Successfully reported this slideshow.
TEKNIKMENJAWAB
PENDIDIKAN ISLAM
SPM
OLEH :
USTAZAH MAZNAH BT HJ
MUSTAJAB
GURU CEMERLANG
PENDIDIKAN ISLAM
SMK TTDI JAYA, SH...
TIPS PELAJAR CEMERLANG
1. Kuasai semua tajuk dalam sukatan
pelajaran.
2. Bertanya guru dan berbincang dengan
rakan.
3. Bua...
6. Solat lima waktu. Tambahkan solat dan puasa sunat.
Banyakkan zikir, wirid dan doa.
7. Jangan lakukan maksiat.
8. Berkaw...
TEKNIK MENJAWAB PENDIDIKAN ISLAM SPM
FORMAT PENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAM SPM 1223
PERKARA KERTAS 1 KERTAS 2
Jenis Instrume...
PEMBAHAGIAN MARKAH
KERTAS 1
BIDANG AGIHAN SOALAN MARKAH
BAHAGIAN A Semua Bahagian 40 markah
BAHAGIAN B
AKIDAH Ting 4 (10 m...
KERTAS 2
BIDANG JUMLAH TAJUK JUMLAH SOALAN AGIHAN MARKAH JUMLAH MARKAH
AYAT
KEFAHAMAN 13 5 10+6+8+10+10 44
HADIS 4 3 6+10+...
TEKNIK MENJAWAB SOALAN
1. MEMBACA BISMILLAH & DOA
2. PILIH VERSI RUMI @ JAWI
3. PENUHKAN MAKLUMAT DI KERTAS JAWAPAN
4. BAC...
7. TULIS NOMBOR SOALAN BERDASARKAN KERTAS
SOALAN & JANGAN UBAH
8. TULIS PENDAHULUAN JAWAPAN/INTRO MENGIKUT
URUTAN SOALAN
*...
9. BERI JAWAPAN LEBIH DARIPADA YG DIMINTA
10. JAWAPAN : ISI/FAKTA & SEDIKIT HURAIAN.
* Sekurang-kurangnya 5 atau 6 patah p...
13. MULAKAN JAWAPAN DI HELAIAN BARU UNTUK
SOALAN YANG BARU
14. TULISAN::
* guna pen hitam atau biru
* cantik, kemas (boleh...
KERTAS 1
Bahagian A (40M)
1.Objektif :
20 soalan
2.Isi tempat kosong
20 soalan
Bahagian B (60M)
1.Soalan 1 dan 2
wajib
2.S...
CONTOH ISI TEMPAT KOSONG
KERTAS 1
SPM 2007
Soalan 35 dan Soalan 36 berdasarkan jadual dibawah.
Lengkapkan tempat kosong de...
• SOALAN 1 DAN 2 : WAJIB JAWABSOALAN 1 DAN 2 : WAJIB JAWAB
(AQIDAH DAN IBADAT)(AQIDAH DAN IBADAT)
• SOALAN 3 DAN 4 : PILIH...
Soalan PengertianSoalan Pengertian
* MESTI TEPAT, PADAT, JELAS
* BIASANYA MAKSUD DARI SEGI ISTILAH
KELEMAHAN CALON
-Jawab ...
SOALAN PERBEZAANSOALAN PERBEZAAN
• TUNJUKKAN PERBEZAAN YANG JELASTUNJUKKAN PERBEZAAN YANG JELAS
• BUAT JADUALBUAT JADUAL
•...
CARA MENGATASI SESUATUCARA MENGATASI SESUATU
PERKATAAN/PERBUATANPERKATAAN/PERBUATAN
• LIHAT DAHULU KEPADA SIAPALIHAT DAHUL...
JAWAPAN SEPATUTNYAJAWAPAN SEPATUTNYA
DITULISDITULIS ::
• MENASIHATI ……MENASIHATI ……
• MELAPORKAN ……MELAPORKAN ……
• MENGAJA...
SOALAN HUKUM DANSOALAN HUKUM DAN
ALASANALASAN
1.1. BOLEH JAWAB DALAM BENTUK JADUAL.BOLEH JAWAB DALAM BENTUK JADUAL.
2.2. J...
SOALAN HUKUM DANSOALAN HUKUM DAN
ALASANALASAN
CONTOH : SPM 2005CONTOH : SPM 2005
2 (c) (i) En. Zaini menyewakan rumahnya d...
CONTOH JAWAPANCONTOH JAWAPAN
2(c)2(c)
NONO HUKUMHUKUM ALASANALASAN
(i)(i) SahSah Ketentuan sewa tidak disyaratkanKetentuan...
SOALAN HUKUM DANSOALAN HUKUM DAN
ALASANALASAN
CONTOH : SPM 2006CONTOH : SPM 20062 (c)
(i) En. Rosli telah mengupah seseora...
CONTOH JAWAPANCONTOH JAWAPAN
2(c)2(c)
NONO HUKUMHUKUM ALASANALASAN
(i)(i) Sah upahSah upah
hajihaji
En. Rosli termasuk dlm...
SOALAN HUKUM DANSOALAN HUKUM DAN
ALASANALASAN
CONTOH : SPM 2007CONTOH : SPM 20072 (c)
(i) Seorang isteri menuntut fasakh d...
CONTOH JAWAPANCONTOH JAWAPAN
2(c)2(c)
NONO HUKUMHUKUM ALASANALASAN
(i)(i) SahSah
fasakhfasakh
Dipukul suami termasuk di da...
SOALAN BERKEHENDAKKANSOALAN BERKEHENDAKKAN
RUKUN / SYARATRUKUN / SYARAT
JAWAPAN:JAWAPAN:
1.1. TIDAK PERLU KEPADA HURAIAN.T...
CONTOH :CONTOH :
SENARAIKAN TIGA RUKUNSENARAIKAN TIGA RUKUN
SEMBELIHAN.SEMBELIHAN.
TIGA RUKUN SEMBELIHAN IALAH :TIGA RUKUN...
SOALAN BIODATA TOKOHSOALAN BIODATA TOKOH
Jawapan yang sesuai diberi:Jawapan yang sesuai diberi:
1.1. Nama sebenar.Nama seb...
KERTAS 2
5 SOALAN – WAJIB JAWAB SEMUA
AYAT HAFAZAN
HUKUM TAJWID
KEMAHIRAN JAWI
KEFAHAMAN HADIS
KEFAHAMAN AYAT AL-QURAN
MAS...
ISI TEMPAT KOSONG
SUSUN AYAT
AYAT HAFAZAN
4 MARKAH
4 MARKAH
KERTAS 2
BARIS AYAT
KELEMAHAN
- TIDAK HAFAZ
- TERTINGGAL BARIS AKHIR
- TANDA TYASDID
AYAT HAFAZAN
BARISKAN AYAT
KERTAS 2
KELEMAHAN
- TIDAK HAFAZ
-TIDAK JAWAB, WALAUPUN JAWAPAN
TELAH DISEDIAKAN
AYAT HAFAZAN
ISI TEMPAT KOSONG
KERTAS 2
AYAT HAFAZAN : ISI TEMPAT KOSONG
KERTAS 2
CONTOH : SPM 2007
SOALAN 1(c)
JAWAPAN : 2 4 1 3
ATAU 2.
4.
1.
3.
KERTAS 2 SUSUN AYAT
TAJWID
KELUARKAN
KALIMAH
HUKUM TAJWID
DAN CARA BACAAN
4 MARKAH
6 MARKAH
KERTAS 2
KELUARKAN KALIMAH
BERDASARKAN HUKUM TAJWID
Berdasarkan potongan ayat al-Quran di atas tulis
semula kalimah-kalimah menunju...
1. Hukum tajwid – Izhar Syafawi
Cara bacaan - Tidak dengung
2. Hukum tajwid – Mad Wajib muttasil
Cara bacaan – panjang 5 h...
CONTOH JAWAPANCONTOH JAWAPAN
NONO HUKUM TAJWIDHUKUM TAJWID CARA BACAANCARA BACAAN
11 Izhar Syafawi Tidak dengung
22 Mad Wa...
BILBIL HUKUM & MAKSUDHUKUM & MAKSUD CARACARA
BACAANBACAAN
CONTOHCONTOH
11 IZHAR HALKIIZHAR HALKI JELASJELAS
22 IDGHAMIDGHA...
BILBIL HUKUM &HUKUM &
MAKSUDMAKSUD
CARACARA
BACAANBACAAN
CONTOHCONTOH
11 IZHAR SYAFAWIIZHAR SYAFAWI JELASJELAS
22 IDGHAM M...
BILBIL HUKUM & MAKSUDHUKUM & MAKSUD CARACARA
BACAANBACAAN
CONTOHCONTOH
11 QALQALAH KUBRAQALQALAH KUBRA BERDETAKBERDETAK
22...
BILBIL HUKUM &HUKUM &
MAKSUDMAKSUD
CARACARA
BACAANBACAAN
CONTOHCONTOH
11 MAD WAJIBMAD WAJIB
MUTTASILMUTTASIL
5/4 HARAKAT5/...
• MENJAWIKAN PERKATAAN (6MENJAWIKAN PERKATAAN (6
MARKAH)MARKAH)
• MERUMIKAN AYAT (4 MARKAH)MERUMIKAN AYAT (4 MARKAH)
KEMAH...
1. KATA TUGAS: KESAN / AKIBAT (POSITIF)
a. Umat Islam bertambah kuat.
b. Negara menjadi maju.
c. Mengukuhkan hubungan sila...
2. KATA TUGAS: AKIBAT (NEGATIF)
a. Umat Islam mundur.
b. Negara tidak akan maju.
c. Memutuskan hubungan silaturahim.
d. Di...
3. KATA TUGAS: FAKTOR (POSITIF)
a. Pengetahuan agama yang tinggi dan mendalam.
b. Pengaruh luar yang positif.
c. Dapat men...
4. KATA TUGAS: FAKTOR (NEGATIF)
a. Kurang didikan agama.
b. Pengaruh luar yang negatif.
c. Pengaruh hawa nafsu.
d. Tipis i...
TOPIK TAJUK 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
AKIDAH TINGKATAN 4
TAJUK 10 Perkara yang membatalkan
iman
X X X X X X
...
IBADAT TINGKATAN 4 04 05 06 07 08 09 10 11
TAJUK 13 Lambaian Kaabah X X X X
TAJUK 14 Sembelihan X X
TAJUK 15 Korban X X
TA...
TAMADUN TINGKATAN 4 04 05 06 07 08 09 10 11
TOPIK 20 Khulafa al Rasyidin X X X X X
TOPIK 21 Kerajaan Bani Umaiyah X X X X ...
ADAB TINGKATAN 4 04 05 06 07 08 09 10 11
TOPIK 28 Akal Cahaya Kehidupan X X X
TOPIK 29 Adab Berhias Diri X
TOPIK 30 Adab M...
TOPIK TAJUK 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
HAFAZAN TINGKATAN 4
Ayat 1 Surah al-An’am ayat 162-
163
X X X X
Ayat 2...
KEFAHAMAN TINGKATAN 4 04 05 06 07 08 09 10 11
TOPIK 1 Manusia Perlu Bersyukur X X X
TOPIK 2 Rasul Penyampai Wahyu X X
TOPI...
HADIS TINGKATAN 4 04 05 06 07 08 09 10 11
TOPIK 8 Makanan yang Baik X X X X X
TOPIK 9 Perpaduan Teras
Kemajuan
X X X X X
T...
TAJWID 04 05 06 07 08 09 10 11
1 Hukum Nun Mati &
Tanwin
X X X X X X X X
2 Hukum Mim Mati X X X X X
3 Wajibul Ghunnah X X ...
‘‘JIKA SAYA HENDAK BERJAYA,JIKA SAYA HENDAK BERJAYA,
SAYALAHSAYALAH YANG PERLU BERUSAHAYANG PERLU BERUSAHA
DAN BELAJAR’DAN...
‘‘KECEMERLANGAN,KECEMERLANGAN,
KESEDERHANAAN ATAUKESEDERHANAAN ATAU
KEGAGALAN ADALAHKEGAGALAN ADALAH
PILIHAN SENDIRI’PILIH...
YAKINLAH :
JIKA ORANG LAIN BOLEH BERJAYA
ANDA PUN
BOLEH !!!!
SEMOGA KEJAYAANSEMOGA KEJAYAAN
MENJADI MILIKMENJADI MILIK
ANDAANDA
SEMOGA KEJAYAANSEMOGA KEJAYAAN
MENJADI MILIKMENJADI MIL...
TERIMA KASIH
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Teknik menjawab spm baru

4,570 views

Published on

 • Be the first to comment

Teknik menjawab spm baru

 1. 1. TEKNIKMENJAWAB PENDIDIKAN ISLAM SPM OLEH : USTAZAH MAZNAH BT HJ MUSTAJAB GURU CEMERLANG PENDIDIKAN ISLAM SMK TTDI JAYA, SHAH ALAM
 2. 2. TIPS PELAJAR CEMERLANG 1. Kuasai semua tajuk dalam sukatan pelajaran. 2. Bertanya guru dan berbincang dengan rakan. 3. Buat jadual belajar sendiri dan patuhinya. 4. Banyakkan latih tubi. 5. Jaga kesihatan, makan minum, riadah, rehat dan cukup tidur.
 3. 3. 6. Solat lima waktu. Tambahkan solat dan puasa sunat. Banyakkan zikir, wirid dan doa. 7. Jangan lakukan maksiat. 8. Berkawan dengan orang yang rajin belajar. 9. Tahu teknik dan strategi menjawab soalan. 10. Minta keredhaan ibubapa & guru. TIPS PELAJAR CEMERLANG
 4. 4. TEKNIK MENJAWAB PENDIDIKAN ISLAM SPM FORMAT PENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAM SPM 1223 PERKARA KERTAS 1 KERTAS 2 Jenis Instrumen Objektif dan Subjektif Subjektif   Bahagian A 5 soalan (Jawab semua)   * objektif (aneka pilihan & isi tempat kosong)   * 40 soalan (Jawab semua)   Bahagian B   * subjektif   * 4 soalan (pilih 3)   soalan 1 & 2 - wajib jawab   soalan 3 & 4 - pilih satu Jumlah Markah 100 markah 100 markah Masa 2 jam 1 jam 40 minit Bahagian Akidah, Ibadat, Sirah & Adab Ayat , Hadis, Hafazan, Tajwid & Jawi
 5. 5. PEMBAHAGIAN MARKAH KERTAS 1 BIDANG AGIHAN SOALAN MARKAH BAHAGIAN A Semua Bahagian 40 markah BAHAGIAN B AKIDAH Ting 4 (10 markah) 20 markah Ting 5 (10 markah) IBADAT Ting 4 (10 markah) 20 markah Ting 5 (10 markah) SIRAH PILIH Khulafa' ar Rasyidin / Bani Umaiyah(6m) Tokoh (6m) ATAU 12 markah Bani Abbasiyah (6m) Tokoh (6m) ADAB PILIH Adab Ting 4 (8m) ATAU 8 markah Adab Ting 5 (8m) JUMLAH MARKAH   100 MARKAH
 6. 6. KERTAS 2 BIDANG JUMLAH TAJUK JUMLAH SOALAN AGIHAN MARKAH JUMLAH MARKAH AYAT KEFAHAMAN 13 5 10+6+8+10+10 44 HADIS 4 3 6+10+8 24 TAJWID 18   2 4+6 10 HAFAZAN 6 3 4+4+4 12 JAWI   2 6+4 10 JUMLAH       100 MARKAH
 7. 7. TEKNIK MENJAWAB SOALAN 1. MEMBACA BISMILLAH & DOA 2. PILIH VERSI RUMI @ JAWI 3. PENUHKAN MAKLUMAT DI KERTAS JAWAPAN 4. BACA & FAHAMI ARAHAN SOALAN 5. TIDAK MENULIS DI RUANGAN ‘UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA’ 6. BACA SOALAN, GARIS KATA KUNCI & TULIS JAWAPAN SECARA RINGKAS DI KERTAS SOALAN
 8. 8. 7. TULIS NOMBOR SOALAN BERDASARKAN KERTAS SOALAN & JANGAN UBAH 8. TULIS PENDAHULUAN JAWAPAN/INTRO MENGIKUT URUTAN SOALAN * SPM 2006 : 3 (a) (ii)SPM 2006 : 3 (a) (ii) TerangkanTerangkan dua kebaikan menjaga kehormatan diri.dua kebaikan menjaga kehormatan diri. Dua kebaikan menjaga kehormatan diri ialah :Dua kebaikan menjaga kehormatan diri ialah : a.a. b.b. c.c. dd..
 9. 9. 9. BERI JAWAPAN LEBIH DARIPADA YG DIMINTA 10. JAWAPAN : ISI/FAKTA & SEDIKIT HURAIAN. * Sekurang-kurangnya 5 atau 6 patah perkataan* Sekurang-kurangnya 5 atau 6 patah perkataan (supaya pemeriksa tidak membuat andaian terhadap(supaya pemeriksa tidak membuat andaian terhadap jawapan anda).jawapan anda). * Tepat dan jelas, BUKAN esei* Tepat dan jelas, BUKAN esei * Jangan menjawab 1 @ 2 perkataan sahaja atau* Jangan menjawab 1 @ 2 perkataan sahaja atau terlalu umum (tergantung).terlalu umum (tergantung). 11. PASTIKAN JAWAPAN TIDAK BERULANG. Contoh: Kesan syirik terhadap umat Islam (SPM 08)Contoh: Kesan syirik terhadap umat Islam (SPM 08) 1. iman menjadi lemah1. iman menjadi lemah 2. akidah terbatal2. akidah terbatal 12. SELANG BEBERAPA BARIS UNTUK MENJAWAB SOALAN BARU
 10. 10. 13. MULAKAN JAWAPAN DI HELAIAN BARU UNTUK SOALAN YANG BARU 14. TULISAN:: * guna pen hitam atau biru * cantik, kemas (boleh dibaca) * tidak menggunakan huruf ringkas * jangan guna liquid paper 15. BAHASA * mudah difahami * bukan loghat daerah 16. SEMAK , PASTIKAN SEMUA SOALAN DIJAWAB & IKAT KERTAS DENGAN BETUL
 11. 11. KERTAS 1 Bahagian A (40M) 1.Objektif : 20 soalan 2.Isi tempat kosong 20 soalan Bahagian B (60M) 1.Soalan 1 dan 2 wajib 2.Soalan 3 dan 4 pilihan MASA : 2 JAM KANDUNGAN : AKIDAH, IBADAT, ADAB & SIRAH
 12. 12. CONTOH ISI TEMPAT KOSONG KERTAS 1 SPM 2007 Soalan 35 dan Soalan 36 berdasarkan jadual dibawah. Lengkapkan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Sumber Kewangan Kerajaan Abbasiyah Jizyah Fai’ Usyur 35 _________________ 36 _________________
 13. 13. • SOALAN 1 DAN 2 : WAJIB JAWABSOALAN 1 DAN 2 : WAJIB JAWAB (AQIDAH DAN IBADAT)(AQIDAH DAN IBADAT) • SOALAN 3 DAN 4 : PILIH 1 SAHAJASOALAN 3 DAN 4 : PILIH 1 SAHAJA (ADAB DAN SIRAH)(ADAB DAN SIRAH) BENTUK SUBJEKTIF KERTAS 1
 14. 14. Soalan PengertianSoalan Pengertian * MESTI TEPAT, PADAT, JELAS * BIASANYA MAKSUD DARI SEGI ISTILAH KELEMAHAN CALON -Jawab konsep -Tidak faham istilah tersebut -Tidak hafal isi jawapan Contoh : 2 (c) Jelaskan maksud qazaf (SPM 2004) Qazaf ialah menuduh seseorang yang baik melakukan zina tanpa empat orang saksi lelaki yang adil
 15. 15. SOALAN PERBEZAANSOALAN PERBEZAAN • TUNJUKKAN PERBEZAAN YANG JELASTUNJUKKAN PERBEZAAN YANG JELAS • BUAT JADUALBUAT JADUAL • PERBEZAAN MESTI ASPEK YANG SAMAPERBEZAAN MESTI ASPEK YANG SAMA DALAM SATU BARIS.DALAM SATU BARIS. Contoh : SPM 2005Contoh : SPM 2005 2(a)(ii) Huraikan dua perbezaan di antara ibadat2(a)(ii) Huraikan dua perbezaan di antara ibadat korban dengan akikah.korban dengan akikah. PerkaraPerkara KorbanKorban AkikahAkikah MasaMasa Masa tertentu –Masa tertentu – Hari tasyrikHari tasyrik Sebelum anak balighSebelum anak baligh AgihanAgihan dagingdaging Disedekah mentahDisedekah mentah Dimasak manisDimasak manis
 16. 16. CARA MENGATASI SESUATUCARA MENGATASI SESUATU PERKATAAN/PERBUATANPERKATAAN/PERBUATAN • LIHAT DAHULU KEPADA SIAPALIHAT DAHULU KEPADA SIAPA SOALAN TERSEBUT DITUJUKAN.SOALAN TERSEBUT DITUJUKAN. • ADAKAHADAKAH ANDA/PIHAKANDA/PIHAK BERKUASA/UMUMBERKUASA/UMUM.. • JIKA DITUJUKAN KEPADA ANDAJIKA DITUJUKAN KEPADA ANDA,, JANGAN JAWAB :JANGAN JAWAB : 1.1. Mengenakan tindakanMengenakan tindakan tegas/menguatkuasakan undang-undang.tegas/menguatkuasakan undang-undang. 2.2. Membasmi (membunuh/merampas dll)Membasmi (membunuh/merampas dll)
 17. 17. JAWAPAN SEPATUTNYAJAWAPAN SEPATUTNYA DITULISDITULIS :: • MENASIHATI ……MENASIHATI …… • MELAPORKAN ……MELAPORKAN …… • MENGAJAK ……..MENGAJAK …….. • MEMBERITAHU PERBUATANMEMBERITAHU PERBUATAN TERSEBUTTERSEBUT …….…….
 18. 18. SOALAN HUKUM DANSOALAN HUKUM DAN ALASANALASAN 1.1. BOLEH JAWAB DALAM BENTUK JADUAL.BOLEH JAWAB DALAM BENTUK JADUAL. 2.2. JAWAPANJAWAPAN SAH / TIDAK SAHSAH / TIDAK SAH SAHAJA,SAHAJA, JANGAN JAWABJANGAN JAWAB BOLEH / TIDAKBOLEH / TIDAK BOLEH / BATAL / TIDAK BATAL.BOLEH / BATAL / TIDAK BATAL. 3.3. HUKUM SALAH, ALASAN BETUL (0 M)HUKUM SALAH, ALASAN BETUL (0 M) 4.4. HUKUM BETUL, ALASAN SALAH - DAPATHUKUM BETUL, ALASAN SALAH - DAPAT MARKAH HUKUM SAHAJA (1M )MARKAH HUKUM SAHAJA (1M )
 19. 19. SOALAN HUKUM DANSOALAN HUKUM DAN ALASANALASAN CONTOH : SPM 2005CONTOH : SPM 2005 2 (c) (i) En. Zaini menyewakan rumahnya dengan bayaran sewa yang ditetapkan oleh penyewa. [2 markah] (ii) Puan Fatimah berkahwin dengan lelaki pilihannya selepas dua minggu diceraikan oleh suaminya tanpa disetubuhi. [2 markah] (iii) Puan Aisyah telah menuntut fasakh di Mahkamah Syariah Selangor kerana suaminya tidak berlaku adil mengikut syarak dalam melayani isteri-isterinya. [2 markah]
 20. 20. CONTOH JAWAPANCONTOH JAWAPAN 2(c)2(c) NONO HUKUMHUKUM ALASANALASAN (i)(i) SahSah Ketentuan sewa tidak disyaratkanKetentuan sewa tidak disyaratkan kepada pemberi sewa sahajakepada pemberi sewa sahaja (ii)(ii) SahSah Perempuan yang diceraikan tanpaPerempuan yang diceraikan tanpa disetubuhi tiada edahdisetubuhi tiada edah (iii)(iii) SahSah Harus fasakh apabila suami tidakHarus fasakh apabila suami tidak berlaku adil dalam poligamiberlaku adil dalam poligami
 21. 21. SOALAN HUKUM DANSOALAN HUKUM DAN ALASANALASAN CONTOH : SPM 2006CONTOH : SPM 20062 (c) (i) En. Rosli telah mengupah seseorang yang pernah menunaikan haji untuk mengerjakan haji bagi pihaknya kerana beliau lumpuh. [2 markah] (ii) Ishak menceraikan isterinya yang telah disetubuhi dengan talak satu. Dua bulan kemudian beliau mewakilkan kawannya merujuk isterinya. [2 markah]
 22. 22. CONTOH JAWAPANCONTOH JAWAPAN 2(c)2(c) NONO HUKUMHUKUM ALASANALASAN (i)(i) Sah upahSah upah hajihaji En. Rosli termasuk dlm golonganEn. Rosli termasuk dlm golongan yang diharuskan upah hajiyang diharuskan upah haji (ii)(ii) Sah rujukSah rujuk Masih dalam tempoh edah danMasih dalam tempoh edah dan boleh diwakilkan atas persetujuanboleh diwakilkan atas persetujuan suami.suami.
 23. 23. SOALAN HUKUM DANSOALAN HUKUM DAN ALASANALASAN CONTOH : SPM 2007CONTOH : SPM 20072 (c) (i) Seorang isteri menuntut fasakh di mahkamah kerana sering dipukul oleh suaminya.[2 markah] (ii) En. Ahmad melakukan akikah untuk anaknya yang berumur tiga tahun. [2 markah]
 24. 24. CONTOH JAWAPANCONTOH JAWAPAN 2(c)2(c) NONO HUKUMHUKUM ALASANALASAN (i)(i) SahSah fasakhfasakh Dipukul suami termasuk di dalamDipukul suami termasuk di dalam sebab-sebab diharuskan fasakhsebab-sebab diharuskan fasakh (ii)(ii) SahSah akikahakikah Masa untuk melakukan akikahMasa untuk melakukan akikah adalah mulai anak lahir hinggaadalah mulai anak lahir hingga balighbaligh
 25. 25. SOALAN BERKEHENDAKKANSOALAN BERKEHENDAKKAN RUKUN / SYARATRUKUN / SYARAT JAWAPAN:JAWAPAN: 1.1. TIDAK PERLU KEPADA HURAIAN.TIDAK PERLU KEPADA HURAIAN. 2.2. BERI ISI SAHAJA TANPA HURAIAN.BERI ISI SAHAJA TANPA HURAIAN. 3.3. FAKTA YANG TEPAT.FAKTA YANG TEPAT.
 26. 26. CONTOH :CONTOH : SENARAIKAN TIGA RUKUNSENARAIKAN TIGA RUKUN SEMBELIHAN.SEMBELIHAN. TIGA RUKUN SEMBELIHAN IALAH :TIGA RUKUN SEMBELIHAN IALAH : 1.1. PENYEMBELIHPENYEMBELIH 2.2. BINATANG YANG HENDAKBINATANG YANG HENDAK DISEMBELIHDISEMBELIH 3.3. ALAT PENYEMBELIHANALAT PENYEMBELIHAN
 27. 27. SOALAN BIODATA TOKOHSOALAN BIODATA TOKOH Jawapan yang sesuai diberi:Jawapan yang sesuai diberi: 1.1. Nama sebenar.Nama sebenar. 2.2. Tarikh lahir dan tempat lahir.Tarikh lahir dan tempat lahir. 3.3. Gelaran sekiranya ada.Gelaran sekiranya ada. 4.4. Tarikh wafat dan umur.Tarikh wafat dan umur.
 28. 28. KERTAS 2 5 SOALAN – WAJIB JAWAB SEMUA AYAT HAFAZAN HUKUM TAJWID KEMAHIRAN JAWI KEFAHAMAN HADIS KEFAHAMAN AYAT AL-QURAN MASA : 1 JAM 40 MINIT
 29. 29. ISI TEMPAT KOSONG SUSUN AYAT AYAT HAFAZAN 4 MARKAH 4 MARKAH KERTAS 2 BARIS AYAT
 30. 30. KELEMAHAN - TIDAK HAFAZ - TERTINGGAL BARIS AKHIR - TANDA TYASDID AYAT HAFAZAN BARISKAN AYAT KERTAS 2
 31. 31. KELEMAHAN - TIDAK HAFAZ -TIDAK JAWAB, WALAUPUN JAWAPAN TELAH DISEDIAKAN AYAT HAFAZAN ISI TEMPAT KOSONG KERTAS 2
 32. 32. AYAT HAFAZAN : ISI TEMPAT KOSONG KERTAS 2 CONTOH : SPM 2007 SOALAN 1(c)
 33. 33. JAWAPAN : 2 4 1 3 ATAU 2. 4. 1. 3. KERTAS 2 SUSUN AYAT
 34. 34. TAJWID KELUARKAN KALIMAH HUKUM TAJWID DAN CARA BACAAN 4 MARKAH 6 MARKAH KERTAS 2
 35. 35. KELUARKAN KALIMAH BERDASARKAN HUKUM TAJWID Berdasarkan potongan ayat al-Quran di atas tulis semula kalimah-kalimah menunjukkan hukum tajwid berikut ; I. Izhar Syafawi II. Mad Wajib Muttasil III. Ikhfa’ Hakiki IV. Mad Silah Tawilah
 36. 36. 1. Hukum tajwid – Izhar Syafawi Cara bacaan - Tidak dengung 2. Hukum tajwid – Mad Wajib muttasil Cara bacaan – panjang 5 harkat NYATAKAN HUKUM TAJWID DAN CARA BACAAN KERTAS 2
 37. 37. CONTOH JAWAPANCONTOH JAWAPAN NONO HUKUM TAJWIDHUKUM TAJWID CARA BACAANCARA BACAAN 11 Izhar Syafawi Tidak dengung 22 Mad Wajib muttasil panjang 5 harakat
 38. 38. BILBIL HUKUM & MAKSUDHUKUM & MAKSUD CARACARA BACAANBACAAN CONTOHCONTOH 11 IZHAR HALKIIZHAR HALKI JELASJELAS 22 IDGHAMIDGHAM BILAGHUNNAHBILAGHUNNAH JELASJELAS 33 IDGHAMIDGHAM MAALGHUNNAHMAALGHUNNAH DENGUNGDENGUNG 44 IQLABIQLAB DENGUNGDENGUNG 55 IKHFAK HAKIKIIKHFAK HAKIKI DENGUNGDENGUNG HUKUM NUN MATI
 39. 39. BILBIL HUKUM &HUKUM & MAKSUDMAKSUD CARACARA BACAANBACAAN CONTOHCONTOH 11 IZHAR SYAFAWIIZHAR SYAFAWI JELASJELAS 22 IDGHAM MISLAINIDGHAM MISLAIN DENGUNGDENGUNG 33 IKHFAK SYAFAWIIKHFAK SYAFAWI DENGUNGDENGUNG 44 ALIF LAM QAMARIAHALIF LAM QAMARIAH DIIZHARKANDIIZHARKAN ALIF LAMALIF LAM 55 ALIF LAM SHAMSIAHALIF LAM SHAMSIAH DIIDGHAMKANDIIDGHAMKAN ALIF LAMALIF LAM HUKUM MIM MATI & ALIF LAM
 40. 40. BILBIL HUKUM & MAKSUDHUKUM & MAKSUD CARACARA BACAANBACAAN CONTOHCONTOH 11 QALQALAH KUBRAQALQALAH KUBRA BERDETAKBERDETAK 22 QALQALAH SUGHRAQALQALAH SUGHRA BERDETAKBERDETAK 33 WAJIBUL GHUNNAHWAJIBUL GHUNNAH DENGUNGDENGUNG HUKUM QALQALAH & WAJIBULGHUNNAH
 41. 41. BILBIL HUKUM &HUKUM & MAKSUDMAKSUD CARACARA BACAANBACAAN CONTOHCONTOH 11 MAD WAJIBMAD WAJIB MUTTASILMUTTASIL 5/4 HARAKAT5/4 HARAKAT 22 MAD JAIZ MUNFASILMAD JAIZ MUNFASIL 2/4/52/4/5 HARAKATHARAKAT 33 MAD ARID LISSUKUNMAD ARID LISSUKUN 2/4/62/4/6 HARAKATHARAKAT 44 MAD SILAH QASIRAHMAD SILAH QASIRAH 2 HARAKAT2 HARAKAT 55 MAD SILAH TAWILAHMAD SILAH TAWILAH 4/5 HARAKAT4/5 HARAKAT HUKUM MAD
 42. 42. • MENJAWIKAN PERKATAAN (6MENJAWIKAN PERKATAAN (6 MARKAH)MARKAH) • MERUMIKAN AYAT (4 MARKAH)MERUMIKAN AYAT (4 MARKAH) KEMAHIRAN JAWI KERTAS 2
 43. 43. 1. KATA TUGAS: KESAN / AKIBAT (POSITIF) a. Umat Islam bertambah kuat. b. Negara menjadi maju. c. Mengukuhkan hubungan silaturahim. d. Diredai oleh Allah. e. Ditambahkan nikmat dan rezeki oleh Allah. f. Disukai oleh masyarakat. g. Suasana keluarga / masyarakat / negara menjadi aman dan tenteram. h. Taraf hidup semakin meningkat.
 44. 44. 2. KATA TUGAS: AKIBAT (NEGATIF) a. Umat Islam mundur. b. Negara tidak akan maju. c. Memutuskan hubungan silaturahim. d. Dibenci oleh Allah. e. Akan mendapat azab dari Allah. f. Dibenci oleh masyarakat. g. Keluarga / masyarakat kucar-kacir. h. Hina maruah diri / keluarga / agama. i. Berlaku permusuhan / pergaduhan.
 45. 45. 3. KATA TUGAS: FAKTOR (POSITIF) a. Pengetahuan agama yang tinggi dan mendalam. b. Pengaruh luar yang positif. c. Dapat mengawal hawa nafsu. d. Iman yang kukuh. e. Sering melakukan amal ibadah. f. Memperbanyakkan doa kepada Allah. g. Sering bertaubat di atas dosa yang dilakukan. h. Mengelakkan diri dari melakukan maksiat dan kemungkaran.
 46. 46. 4. KATA TUGAS: FAKTOR (NEGATIF) a. Kurang didikan agama. b. Pengaruh luar yang negatif. c. Pengaruh hawa nafsu. d. Tipis iman / Iman yang lemah. e. Tidak melakukan amal ibadah. f. Meninggalkan solat fardhu. g. Tidak ingat / Tidak takut kepada Allah. h. Sering melakukan maksiat. i. Berakhlak buruk. j. Faktor kemiskinan.
 47. 47. TOPIK TAJUK 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 AKIDAH TINGKATAN 4 TAJUK 10 Perkara yang membatalkan iman X X X X X X TAJUK 11 Dosa-dosa besar X X X X X X TAJUK 12 Tuntutan Taubat X X TINGKATAN 5 TAJUK 09 Iman Mutiara Hidup X X TAJUK 10 Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah X X X X TAJUK 11 Ajaran Sesat X X X X ANALISIS SOALAN SPM KERTAS 1 : BAHAGIAN B (SUBJEKTIF)
 48. 48. IBADAT TINGKATAN 4 04 05 06 07 08 09 10 11 TAJUK 13 Lambaian Kaabah X X X X TAJUK 14 Sembelihan X X TAJUK 15 Korban X X TAJUK 16 Akikah X X X TAJUK 17 Jual beli & Sewa X X TAJUK 18 Gadaian & Syarikat X X X X TAJUK 19 Hutang, Insurans & Saham X TINGKATAN 5 TAJUK 12 Perkahwinan Dalam Islam X TAJUK 13 Kaifiat Perkahwinan Dalam Islam X X X TAJUK 14 Tanggung jawab Suami Isteri TAJUK 15 Masalah Rumah tangga dan Penyelesaiannya X X X X X X X TAJUK 16 Poligami TAJUK 17 Kemahiran Keibubapaan TAJUK 18 Undang-undang Keluarga Islam TAJUK 19 Anak Amanah Allah X
 49. 49. TAMADUN TINGKATAN 4 04 05 06 07 08 09 10 11 TOPIK 20 Khulafa al Rasyidin X X X X X TOPIK 21 Kerajaan Bani Umaiyah X X X X X TOPIK 22 Imam Abu Hanifah X X X TOPIK 23 Imam Malik X X X TOPIK 24 Imam al Syafie X X X TOPIK 25 Imam Ahmad Ibnu Hanbal X TOPIK 26 Imam al Bukhari TOPIK 27 Imam al Ghazali X TINGKATAN 5 TOPIK 20 Penyebaran Islam zaman KBA X X TOPIK 21 Perkembangan Pendidikan KBA X X X TOPIK 22 Perkembangan Sains & Teknologi KBA X TOPIK 23 Perkembangan Ekonomi KBA X TOPIK 24 Perkembangan Ketenteraan KBA X X TOPIK 25 Kegemilangan & Kejatuhan KBA X X TOPIK 26 Ibnu Sina Bapa Perubatan Dunia X X TOPIK 27 Ibnu Khaldun Tokoh Sejahrawan Ulung X X TOPIK 28 Sayyid Jamaluddin al Afghani X X TOPIK 29 Syeikh Muhammad Abduh X TOPIK 30 Syeikh Tahir Jalaluddin X TOPIK 31 Hamka Permata Nusantara X
 50. 50. ADAB TINGKATAN 4 04 05 06 07 08 09 10 11 TOPIK 28 Akal Cahaya Kehidupan X X X TOPIK 29 Adab Berhias Diri X TOPIK 30 Adab Menjaga Orang Sakit X X TOPIK 31 Adab amar Makruf Nahi Mungkar X TOPIK 32 Adab di Tempat Rekreasi X TOPIK 33 Adab Menjaga Kemudahan Awam X TOPIK 34 Adab Menziarahi Jenazah TOPIK 35 Zikrullah Pengubat Hati TOPIK 36 Adab Dengan Rasulullah SAW X X X TINGKATAN 5 TOPIK 32 Adab Bermusafir X TOPIK 33 Adab Bernegara X X TOPIK 34 Adab Dengan Pemimpin X X TOPIK 35 Adab Berjihad X TOPIK 36 Adab Memelihara Alam X X TOPIK 37 Adab Memberi dan Menerima Sedekah X X TOPIK 38 Adab Berniaga X
 51. 51. TOPIK TAJUK 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 HAFAZAN TINGKATAN 4 Ayat 1 Surah al-An’am ayat 162- 163 X X X X Ayat 2 Surah al-Mukminun ayat 1-11 X(9- 11) X(1-4) X:5- 7 X Ayat 3 Surah Luqman ayat 12-19 X(12) X(16) X(17) TINGKATAN 5 Ayat 1 Surah al-Taubah ayat 128-129 X X X Ayat 2 Surah al-Nur ayat 35 X X X Ayat 3 Surah al-Hasyar ayat 21- 24 X(23- 24) X(21- 22) X (21) X ANALISIS SOALAN SPM KERTAS 2
 52. 52. KEFAHAMAN TINGKATAN 4 04 05 06 07 08 09 10 11 TOPIK 1 Manusia Perlu Bersyukur X X X TOPIK 2 Rasul Penyampai Wahyu X X TOPIK 3 Larangan Mempersendakan Agama X X X TOPIK 4 Hidayah Milik Allah X X TOPIK 5 Akidah Teras Kehidupan X X TOPIK 6 Ciri-ciri Mukmin Berjaya X X X TOPIK 7 Nasihat Luqman al-Hakim X :17 X:13 X X TINGKATAN 5 TOPIK 1 Layanan Baik Terhadap Bukan Islam X X X X TOPIK 2 Nabi Muhammad SAW utusan Allah X X TOPIK 3 Batasbatas Pergaulan X X TOPIK 4 Hidayah Allah X X TOPIK 5 Peribadi Muslim X X X X TOPIK 6 Kemuliaan al-Quran X X
 53. 53. HADIS TINGKATAN 4 04 05 06 07 08 09 10 11 TOPIK 8 Makanan yang Baik X X X X X TOPIK 9 Perpaduan Teras Kemajuan X X X X X TINGKATAN 5 TOPIK 7 Kehidupan Di Dunia Ibarat Perantau X X X X X X X TOPIK 8 Orang Beriman Kekasih Allah X X X X X
 54. 54. TAJWID 04 05 06 07 08 09 10 11 1 Hukum Nun Mati & Tanwin X X X X X X X X 2 Hukum Mim Mati X X X X X 3 Wajibul Ghunnah X X X X 4 Qalqalah X X X X 5 Alif Lam Qamariah/syamsiah X X X X 6 Mad Wajib Muttasil/Jaiz Munfasil X X X X X X X 7 Mad Arid Lissukun X X 8 Mad Silah X X X X 9 Hukum ‫ر‬ X 10 Mad Lazim Kalimi Muthaqal / Mad Lazim Kalimi Mukhafaf X 11 Wakaf X 12 Mad Asli X
 55. 55. ‘‘JIKA SAYA HENDAK BERJAYA,JIKA SAYA HENDAK BERJAYA, SAYALAHSAYALAH YANG PERLU BERUSAHAYANG PERLU BERUSAHA DAN BELAJAR’DAN BELAJAR’
 56. 56. ‘‘KECEMERLANGAN,KECEMERLANGAN, KESEDERHANAAN ATAUKESEDERHANAAN ATAU KEGAGALAN ADALAHKEGAGALAN ADALAH PILIHAN SENDIRI’PILIHAN SENDIRI’
 57. 57. YAKINLAH : JIKA ORANG LAIN BOLEH BERJAYA ANDA PUN BOLEH !!!!
 58. 58. SEMOGA KEJAYAANSEMOGA KEJAYAAN MENJADI MILIKMENJADI MILIK ANDAANDA SEMOGA KEJAYAANSEMOGA KEJAYAAN MENJADI MILIKMENJADI MILIK ANDAANDA
 59. 59. TERIMA KASIH

×