Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

cv1

95 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

cv1

  1. 1. Personal Presentation TA HOANG NAM
  2. 2. M c l cụ ụ • Thông tin cá nhân • K n ngỹ ă • Kinh nghi m và quá trình làm vi cệ ệ
  3. 3. Thông tin cá nhân T HOÀNG NAMẠ 16/09/1987 – 28 tu i – Hà N iổ ộ Trình đ : Th c sĩộ ạ Chuyên ngành: phát tri n s n ph m,ể ả ẩ marketing, design Kinh nghi m làm vi c : 5 nămệ ệ
  4. 4. 2005 2009 2010 2011 2012 2013 T t nghi p PTTH Yênố ệ Hòa T t nghi p i h cố ệ đạ ọ Paris 11 – chuyên ngành qu n lý kinh tả ế T t nghi p Th c s 1ố ệ ạ ỹ – i h c Paris 11 –đạ ọ chuyên ngành marketing Làm vi c t i công tyệ ạ Clever Ads Làm vi c t i VIVAS,ệ ạ tham gia d ánự TVOD, Radio, Tham gia xây d ngự và qu n lý, tri n khaiả ể d ch v VGameị ụ
  5. 5. K n ng cá nhânỹ ă Sáng t oạ K n ng làm vi c nhómỹ ă ệ n ng làm vi c c l pỹ ă ệ độ ậ K lu tỷ ậ Thích nghi, ch u áp l cị ự H c h iọ ỏ
  6. 6. K n ng cá nhânỹ ă Sáng t oạ K n ng làm vi c nhómỹ ă ệ n ng làm vi c c l pỹ ă ệ độ ậ K lu tỷ ậ Thích nghi, ch u áp l cị ự H c h iọ ỏ

×