Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

šMarda podpora personálních procesů v hr vema

1,016 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

šMarda podpora personálních procesů v hr vema

 1. 1. Stránka 2, © Vema, a. s. Podpora personálních procesů v HR Vema  Portálové řešení aplikací  Řízení procesů s využitím workflow  Personální procesy  Nástup a změna pracovního zařazení  Hodnocení zaměstnanců  Rozdělování odměn  Plánování a schvalování dovolené  Personální šetření  Vzdělávací akce, samostudium
 2. 2. Stránka 3, © Vema, a. s. Proč IS pro podporu řízení lidských zdrojů (HRIS)?  Podpora personálních procesů  odměňování, hodnocení, vzdělávání  Informace pro personální řízení lidí  personalistika je datově náročná  personální rozvoj v časové řadě  Expertní nástroj  podpora pro rozhodování  Komunikace, sdílení informací, vzdělávání  podpora horizontální komunikace
 3. 3. Stránka 4, © Vema, a. s. Uživatelská rozhraní HRIS  Odborní referenti – mzdová účetní, personalistka, referent vzdělávání, …  každodenní rutinní práce  optimalizace  Manažeři  občasný přístup k údajům podřízených, agregace  jednoduchost + přehlednost (portál)  Všichni zaměstnanci  občasný přístup ke svým údajům, údaje o organizaci  jednoduchost + přehlednost (portál)
 4. 4. Stránka 5, © Vema, a. s. Portálové řešení  Portál nabízí  zdroj informací pro každého s ohledem na jeho pozici  samoobsluhu – správu dat podle kompetence uživatele  palubní deska - upozorňování  pokročilé techniky získávání informací - dolování dat  Proč portál  zpřístupnění informací zaměstnancům  není nutné instalovat ani školit obsluhu - intranet  personalizace – nabídka funkcí podle role uživatele  zabezpečení - autentizace při vstupu na portál
 5. 5. Stránka 6, © Vema, a. s. Portál – vstupní obrazovka
 6. 6. Stránka 7, © Vema, a. s. Portál - přehledy
 7. 7. Stránka 8, © Vema, a. s. Řízení procesů s využitím workflow  Proces  spolupráce více lidí při řešení společného problému (např. rozdělování odměn)  Podpora ze strany systému  znalost jednotlivých fází procesu  předávání odpovědnosti za fázi procesu  generování mailů s odkazy na portál  kontrola lhůt a upozorňování na problémy  zastupování
 8. 8. Stránka 9, © Vema, a. s. Workflow  3 základní náležitosti workflow  pravidla regulující procesy  předávané informace  měřítka procesu používaná pro jeho posuzování  4 složky workflow  úlohy  lidé  nástroje  údaje
 9. 9. Stránka 10, © Vema, a. s. Nástup a změna pracovního zařazení
 10. 10. Stránka 11, © Vema, a. s. Nástup a změna pracovního zařazení
 11. 11. Stránka 12, © Vema, a. s. Návrh procesu návrh posloupnosti úloh dle minulých procesů této osoby pro daný typ procesu
 12. 12. Stránka 13, © Vema, a. s. Hodnocení zaměstnanců
 13. 13. Stránka 14, © Vema, a. s. Rozdělování odměn
 14. 14. Stránka 15, © Vema, a. s. Rozdělování odměn …
 15. 15. Stránka 16, © Vema, a. s. Plánování a schvalování dovolené
 16. 16. Stránka 17, © Vema, a. s. Dovolená - pohled vedoucího
 17. 17. Stránka 18, © Vema, a. s. Personální šetření  Personální šetření  dotazníková metoda  jednorázová šetření pro definovanou skupinu  šetření v závislosti na události  ukončení PPV  ukončení adaptace  Zpracování dotazníku  návrh obsahu dotazníku  zpracování personálního šetření  automatizované vyhodnocení
 18. 18. Stránka 19, © Vema, a. s. Personální šetření …
 19. 19. Stránka 20, © Vema, a. s. Vzdělávací akce
 20. 20. Stránka 21, © Vema, a. s. Vzdělávací akce - účastníci
 21. 21. Stránka 22, © Vema, a. s. Samostudium
 22. 22. Stránka 23, © Vema, a. s. Hodnocení vzdělávacích akcí
 23. 23. Stránka 24, © Vema, a. s. Workflow – obecný pohled  Jednotná evidence všech procesů  systémová aplikace WKF  nástroje pro definici modelu procesu  úzká vazba na personalistiku  Pohledy na procesy  k vyřízení – procesy, které čekají na mou činnost  přehledy procesů, ve kterých hraji určitou roli  procesy v ohrožení  Systém upozorňování  hlídání obecně nastavených podmínek  generování mailů
 24. 24. Stránka 25, © Vema, a. s. Workflow – úkoly k vyřízení
 25. 25. Stránka 26, © Vema, a. s. Zastupování
 26. 26. Stránka 27, © Vema, a. s. Závěr  Informační potřeby nejsou závislé na velikosti organizace  Portál je vhodný pro každou organizaci  jde o filozofii přístupu, nikoliv o luxus  Klíčem je chápání procesů  workflow přináší řád do evidence procesů  Portál a workflow  nahrazuje papírovou komunikaci  umožňuje kvalifikované rozhodování

×