Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Personální informační systémy (HRIS)

1,708 views

Published on

Přednáška na podnikatelské fakultě VUT Brno

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Personální informační systémy (HRIS)

 1. 1. Personální informační systémy (HRIS - Human Resources Information System) Jaroslav ŠmardaStránka 1, © Vema, a. s.
 2. 2. Vema, a. s. ● Přední dodavatel informačních systémů pro oblasti řízení lidských zdrojů, podnikové ekonomiky a logistiky v ČR i SR ● http://www.vema.cz ● smarda@vema.cz ● http://twitter.com/jsmardaStránka 2, © Vema, a. s.
 3. 3. Informační systémy pro řízení lidských zdrojů - HRIS ● Funkce HRIS ● Aplikační architektura HRIS ● Budoucí technologie HRIS ● cloudové řešení (např. V4 Cloud) ● sociální sítě, mobilní technologie (tablety, chytré mobily) ● automatizace personálních procesů (workflow)Stránka 3, © Vema, a. s.
 4. 4. HRIS jako součást integrovaného podnikového systému Integrovaný podnikový systém IBS Vztahy se Řízení lidských Výroba a logistika Finanční řízení zákazníky zdrojů ...... MIS FIM HRIS CRM ● Integrovaný podnikový IS (Integrated Business System) ● jiný název: ERP – Enterprise Resource PlanningStránka 4, © Vema, a. s.
 5. 5. Pojmy Human Resources a Human Capital ● Lidské zdroje - Human Resources • nejdůležitější aktivum v podniku • zdůrazňuje náklady na lidské zdroje ● Řízení lidského kapitálu - Human Capital Management • zdůrazňuje investice do lidského kapitáluStránka 5, © Vema, a. s.
 6. 6. Funkce HRIS ● Informace pro personální řízení lidí ● personalistika je datově náročná ● personální rozvoj v časové řadě ● Expertní nástroj ● podpora pro rozhodování ● Podpora personálních procesů ● odměňování, hodnocení, vzdělávání ● Komunikace, sdílení informací, vzdělávání ● podpora horizontální komunikaceStránka 6, © Vema, a. s.
 7. 7. Uživatelé HRIS Odborní Manažeři referenti ZaměstnanciStránka 7, © Vema, a. s.
 8. 8. Uživatelská rozhraní HRIS ● Odborní referenti – mzdová účetní, personalistka, referent vzdělávání, … ● každodenní rutinní práce ● optimalizace ● Manažeři ● občasný přístup k údajům podřízených, agregace ● jednoduchost + přehlednost (portál) ● Všichni zaměstnanci ● občasný přístup ke svým údajům, údaje o organizaci ● jednoduchost + přehlednost (portál)Stránka 8, © Vema, a. s.
 9. 9. Rozhraní pro odborné referentyStránka 9, © Vema, a. s.
 10. 10. Rozhraní pro manažery a zaměstnance: intranetový portál ● Portál nabízí ● zdroj informací pro každého s ohledem na jeho pozici ● samoobsluhu – správu dat podle kompetence uživatele ● palubní deska - upozorňování ● pokročilé techniky získávání informací - dolování dat ● Proč portál ● zpřístupnění informací zaměstnancům ● není nutné instalovat ani školit obsluhu - intranet ● personalizace – nabídka funkcí podle role uživatele ● zabezpečení - autentizace při vstupu na portálStránka 10, © Vema, a. s.
 11. 11. Portál – vstupní obrazovkaStránka 11, © Vema, a. s.
 12. 12. Portál - přehledyStránka 12, © Vema, a. s.
 13. 13. Budoucnost uživatelských rozhraní HRIS ● Zaměňují se pojmy HRIS a HR portál ● všichni zaměstnanci pracují s HRIS ● Grafické, intuitivní, uživatelsky přívětivé ● Vždy v internetovém prohlížeči ● třeba i v iPhone a tabletech ● Integrace s MS Office, MS OutlookStránka 13, © Vema, a. s.
 14. 14. Aplikační architektura HRIS Výběrová Plánování Řízení Řízení Manageme Řízení řízení vývoje vzdělávání výkonnosti nt kariéry organizace odměňován í Řízení talentu Plánování Plánování Správa Evidence a Zaměstnan Náklady na pracovních nepřítomno přesčasovýc zpracování ecké činnosti míst sti h hodin docházky výhody Personální řízení zaměstnanců Personální evidence Zpracování Personální mezd samoobsluha Jádro HRISStránka 14, © Vema, a. s.
 15. 15. Výběrová řízení – LinkedIn RecruiterStránka 15, © Vema, a. s.
 16. 16. Řízení výkonnosti (Performance Management) ● Management kompetencí ● Centrální (agregované) a periodické hodnocení výkonnosti ● Definice pružných parametrů výkonnosti ● Sebehodnocení a manažerské hodnocení ● Nástroje pro autorizaci a reporting ● Podpora pro coaching zaměstnanců ● http://en.wikipedia.org/wiki/Performance_managemen tStránka 16, © Vema, a. s.
 17. 17. Řízení výkonnosti – řízení cílů ● Business plán v organizační hierarchii ● Kaskáda podnikatelských cílů ● Management iniciativy ● Návrhář plánovaných cílů ● Plány cílů zaměstnanců ● Zaměstnanecké action items ● úkoly, aktivity, události pro jednoho zaměstnanceStránka 17, © Vema, a. s.
 18. 18. Příklad uživatelského rozhraní – řízení výkonnostiStránka 18, © Vema, a. s.
 19. 19. Řízení kariéry (Career Management) ● Plánování kariéry (self-directed) ● Kariérní scénáře a cesty ● Spolupráce s kariérním rádcem (mentor) ● Uživatelsky definované a předdefinované chytré vyhledávání ● Nástroje pro porovnávání pracovních zařazení ● Kariérní upozornění ● http://en.wikipedia.org/wiki/Career_managementStránka 19, © Vema, a. s.
 20. 20. Plánování vývoje organizace (Succession Planning) ● Modelování týmů ● Plány postupu, návrhy na postup ● Kandidáti pro postup, porovnání kandidátů ● Externí kandidáty + kontakty na personální agentury (head-hunters) ● Rozvojové plány a action items ● http://en.wikipedia.org/wiki/Succession_planningStránka 20, © Vema, a. s.
 21. 21. Řízení vzdělávání ● Požadavky na vzdělávání ● Vzdělávací programy, kurzy ● Obsahy kurzů, ceny kurzů, evidence plateb ● Evidence účasti ● Kredity, skóre, ukončení kurzů ● Certifikace ● Hodnocení vzděláváníStránka 21, © Vema, a. s.
 22. 22. Řízení vzdělávání v HR Vema – vzdělávací akceStránka 22, © Vema, a. s.
 23. 23. Řízení vzdělávání – Kenexa SimSJTStránka 23, © Vema, a. s.
 24. 24. Management odměňování (Reward Management) ● Kompenzační plány a balíčky ● pružné kompenzace ● Bonusy pro oddělení (kolektivní odměny) ● cílové odměny ● nastavení schvalování odměn podle požadavků ● Akcie ● správa akciových plánů pro zaměstnance (samoobsluha – jednoduše a intuitivně) ● Benefity ● globální benefitní plány přístupné oprávněným zaměstnancům při náboru a životních událostech ● Vazba na zpracování mezd ● http://en.wikipedia.org/wiki/Reward_managementStránka 24, © Vema, a. s.
 25. 25. Budoucnost HRIS ● Budoucnost: ● z podniků a organizací úplně zmizí servery s instalacemi podnikových aplikací a databází ● provozování se zcela přesune k dodavatelům cloudových služeb ● Výsledek: ● mnohem efektivnější, spolehlivější a kvalitnější způsob používání integrovaných podnikových systémů než instalace na serverech uvnitř organizacíStránka 25, © Vema, a. s.
 26. 26. Cloud computingStránka 26, © Vema, a. s.
 27. 27. Cloud Computing ● Na internetu založený model vývoje a používaní počítačových technologií ● Poskytování služeb či programů uložených na serverech na internetu, uživatelé k nim mohou přistupovat například pomocí webového prohlížeče nebo klienta dané aplikace a používat prakticky odkudkoliv ● Název odvozen od použití oblakového (cloud) tvaru symbolu jako abstrakce pro komplexní infrastrukturu v systémovém diagramuStránka 27, © Vema, a. s.
 28. 28. Pojem Cloud neoddělitelně zahrnuje ● 3 vrstvy: ● Hardware (datové centrum) ● Systémový software (virtualizace) ● Aplikační software ● označovaný také jako SaaS (Software As a Service)Stránka 28, © Vema, a. s.
 29. 29. Základní znaky cloudového řešení 1. Aplikační výkon na základě smlouvy s dodavatelem jako služba přes internet 2. Software i data u dodavatele a zpracovávána dodavatelem 3. Softwarová architektura podnikových aplikací typu 1:N (multi-tenancy: mnoho nájemníků) 4. Dodavatel poskytuje pravidelně nové verze podnikových aplikací okamžitě dostupné všem zákazníkůmStránka 29, © Vema, a. s.
 30. 30. Nejdůležitější znak cloudového řešení ● Architektura aplikací 1:N (multi-tenancy) ● Princip softwarové architektury, kdy na serveru běží jediná instance softwaru, která obsluhuje mnoho zákazníků (tenant-nájemník) ● Multi-tenancy je v kontrastu k multi-instalační architektuře, kde oddělené instance softwaru (nebo oddělené hardwarové systémy) obsluhují vždy jediného zákazníka ● Podstatné úspory z rozsahuStránka 30, © Vema, a. s.
 31. 31. Vlastnosti cloudových řešení HRIS… ● Komplexní bezpečnostní model aplikací ● přístupy přes internetový portál pro všechny ● autorizace přístupů přes uživatelské role ● Všezahrnující parametrizace ● stejný programový kód, datové a metadatové struktury pro všechny ● parametrizace v datech ● parametrizace algoritmů (např. v Pythonu)Stránka 31, © Vema, a. s.
 32. 32. …Vlastnosti cloudových řešení HRIS ● Časová dimenze dat a algoritmů ● Zpětné a budoucí zpracování dat ● Vyšetřovací konfigurace ● Vložená inteligence ● Dolování obsahu z hromadného zpracování ● Mobilní technologie ● Sociální sítěStránka 32, © Vema, a. s.
 33. 33. V4 Cloud ● ASP od roku 2005 • Application Service Providing • architektura podnikových aplikací 1:N • většina rysů cloudového řešení • univerzální proprietární tenký klient ● V4 Cloud je nástupce ASP • 380 zákazníků • internetový portálový přístup pro všechny uživatele • přístup zabezpečený USB klíčem ● Výhody: • žádné provozní problémy • snadné konzultační služby • rychlejší implementaceStránka 33, © Vema, a. s.
 34. 34. Vývoj využívání HR aplikací formou SaaS SaaS roste o 50% Licencovaný Licencovaný - hostovaný SaaS 2010 2011 2012 Outsourcing Jinak 0% 10% 20% 30% 40% 50%Stránka 34, © Vema, a. s.
 35. 35. Časová dimenze dat a algoritmů v HRIS ● Periodické zpracování (měsíčně) ● Údaje z personálních procesů se uchovávají a zpracovávají v časových řadách ● Univerzální řešení datové dimenze v modelu pro: ● veškeré záznamy, objekty, funkce, produkční pravidla a konfigurační prvkyStránka 35, © Vema, a. s.
 36. 36. Časová dimenze dat a algoritmů v HR VemaStránka 36, © Vema, a. s.
 37. 37. Zpětné a budoucí zpracování dat v HRIS ● Opravy údajů do minulých časových období ● Následné zpětné zpracování těchto údajů ● Plánování budoucího vývoje organizace v oblasti mzdových nákladů nebo v oblasti vzděláváníStránka 37, © Vema, a. s.
 38. 38. Vyšetřovací konfigurace HRIS ● Konfigurace formou řízených dotazů, která: ● vede uživatele celým procesem nastavení a ● neumožňuje přeskočit žádný z konfiguračních prvkůStránka 38, © Vema, a. s.
 39. 39. Vložená inteligence HRIS ● Pomoc se správným zadáním nebo zadání překontrolovat ● Při zadání adresy může znát všechny ulice a čísla domů ● Profil vhodného kandidáta na danou poziciStránka 39, © Vema, a. s.
 40. 40. Dolování obsahu z hromadného zpracování dat vHRIS ● Učit se a přizpůsobovat se chování většiny uživatelů ● Nabídnout nejčastěji používané hodnotyStránka 40, © Vema, a. s.
 41. 41. Sociální sítě a HRIS ● Technologie Web 2.0 ● Trend: sociální sítě místo emailů v podnicích ● Posun od transakčního zpracování k interakčnímu ● okamžité interakce ● Spolupráce ● Collective Intelligence ● Uživatelsky přívětivé rozhraní ● Nepotřebuje školeníStránka 41, © Vema, a. s.
 42. 42. Proč sociální sítě a HRIS? ● Nábor pracovníků ● sociální síť LinkedIn jako databáze kandidátů ● Spolupráce ● adaptace ● zapojení – informace ● Školení ● Sdílení znalostíStránka 42, © Vema, a. s.
 43. 43. Jaké sociální sítě v HR? ● Privátní: ● cílové skupiny: ● současní zaměstnanci ● ženy na mateřské dovolené ● bývalí zaměstnanci včetně penzistů ● Veřejné: ● LinkedIn ● Twitter ● Facebook ● Google+Stránka 43, © Vema, a. s.
 44. 44. Využití mobilních technologií v HRIS 13.2% Zpracování mezd 20.5% 12.6% Výběrová řízení 20.8% 2011 12.3% 2012 Docházka 19.0% 10.0% Vzdělávání a personální rozvoj 18.9% 0% 5% 10% 15% 20% 25%Stránka 44, © Vema, a. s.
 45. 45. Technologie mobilních aplikací HRIS ● HTML5 se začíná používat ● Používají se tzv. nativní aplikace pro mobilní zařízeníStránka 45, © Vema, a. s.
 46. 46. 3 varianty mobilních aplikací HRIS ● Standardní nativní aplikace pro iOS (Apple), Android, and Blackberry (RIM) ● společné řešení pro tři platformy ● výhodou je rychlejší vývoj, nevýhodou je jen jednoduché řešení ● Aplikace specifické jen pro iOS (Apple) ● výhodou optimalizace pro iPhone, nevýhodou je závislost na jednom dodavateli hardwaru (Apple) ● Aplikace specifické pro iPad ● výhodou je plné využití možností tabletuStránka 46, © Vema, a. s.
 47. 47. Workday – Organization SwirlStránka 47, © Vema, a. s.
 48. 48. Peoplefluent - ExplorerStránka 48, © Vema, a. s.
 49. 49. Peoplefluent - ExplorerStránka 49, © Vema, a. s.
 50. 50. ADP - RunStránka 50, © Vema, a. s.
 51. 51. SuccessFactors – Org ChartStránka 51, © Vema, a. s.
 52. 52. Řízení procesů s využitím workflow ● Proces ● spolupráce více lidí při řešení společného problému (např. rozdělování odměn) ● Podpora ze strany systému ● znalost jednotlivých fází procesu ● předávání odpovědnosti za fázi procesu ● generování mailů s odkazy na portál ● kontrola lhůt a upozorňování na problémy ● zastupováníStránka 52, © Vema, a. s.
 53. 53. Workflow – úkoly k vyřízení v HR VemaStránka 53, © Vema, a. s.

×