Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
MGA INSTITUSYON AT PROGRAMA SA INDUSTRIYA NG PANGGUGUBAT
<ul><li>Department of Environment and Natural Resources (DENR) </li></ul><ul><ul><li>Pangunahing ahensiya na namamahala, n...
<ul><li>Pangangalaga sa kagubatan at Pagpapatupad ng batas </li></ul><ul><ul><li>Isinasagawa ng pamahalaan ang isang kompr...
<ul><li>Pamamahala sa Yamang Mineral </li></ul><ul><ul><li>DENR parin ang may pananagutan sa pangangalaga, pagunald at was...
<ul><ul><li>Mining Act of 1995 (RA 7942) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lahat ng yamang mineral na matatagpuan sa pribado ...
<ul><li>Mga Institusyon sa Pangisdaan </li></ul><ul><ul><li>BFAR-mamahala, mapaunlad at pangalagaan ang mga yamang dagat. ...
<ul><li>Southeast Asian Fishieries Development Center (SEAFDEC)- namamahala ng mga pananaliksik upang mapataas ang produks...
AGRARIAN REFORM
<ul><li>Agrarian reform </li></ul><ul><ul><li>nangangahulugang pamamahagi ng mga lupain, anuman ang tanim sa mga magsasaka...
<ul><li>Kagawaran ng Repormang Pang-Agraryo o Department of Agrarian Reform (DAR) ang pangunahing ahensiya na nagpapatupad...
<ul><li>Ito din ang layon kaya itinatag ang Land Bank of the Philippines upang matugunan ang pinansiyal na pangangailangan...
Land Reform bago 1972 <ul><li>Philippine Land Reform nagsimula noong 1900’s ng bilhin ng Kolonyal na Gobyernong Amerikano ...
<ul><li>Ramon Magsaysay- naglaan siya ng pautang sa mga magsasaka bilang tulong pinansiyal at inayos ang mga kalsada para ...
Ferdinand E. Marcos <ul><li>Noong Oktubre 21, 1972 nilagdaan angTenant Emancipation Decree (PD 27) O Batas Blg. 27: </li>...
<ul><li>Ilan sa mga probisyon ng PD 27 ay ang mga sumusunod: </li></ul><ul><ul><li>Hindi maaring ipagbili o isangla ang mg...
Corazon Aquino <ul><li>Isinentro niya ang reporma sa luoa, ngunit siya ay pinuna dahil isa siya sa may ari ng Hacienda Lui...
CARP <ul><li>Comprehensive Agrarian Reform Law of 1988 kasama dito lahat ng pampubliko at pribadong lupang agrikultural ay...
<ul><li>Katangian ng Carp </li></ul><ul><ul><li>Higit na progresibong pansakahan at agraryo kumpara sa nakalipas na progra...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Land reform

 • Be the first to comment

Land reform

 1. 1. MGA INSTITUSYON AT PROGRAMA SA INDUSTRIYA NG PANGGUGUBAT
 2. 2. <ul><li>Department of Environment and Natural Resources (DENR) </li></ul><ul><ul><li>Pangunahing ahensiya na namamahala, nangangalaga sa pag-unald at maayos na pag-gamit ng kagubatan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pangunahing layunin nito ang mga programang nangangalaga sa mga kagubatan. </li></ul></ul>
 3. 3. <ul><li>Pangangalaga sa kagubatan at Pagpapatupad ng batas </li></ul><ul><ul><li>Isinasagawa ng pamahalaan ang isang komprehensibong programa sa pangangalaga ng kagubatan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Nauukol ito laban sa kaingin, ilegal na pagtotroso, sunog at peste sa punongkahoy, rehabilitasyon ng mga watershed at pamamahala sa mga naninirahan sa kagubatan. </li></ul></ul>
 4. 4. <ul><li>Pamamahala sa Yamang Mineral </li></ul><ul><ul><li>DENR parin ang may pananagutan sa pangangalaga, pagunald at wastong paggamot ng yamang mineral ng bansa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Bureau of Mines and Geo-Sciences- nagrerekomenda ng mga patakaran, regulasyon at programang nauukol sa paglilinang ng mineral at heolohiya sa DENR. </li></ul></ul>
 5. 5. <ul><ul><li>Mining Act of 1995 (RA 7942) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lahat ng yamang mineral na matatagpuan sa pribado at pampublikong lupain ng teritoryo at eksklusibong pang-ekonomiyang sona ng Pilipinas ay pagmamayari ng Estado. </li></ul></ul></ul>
 6. 6. <ul><li>Mga Institusyon sa Pangisdaan </li></ul><ul><ul><li>BFAR-mamahala, mapaunlad at pangalagaan ang mga yamang dagat. </li></ul></ul><ul><li>Deparment of Science and Technology- pananaliksik sa larangan ng pangingisda. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Southeast Asian Fishieries Development Center (SEAFDEC)- namamahala ng mga pananaliksik upang mapataas ang produksiyon ng pagkain sa Timog-Silangang Asya. </li></ul>
 8. 8. AGRARIAN REFORM
 9. 9. <ul><li>Agrarian reform </li></ul><ul><ul><li>nangangahulugang pamamahagi ng mga lupain, anuman ang tanim sa mga magsasaka at regular na mangagawa sa sakahan na walang lupaing pansarili. </li></ul></ul><ul><ul><li>Programang nakatuon sa progresibong pamamalakad sa lupa sa pamamagitan ng pamamahagi ng lupa at pagbibigay ng tulong-paglilingkod sa mga benepisyaryo upang mapabilis ang antas kaunlaran sa pook-rural. </li></ul></ul>
 10. 10. <ul><li>Kagawaran ng Repormang Pang-Agraryo o Department of Agrarian Reform (DAR) ang pangunahing ahensiya na nagpapatupad at nangangasiwa ng reporma sa lupa. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Ito din ang layon kaya itinatag ang Land Bank of the Philippines upang matugunan ang pinansiyal na pangangailangan ng repormang agraryo. </li></ul>
 12. 12. Land Reform bago 1972 <ul><li>Philippine Land Reform nagsimula noong 1900’s ng bilhin ng Kolonyal na Gobyernong Amerikano ay binili ang hekta-hektaryang lupain ng mga prayle upang itaguyod ang kolonisasyon at paghahanapbuhay. </li></ul><ul><li>Panahon ng Komonwelt- Sa layuning mabigyan ng katarungan ang kahirapang dinadanas ng mga magsasaka, inilunsad ni Pangulong Quezon ang programang katarungang panlipunan. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Ramon Magsaysay- naglaan siya ng pautang sa mga magsasaka bilang tulong pinansiyal at inayos ang mga kalsada para sa maayos na transportasyon ng mga produktong agrikultura. </li></ul><ul><li>Carlos Garcia-Nagbigay ng pantay na insentibo sa sektor ng industriya at sektor ng magsasaka tungo sa maunald at balanseng ekonomiya. </li></ul><ul><li>Diosdado Macapagal- inilunsad ang Batas Republika Blg. 3844 noong Agosto 18, 1963. Nilayon ng batsa na ito na matugunan ang pangangailangan sa pangunahing pagkain tulad ng bigas at mais. nilayon nito na bigyang kalayaan ang mga magsasaka mula sa pagkakatali sa lupa. </li></ul>Land Reform bago 1972
 14. 14. Ferdinand E. Marcos <ul><li>Noong Oktubre 21, 1972 nilagdaan angTenant Emancipation Decree (PD 27) O Batas Blg. 27: </li></ul><ul><ul><li>“ palayain ang mga tenant- na magsasaka sa pagkakatali sa lupa” </li></ul></ul><ul><li>Bigyang sapat na lupain at disenteng pamumuhay ang mga kasama at magsasaka. </li></ul><ul><li>Layunin ng batas na ito na makapagmay-ari ang mga magsasaka ng 3-5 hektaryang lupa, sakop ang palayan at maisan. </li></ul><ul><li>Upang mas mapabilis ang implementasyon ng Programang reporma sa lupa. </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Ilan sa mga probisyon ng PD 27 ay ang mga sumusunod: </li></ul><ul><ul><li>Hindi maaring ipagbili o isangla ang mga lupang pinauupahan sa tenant. </li></ul></ul><ul><ul><li>Hindi maaring paalisin ng may-ari ang kanilang mga kasama o tenant. </li></ul></ul><ul><ul><li>Maari lamang masalin sa mga tagapagmana ang titulo ng lupang nakuha ng kasama mula sa may-ari ng lupa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Bago mabigyan ng lupa ang isang tenant, kinakailangan na kasapi siya sa isang kooperatiba na kinikilala ng pamahalaan at ang kooperatiba ang papasan ng amortization kung hindi makakapagbayad ang kasapi nito. </li></ul></ul>
 16. 16. Corazon Aquino <ul><li>Isinentro niya ang reporma sa luoa, ngunit siya ay pinuna dahil isa siya sa may ari ng Hacienda Luicita sa Tarlac. </li></ul><ul><li>Pebrero 22, 1987, Mendiola Massacre, kung saan 12 na magsasaka ay napatay at 19 ang sugatan. </li></ul><ul><li>Hulyo 22, 1987, ipinalabas ang Presidential Proclamation 131 at Executive Order 229 na nagpapatawag ng reporma sa lupaing agraryo kasama na ang mga tubuhan. </li></ul>
 17. 17. CARP <ul><li>Comprehensive Agrarian Reform Law of 1988 kasama dito lahat ng pampubliko at pribadong lupang agrikultural ayon sa Proklamasiyon Blg. 131 at Executive Order No. 229. </li></ul><ul><li>Kasama ang mga sumusunod sa CARP: </li></ul><ul><li>Lahat ng pampublikong lupa na naktenga na maaring gamitin pang-agrikultura. </li></ul><ul><li>Lahat ng pampublikong lupa na lampas sa limitasyon na itinakda ng Kongreso. </li></ul><ul><li>Lahat ng lupain ng gobyerno na maaring gamitin pang-agrikultura. </li></ul><ul><li>Lahat ng pribadong lupaing pang-agrikultura, anu man ang tanim. </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Katangian ng Carp </li></ul><ul><ul><li>Higit na progresibong pansakahan at agraryo kumpara sa nakalipas na programang reporma. </li></ul></ul><ul><ul><li>Saklaw nito lahat ng lupaing agrikultural at pansakahang pampubliko at pampribado. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ang lupain ng pamahalaan ay ipamamahagi sa mga magsasaka batay sa mga prosesong nakatalaga sa batas ng pagsasalin ng lupa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Naging batayan ng mga sumunod na programang repormang agraryo ng pamahalaan. </li></ul></ul>

×