Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Balkan

1,098 views

Published on

historia b

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Balkan

 1. 1. BALKANHistorien bakom konflikten
 2. 2. Fråga till lektion 1VARFÖR SER SERBER, KROATER OCHBOSNIER SIG SOM OLIKA FOLK?
 3. 3. Romarriket
 4. 4. Romarriket
 5. 5. Illyrier - det namn romarna gav det folk somlevde på Balkan.
 6. 6. Illyrier - det namn romarna gav det folk somlevde på Balkan.Grundade städer - Dubrovnik och Ljubljana
 7. 7. Illyrier - det namn romarna gav det folk somlevde på Balkan.Grundade städer - Dubrovnik och LjubljanaRomarriket kom kulturellt och politiskt att delas iväst och öst.
 8. 8. Slaverna
 9. 9. Konstantin den store
 10. 10. Konstantin den storeVille rädda enheten i det romerska riketoch grundade en ny stad -Konstantinopel (Byzantion).Han hjälpte kristendomen att bli denledande religionen i romarriket.
 11. 11. Romarrikets splittras
 12. 12. Två olika kulturer - syn på kristendom
 13. 13. Två olika kulturer - syn på kristendom Öst - grekiska det viktigaste språket. Kejsaren den som leder kyrkan.
 14. 14. Två olika kulturer - syn på kristendom Öst - grekiska det viktigaste språket. Kejsaren den som leder kyrkan. Väst - latin det viktigaste språket Biskopen av Rom (påven) den som leder kyrkan.
 15. 15. De kristna splittrades i:
 16. 16. De kristna splittrades i: Katolska kyrkan (Påven)
 17. 17. De kristna splittrades i: Katolska kyrkan (Påven) Ortodoxa kyrkan (Kejsaren)
 18. 18. De kristna splittrades i: Katolska kyrkan (Påven) Ortodoxa kyrkan (Kejsaren) slaviska, grekiska, syriska, serbiska
 19. 19. Kyrkornas splittring
 20. 20. Kyrkornas splittring
 21. 21. SERBERNA - ORTODOXA KYRKAN grekiska kyrkans språk - kyrilliska alfabetet
 22. 22. SERBERNA - ORTODOXA KYRKAN grekiska kyrkans språk - kyrilliska alfabetetKROATERNA - ROMERSK KATOLSKA KYRKAN latin kyrkans språk - latinska alfabetet
 23. 23. SERBERNA - ORTODOXA KYRKAN grekiska kyrkans språk - kyrilliska alfabetetKROATERNA - ROMERSK KATOLSKA KYRKAN latin kyrkans språk - latinska alfabetetBOSNIERNA - Ett mellanområde med både katolikeroch ortodoxa (mest katoliker). Utvecklade en egen kyrka- bosniska kyrkan.
 24. 24. Grundläggande skillnadKroater Serber
 25. 25. Grundläggande skillnad Kroater Serberkatoliker
 26. 26. Grundläggande skillnad Kroater Serberkatolikerkulturellt inflytande frånväst
 27. 27. Grundläggande skillnad Kroater Serberkatolikerkulturellt inflytande frånvästlatinska alfabetet
 28. 28. Grundläggande skillnad Kroater Serberkatoliker ortodoxakulturellt inflytande från kulturellt inflytande från östväst kyrilliska alfabetetlatinska alfabetet
 29. 29. MEDELTIDENGuldåldern - drömmen om storhet
 30. 30. Vad innebär begreppet guldålder?
 31. 31. Vad innebär begreppet guldålder?Vad spelar en guldålder för funktion för ett folk?
 32. 32. Vad innebär begreppet guldålder?Vad spelar en guldålder för funktion för ett folk?En guldålder är en tid i historien då ett folkupplevt sig stora och mäktiga politiskt,religiöst eller kulturellt. I begreppet ingåräven en tro på att allt sedan guldåldernblivit sämre.
 33. 33. Vad innebär begreppet guldålder?Vad spelar en guldålder för funktion för ett folk?En guldålder är en tid i historien då ett folkupplevt sig stora och mäktiga politiskt,religiöst eller kulturellt. I begreppet ingåräven en tro på att allt sedan guldåldernblivit sämre.En guldålder fungerar som en kollektiv dröm omhur det borde var. Den kan fungera som en kritikom folkets nuvarande tillstånd.
 34. 34. Exempel på olika folks guldåldrar:Judarna - Israel 1000 f.Kr.under kung Davids ochhans son Salomo.
 35. 35. Exempel på olika folks guldåldrar:Judarna - Israel 1000 f.Kr.under kung Davids ochhans son Salomo.
 36. 36. Exempel på olika folks guldåldrar:Judarna - Israel 1000 f.Kr.under kung Davids ochhans son Salomo.
 37. 37. Exempel på olika folks guldåldrar:Judarna - Israel 1000 f.Kr. Araberna - det arabiska riketunder kung Davids och precis vid tiden före och efterhans son Salomo. profeten Muhammeds död i slutet av 600-talet.
 38. 38. Exempel på olika folks guldåldrar:Judarna - Israel 1000 f.Kr. Araberna - det arabiska riketunder kung Davids och precis vid tiden före och efterhans son Salomo. profeten Muhammeds död i slutet av 600-talet.
 39. 39. De sydslaviska folken - medeltiden
 40. 40. De sydslaviska folken - medeltiden Slovenerna hamnade under frankiskt styre (Tysk- romerska riket). Deras adel avskaffades. Inget eget skriftspråk förrän 1500-talet.
 41. 41. De sydslaviska folken - medeltiden Slovenerna hamnade under frankiskt styre (Tysk- romerska riket). Deras adel avskaffades. Inget eget skriftspråk förrän 1500-talet. Kroaterna hamnade under inflytande från det nygrundade riket Ungern.
 42. 42. De sydslaviska folken - medeltiden Slovenerna hamnade under frankiskt styre (Tysk- romerska riket). Deras adel avskaffades. Inget eget skriftspråk förrän 1500-talet. Kroaterna hamnade under inflytande från det nygrundade riket Ungern. Serberna var under inflytande från det bysantinska riket som var den starkaste makten på Balkan i början av medeltiden.
 43. 43. KroatienGuldålder - i slutet av 1000-talet.Kung Tomislav I enar Kroatien.Efter att hans ätt dött ut erövraslandet av Ungern.
 44. 44. En bild hämtad från en högerextremistisk hemsida. Vilken historiesyn uttrycks? KroatienGuldålder - i slutet av 1000-talet.Kung Tomislav I enar Kroatien.Efter att hans ätt dött ut erövraslandet av Ungern.
 45. 45. Bosnien Kung Tvrtkos sigillBosnien domineras i söder av serbiska storfurstaroch i norr av kroater och ungrare.Kristnandet går segt, så även om området lyderunder katolska kyrkan utvecklas en egen kyrka, denbosniska.
 46. 46. Bosnien Kung Tvrtkos sigill Bosnien domineras i söder av serbiska storfurstar och i norr av kroater och ungrare. Kristnandet går segt, så även om området lyder under katolska kyrkan utvecklas en egen kyrka, den bosniska.Ungrarna går in i landet medstöd av påven och utrotarkyrkan.Under 1300-talet enas landetunder kungarna StefanKotromanic och Tvrtko.
 47. 47. SerbienSerberna styrdes av storfurstar. På 1100-taletutropade kung Stefan Nemanja den serbiskakyrkan.På 1200-talet erövrades Konstantinopel avkorsriddare vilket försvagade det bysantinska riket.Kung Stefan Dusan utropar sig tillkejsare över Serbien. I riket ingickSerbien, Kosovo, Montenegro, delarav Makedonien, Bosnien ochGrekland.
 48. 48. SerbienSerberna styrdes av storfurstar. På 1100-taletutropade kung Stefan Nemanja den serbiskakyrkan.På 1200-talet erövrades Konstantinopel avkorsriddare vilket försvagade det bysantinska riket.Kung Stefan Dusan utropar sig tillkejsare över Serbien. I riket ingickSerbien, Kosovo, Montenegro, delarav Makedonien, Bosnien ochGrekland.
 49. 49. KATASTROFEN!!!
 50. 50. Undergången
 51. 51. UndergångenOsmanerna påbörjar erövringen avBalkan under 1300-talet.
 52. 52. UndergångenOsmanerna påbörjar erövringen avBalkan under 1300-talet.Enheten bland de kristna är dålig. Bådeserbiska och bysantinska furstar deltaribland på turkarnas sida.
 53. 53. UndergångenOsmanerna påbörjar erövringen avBalkan under 1300-talet.Enheten bland de kristna är dålig. Bådeserbiska och bysantinska furstar deltaribland på turkarnas sida.1389 står en kristen armé med soldaterfrån Serbien, Bosnien och Albanien motsultanen Murat II. Slaget blir fruktansvärtblodigt och båda sidorna blir nästanförintade. I längden innebär det attBalkan ligger öppet för turkarna.
 54. 54. UndergångenOsmanerna påbörjar erövringen avBalkan under 1300-talet.Enheten bland de kristna är dålig. Bådeserbiska och bysantinska furstar deltaribland på turkarnas sida.1389 står en kristen armé med soldaterfrån Serbien, Bosnien och Albanien motsultanen Murat II. Slaget blir fruktansvärtblodigt och båda sidorna blir nästanförintade. I längden innebär det attBalkan ligger öppet för turkarna.1453 faller Konstantinopel.
 55. 55. Mytbildning - Kosovo Polje
 56. 56. Mytbildning - Kosovo Polje

×