Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Personální informační systémy budou v oblacích

669 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Personální informační systémy budou v oblacích

 1. 1. Stránka 1, © Vema, a. s.
 2. 2. Obsah  Aplikační architektura HRIS  Hlavní vývojové trendy HR v roce 2011  Vlastnosti HR aplikací provozovaných jako ASP (SaaS)  Top 10 aktivit v HRStránka 2, © Vema, a. s.
 3. 3.  http://www.hreonline.com  Human Resource Executive’s HR Technology Conference & Exposition 2011  CedarCrestone 2011–2012 HR Systems Survey White Paper  On line šetření od května do července 2011 – 500 otázekStránka 3, © Vema, a. s.
 4. 4. Plánování Výběrová Řízení Řízení Správa Řízení vývoje řízení vzdělávání výkonnosti odměňování kariéry organizace Řízení talentu Plánování Plánování Evidence a Zaměstna Správa Náklady pracovních nepřítomno zpracování necké přesčasů na činnosti míst sti docházky výhody Personální řízení zaměstnanců Personální Zpracování Personální evidence mezd samoobsluha Jádro HR ISStránka 4, © Vema, a. s.
 5. 5. Stránka 5, © Vema, a. s.
 6. 6.  Výrazný nárůst SaaS (Software as a Service)  náš ekvivalent je ASP  Nové aplikace využívající principy  sociálních sítí a  mobilní technologie  Trendy specifické pro americký trh  aplikace pro integrované řízení talentu nabízí více dodavatelů  důraz na rozdíly HR aplikací licencovaných a provozovaných formou SaaS  globalizace HR v organizacích (např. globální zpracování mezd)Stránka 6, © Vema, a. s.
 7. 7. Poskytování aplikací formou služby přes internet  Naše ASP (Application Service Providing)  SaaS (Software as a Service)  On Demand (na požádání)  Cloud Computing (zpracování z oblaků)Stránka 7, © Vema, a. s.
 8. 8. Rozdíly SaaS (naše ASP) a licencování  Multitenancy  Princip softwarové architektury, kdy na serveru běží jediná instance softwaru, která obsluhuje mnoho zákazníků (tenant-nájemník)  Multitenancy je v kontrastu k multi-instalační architektuře, kde oddělené instance softwaru (nebo oddělené hardwarové systémy) obsluhují vždy jediného zákazníka  Aplikace musí být navrženy tak, že jsou schopny obsluhovat rozdílné zákazníky a musí být uživatelsky konfigurovatelné pro jednotlivé zákazníky  Multitenancy – základní atribut softwaru pro Cloud ComputingStránka 8, © Vema, a. s.
 9. 9. Vlastnosti HRIS provozovaných jako SaaS (ASP) …  Dědění a sdílení pravidel mezi zákazníky včetně poradenství třetích stran  Využití vestavěné inteligence (embedded)  Agregace užitečných a sdělitelných dat mezi zákazníky  Benchmarking  nepřetržitý a systematický proces porovnávání a měření produktů, procesů a metod vlastní organizace s těmi, kdo byli uznáni jako vhodní pro toto měření, za účelem definovat cíle zlepšování vlastních aktivit  Sdílení některých dat – např. uchazeči o zaměstnáníStránka 9, © Vema, a. s.
 10. 10. … Vlastnosti HRIS provozovaných jako SaaS (ASP) …  Nové verze s novou funkcionalitou několikrát ročně  Téměř vše je konfigurovatelné  Konfigurace formou výslechu (interrogatory configuration)  otázky, které nelze přeskočit  při implementaci, implementaci nových funkcí a změn  Interní postupy a předpisy součástí řešení  Modely řízený vývoj aplikací  Každý objekt modelu  příznaky, kde bude aplikován (u kterých zákazníků)Stránka 10, © Vema, a. s.
 11. 11. … Vlastnosti HRIS provozovaných jako SaaS (ASP)  Každý objekt má datum platnosti  Systém umí výpočty do minulosti a budoucnosti (předpovědi, simulace)  Globální výpočetStránka 11, © Vema, a. s.
 12. 12. Cloud ComputingStránka 12, © Vema, a. s.
 13. 13. Cloud Computing  Na internetu založený model vývoje a používaní počítačových technologií  Poskytování služeb či programů uložených na serverech na internetu,  uživatelé k nim mohou přistupovat například pomocí webového prohlížeče nebo klienta dané aplikace a používat prakticky odkudkolivStránka 13, © Vema, a. s.
 14. 14. Cloud Computing  Uživatelé neplatí (v případě placené služby) za vlastní software, ale za jeho užití  Nabídka aplikací:  kancelářské a podnikové aplikace,  systémy pro distribuované výpočty  operační systémy v prohlížečích (eyeOS, Cloud či iCloud)Stránka 14, © Vema, a. s.
 15. 15. Modely nasazení cloudu  Veřejný (Public cloud computing)  klasický model cloud computingu  výpočetní služba poskytnuta široké veřejnosti  Soukromý (Private cloud computing)  oblak provozován pouze pro organizaci  organizací samotnou, nebo třetí stranou  Hybridní (Hybrid cloud computing)  kombinují jak veřejné tak soukromé cloudy  vystupují jako jeden cloud  jsou propojeny pomocí standardizačních technologií  Komunitní (Comunity cloud computing)  infrastruktura cloudu sdílena mezi několika organizacemi, skupinou lidí, kteří ji využívají  organizace může spojovat bezpečnostní politika a stejný obor zájmuStránka 15, © Vema, a. s.
 16. 16. Dodavatelé českých ERP cloudu nevěří a jedině Vema má V4 CloudStránka 16, © Vema, a. s.
 17. 17. SaaS poroste o 50% Licencovaný Licencovaný - hostovaný 2010 SaaS 2011 2012 Outsourcing Jinak 0% 10% 20% 30% 40% 50%Stránka 17, © Vema, a. s.
 18. 18. Stránka 18, © Vema, a. s.

×