Immobilitzat (Nou PGC) Sessions d’un curs de formació El material es propietat dels formadors de la UdeG
Inversions econòmiques Immobilitzat Empresa Compra Despesa Consum (amortització) Cost Valor inicial Valor Final IMMOBILITZ...
-Adquisició -Producció Correccions valoratives -Venda -Retirada Baixa Alta Gestió Esquema procés
Immobilitzat intangible Empresa Compra (adquisició) Despesa Consum (baixa) Cost Immobilitzat material Immobilitzat immobil...
Quadre Subgrups Immobilitzat Immaterial
Immobilitzat Material Quadre Subgrups
Immobilitzat en Curs Quadre Subgrups
Inversions Immobiliàries Quadre Subgrups
PROCÉS D’ADQUISICIÓ D’IMMOBILITZAT Decisió Execució Liquidació <ul><li>Execució </li></ul><ul><li>Liquidació </li></ul>Ass...
PROCÉS D’ADQUISICIÓ D’IMMOBILITZAT Quadre de comptes
Consideracions Generals IMMOBILITZAT <ul><li>En la comptabilització de les operacions es tindrà en compte la seva realitat...
Consideracions Generals <ul><li>Necessitat de realitzar, abans de qualsevol valoració, un anàlisis del compliment del requ...
En les classes d’intangibles <ul><li>Condició reconeixement: identificabilitat </li></ul><ul><ul><li>Susceptible de ser se...
En les classes d’intangibles Reconeixement: Altres elements a considerar com immobilitzacions intangibles. <ul><li>Drets c...
En les classes d’intangibles <ul><li>Marques </li></ul><ul><li>Llistes de clients </li></ul><ul><li>Denominacions editoria...
Assentament general <ul><li>Execució </li></ul><ul><li>Liquidació </li></ul>Assentament general de les immobilitzacions in...
<ul><li>Execució </li></ul><ul><li>Liquidació </li></ul>Assentament general de les immobilitzacions intangibles amb pagame...
Fons de Comerç <ul><li>Adquisició </li></ul><ul><li>El fons de comerç no s'amortitzarà </li></ul><ul><li>Al menys anualmen...
PROCÉS D’ADQUISICIÓ DE L’ IMMOBILITZAT MATERIAL Classes
PROCÉS D’ADQUISICIÓ DE L’ IMMOBILITZAT MATERIAL <ul><li>Execució </li></ul><ul><li>Liquidació </li></ul>Assentament genera...
PROCÉS D’ADQUISICIÓ DE L’ IMMOBILITZAT MATERIAL Assentament general <ul><li>Execució </li></ul><ul><li>Liquidació </li></u...
Classes PROCÉS D’ADQUISICIÓ DE LES INVERSIONS IMMOBILIÀRIES
PROCÉS D’ADQUISICIÓ DE LES INVERSIONS IMMOBILIÀRIES <ul><li>Execució </li></ul><ul><li>Liquidació </li></ul>Assentament ge...
PROCÉS D’ADQUISICIÓ DE LES IMMOBILITZACIONS IMMOBILIARIES <ul><li>Execució </li></ul><ul><li>Liquidació </li></ul>Assentam...
PROCÉS D’ADQUISICIÓ DE LES IMMOBILITZACIONS IMMOBILIARIES <ul><li>Traspàs a immobilitzat material </li></ul><ul><li>Cas pa...
PROCÉS D’ADQUISICIÓ DE L’IMMOBILITZAT Acomptes <ul><li>Acomptes per l ’ adquisició de immobilitzacions intangibles </li><...
PROCÉS DE PRODUCCIÓ D’IMMOBILITZAT Quadre de comptes
PROCÉS DE PRODUCCIÓ D’IMMOBILITZAT Execució Activació Durant l ’ exercici econòmic <ul><li>Execució </li></ul>L ’ element ...
PROCÉS DE PRODUCCIÓ D’IMMOBILITZAT Durant l ’ exercici econòmic <ul><li>Execució </li></ul>L ’ element no esta acabat al f...
PROCÉS DE PRODUCCIÓ D’IMMOBILITZAT Durant l ’ exercici econòmic <ul><li>Continuació execució en el següent període </li></...
Valoració inicial de l’Immobilitzat <ul><li>Import </li></ul><ul><li>Preu d’adquisició o cost de producció </li></ul><ul...
Valoració inicial de l’Immobilitzat <ul><li>Import </li></ul><ul><li>Cost de producció </li></ul><ul><ul><li>Preu adquis...
Valoració inicial de l’Immobilitzat <ul><li>Costos de renovació, ampliació o millora </li></ul><ul><ul><li>+ valor del bé...
Valoració inicial de l’Immobilitzat <ul><li>Import </li></ul><ul><ul><li>Permutes comercials </li></ul></ul><ul><ul><ul>...
Valoració inicial de l’Immobilitzat <ul><li>Permutes no comercials </li></ul><ul><ul><ul><li>Tota permuta d’actius de la ...
Valoració inicial de l’Immobilitzat <ul><li>Es l’import per el que pot ésser adquirit un actiu o liquidat un passiu, entr...
Valoració inicial de l’Immobilitzat <ul><li>Característiques </li></ul><ul><ul><li>Els bens es classifiquen en el balanç...
AMORTITZACIÓ (DEPRECIACIONS IRREVERSIBLES SISTEMÁTIQUES) Baixa Alta Correccions valoratives
<ul><ul><li>Funcionament, us i gaudiment </li></ul></ul><ul><ul><li>Obsolescència tècnica o comercial </li></ul></ul>Cause...
AMORTITZACIÓ (DEPRECIACIONS IRREVERSIBLES SISTEMÁTIQUES) Quadre de comptes
Assentament <ul><li>Dotació </li></ul>AMORTITZACIÓ (DEPRECIACIONS IRREVERSIBLES SISTEMÁTIQUES) Amortització acumulada de ...
<ul><li>Amortització separada costos relacionats amb les grans reparacions </li></ul>Grans reparacions AMORTITZACIÓ (DEPR...
<ul><li>Si no son separables de l’actiu arrendat </li></ul><ul><li>Comptabilitzar com immobilitzat material </li></ul><ul>...
<ul><li>Valor comptable superior </li></ul><ul><ul><li>Al valor recuperable </li></ul></ul><ul><li>Valor recuperable: El m...
CORRECCIONS VALORATIVES DE L’IMMOBILITZAT (DEPRECIACIONS REVERSIBLES) Quadre de comptes
<ul><li>Dotació </li></ul>CORRECCIONS VALORATIVES DE L’IMMOBILITZAT (DEPRECIACIONS REVERSIBLES) Assentament Deteriorament ...
<ul><li>Reversió </li></ul>CORRECCIONS VALORATIVES DE L’IMMOBILITZAT (DEPRECIACIONS REVERSIBLES) Assentament Reversió del ...
<ul><li>Correcció </li></ul>CORRECCIONS VALORATIVES DE L’IMMOBILITZAT (DEPRECIACIONS IRREVERSIBLES EXTRAORDINARIES) Assent...
<ul><li>Alienació </li></ul><ul><li>Disposició per un altre via </li></ul><ul><li>No s'espera obtenir beneficis o rendimen...
BAIXA D’IMMOBILITZAT (SANEJAMENT) Immobilitzat intangible Immobilitzat material 20 Immobilitzacions intangibles a Pèrdues ...
BAIXA D’IMMOBILITZAT (SANEJAMENT) Inversions immobiliàries 22 Inversions immobiliàries a Pèrdues procedents de les inversi...
Immobilitzat Valoració posterior (Valor en llibres) <ul><li>Valoració inicial </li></ul><ul><li>Menys </li></ul><ul><ul><...
PROCÉS DE VENDA D’IMMOBILITZAT Decisió Sanejament Liquidació Venda Execució
PROCÉS DE VENDA D’IMMOBILITZAT Quadre de comptes
PROCÉS DE VENDA D’IMMOBILITZAT <ul><li>Sanejament i Venda amb benefici </li></ul>Immobilitzat intangible <ul><li>Sanejame...
PROCÉS DE VENDA D’IMMOBILITZAT <ul><li>Sanejament i Venda amb benefici </li></ul>Immobilitzat material <ul><li>Sanejament...
PROCÉS DE VENDA D’IMMOBILITZAT <ul><li>Sanejament i Venda amb benefici </li></ul>Inversions immobiliàries <ul><li>Sanejam...
 
<ul><li>A) Actiu no corrent (Actiu Fix) </li></ul><ul><ul><li>Immobilitzat intangible </li></ul></ul><ul><ul><li>Immobili...
Actius no corrents mantinguts per la venda <ul><li>Es tracte d’actius destinats a vendre's a curt termini per part de l’em...
Comparació Quadre de comptes
Comparació Quadre de comptes
Comparació Quadre de comptes
Comparació Quadre de comptes
Comparació Quadre de comptes
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Immobilitzat

6,844 views

Published on

Nou PGC.: Grup d'immobilitzat

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Immobilitzat

 1. 1. Immobilitzat (Nou PGC) Sessions d’un curs de formació El material es propietat dels formadors de la UdeG
 2. 2. Inversions econòmiques Immobilitzat Empresa Compra Despesa Consum (amortització) Cost Valor inicial Valor Final IMMOBILITZAT Esquema procés
 3. 3. -Adquisició -Producció Correccions valoratives -Venda -Retirada Baixa Alta Gestió Esquema procés
 4. 4. Immobilitzat intangible Empresa Compra (adquisició) Despesa Consum (baixa) Cost Immobilitzat material Immobilitzat immobiliari Immobilitzat en curs Compra (producció pròpia) Despesa Venda Ingrés Consum (Deteriorament) Cost IMMOBILITZAT Classificació Immobilitzat Assentament general
 5. 5. Quadre Subgrups Immobilitzat Immaterial
 6. 6. Immobilitzat Material Quadre Subgrups
 7. 7. Immobilitzat en Curs Quadre Subgrups
 8. 8. Inversions Immobiliàries Quadre Subgrups
 9. 9. PROCÉS D’ADQUISICIÓ D’IMMOBILITZAT Decisió Execució Liquidació <ul><li>Execució </li></ul><ul><li>Liquidació </li></ul>Assentament general Proveïdors de l’immobilitzat a curt termini Proveïdors de l’immobilitzat a llarg termini 523 a 173 a Immobilitzacions Immobiliàries 22 Immobilitzacions Material 21 Immobilitzacions Intangibles 20 Tresoreria 57 a Proveïdors de l’immobilitzat a curt termini 523 Proveïdors de l’immobilitzat a llarg termini 173
 10. 10. PROCÉS D’ADQUISICIÓ D’IMMOBILITZAT Quadre de comptes
 11. 11. Consideracions Generals IMMOBILITZAT <ul><li>En la comptabilització de les operacions es tindrà en compte la seva realitat econòmica i no a la seva forma jurídica </li></ul><ul><li>Els aspectes mes importants de l’immobilitzat que suposen un canvi respecte a la normativa del PGC vigent son el referits: </li></ul><ul><ul><li>Valoració Inicial </li></ul></ul><ul><ul><li>Les permutes </li></ul></ul><ul><ul><li>Deteriorament de Valor </li></ul></ul><ul><ul><li>Tractament del arrendament financer </li></ul></ul>
 12. 12. Consideracions Generals <ul><li>Necessitat de realitzar, abans de qualsevol valoració, un anàlisis del compliment del requisits de reconeixement necessaris perquè els recursos intangibles d’una empresa es puguin qualificar com actius. </li></ul><ul><ul><li>El compliment de la definició d’actiu (adquirits per l’empresa) </li></ul></ul><ul><ul><li>Que sigui probable l’obtenció de beneficis econòmics futurs procedents de l’actiu </li></ul></ul><ul><ul><li>I que el seu valor es pugui estimar de forma fiable </li></ul></ul>PROCÉS D’ADQUISICIÓ DE L’IMMOBILITZAT IMMATERIAL
 13. 13. En les classes d’intangibles <ul><li>Condició reconeixement: identificabilitat </li></ul><ul><ul><li>Susceptible de ser separat de l’empresa. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Que pugui ser venut, cedit, arrendat, .... </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>O sorgeixi de drets legals o contractuals. </li></ul></ul></ul>PROCÉS D’ADQUISICIÓ DE L’IMMOBILITZAT IMMATERIAL
 14. 14. En les classes d’intangibles Reconeixement: Altres elements a considerar com immobilitzacions intangibles. <ul><li>Drets comercials </li></ul><ul><li>Propietat intel·lectual </li></ul><ul><li>Llicències </li></ul><ul><li>................... </li></ul>PROCÉS D’ADQUISICIÓ DE L’IMMOBILITZAT IMMATERIAL
 15. 15. En les classes d’intangibles <ul><li>Marques </li></ul><ul><li>Llistes de clients </li></ul><ul><li>Denominacions editorials </li></ul><ul><li>Capçaleres de diaris o revistes </li></ul><ul><li>I altres partides semblats que s ’ hagin generat internament ... </li></ul>No es reconeixeran com actius intangibles PROCÉS D’ADQUISICIÓ DE L’IMMOBILITZAT IMMATERIAL
 16. 16. Assentament general <ul><li>Execució </li></ul><ul><li>Liquidació </li></ul>Assentament general de les immobilitzacions intangibles amb pagament ajornat inferior o igual a 1 any PROCÉS D’ADQUISICIÓ DE L’IMMOBILITZAT IMMATERIAL Proveïdors de l’immobilitzat a curt termini 523 a Immobilitzat immaterial 20 Tresoreria 570 572 a Proveïdors de l’immobilitzat a curt termini 523
 17. 17. <ul><li>Execució </li></ul><ul><li>Liquidació </li></ul>Assentament general de les immobilitzacions intangibles amb pagament ajornat superior a 1 any <ul><li>Reclassificació </li></ul>Assentament general PROCÉS D’ADQUISICIÓ DE L’IMMOBILITZAT IMMATERIAL Proveïdors de l’immobilitzat a llarg termini 173 a Immobilitzat immaterial 20 Tesorería 570 572 a Proveïdors de l’immobilitzat a curt termini 523 Proveïdors de l’immobilitzat a curt termini 523 a Proveïdors de l’immobilitzat a llarg termini 173
 18. 18. Fons de Comerç <ul><li>Adquisició </li></ul><ul><li>El fons de comerç no s'amortitzarà </li></ul><ul><li>Al menys anualment, es realitzarà una comprovació del deteriorament del valor </li></ul><ul><li>En cas de deteriorament es registrarà la correcció valorativa </li></ul><ul><li>Les correccions de valor per deteriorament reconegudes en el fons de comerç no seran objecte de reversió en els exercicis posteriors </li></ul>Consideracions PROCÉS D’ADQUISICIÓ DE L’IMMOBILITZAT IMMATERIAL
 19. 19. PROCÉS D’ADQUISICIÓ DE L’ IMMOBILITZAT MATERIAL Classes
 20. 20. PROCÉS D’ADQUISICIÓ DE L’ IMMOBILITZAT MATERIAL <ul><li>Execució </li></ul><ul><li>Liquidació </li></ul>Assentament general de les immobilitzacions materials amb pagament ajornat inferior o igual a 1 any Assentament general Proveïdors de l’immobilitzat a curt termini 523 a Immobilitzat material 21 Tesorería 570 572 a Proveïdors de l’immobilitzat a curt termini 523
 21. 21. PROCÉS D’ADQUISICIÓ DE L’ IMMOBILITZAT MATERIAL Assentament general <ul><li>Execució </li></ul><ul><li>Liquidació </li></ul>Assentament general de les immobilitzacions intangibles amb pagament ajornat superior a 1 any <ul><li>Reclassificació </li></ul>Proveïdors de l’immobilitzat a llarg termini 173 a Immobilitzat material 21 Tesorería 570 572 a Proveïdors de l’immobilitzat a curt termini 523 Proveïdors de l’immobilitzat a curt termini 523 a Proveïdors de l’immobilitzat a llarg termini 173
 22. 22. Classes PROCÉS D’ADQUISICIÓ DE LES INVERSIONS IMMOBILIÀRIES
 23. 23. PROCÉS D’ADQUISICIÓ DE LES INVERSIONS IMMOBILIÀRIES <ul><li>Execució </li></ul><ul><li>Liquidació </li></ul>Assentament general de les immobilitzacions immobiliàries amb pagament ajornat inferior o igual a 1 any Assentament general Proveïdors de l’immobilitzat a curt termini 523 a Inversions immobiliàries 22 Tesorería 570 572 a Proveïdors de l’immobilitzat a curt termini 523
 24. 24. PROCÉS D’ADQUISICIÓ DE LES IMMOBILITZACIONS IMMOBILIARIES <ul><li>Execució </li></ul><ul><li>Liquidació </li></ul>Assentament general de les immobilitzacions immobiliàries amb pagament ajornat superior a 1 any <ul><li>Reclassificació </li></ul>Assentament general Proveïdors de l’immobilitzat a llarg termini 173 a Inversions immobiliàries 22 Tesorería 570 572 a Proveïdors de l’immobilitzat a curt termini 523 Proveïdors de l’immobilitzat a curt termini 523 a Proveïdors de l’immobilitzat a llarg termini 173
 25. 25. PROCÉS D’ADQUISICIÓ DE LES IMMOBILITZACIONS IMMOBILIARIES <ul><li>Traspàs a immobilitzat material </li></ul><ul><li>Cas particular d’alta: </li></ul><ul><ul><li>Canvi de qualificació </li></ul></ul><ul><ul><li>Això es baixa i alta </li></ul></ul>Assentament general Inversions immobiliàries 22 a Immobilitzat material 21
 26. 26. PROCÉS D’ADQUISICIÓ DE L’IMMOBILITZAT Acomptes <ul><li>Acomptes per l ’ adquisició de immobilitzacions intangibles </li></ul>Al fer l’acompte Al rebre l’immobilitzat Tresoreria 57 a Acomptes per immobilitzacions 239 Acomptes per immobilitzacions Proveïdors de l’immobilitzat a curt termini Proveïdors de l’immobilitzat a curt termini 239 523 173 a a a Immobilitzat intangible Immobilitzat material 20 21
 27. 27. PROCÉS DE PRODUCCIÓ D’IMMOBILITZAT Quadre de comptes
 28. 28. PROCÉS DE PRODUCCIÓ D’IMMOBILITZAT Execució Activació Durant l ’ exercici econòmic <ul><li>Execució </li></ul>L ’ element esta acabat al final de l ’ exercici <ul><li>Activació </li></ul>Assentament general Administracions públiques Remuneracions a pagar Créditors per Serveis Proveïdors 47 a Impostos 63 46 a Personal 64 41 a Serveis exteriors 62 40 a Compres 60 Treballs realitzats per l’immobilitzat material Treballs realitzats per l’immobilitzat intangible 731 a Immobilitzacions materials 22 730 a Immobilitzacions intangibles 21
 29. 29. PROCÉS DE PRODUCCIÓ D’IMMOBILITZAT Durant l ’ exercici econòmic <ul><li>Execució </li></ul>L ’ element no esta acabat al final de l ’ exercici <ul><li>Activació parcial </li></ul>Assentament general Execució Activació Treballs realitzats per l’immobilitzat en curs 733 a Immobilitzacions materials en curs 23 Administracions públiques Remuneracions a pagar Créditors per Serveis Proveïdors 47 a Impostos 63 46 a Personal 64 41 a Serveis exteriors 62 40 a Compres 60
 30. 30. PROCÉS DE PRODUCCIÓ D’IMMOBILITZAT Durant l ’ exercici econòmic <ul><li>Continuació execució en el següent període </li></ul>L ’ element esta acabat al final d aquest segon exercici <ul><li>Activació final </li></ul>Assentament general Execució Activació Immob. materials en curs Treballs realitzats per l’immobilitzat material Treballs realitzats per l’immobilitzat intangible 23 a 731 a Immobilitzacions materials 22 730 a Immobilitzacions intangibles 21 Administracions públiques Remuneracions a pagar Créditors per Serveis Proveïdors 47 a Impostos 63 46 a Personal 64 41 a Serveis exteriors 62 40 a Compres 60
 31. 31. Valoració inicial de l’Immobilitzat <ul><li>Import </li></ul><ul><li>Preu d’adquisició o cost de producció </li></ul><ul><ul><li>Valor facturat proveïdors (fins funcionament) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Deduïdes rebaixes preu i descomptes </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Impostos indirectes no recuperables </li></ul></ul><ul><ul><li>Estimació inicial del valor actualitzat de les obligacions assumides derivades del desmantellament, retirada, o rehabilitació del lloc de l’assentament d'aquest béns, sempre que aquestes obligacions donguin lloc al registre de provisions. </li></ul></ul><ul><ul><li>Despeses financeres (+) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Meritades abans de la posada en funcionament </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Finançament directament atribuïble a l’adquisició </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>genèric </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>específic </li></ul></ul></ul></ul>
 32. 32. Valoració inicial de l’Immobilitzat <ul><li>Import </li></ul><ul><li>Cost de producció </li></ul><ul><ul><li>Preu adquisició matèries primeres i altres materials consumibles </li></ul></ul><ul><ul><li>Costos directament imputables </li></ul></ul><ul><ul><li>Part raonable dels costos indirectes imputables </li></ul></ul><ul><ul><li>Corresponent al període de fabricació o construcció </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Seran aplicables els criteris generals per determinar el cost de les existències </li></ul></ul></ul>
 33. 33. Valoració inicial de l’Immobilitzat <ul><li>Costos de renovació, ampliació o millora </li></ul><ul><ul><li>+ valor del bé en la mesura que augmentin la seva capacitat, productivitat o durada de la seva vida util. </li></ul></ul><ul><ul><li>i </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Que sigui possible conèixer o estimar raonablement el valor comptable dels elements substituïts. </li></ul></ul></ul>
 34. 34. Valoració inicial de l’Immobilitzat <ul><li>Import </li></ul><ul><ul><li>Permutes comercials </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Valor raonable bé lliurat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Les diferencies de valoració que poden haver al donar de baixa l’element lliurat tindran com a contrapartida el compte de Pèrdues i Guanys </li></ul></ul></ul>Permutes <ul><li>Permutes comercials </li></ul><ul><ul><ul><li>La configuració (risc, calendari i import) dels fluxos d’efectiu de l’immobilitzat rebut es diferent de la configuració dels fluxos d’efectiu de l’actiu lliurat. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>El valor actual dels fluxos d’efectiu desprès d’impostos de les activitats de la empresa es veu modificada com a conseqüència de l’operació. </li></ul></ul></ul>
 35. 35. Valoració inicial de l’Immobilitzat <ul><li>Permutes no comercials </li></ul><ul><ul><ul><li>Tota permuta d’actius de la mateixa naturalesa i us per l’empresa </li></ul></ul></ul>Permutes <ul><li>Import </li></ul><ul><ul><li>L’immobilitzat rebut es valorarà per el valor comptable del bé lliurat </li></ul></ul><ul><ul><li>+ les contrapartides monetàries lliurades </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>amb el límit quant estigui disponible, del valor raonable de l’immobilitzat rebut si aquest fos menor </li></ul></ul></ul>
 36. 36. Valoració inicial de l’Immobilitzat <ul><li>Es l’import per el que pot ésser adquirit un actiu o liquidat un passiu, entre parts interessades i degudament informades, que realitzin una transacció en condicions de independència mútua. </li></ul><ul><li>Es determinarà sense deduir les despeses de venda, si fos el cas. </li></ul><ul><li>No tindrà en cap cas el caràcter de valor raonable el que sigui com a resultat d’una transacció forçada, urgent o com a conseqüència d’una situació de liquidació involuntària. </li></ul><ul><li>Amb caràcter general, el valor raonable es calcularà amb referència a un valor de mercat fiable. </li></ul><ul><li>Per aquells elements respecte als quals no existeixi un mercat actiu, el valor raonable s'obtindrà, mitjançant l’aplicació de models i tècniques de valoració </li></ul>Valor raonable
 37. 37. Valoració inicial de l’Immobilitzat <ul><li>Característiques </li></ul><ul><ul><li>Els bens es classifiquen en el balanç segons la seva naturalesa i no com un immobilitzat intangible </li></ul></ul><ul><ul><li>Reconeixement de l’actiu independentment de la forma jurídica del contracte y de l'existència o no de l’opció de compra i mes condicions especifiques </li></ul></ul><ul><ul><li>Criteri de valoració del passiu: el menor entre </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>el valor raonable de l’actiu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>i el valor actual dels pagament acordats durant el termini de l’arrendament. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>No es tindran en compte les quotes de caràcter contingents ni el cost dels impostos ni serveis repercutits per l’arrendador. (En cap cas es reconeixeran els interessos implícits en l’actiu en forma de interessos financers diferits) </li></ul></ul>Arrendament financer
 38. 38. AMORTITZACIÓ (DEPRECIACIONS IRREVERSIBLES SISTEMÁTIQUES) Baixa Alta Correccions valoratives
 39. 39. <ul><ul><li>Funcionament, us i gaudiment </li></ul></ul><ul><ul><li>Obsolescència tècnica o comercial </li></ul></ul>Causes AMORTITZACIÓ (DEPRECIACIONS IRREVERSIBLES SISTEMÁTIQUES) Amortització separada <ul><ul><li>Parts immobilitzat amb cost significatiu </li></ul></ul><ul><ul><li>Vida útil diferent a la resta de l’element </li></ul></ul>
 40. 40. AMORTITZACIÓ (DEPRECIACIONS IRREVERSIBLES SISTEMÁTIQUES) Quadre de comptes
 41. 41. Assentament <ul><li>Dotació </li></ul>AMORTITZACIÓ (DEPRECIACIONS IRREVERSIBLES SISTEMÁTIQUES) Amortització acumulada de l’immobilitzat de les inversions immobiliaries Amortització acumulada de l’immobilitzat material Amortització acumulada de l’immobilitzat intangible 282 a Amortització de les inversions immobiliàries 682 281 a Amortització de l’immobilitzat material 681 280 a Amortització de l’immobilitzat intangible 680
 42. 42. <ul><li>Amortització separada costos relacionats amb les grans reparacions </li></ul>Grans reparacions AMORTITZACIÓ (DEPRECIACIONS IRREVERSIBLES SISTEMÁTIQUES) Al fer la gran reparació <ul><li>Reconèixer el cost com una substitució </li></ul><ul><li>Donar de baixa qualsevol import associat a la reparació </li></ul><ul><ul><li>Que quedes en el valor comptable de l’immobilitzat </li></ul></ul>
 43. 43. <ul><li>Si no son separables de l’actiu arrendat </li></ul><ul><li>Comptabilitzar com immobilitzat material </li></ul><ul><li>Amortització segons la seva vida útil </li></ul><ul><ul><li>Durada màxima: la del contracte d’arrendament </li></ul></ul>En inversions en béns d’arrendament AMORTITZACIÓ (DEPRECIACIONS IRREVERSIBLES SISTEMÁTIQUES)
 44. 44. <ul><li>Valor comptable superior </li></ul><ul><ul><li>Al valor recuperable </li></ul></ul><ul><li>Valor recuperable: El més gran entre </li></ul><ul><ul><li>Valor raonable </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Menys els costos de venda </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Valor en ús </li></ul></ul>CORRECCIONS VALORATIVES DE L’IMMOBILITZAT (DEPRECIACIONS REVERSIBLES) Deteriorament de valor
 45. 45. CORRECCIONS VALORATIVES DE L’IMMOBILITZAT (DEPRECIACIONS REVERSIBLES) Quadre de comptes
 46. 46. <ul><li>Dotació </li></ul>CORRECCIONS VALORATIVES DE L’IMMOBILITZAT (DEPRECIACIONS REVERSIBLES) Assentament Deteriorament de valor de les inversions immobiliàries Deteriorament de valor de l’immobilitzat material Deteriorament de valor de l’immobilitzat intangible 292 a Pèrdues per deteriorament de les inversions immobiliàries 692 291 a Pèrdues per deteriorament de l’immobilitzat material 691 290 a Pèrdues per deteriorament de l’immobilitzat intangible 690
 47. 47. <ul><li>Reversió </li></ul>CORRECCIONS VALORATIVES DE L’IMMOBILITZAT (DEPRECIACIONS REVERSIBLES) Assentament Reversió del deteriorament de les inversions immobiliàries Reversió del deteriorament de l’immobilitzat material Reversió del deteriorament de l’immobilitzat intangible 792 a Deteriorament de valor de les inversions immobiliàries 292 791 a Deteriorament de valor de l’immobilitzat material 291 790 a Deteriorament de valor de l’immobilitzat intangible 290
 48. 48. <ul><li>Correcció </li></ul>CORRECCIONS VALORATIVES DE L’IMMOBILITZAT (DEPRECIACIONS IRREVERSIBLES EXTRAORDINARIES) Assentament Inversions immobiliàries Immobilitzacions materials Immobilitzacions intangibles 22 a Pèrdues procedents de les inversions immobiliàries 672 21 a Pèrdues procedents de l’immobilitzat material 671 20 a Pèrdues procedents de l’immobilitzat intangible 670
 49. 49. <ul><li>Alienació </li></ul><ul><li>Disposició per un altre via </li></ul><ul><li>No s'espera obtenir beneficis o rendiments econòmics futurs </li></ul>BAIXA D’IMMOBILITZAT (SANEJAMENT)
 50. 50. BAIXA D’IMMOBILITZAT (SANEJAMENT) Immobilitzat intangible Immobilitzat material 20 Immobilitzacions intangibles a Pèrdues procedents de l’immobilitzat intangible 670 Deteriorament de valor de l’immobilitzat intangible 290 Amortització acumulada de l’immobilitzat intangible 280 21 Immobilitzacions materials a Pèrdues procedents de l’immobilitzat material 671 Deteriorament de valor de l’immobilitzat material 291 Amortització acumulada de l’immobilitzat material 281
 51. 51. BAIXA D’IMMOBILITZAT (SANEJAMENT) Inversions immobiliàries 22 Inversions immobiliàries a Pèrdues procedents de les inversions immobiliàries 672 Deteriorament de valor de les inversions immobiliàries 292 Amortització acumulada de l’immobilitzat de les inversions immobiliaries 282
 52. 52. Immobilitzat Valoració posterior (Valor en llibres) <ul><li>Valoració inicial </li></ul><ul><li>Menys </li></ul><ul><ul><li>Amortització acumulada </li></ul></ul><ul><ul><li>Correccions per deterioració </li></ul></ul>
 53. 53. PROCÉS DE VENDA D’IMMOBILITZAT Decisió Sanejament Liquidació Venda Execució
 54. 54. PROCÉS DE VENDA D’IMMOBILITZAT Quadre de comptes
 55. 55. PROCÉS DE VENDA D’IMMOBILITZAT <ul><li>Sanejament i Venda amb benefici </li></ul>Immobilitzat intangible <ul><li>Sanejament i Venda amb pèrdua </li></ul>770 Beneficis procedents de l’immobilitzat intangible a 20 Immobilitzacions intangibles a Crèdits a llarg termini per alienació d’immobilitzat 253 Crèdits a curt termini per alienació d’immobilitzat 543 Deteriorament de valor de l’immobilitzat intangible 290 Amortització acumulada de l’immobilitzat intangible 280 20 Immobilitzacions intangibles a Pèrdues procedents de l’immobilitzat intangible 670 Crèdits a llarg termini per alienació d’immobilitzat 253 Crèdits a curt termini per alienació d’immobilitzat 543 Deteriorament de valor de l’immobilitzat intangible 290 Amortització acumulada de l’immobilitzat intangible 280
 56. 56. PROCÉS DE VENDA D’IMMOBILITZAT <ul><li>Sanejament i Venda amb benefici </li></ul>Immobilitzat material <ul><li>Sanejament i Venda amb pèrdua </li></ul>771 Beneficis procedents de l’immobilitzat material a 21 Immobilitzacions materials a Crèdits a llarg termini per alienació d’immobilitzat 253 Crèdits a curt termini per alienació d’immobilitzat 543 Deteriorament de valor de l’immobilitzat material 291 Amortització acumulada de l’immobilitzat material 281 21 Immobilitzacions materials a Pèrdues procedents de l’immobilitzat material 671 Crèdits a llarg termini per alienació d’immobilitzat 253 Crèdits a curt termini per alienació d’immobilitzat 543 Deteriorament de valor de l’immobilitzat material 291 Amortització acumulada de l’immobilitzat material 281
 57. 57. PROCÉS DE VENDA D’IMMOBILITZAT <ul><li>Sanejament i Venda amb benefici </li></ul>Inversions immobiliàries <ul><li>Sanejament i Venda amb pèrdua </li></ul>772 Beneficis procedents de les inversions immobiliaries a 22 Inversions immobiliaries a Crèdits a llarg termini per alienació d’immobilitzat 253 Crèdits a curt termini per alienació d’immobilitzat 543 Deteriorament de valor les inversions immobiliaries 292 Amortització acumulada de les inversions immobiliaries 282 22 Immobilitzacions materials a Pèrdues procedents de les inversions immobiliaries 672 Crèdits a llarg termini per alienació d’immobilitzat 253 Crèdits a curt termini per alienació d’immobilitzat 543 Deteriorament de valor de les inversions immobiliaries 292 Amortització acumulada de les inversions immobiliaries 282
 58. 59. <ul><li>A) Actiu no corrent (Actiu Fix) </li></ul><ul><ul><li>Immobilitzat intangible </li></ul></ul><ul><ul><li>Immobilitzat material </li></ul></ul><ul><ul><li>Inversions immobiliàries </li></ul></ul><ul><li>B) Actiu corrent (Actiu Circulant) </li></ul><ul><ul><li>Actius no corrents mantinguts per la venda </li></ul></ul><ul><ul><li>Existències </li></ul></ul>Actiu
 59. 60. Actius no corrents mantinguts per la venda <ul><li>Es tracte d’actius destinats a vendre's a curt termini per part de l’empresa. </li></ul><ul><li>Es classifiquen dintre dels ACTIUS CORRENTS en el balanç I es valoraran per l’import menor entre </li></ul><ul><ul><li>el seu valor net comptable </li></ul></ul><ul><ul><li>i el seu valor raonable menys els costos de la venda. </li></ul></ul><ul><li>Mentre es classifiquin com Actiu no corrent mantingut per a la venda, no es farà l’amortització. </li></ul>
 60. 61. Comparació Quadre de comptes
 61. 62. Comparació Quadre de comptes
 62. 63. Comparació Quadre de comptes
 63. 64. Comparació Quadre de comptes
 64. 65. Comparació Quadre de comptes

×