Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Més errades ortogràfiques al carrer

1,360 views

Published on

Recull d'errades ortogràfiques trobades al carrer, realitzat per l'alumna RPP.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Més errades ortogràfiques al carrer

  1. 1. ERRADES ORTOGRÀFIQUES AL CARRER
  2. 2. SENYOR <ul><li>Aquesta errada l’he trobat en Pego. </li></ul><ul><li>Es tracta d’un castellanisme, ja que tot el text està escrit en valencià menys “señor”, on la “ñ” en valencià correspon a la grafia “ny”. </li></ul><ul><li>Correctament s’escriu </li></ul><ul><li>SENYOR. </li></ul>
  3. 3. D’EMERGÈNCIA <ul><li>Aquesta errada l’he trobat en el metro de València. </li></ul><ul><li>Es tracta d’una errada ortogràfica, ja que l’apòstrof està situat entre la preposició de i no abans del substantiu començat per vocal. </li></ul><ul><li>Correctament s’escriu </li></ul>
  4. 4. DÉNIA <ul><li>Aquesta errada l’he trobat a l’eixida de Pedreguer. </li></ul><ul><li>Es tracta d’una errada, per manca de l’accent en la E de Dénia, ja que aquesta paraula es esdrúixola. </li></ul><ul><li>Correctament s’escriuria DÉNIA. </li></ul>
  5. 5. <ul><li>Aquesta errada l’he trobat en l’hospital Marina Salut, en Dénia. </li></ul><ul><li>Es tracta d’una errada d’accent diacrític, ja que Déu amb accent fa referència a divinitat, no al verb deure. </li></ul><ul><li>Correctament s’escriu </li></ul>deu
  6. 6. urbà <ul><li>Aquesta errada l’he trobat prop de Sanet i Negrals. </li></ul><ul><li>Es tracta d’una errada d’accentuació, ja que la vocal “a” en valencià sempre porta l’accent obert. </li></ul><ul><li>Correctament s’escriu URBÀ. </li></ul>
  7. 7. BIJUTERIA <ul><li>Aquesta errada l’he trobat en el poble de Pego. </li></ul><ul><li>Es tracta d’un castellanisme. </li></ul><ul><li>Correctament en valencià es diu BIJUTERIA. </li></ul>

×