Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hekasi 4 panahon ng mga hapones 1

32,159 views

Published on

VISUAL MATERIALS FOR PRACTICE TEACHING

Published in: Education
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/39sFWPG ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/39sFWPG ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Hekasi 4 panahon ng mga hapones 1

 1. 1. Magandang Umaga
 2. 2. Marami bang pagbabagong nagawa ang mga Kastila sa kulturang Pilipino?
 3. 3. Magbigay ng halimbawa. . .
 4. 4. HAPON
 5. 5. Sabihin ang katagang HAI kung ang pangunahing larawan ay pagmamay-ari ng hapon at IE kung hindi.
 6. 6. HAI o IE
 7. 7. HAI o IE
 8. 8. HAI o IE
 9. 9. HAI o IE
 10. 10. HAI o IE
 11. 11. Halina’t ating tuklasin ang naiibang impluwensiya ng mga Hapones sa kultura ng ating bansa.
 12. 12. PILIPINAS-HAPON
 13. 13. Matagal bang namalagi ang mga Hapones sa ating bansa?
 14. 14. Ilan taon sila namalagi dito?
 15. 15. 4 8 15
 16. 16. Ang unang naging patakaran sa edukasyon ng mga Hapon ay ang pagpapalaganap ng kulturang Pilipino at Hapones sa Pilipinas.
 17. 17. Kung ang Espanyol tinuruan tayo ng wikang Kastila ang Amerikano ay wikang Ingles. Ano kaya ang sa Hapon?
 18. 18. Wikang Ingles
 19. 19. Wikang Nihonggo
 20. 20. Wikang Filipino
 21. 21. Maganda ba ang naidulot ng mga hapones sa pagpapagamit ng wikang tagalog sa mga Pilipino?
 22. 22. Nakatulong ito sa paraang maraming manunulat na Pilipino ang nagsulat sa panitikang tagalog.
 23. 23. Natutunan din natin ang panitikan nila at isa na rito ang tinatawag na HAIKU
 24. 24. Edukasyong pang-elementarya at bokasyunal ang kanilang pinahahalagahan kaya dahil dito madaming bata ang nagtitinda na lamang kaysa pumapasok.
 25. 25. Nagtayo sila ng mga Paaralang Bokasyonal na hanggang ngayon ay nararansan pa rin natin
 26. 26. Ano-anu ang mga ipinagbawal???
 27. 27. Wikang Ingles
 28. 28. Alam nyo ba na ipinagbawal ng mga Hapones sa ating mga ninunong Pilipino na magbasa ng mga pahayagan at pakikinig sa radyo.
 29. 29. Sa inyong palagay sa anong dahilan ito pinagbawal?
 30. 30. Pinagbawalan ding lumago ang produksyon ng mga pagkain na noon ay negosyo ng ilan sa ating mga Pilipino.
 31. 31. Maraming mga pagawaan, negosyo at bangko na hindi umunlad sa panahon ng mga Hapon sa kadahilanang kinontrol ang mga Pilipino sa lahat ng gawain.
 32. 32. Ano ang naging epekto nito sa atin?
 33. 33. At dahil dito madami sa kanila ang natutong mag buy and sell.
 34. 34. Namana ng ating mga ninuno sa mga Hapones ang pag-aalaga ng mga hayop gaya ng:
 35. 35. Paano kaya nakitungo ang mga Hapon sa Pilipino?
 36. 36. Naging malupit ang pakikitungo ng mga hapones sa mga Pilipino.
 37. 37. Pinakakinakatakutan ng mga Pilipino ang mga hapones na pulis na tinatawag na KEMPEITAI.
 38. 38. Isa sa mga dahilan ng pagpunta ng mga hapones dito sa ating bansa ay upang maganyak ang mga Pilipino na itaguyod at sumapi sa programang Greater East Asia Co- Prosperity Sphere
 39. 39. Ibig sabihin nito na naniniwala sila na kayang pamunuan ng asya ang buong mundo kung lahat ng bansang asyano na may iisang lokasyon kultura at paniniwala ay nagkakaisa.
 40. 40. Sa palagay ninyo pinaniwalaan ba ng mga Pilipino ang kasabihang “Ang Asya ay para sa Asyano lamang”?
 41. 41. Anong dahilan ng hindi pagunlad ng ating ekonomiya sa panahon ng hapon?
 42. 42. Basahin at suriin ang mga sitwasyong ito. Tukuyin ang inilalahad na bagay o gawain.
 43. 43. Maagang gumigising si Mang Tonyo upang mamili sa lungsod. Pagkatapos, itinitinda niya ito sa kanilang pamilihang bayan araw- araw. Ito ang ikinabubuhay ng kanyang maganak. Ano ang tawag sa gawaing ito?
 44. 44. BUY AND SELL
 45. 45. Matagal silang may kapitbahay na mga Hapones. Kaya’t natuto si Greg ng wikang nito?
 46. 46. Magaling ang mga anak nina Mang Fredo at Aling Ising. Hindi sila nakatapos ng kolehiyo ngunit nagaral ng ekonomiks, pagkumpuni ng telebisyon, refrigerator at computer ang isa naman sa kanila ay magaling na mekaniko ng sasakyan. Ano ang tawag sa kursong pinagaralan nila?
 47. 47. Edukasyong Bokasyunal
 48. 48. Maraming kinakatay na manok at baboy lingo-lingo si Mang Damian sa kanyang mga alagang hayop. Palaki ng palaki ang negosyo niyang ito kaya’t nakapagtapos ng iba’t abng kurso ang kanyang apat na anak na may matatag na hanapbuhay sa ngayon. Ano ang negosyo niya?
 49. 49. Pagaalaga ng Hayop
 50. 50. Anong mga katangiang ipinamalas ng ating mga ninuno sa panahon ng pananakop ng hapon?
 51. 51. •Matatag •Matiisin •Papaninindigan
 52. 52. Sa ngayon naipapamalas pa din ba natin ang mga katangiang ito?
 53. 53. Sa paanong paraan ito naipapakita?
 54. 54. SAGUTAN!!!
 55. 55. Impluwensiya Epekto 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4.
 56. 56. Ano ang inyong natutunan ngayong araw?
 57. 57. Takdang aralin: Basahin ang Impluwensiya ng kulturang Hapones at sa kabuhayan sa mga pilipino pp. 253-255.
 58. 58. MARY GRACE BICO CANOSSA COLLEGE OF SAN PABLO CITY BACHELOR OF ELEMENTARY EDUCATION POWERPOINT PRESENTION ALL RIGHTS RESERVED 2014-2015

×