Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kun vain lähdettäisiin ajoissa. Matkakorvausten käyttäjien kokemuksia sairausvakuutuksen korvaamista matkoista.

150 views

Published on

Turunen E, Tillman P. Kun vain lähdettäisiin ajoissa. Matkakorvausten käyttäjien kokemuksia sairausvakuutuksen korvaamista matkoista. Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 6, Kela. Julkaisun osoite: http://hdl.handle.net/10138/228351.

Published in: Healthcare
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kun vain lähdettäisiin ajoissa. Matkakorvausten käyttäjien kokemuksia sairausvakuutuksen korvaamista matkoista.

  1. 1. Kun vain lähdettäisiin ajoissa Matkakorvausten käyttäjien kokemuksia sairausvakuutuksen korvaamista matkoista Elina Turunen ja Päivi Tillman Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 6, 2017
  2. 2. Tuttu taksi tuo turvallisuutta • Haastattelututkimuksessa tarkasteltiin sairausvakuutuksen korvaamia matkoja matkustajan näkökulmasta. Näin saadaan tietoa matkakorvausjärjestelmän toiminnasta ja vaikutuksista matkustajien arkeen. • Haastatelluista osa kävi dialyysihoidossa ja moni käytti apuvälineitä. • Taksimatkojen tilaustapaa on muutettu 2010-luvulla, ja matkat tilataan nyt sairaanhoitopiirikohtaisista tilausnumeroista. Tällä pyritään edistämään taksimatkojen yhdistelyä. • Uusi toimintatapa puhutti, ja oikeutta vakiotaksin eli tutun taksin käyttöön toivottiin paljon. • Tuttu kuljettaja lisäsi etenkin turvallisuudentunnetta ja luottamusta, ja hän tunsi matkustajan avuntarpeet. • Tutun kuljettajan apu helpotti myös omaista hoitavan elämää.
  3. 3. Tarvitaan säännöllistä seurantaa • Haastatellut olivat tyytyväisiä matkakorvausjärjestelmään itsessään, mutta omavastuuta pidettiin suurena. • Kuljetusten yhdistelyä kannatettiin, mutta huolta aiheuttivat mm. sen vaikutukset omaan matka-aikaan, jaksamiseen ja ajoissa perille pääsemiseen. Pitkät ja usein tehtävät matkat olivat raskaita. • Matkat vaikuttivat matkustajien taloudelliseen tilanteeseen ja rajoittivat ajankäyttöä. • Henkilökuljetusten ja tilaustoiminnan laatua matkustajan näkökulmasta olisi hyvä seurata säännöllisesti esimerkiksi kyselytutkimuksin tai haastatteluin.

×