Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cloudové řešení podnikových aplikací

441 views

Published on

Prezentace pro konferenci Liberecké informatické fórum 2012

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cloudové řešení podnikových aplikací

 1. 1. Stránka 1, © Vema, a. s.
 2. 2. Podnikové aplikace  Integrovaný podnikový systém (Integrated Business System):  komplex aplikací pro podporu specifických funkcí a procesů v podniku nebo v libovolné jiné organizaci  místo zastaralého a nepřesného pojmu ERP (Enterprise Resource Planning) systém  Podniková aplikace:  základní komponenta integrovaného podnikového systému  příklad:  aplikace pro: zpracování mezd, personalistiku, správu vzdělávání zaměstnanců, evidenci a zpracování docházky a další aplikace systému VemaStránka 2, © Vema, a. s.
 3. 3. Budoucnost integrovaných podnikových systémů  Budoucnost:  z podniků a organizací úplně zmizí servery s instalacemi podnikových aplikací a databází  provozování se zcela přesune k dodavatelům cloudových služeb  Výsledek:  mnohem efektivnější, spolehlivější a kvalitnější způsob používání integrovaných podnikových systémů než instalace na serverech uvnitř organizacíStránka 3, © Vema, a. s.
 4. 4. Cloud computingStránka 4, © Vema, a. s.
 5. 5. Cloud Computing  Na internetu založený model vývoje a používaní počítačových technologií  Poskytování služeb či programů uložených na serverech na internetu,  uživatelé k nim mohou přistupovat například pomocí webového prohlížeče nebo klienta dané aplikace a používat prakticky odkudkoliv  Název odvozen od použití oblakového (cloud) tvaru symbolu jako abstrakce pro komplexní infrastrukturu v systémovém diagramu  Aplikační vrstva cloudu - SaaS (Software as a Service)Stránka 5, © Vema, a. s.
 6. 6. Modely nasazení cloudu  Veřejný (Public cloud)  klasický model cloudu  Soukromý (Private cloud)  oblak provozován pouze pro organizaci (obvykle třetí stranou)  Hybridní (Hybrid cloud)  kombinují jak veřejné tak soukromé cloudy  Komunitní (Comunity cloud)  infrastruktura cloudu sdílena mezi několika organizacemi, skupinou lidí, kteří ji využívajíStránka 6, © Vema, a. s.
 7. 7. Základní znaky cloudového řešení podnikových aplikací  Aplikační výkon na základě smlouvy s dodavatelem jako služba přes internet  Software i data u dodavatele a zpracovávána dodavatelem  Softwarová architektura podnikových aplikací typu 1:N  Dodavatel poskytuje pravidelně nové verze podnikových aplikací okamžitě dostupné všem zákazníkůmStránka 7, © Vema, a. s.
 8. 8. Softwarová architektura podnikových aplikací 1:N  Jediná instalace pro všechny zákazníky  Multi-tenant (mnoho nájemníků)  Výrazné úspory z rozsahuStránka 8, © Vema, a. s.
 9. 9. Vlastnosti podnikových aplikací pro cloud  Komplexní bezpečnostní model aplikací  přístupy přes internetový portál pro všechny  autorizace přístupů přes uživatelské role  Všezahrnující parametrizace  stejný programový kód, datové a metadatové struktury pro všechny  parametrizace v datech, ne v programechStránka 9, © Vema, a. s.
 10. 10. Vlastnosti podnikových aplikací pro cloud  Časová dimenze dat a algoritmů  Zpětné a budoucí zpracování dat  Vyšetřovací konfigurace  Vložená inteligence  Dolování obsahu z hromadného zpracování  Mobilní technologie  Sociální sítěStránka 10, © Vema, a. s.
 11. 11. V4 Cloud  ASP od roku 2005  Application Service Providing  architektura podnikových aplikací 1:N  většina rysů cloudového řešení  univerzální proprietární tenký klient  V4 Cloud je nástupce ASP  380 zákazníků  internetový portálový přístup pro všechny uživatele  přístup zabezpečený USB klíčem  výhody:  žádné provozní problémy  snadné konzultační služby  rychlejší implementaceStránka 11, © Vema, a. s.
 12. 12. Vývoj využívání HR aplikací formou SaaS SaaS poroste o 50% Licencovaný Licencovaný - hostovaný SaaS 2010 2011 2012 Outsourcing Jinak 0% 10% 20% 30% 40% 50%Stránka 12, © Vema, a. s.
 13. 13. Stránka 13, © Vema, a. s.

×