Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nuorten neuropsykiatrisen Oma väylä -kuntoutuksen ryhmäkäynnit. Arviointitutkimus

226 views

Published on

Lämsä R, Appelqvist-Schmidlechner K, Tuulio-Henriksson A. Nuorten neuropsykiatrisen Oma väylä -kuntoutuksen ryhmäkäynnit. Arviointitutkimus. Työpapereita 116, Kela. Julkaisun osoite: http://hdl.handle.net/10138/183814

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Nuorten neuropsykiatrisen Oma väylä -kuntoutuksen ryhmäkäynnit. Arviointitutkimus

  1. 1. Nuorten neuropsykiatrisen Oma väylä -kuntoutuksen ryhmäkäynnit Arviointitutkimus Riikka Lämsä, Kaija Appelqvist-Schmidlechner ja Annamari Tuulio-Henriksson Työpapereita 116, 2017
  2. 2. Ryhmäkäynnit täydentävät muita Oma väylä -kuntoutuksen toimintamuotoja • Ryhmäkäynnit ovat hyödyllisiä: ne tarjoavat mahdollisuuksia ikätoverikontakteihin, vertaistukeen, sosiaalisten tilanteiden harjoitteluun ja arjen rytmittämiseen • Ryhmien toiminta on parhaimmillaan osallistavaa, toiminnallista ja reflektoivaa • ”Tarpeeksi samanlaisten” kuntoutujien löytäminen ryhmiin on haastavaa • Kuntoutujilla on melko paljon poissaoloja 2
  3. 3. Kehittämisehdotuksia • Poissaolojen vähentäminen erilaisten muistuttamisen, vastuuttamisen ja toiminnallistamisen (esim. pelillistämisen) keinoin • Ryhmäkäyntien määrän kasvattaminen ja jakaminen kahteen osaan • Ryhmäkäynnille aina kaksi ohjaajaa • Ryhmätoiminnan standardoiminen ja mallin kehittäminen tutkimuksen avulla 3

×