Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Antika grekland1

1,117 views

Published on

Genomgång Antika Grekland

Published in: Education
 • Be the first to comment

Antika grekland1

 1. 1. Antiken; Grekland Västerlandets arv del I
 2. 2. Influenser Litteratur Vetenskap Filosofi Arkitektur Politik
 3. 3. Grekland Började med MYKENE, högkultur ca 1650-1500 f. Kr. Nedgång ca 1100-800 f. Kr. Homeros: Illiaden och Odyssén
 4. 4. Geografi Höga berg, dalar, djupa vikar, öar Politisk splittring - Stadsstater Mager jord - ökad handel
 5. 5. Politik Ledarna ej upphöjda, rörde sig i staden Aristokrati = adeln styr Tyranni = en ledare som tvingat till sig makten Demokrati = folkstyre
 6. 6. Exemplet Athen Makten låg hos folkförsamlingen Folkförsamlingen = alla fria atenska medborgare direktdemokrati Staten för den enskildas bästa Medborgarnas rätt och skyldighet att tjäna staten
 7. 7. Exemplet Sparta Krigarmentalitet - hela samhället var uppbyggt kring krig Aristokrati Hårt och enkelt liv - spartansk
 8. 8. Religion Gudarna som människor med dess fel och brister, men odödliga. Ingen helig urkund Prästerna var inte predikanter, mer arrangörer Leder till ett samhälle med ”fritt” tänkande Olympiska spelen
 9. 9. Filosofi Sokrates Platon Aristoteles Demokritos
 10. 10. Den klassiska tiden 480-330 f kr Höjdpunkt inom konst, vetenskap och politik Perserkrigen - Attiska sjöförbundet undet Atens ledning. Peloponnesiska kriget: mellan Sparta och Aten
 11. 11. Alexander den store Inbördeskrigen över 360 f kr. Grekland svagt. Makedonien anfaller, kung Filip enar Grekland under sitt styre Hans son Alexander efterträder honom Alexander leder ett grekiskt fälttåg mot Persien
 12. 12. Hellenistiska Perioden Grekiska kulturen och språket sprids, trots att Alexander den Stores rike faller sönder i och med hans död 323 f. Kr.

×