Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tema 2 la voz y el canto

3,237 views

Published on

Presentación del tema 2 de música La voz para segundo de eso.

 • Be the first to comment

Tema 2 la voz y el canto

 1. 2. Pàg. 18 INTRODUCCIÓ <ul><li>EL LLENGUATJE PARLAT ÉS UN COMPLEX SISTEMA PER A COMUNICART-SE, ORGANITZAT A PARTIR DE REGLES MOLT PRECISES. </li></ul><ul><li>UTILITZEM LA VEU: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>COM A MITJÀ DE COMUNICACIÓ </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>PER A EXPRESSAR LES EMOCIONS CANTANT </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>COM UN INSTRUMENT MUSICAL </li></ul></ul></ul></ul>
 2. 3. Pàg. 19 1.- L´INSTRUMENT MÉS NATURAL <ul><li>ENS DIFERENCIEM DELS ANIMALS PER LA CAPACITAT DE LA PARLA </li></ul><ul><li>AL CANTAR ASOCIEM PARAULES ALS SONS MUSICALS </li></ul><ul><li>ELS OCELLS SÓN ELS MILLORS DOTATS PER AL CANT (MODELS) </li></ul>
 3. 4. <ul><li>EL SISTEMA VOCAL: </li></ul><ul><li>Definició:És el conjunt d´organs que intervenen en la producció del so. </li></ul>
 4. 5. <ul><li>PULMONS -------------------- SUBMINISTREN AIRE </li></ul><ul><li>L´ APARELL FONADOR --- L´AIRE DELS PULMONS VIBRA AL </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>PASSAR PER LES CORDES </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>APARELL RESONADOR – AMPLIFICA EL SO PRODUIT A LE CORDES VOCALS: BOCA, LLENGUA, LLAVIS, PALAR, ETC. </li></ul>
 5. 6. <ul><li>EL TIMBRE : </li></ul><ul><li>- És diferent a cada persona. </li></ul><ul><li>- Depén de molts factors com el sexe, l´edat, la constitució física, etc. </li></ul><ul><li>- Aporta varietat </li></ul>
 6. 7. (Pàg 20) 2.- CLASSIFICACIÓ DE LES VEUS <ul><li>LES VEUS FEMENINES------ -SÓN AGUDES </li></ul><ul><li>LES VEUS MASCULINES- ----SÓN GREUS </li></ul>Tenor Bariton Baix Masculines ( Greus ) Soprano Mezzosoprano Contralt Femenines I infantils o blanques ( Agudes )
 7. 8. <ul><li>TESSITURA : És el conjunt de notes que pot entonar un cantant </li></ul>
 8. 9. <ul><li>FALSET : És la tessitura de veu d´alguns cantants masculins especialitzats en fer una veu molt aguda. </li></ul>
 9. 10. Pàg. 21 AUDICIÓ La reina de la nit <ul><ul><li>Mozart va escriure l´ópera La flauta màgica </li></ul></ul><ul><ul><li>Escoltem una Aria : Cançó expressiva per a veu solista acompanyada d´orquestra. </li></ul></ul><ul><ul><li>La cantant de veu soprano fa melismes que consisteix en fer moltes notes sobre la mateixa síl.laba (adornament) </li></ul></ul>
 10. 11. (Pàg 22) DIVOS I DIVES <ul><li>DIVO : Déu pagà . Així anomenem els millors cantans d´òpera. (Els cantants han fet una aportació a la música molt gran). </li></ul><ul><li>Alguns dels millors cantants espanyols: </li></ul><ul><li>Plácido Domingo, José Carreras, Alfredo Kraus, Montserrat Caballé, Teresa Berganza, Ainoa Arteta, etc. </li></ul>
 11. 12. Pàg. 23 Audició Havanera <ul><li>Aria “Havanera” de l´òpera Carmen de Georges Bizet </li></ul><ul><li>Intèrpret Teresa Berganza (Mezzosoprano) </li></ul><ul><li>Una havanera és una cançó popular d´origen cubà. </li></ul>
 12. 13. Pàg. 24/26 FIGURES I SILENCIS <ul><li>La duració del so i del silenci es representa amb les figures i els silencis . </li></ul>
 13. 14. GRAELLA EQUIVALÈNCIES
 14. 15. <ul><li>La lligadura és una línia corbaque uneix dues o més notes del mateix so i de igual o diferent duració. </li></ul>
 15. 16. <ul><li>El puntet és un punt a la dreta d´una figura o silenci que augmenta la duració d´aquests en la meitat del seu valor. </li></ul>
 16. 17. <ul><li>(Pàg. 25/27) </li></ul><ul><li>El pols és un batec o pulsació regular, similar al tic-tac d´un rellotge. </li></ul><ul><li>El ritme és el resultat de combinar les figures i els silencis </li></ul><ul><li>POLS </li></ul><ul><li>RITME </li></ul>
 17. 18. <ul><li>(Pàg. 25) </li></ul><ul><li>El ritme és el resultat de combinar les figures i els silencis </li></ul><ul><li>El pols és un batec o pulsació regular, similar al tic-tac d´un rellotge. </li></ul><ul><li>(PRACTICA ELS RITMES DE LES PÀGINES SEGÜENTS) </li></ul>
 18. 19. Pàg.25/27

×