Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Alampalga saajad

Download to read offline

Väljamaksete saajad alampalga ja mediaan väljamakse järgi. Koostanud Palgainfo Agentuur Maksu- ja tolliameti andmete põhjal.

 • Be the first to like this

Alampalga saajad

 1. 1. Allikas: Maksu- ja tolliamet Koostanud: Palgainfo Agentuur, Tark tööandja OÜ Väljamaksete saajad alampalga ja mediaanväljamakse järgi
 2. 2. Allikas: Maksu- ja tolliamet Koostanud: Palgainfo Agentuur, Tark tööandja OÜ 17% 15% 18% 16% 18% 16% 17% 16% 19% 17% 18% 16% 19% 355 355 355 355 390 390 390 390 430 430 430 430 470 0 100 200 300 400 500 600 700 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% I kv 2014 II kv 2014 III kv 2014 IV kv 2014 I kv 2015 II kv 2015 III kv 2015 IV kv 2015 I kv 2016 II kv 2016 III kv 2016 IV kv 2016 I kv 2017 EUR Väljamaksetesaajateosatähtsus Alampalka või sellest väiksemat väljamakset (bruto) saanute osatähtsus, kvartalid Kuni vastava aasta alampalk, % Alampalk, EUR
 3. 3. Allikas: Maksu- ja tolliamet Koostanud: Palgainfo Agentuur, Tark tööandja OÜ 17% 15% 18% 16% 18% 16% 17% 16% 19% 17% 18% 16% 19% 34% 35% 33% 35% 33% 34% 33% 35% 32% 34% 33% 34% 32% 36% 35% 35% 36% 36% 35% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 37% 13% 14% 15% 14% 13% 14% 14% 13% 13% 14% 13% 13% 13% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% I kv 2014 II kv 2014 III kv 2014 IV kv 2014 I kv 2015 II kv 2015 III kv 2015 IV kv 2015 I kv 2016 II kv 2016 III kv 2016 IV kv 2016 I kv 2017 Bruto väljamaksete saajate osatähtsus väljamaksete gruppide järgi, kvartalid Kuni vastava aasta alampalk, % Alampalk kuni vastava perioodi mediaan, % Vastava perioodi mediaan kuni kahekordne mediaan, % Üle vastava perioodi kahekordse mediaani, % Alampalk (bruto) 355 355 355 355 390 390 390 390 430 430 430 430 470 Mediaan (bruto) 724 786 728 797 769 831 788 853 824 895 840 906 877 Kahekordne mediaan (bruto) 1448 1572 1456 1594 1538 1662 1576 1706 1648 1790 1680 1812 1754
 4. 4. Allikas: Maksu- ja tolliamet Koostanud: Palgainfo Agentuur, Tark tööandja OÜ 60% 57% 55% 44% 43% 38% 37% 34% 33% 31% 31% 30% 30% 28% 28% 28% 28% 28% 27% 27% 22% 27% 29% 32% 41% 21% 35% 52% 28% 47% 24% 50% 45% 35% 24% 22% 36% 45% 47% 23% 13% 13% 14% 23% 15% 28% 23% 12% 27% 20% 30% 19% 19% 30% 29% 34% 26% 24% 22% 45% 6% 2% 2% 2% 2% 13% 4% 2% 12% 3% 15% 2% 6% 6% 19% 15% 11% 5% 4% 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kinnisvaraalane tegevus Hoonete ja maastike hooldus Muu teenindus Arvutite ning tarbeesemete ja kodutarvete parandus Toidu ja joogi serveerimine Organisatsioonide tegevus Sporditegevus ning lõbustus- ja vaba aja tegevused Rõivatootmine Metsamajandus ja metsavarumine Sotsiaalhoolekanne majutuseta Muu kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus Nahatöötlemine ja nahktoodete tootmine Posti- ja kulleriteenistus Eriehitustööd Kalapüük ja vesiviljelus Juriidilised toimingud ja arvepidamine Hoonete ehitus Majutus Jaekaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad Loome-, kunsti- ja meelelahutustegevus TOPP 20 tegevusala (EMTAK 2-kohaline kood) alampalka (470 eurot) või sellest väiksemat väljamakset saanute osatähtsuse järgi, I kvartal 2017 Kuni 470 eurot 471-877 eurot 878-1754 eurot 1755 ja rohkem eurot
 5. 5. Allikas: Maksu- ja tolliamet Koostanud: Palgainfo Agentuur, Tark tööandja OÜ 13651 8696 8218 7164 6370 5763 5643 4544 3884 3856 3852 3079 2595 2506 2444 2172 1974 1916 1841 1712 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 Jaekaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus Kinnisvaraalane tegevus Toidu ja joogi serveerimine Hoonete ja maastike hooldus Haridus Maismaaveondus ja torutransport Eriehitustööd Hulgikaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad Hoonete ehitus Tervishoid Muu teenindus Puidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine, v.a… Mootorsõidukite ja mootorrataste hulgi- ja jaemüük ning remont Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad… Toiduainete tootmine Rõivatootmine Majutus Tööhõive Sporditegevus ning lõbustus- ja vaba aja tegevused TOP 20 tegevusala (EMTAK 2-kohalise koodiga) alampalka (470 eurot) või sellest väiksemat väljamakset saanute arvu järgi, I kvartal 2017
 6. 6. Allikas: Maksu- ja tolliamet Koostanud: Palgainfo Agentuur, Tark tööandja OÜ 8% 10% 7% 6% 4% 16% 5% 5% 14% 16% 24% 18% 18% 2% 15% 21% 11% 8% 6% 16% 11% 7% 9% 10% 15% 14% 12% 10% 17% 19% 20% 18% 18% 17% 24% 21% 19% 22% 34% 24% 30% 43% 45% 46% 45% 35% 49% 51% 42% 39% 31% 39% 40% 58% 38% 36% 49% 50% 40% 41% 50% 41% 40% 39% 35% 35% 34% 34% 28% 27% 26% 25% 25% 23% 23% 22% 21% 20% 20% 19% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Programmeerimine, konsultatsioonid jms tegevused Õhutransport Finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja… Kindlustus, edasikindlustus ja pensionifondid, v.a… Veetransport Finantsteenuste ja kindlustustegevuse abitegevusalad Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga… Telekommunikatsioon Teadus- ja arendustegevus Infoalane tegevus Peakontorite tegevus; juhtimisalane nõustamine Programmid ja ringhääling Reklaamindus ja turu-uuringud Toornafta ja maagaasi tootmine Metallitootmine Kaevandamist abistavad tegevusalad Laondus ja veondust abistavad tegevusalad Mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine Põhifarmaatsiatoodete ja ravimpreparaatide tootmine Hulgikaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad TOPP 20 tegevusala (EMTAK 2-kohaline kood) üle kahekordse mediaani (1755 eurot) väljamakseid saanute osatähtsuse järgi, I kvartal 2017 Kuni 470 eurot 471-877 eurot 878-1754 eurot 1755 ja rohkem eurot
 7. 7. Allikas: Maksu- ja tolliamet Koostanud: Palgainfo Agentuur, Tark tööandja OÜ 8727 4965 4763 4749 3090 2803 2310 2026 1710 1680 1648 1428 1407 1211 1074 1025 1020 902 897 878 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus Programmeerimine, konsultatsioonid jms tegevused Tervishoid Hulgikaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad Finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid Haridus Laondus ja veondust abistavad tegevusalad Jaekaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad Mootorsõidukite ja mootorrataste hulgi- ja jaemüük ning remont Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga… Metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed Hoonete ehitus Telekommunikatsioon Puidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine, v.a… Tööhõive Rajatiste ehitus Eriehitustööd Juriidilised toimingud ja arvepidamine Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs Maismaaveondus ja torutransport TOP 20 tegevusala (EMTAK 2-kohalise koodiga) üle kahekordse mediaani (1755 eurot) väljamakseid saanute arvu järgi, I kvartal 2017
 8. 8. Allikas: Maksu- ja tolliamet Koostanud: Palgainfo Agentuur, Tark tööandja OÜ 21% 20% 35% 20% 26% 23% 24% 25% 26% 21% 22% 23% 25% 24% 26% 33% 42% 49% 45% 47% 47% 46% 47% 47% 41% 46% 40% 51% 47% 48% 46% 43% 41% 46% 45% 43% 44% 43% 45% 47% 43% 46% 42% 45% 44% 21% 15% 10% 9% 8% 10% 10% 10% 8% 12% 11% 15% 8% 9% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Bruto väljamaksete saajate osatähtsus väljamaksete gruppide järgi, maakonnad Kuni 470 eurot 471-877 eurot 878-1754 eurot 1755 ja rohkem eurot
 9. 9. Allikas: Maksu- ja tolliamet Koostanud: Palgainfo Agentuur, Tark tööandja OÜ 44829 13563 11107 6473 4546 3599 2559 2474 2447 2393 2226 2165 2037 1814 680 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 Harju maakond Ida-Viru maakond Tartu maakond Pärnu maakond Lääne-Viru maakond Viljandi maakond Võru maakond Saare maakond Rapla maakond Jõgeva maakond Valga maakond Põlva maakond Järva maakond Lääne maakond Hiiu maakond Alampalka (470 eurot) või sellest väiksemat väljamakset saanute arv, I kvartal 2017 maakonnad
 10. 10. Allikas: Maksu- ja tolliamet Koostanud: Palgainfo Agentuur, Tark tööandja OÜ Telli oma esitluse slaidid Palgainfo Agentuurist • Tööturu, töötasude ja ettevõtete majandusnäitajate statistika analüüs erinevate andmeallikate põhjal • Eriväljavõtted ja analüüsid Palgainfo Agentuuri töötajate ja organisatsioonide uuringute andmebaasidest E-post: palgauuring@palgainfo.ee Telefon: +372 56885066 https://www.palgainfo.ee

Väljamaksete saajad alampalga ja mediaan väljamakse järgi. Koostanud Palgainfo Agentuur Maksu- ja tolliameti andmete põhjal.

Views

Total views

70,877

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

70,557

Actions

Downloads

1

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×