Sistema Fonador

EL SISTEMA FONADOR

     Dra. Montserrat BONET
    Metge, músic i Directora de Cor
  Professora de Pedagogia de la Veu a
         l’ESMUC
Professora d’Otorrinolaringologia i Foniatria a
     la Universitat de Barcelona
         www.foniatriabonet.cat
nas

              farin boca
 CAVITATS         ge
RESSONANCIAOSCIL.LADOR MANXA
 www.foniatriabonet.cat
  L’aire que en cada respiració flueix
  desde la caixa toràcica es pot
  transformar en so en arribar a la glotis.
  Sense flux d’aire no existiria la veu.


  Com generem aquest flux d’aire i quins
  factors influeixen en la producció de la
  veu?
  Relacions entre l’art de cantar i la
  respiració


         www.foniatriabonet.cat
RX frontal de piràmide
      escalfa
          nasal filtra i neteja
           humiteja

              nas


    sins

  Cornets

Foses nasals

   envà
         Resistència       Resistència
         nasal 2L/s
          www.foniatriabonet.cat
                     bucal 12L/s
 La funció principal de la respiració
 és l’intercanvi gasós d’O2 i CO2
 entre l’atmosfera i la sang
 Els pulmons i la caixa toràcica

 actuen també com a magatzem
 d’aire i fan funcions de bomba
 ventilatòria

           Producció de la veu
       www.foniatriabonet.cat
Espirometria bàsica

                 inspira
                            expira
                 profund
                            tot el
            expira             que
                            pot
    VT                    VC

       inspira
                 FRC          RV     TLC

                                  temps
           Volums pulmonars: Volum Circulant (VT), Capacitat Vital
           (VC), Capacitat Pulmonar total (TLC) Volum Residual (RV),
© Montserrat BONET
           Capacitat Residual Funcional (FRC),).
                  www.foniatriabonet.cat
Postura
         RX torax front i perfil
corporal         pulmons          pleura
                                      esternum


                                      costelles
 Caixa
 toràcica
                                      columna

 Cavitat
abdominal
           Diafragma            Abdominals
         Intercostals externs        Intercostals interns
        músculs inspiratoris         músculs expiratoris
                  www.foniatriabonet.cat
  Torres B, Gimeno F: La voz. Bases anatómicas. Ed Médica Jims SL. Barcelona, 1999
inspiració            expiració
Volum
             pressió negativa           passiva
pulmonar
 VC %
    100
             La manxa pulmonar
     80       forces inspiratòries
           c
     60                               boca
          d
                                  e
     40
                  pulmons
               b            La caixa toràcica actúa com
     20     a                una manxa d’encendre foc:
                           a) molla muscular
      0                     b) molla elàstica pulmonar,
                           c) força inspiratòria
                 paret
           molla    toràcica      d) força expiratòria
                           e) vàlvula glòtica
  Proctor DF: Breathing, speech and song. Springer-Verlag. New York 1980
              www.foniatriabonet.cat
Cal diferenciar

 la respiració sense fonació
  la respiració en fonació
    www.foniatriabonet.cat
Resistència vies aèrees: glotis
                       Psg


       en respiració        en fonació
  L’element mecànic que defineix la coordinació fono-
  respiratòria és la existència d’una Pressió subglòtica (Psg)
  capaç de generar el flux d’aire necessari per fer vibrar ccvv
© Montserrat BONET
Emissió d’un so sostingut: EMG electromiograma
            fonació
       m. exp/insp.
       Volum
       pulmonar       pressió
       subglòtica
        temps
Músc.   diafragma
insp   intercostals
     externs      intercostals interns
               abdominals oblicus
         Músc.
                  recte abdominal
         exp               gran dorsal

Ladefoged O: Three areas of experimental Phonetics. Oxford University press. 1967
               www.foniatriabonet.cat
Pressió subglòtica
  Directament proporcional freqüència de fonació (Hz)
  Directament proporcional intensitat (dB)
   cm H20                     Sundberg, 1987
   35
   30
   25
   20                           fort
                               mig fort
   15                           piano
   10
    5
    0
      mi2  fa2 sol2  la2   si2   do3 re3 mi3
      165        220          330 Hz
              www.foniatriabonet.cat
litres


    Volum
    pulmonar


      lectura
    parla espont.
                            FCR:Capacitat
Proctor DF: Breathing,                    residual
speech and song. Springer-                 funcional
Verlag. New York 1980
               www.foniatriabonet.cat
Salts d’octava d’un baríton professional. La
  Pressió subglòtica decau a l’octava inferior.
  Usa músculs abdominals per a cantar l’agut
     8
Sundberg J: The science of the singing voice. Northern Illinois University press. 1987
                 www.foniatriabonet.cat
La Psg oscil.la ràpida i precisa quan un bariton canta
   una vocalització descendent. Decreix amb la
 freqüència. A cada nota varia la Psg fins a 8 veg/s.
  Per a mantenir la Psg el cantant usa forces de
   Retracció elàstica pulmonar passives. No
           abdominals.
                      Händel
          www.foniatriabonet.cat
Estreta relació entre la nota i la Psg
en cantar 2 arpegis
            Sundberg J: The science of the singing
            voice. Northern Illinois University press.
                   1987
intensitat

pressió
subglòtica
(Psg)

freqüència


            www.foniatriabonet.cat
Retracció elàstica pulm.       Contracció
  Contracció m. expiratoris        músculs
                     inspiratoris
  Contracció m. laringis
      Pressió subglòtica (Psg)
De com s’aconsegueixi, mantingui o reguli la
Psg en dependrà l’eficàcia i eficiència de la
respiració respecte a la veu (Sundberg)
        www.foniatriabonet.cat
Volum pulmonar en L

Proctor
DF:
Breathing,
speech and
song.
Springer-
Verlag.                           Forces
New York                         retracció
1980                            elàstica
           www.foniatriabonet.cat
Pressió subglòtica
Pressió subglòtica                Volum pulmonar
                              en L
Proctor DF: Breathing,
speech and song. Springer-
Verlag. New York 1980


temps          www.foniatriabonet.cat
La respiració al servei de la veu
  El diafragma és el múscul inspiratori per
  excel.lència.
  L’expiració és un acte eminentment passiu,
  que pot ser actiu en funció de les necessitats
  fonatòries.
  Els músculs de la paret abdominal i els
  intercostals interns són els encarregats de
  l’expiració activa.
  La pressió subglòtica s’aconsegueix per la
  retracció elàstica pulmonar, la contracció dels
  músculs expiratoris i laringis i es regula per la
  contracció dels músculs inspiratoris.
         www.foniatriabonet.cat
  El volum de l’aire inspirat s’ha d’adequar a les
  característiques (intensitat i duració) de la frase
  (parlada o cantada) següent.
  La posició de volum pulmonar més rendible és
  la situada lleugerament per sobre de la
  capacitat funcional respiratòria (FRC). Respirar
  a volums pulmonars elevats és fatigant i a
  baixos volums pot resultar insuficient.
  La respiració nasal resulta més fisiològica,
  encara que no sempre sigui possible durant la
  parla i a voltes impossible en el cant.
  La postura corporal, en el seu conjunt, resulta
  fonamental per a facilitar la mecànica
  respiratòria.
           www.foniatriabonet.cat
SISTE
MA

FONA
DOR


    www.foniatriabonet.cat
Laringe lligamentosa (tall sagital)
 Tirohioïdal lateral
                           hioepiglotic

 membrana tirohioïdal                 Tirohioïdal

membrana quadrangular                Tiroepiglotic
                         Lligament vestibular
   Cricoaritenoïdal
     posterior                Lligament vocal

                           cricotiroïdal anterior
                            (conus elasticus)
                          membrana cricotiroïdal

                       cricotraqueal
             www.foniatriabonet.cat
epiglotis
                       Laringe
                       muscular/
supraglotis                 mucosa
                        (tall frontal)
                banda ventricular
                 cartíleg tiroïdal
                 ventricle de Morgagni
   glotis            corda vocal


 subglotis           cartíleg cricoïde

                 tràquea
       www.foniatriabonet.cat
Teoria                         teixit
mucondulatoria                     adipòs
fonació   Banda
Dr. Perelló, 1960
            ventricular   glotis
          Corda vocal      Espai de   múscul
                     Reinke    vocal

       mucosa                      lligaments

                   glàndules mucoses
                                cartíleg

               www.foniatriabonet.cat
Teorema Bernouilli
           aplicat a la laringe
© Montserrat BONET
              www.foniatriabonet.cat
Llum
contínua
halògena
Llum xenon
discontínua
estrobos-
còpica
       www.foniatriabonet.cat
Impostació veu
Sundberg J: The science of the singing voice. Northern Illinois University press. Dekalb (USA), 1987
                    www.foniatriabonet.cat
Impostació veu
             baríton

   soprano


/ε//u/


        www.foniatriabonet.cat
La intensitat
  de la veu no                             oscilograma
  sols es
  relaciona amb
  la Psg, sino
  també amb el
  timbre.            sonograma
                                     /i/ amb gest

  Formant             /i/

 del cantant


  © Montserrat BONET
Murtró P, Bonet M: Influencia del gesto en el timbre de la voz. Rev Esp Foniatria, 2000:139-143
                   www.foniatriabonet.cat
1 of 30

More Related Content

Viewers also liked(20)

Voz y PublicidadVoz y Publicidad
Voz y Publicidad
FoniatriaBonet3K views
Rehabilitacion infermeria oncologica 1Rehabilitacion infermeria oncologica 1
Rehabilitacion infermeria oncologica 1
FoniatriaBonet3.6K views
Higiene de la VeuHigiene de la Veu
Higiene de la Veu
FoniatriaBonet4.3K views
Veu Edat Evolució i Classificacio VocalVeu Edat Evolució i Classificacio Vocal
Veu Edat Evolució i Classificacio Vocal
FoniatriaBonet3.1K views
El Aparato FonadorEl Aparato Fonador
El Aparato Fonador
Bio_Claudia 52.1K views
La técnica vocalLa técnica vocal
La técnica vocal
Franco Flores78K views
RessonadorsRessonadors
Ressonadors
Phonescus4.1K views
Aparell respiratori 2Aparell respiratori 2
Aparell respiratori 2
martinezmartinezjoana41.5K views
Tema 2 la voz y el cantoTema 2 la voz y el canto
Tema 2 la voz y el canto
jopape721.5K views
Presentacion del CursoPresentacion del Curso
Presentacion del Curso
driquel277 views
Activ_7_Modos_RespActiv_7_Modos_Resp
Activ_7_Modos_Resp
driquel2K views
La veuLa veu
La veu
aniolimar12.8K views
6.1 laringe6.1 laringe
6.1 laringe
lorenzo Tsu4.8K views
Anatomo_Fisiologia_FonacionAnatomo_Fisiologia_Fonacion
Anatomo_Fisiologia_Fonacion
driquel5.4K views
sistema fonatorio sistema fonatorio
sistema fonatorio
samuelmatheus12K views
La veu humanaLa veu humana
La veu humana
rllanes7.6K views
3 lenguaje3 lenguaje
3 lenguaje
Juan Neuro1.2K views

Sistema Fonador

 • 1. EL SISTEMA FONADOR Dra. Montserrat BONET Metge, músic i Directora de Cor Professora de Pedagogia de la Veu a l’ESMUC Professora d’Otorrinolaringologia i Foniatria a la Universitat de Barcelona www.foniatriabonet.cat
 • 2. nas farin boca CAVITATS ge RESSONANCIA OSCIL.LADOR MANXA www.foniatriabonet.cat
 • 3. L’aire que en cada respiració flueix desde la caixa toràcica es pot transformar en so en arribar a la glotis.  Sense flux d’aire no existiria la veu.  Com generem aquest flux d’aire i quins factors influeixen en la producció de la veu?  Relacions entre l’art de cantar i la respiració www.foniatriabonet.cat
 • 4. RX frontal de piràmide escalfa nasal filtra i neteja humiteja nas sins Cornets Foses nasals envà Resistència Resistència nasal 2L/s www.foniatriabonet.cat bucal 12L/s
 • 5.  La funció principal de la respiració és l’intercanvi gasós d’O2 i CO2 entre l’atmosfera i la sang  Els pulmons i la caixa toràcica actuen també com a magatzem d’aire i fan funcions de bomba ventilatòria Producció de la veu www.foniatriabonet.cat
 • 6. Espirometria bàsica inspira expira profund tot el expira que pot VT VC inspira FRC RV TLC temps Volums pulmonars: Volum Circulant (VT), Capacitat Vital (VC), Capacitat Pulmonar total (TLC) Volum Residual (RV), © Montserrat BONET Capacitat Residual Funcional (FRC),). www.foniatriabonet.cat
 • 7. Postura RX torax front i perfil corporal pulmons pleura esternum costelles Caixa toràcica columna Cavitat abdominal Diafragma Abdominals Intercostals externs Intercostals interns músculs inspiratoris músculs expiratoris www.foniatriabonet.cat Torres B, Gimeno F: La voz. Bases anatómicas. Ed Médica Jims SL. Barcelona, 1999
 • 8. inspiració expiració Volum pressió negativa passiva pulmonar VC % 100 La manxa pulmonar 80 forces inspiratòries c 60 boca d e 40 pulmons b La caixa toràcica actúa com 20 a una manxa d’encendre foc: a) molla muscular 0 b) molla elàstica pulmonar, c) força inspiratòria paret molla toràcica d) força expiratòria e) vàlvula glòtica Proctor DF: Breathing, speech and song. Springer-Verlag. New York 1980 www.foniatriabonet.cat
 • 9. Cal diferenciar la respiració sense fonació la respiració en fonació www.foniatriabonet.cat
 • 10. Resistència vies aèrees: glotis Psg en respiració en fonació L’element mecànic que defineix la coordinació fono- respiratòria és la existència d’una Pressió subglòtica (Psg) capaç de generar el flux d’aire necessari per fer vibrar ccvv © Montserrat BONET
 • 11. Emissió d’un so sostingut: EMG electromiograma fonació m. exp/insp. Volum pulmonar pressió subglòtica temps Músc. diafragma insp intercostals externs intercostals interns abdominals oblicus Músc. recte abdominal exp gran dorsal Ladefoged O: Three areas of experimental Phonetics. Oxford University press. 1967 www.foniatriabonet.cat
 • 12. Pressió subglòtica  Directament proporcional freqüència de fonació (Hz)  Directament proporcional intensitat (dB) cm H20 Sundberg, 1987 35 30 25 20 fort mig fort 15 piano 10 5 0 mi2 fa2 sol2 la2 si2 do3 re3 mi3 165 220 330 Hz www.foniatriabonet.cat
 • 13. litres Volum pulmonar lectura parla espont. FCR:Capacitat Proctor DF: Breathing, residual speech and song. Springer- funcional Verlag. New York 1980 www.foniatriabonet.cat
 • 14. Salts d’octava d’un baríton professional. La Pressió subglòtica decau a l’octava inferior. Usa músculs abdominals per a cantar l’agut 8 Sundberg J: The science of the singing voice. Northern Illinois University press. 1987 www.foniatriabonet.cat
 • 15. La Psg oscil.la ràpida i precisa quan un bariton canta una vocalització descendent. Decreix amb la freqüència. A cada nota varia la Psg fins a 8 veg/s. Per a mantenir la Psg el cantant usa forces de Retracció elàstica pulmonar passives. No abdominals. Händel www.foniatriabonet.cat
 • 16. Estreta relació entre la nota i la Psg en cantar 2 arpegis Sundberg J: The science of the singing voice. Northern Illinois University press. 1987 intensitat pressió subglòtica (Psg) freqüència www.foniatriabonet.cat
 • 17. Retracció elàstica pulm. Contracció Contracció m. expiratoris músculs inspiratoris Contracció m. laringis Pressió subglòtica (Psg) De com s’aconsegueixi, mantingui o reguli la Psg en dependrà l’eficàcia i eficiència de la respiració respecte a la veu (Sundberg) www.foniatriabonet.cat
 • 18. Volum pulmonar en L Proctor DF: Breathing, speech and song. Springer- Verlag. Forces New York retracció 1980 elàstica www.foniatriabonet.cat Pressió subglòtica
 • 19. Pressió subglòtica Volum pulmonar en L Proctor DF: Breathing, speech and song. Springer- Verlag. New York 1980 temps www.foniatriabonet.cat
 • 20. La respiració al servei de la veu  El diafragma és el múscul inspiratori per excel.lència.  L’expiració és un acte eminentment passiu, que pot ser actiu en funció de les necessitats fonatòries.  Els músculs de la paret abdominal i els intercostals interns són els encarregats de l’expiració activa.  La pressió subglòtica s’aconsegueix per la retracció elàstica pulmonar, la contracció dels músculs expiratoris i laringis i es regula per la contracció dels músculs inspiratoris. www.foniatriabonet.cat
 • 21. El volum de l’aire inspirat s’ha d’adequar a les característiques (intensitat i duració) de la frase (parlada o cantada) següent.  La posició de volum pulmonar més rendible és la situada lleugerament per sobre de la capacitat funcional respiratòria (FRC). Respirar a volums pulmonars elevats és fatigant i a baixos volums pot resultar insuficient.  La respiració nasal resulta més fisiològica, encara que no sempre sigui possible durant la parla i a voltes impossible en el cant.  La postura corporal, en el seu conjunt, resulta fonamental per a facilitar la mecànica respiratòria. www.foniatriabonet.cat
 • 22. SISTE MA FONA DOR www.foniatriabonet.cat
 • 23. Laringe lligamentosa (tall sagital) Tirohioïdal lateral hioepiglotic membrana tirohioïdal Tirohioïdal membrana quadrangular Tiroepiglotic Lligament vestibular Cricoaritenoïdal posterior Lligament vocal cricotiroïdal anterior (conus elasticus) membrana cricotiroïdal cricotraqueal www.foniatriabonet.cat
 • 24. epiglotis Laringe muscular/ supraglotis mucosa (tall frontal) banda ventricular cartíleg tiroïdal ventricle de Morgagni glotis corda vocal subglotis cartíleg cricoïde tràquea www.foniatriabonet.cat
 • 25. Teoria teixit mucondulatoria adipòs fonació Banda Dr. Perelló, 1960 ventricular glotis Corda vocal Espai de múscul Reinke vocal mucosa lligaments glàndules mucoses cartíleg www.foniatriabonet.cat
 • 26. Teorema Bernouilli aplicat a la laringe © Montserrat BONET www.foniatriabonet.cat
 • 28. Impostació veu Sundberg J: The science of the singing voice. Northern Illinois University press. Dekalb (USA), 1987 www.foniatriabonet.cat
 • 29. Impostació veu baríton soprano /ε/ /u/ www.foniatriabonet.cat
 • 30. La intensitat de la veu no oscilograma sols es relaciona amb la Psg, sino també amb el timbre. sonograma /i/ amb gest Formant /i/ del cantant © Montserrat BONET Murtró P, Bonet M: Influencia del gesto en el timbre de la voz. Rev Esp Foniatria, 2000:139-143 www.foniatriabonet.cat

Editor's Notes

 1. Com a resum La respiració al servei...