijkde Wifigebruiken en zit er bijna opelke Plexi locatie een kantine.Deze is dan wel klein maar ikneem aan dat ze wel koffiehebben!!Ook is het fijn dat het eenschool is dus ik kan ook mijneigen eten en drinkenmeenemnDaarbij kan ik checken hoelang het met het OV is wantde locaties zitten allemaalcentraal in de stad En ook kan Vanaf hier kan ik gelijk naarik de parkeerkosten zien. de reactie pagina omdat ikInteressant want ik ben met de dan kan zien waar de 5/5auto! beoordeling vandaan komt!
 18. 18. Hier zie ik al de beoordelingenkort, geen lange verhalenmaar dat is wel mogelijk enook kan ik zelf eenbeoordeling achterlaten
 19. 19. Simpel and sweet eenb erihtachterlaten, maar dat doe ikstraks wel nadat ik er bengeweest.Ik vind het wel belangrijk dat ikdat blijf doen want zo wetenanderen ook wat je ervan vinden of dat het dan een aanraderis!
 20. 20. Een app zonder social mediabestaat bijna niet meer dusook in de Plexi app kan jegelijk informatie over de plekdelen Wat ik nou echt handig vind is dat ik gelijk via de app naar de plek kan navigeren! Ik heb niet altijd zin om mijn TomTom mee te nemen en ik vergeet ik ook vaak. Dus dan kan ik via de app gelijk navigeren via de fijne google maps app.
 21. 21. Dit kan op Twitter, facebooken Linked inIk doe dit wel eens dus ik laateerst even zien hoe dit mettwitter gaat
 22. 22. Als je twitter account op jeiphone staat kom je gelijk indit scherm. Tekst typen overde plek met de plexi hashtagen hij staat gelijk op twitter!Simpeler kan niet!
 23. 23. Ook kan je natuurlijkinchecken op facebook of eenandere statusupdate plaatsen
 24. 24. En dat is hoe Plexi werkt.Makkelijk he!
 25. 25. VOOR BEDRIJVEN• Altijd garantie op een werkplek• Alle faciliteiten zijn aanwezig• Innovatieve sfeer• Studenten werven
 26. 26. VOORDELEN VOOR DE STUDENTEN• Creatieve professionele sfeer• Kennis teams• Benaderen professionals• Kennis maken met het flexwerken
 27. 27. VOORDELEN VOOR ONDERWIJS INSTELLING• Kennisdeling stimuleren • Kennis teams • Gastcolleges en docenten• Opleidingen en cursussen aanbieden
 28. 28. PROMOTIEBoodschapWaar kennis en ervaring samenkomenPlekkenNetwerkborrelsDisplay advertenties metroProfielE-mail berichten
 29. 29. BEHEER VAN PLEXI Plexi Hogeschool Eduroam Rotterdam
 30. 30. VERDIENMODEL• Hogeschool Rotterdam - Wil bedrijven binden met flexwerkplekken - Krijgt geld van bedrijven• Eduroam - Krijgt abonnementsgeld van Hogeschool Rotterdam• Plexi - Word in licentie afgegeven aan Hogescholen/ Universiteiten
 31. 31. VERDIENMODEL Plexi Hogeschool € Rotterdam Eduroam Hogeschool € Utrecht € UvA
 32. 32. Vragen?

×