Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mapes de processos (Q11-3a sessió)

1,616 views

Published on

Explicació dels Processos

Published in: Business, Education
 • Be the first to comment

Mapes de processos (Q11-3a sessió)

 1. 1.   Documentació SGQ <ul><ul><ul><li>TOT DOCUMENT HA DE PORTAR </li></ul></ul></ul><ul><li>Codi </li></ul><ul><li>Qui l’elabora </li></ul><ul><li>Qui el revisa </li></ul><ul><li>Qui l’aprova </li></ul><ul><li>Data de l’aprovació </li></ul><ul><li>Versió del document </li></ul><ul><li>Ha d’estar paginat pàg 1 de ... </li></ul><ul><li>Nom arxiu </li></ul>Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats Q i MC Projecte de Qualitat i Millora Contínua
 2. 2. GESTIÓ PER PROCESSOS   INTRODUCCIÓ A LA QUALITAT EN UN CENTRE EDUCATIU Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats Q i MC Projecte de Qualitat i Millora Contínua
 3. 3. OBJECTIUS <ul><li>Identificar </li></ul><ul><li>Conèixer </li></ul><ul><li>Definir </li></ul><ul><li>Interpretar </li></ul><ul><li>Gestionar </li></ul>Els processos en un Institut de Secundària   Gestió per processos Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats Q i MC Projecte de Qualitat i Millora Contínua
 4. 4. Procés Entrada Sortida Què és un procés ? És una seqüència repetitiva d’activitats que un seguit de persones fan, amb l’objectiu d’aconseguir un resultat que satisfaci plenament el destinatari del servei, tant pel compliment dels requeriments establerts com per la consecució de les activitats realitzades.   Què és un procés Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats Q i MC Projecte de Qualitat i Millora Contínua
 5. 5. Procés Entrada Sortida   Què és un procés Es representa gràficament com una caixa La caixa conté una sèrie d’accions orientades a generar valor afegit sobre una entrada Podem dir QUÈ és un procés. Però..... No podem dir COM es du a terme un procés Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats Q i MC Projecte de Qualitat i Millora Contínua
 6. 6.   Què és un procediment? Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats Q i MC Projecte de Qualitat i Millora Contínua
 7. 7.   Procés / Procediment Procediment Procés QUÈ COM PER A QUÈ PER A QUI Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats Q i MC Projecte de Qualitat i Millora Contínua
 8. 8.   Missió d’un procés Exemple: Procés de Preinscripció QUÈ: Realitzar la preinscripció PER A QUÈ: Recollir i gestionar la demanda i determinar l’alumnat que es pot matricular al centre. PER A QUÍ: Alumnat/Famílies, PGI, Dept. Ensenyament. El procés queda definit identificant: EL QUÈ EL PER A QUÈ EL PER A QUI Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats Q i MC Projecte de Qualitat i Millora Contínua
 9. 9.   Gestió per processos <ul><li>Les principals característiques que ha de tenir un procés són : </li></ul><ul><ul><ul><li>Missió ben definida. S`ha de poder definir clarament. Quina és la raó de ser, tot descrivint què, per a què i per a qui es ealitza aquest procés. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fronteres clares. Les seves entrades i sortides han de ser concretes i s’han d’identificar clarament els proveïdors i els clients. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Subprocessos definits. Han de tenir identificades clarament les diferents etapes relacionades entre ells. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Indicadors identificats. S’ha de poder identificar clarament indicadors relacionats amb la quantitat, la qualitat i el temps en què les sortides del procés es produeixen. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Responsable identificat. S’ha de poder identificar una persona que pugui assumir la total responsabilitat de l’efectivitat i eficiència del procés. </li></ul></ul></ul>Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats Q i MC Projecte de Qualitat i Millora Contínua
 10. 10.   Representació d’un procés Procés de servei Guies Recursos Sol.licitud de servei Servei lliurat Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats Q i MC Projecte de Qualitat i Millora Contínua
 11. 11. Representar gràficament el procés de tria de pis   Exercici Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats Q i MC Projecte de Qualitat i Millora Contínua
 12. 12.   Gestió per processos Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats Q i MC Projecte de Qualitat i Millora Contínua INSTITUT Alumnes amb necessitats educatives Alumnes formats Societat Departament d’Ensenyament Recursos Equip humà
 13. 13.   Gestió per processos PROCÉS 3 INSTITUT PROCÉS 1 PROCÉS 2 Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats Q i MC Projecte de Qualitat i Millora Contínua
 14. 14.   Gestió per processos PROCÉS Ensenyament/aprenentatge ESO Nivells de Procés Nivell 1 2 Seguiment, avaluació i Orientació tutorial 3Desenvolupament d’Activitats d’Aula 4 Avaluació Final Nivell 2 Procés Subprocessos Nivell 3 Diagrama de flux Diagrama de flux Diagrama de flux Procediments GESTIÓ Assegurament 1 Selecció i assignació CV Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats Q i MC Projecte de Qualitat i Millora Contínua
 15. 15.   Gestió per processos Elaboració del PEC, del Pla Estratègic, del PCC, de la PGI, del pressupost, gestió de la qualitat, etc. Processos Estratègics Processos Clau Processos de Suport Informació, matriculació, ensenyament-aprenentatge, gestió de satisfacció alumnat, etc. Gestió econòmica, gestió de manteniment i neteja, gestió i formació de l’equip humà, gestió administrativa,etc. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats Q i MC Projecte de Qualitat i Millora Contínua
 16. 16.   Gestió per processos Procés Procés Procés Procés Procés Procés Procés Procés Procés Recull d’indicadors globals Procés Control de Gestió CONTROL DE GESTIÓ Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats Q i MC Projecte de Qualitat i Millora Contínua
 17. 17. EXEMPLES DE MAPES DE PROCESSOS I ARQUITECTURA DE PROCESSOS

×