Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Resum Tema 3

1,708 views

Published on

Barroc
Escala musical
Tonalitat

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Resum Tema 3

 1. 1. UNITAT 3 El Barroc (1600-1750)
 2. 2. CONCEPTES BÀSICS • RENAIXEMENT – Lògica i equilibri. • BARROC – Contrast. – Ornamentació i moviment. – Expressió dramàtica i emocional. – Música profana ↔ Música religiosa. – Música instrumental ↔ Música vocal.
 3. 3. CARACTERÍSTIQUES • Melodies molt ornamentades – Ornamentació al gust de l’intèrpret – Improvisació del músic. • Ritmes regulars • Contrastos – Intensitat [fort  fluix] – Plans sonors [tutti  solo] – Tempo en els diferents moviments [ràpid  lent]
 4. 4. CARACTERÍSTIQUES • Acompanyament instrumental a la música vocal ÒPERA • Consolidació de la jerarquia de les veus – Melodia acompanyada: • Centra l'expressivitat a la veu superior/aguda. • Les veus més greus fan de coixí harmònic. – Baix continu: • Base harmònica que sustenta la melodia ininterrompudament. • Instrument greu de corda/vent fa la melodia greu. • Instrument de tecla sustenta l’harmonia. • Es marca els acords amb una nota i xifrats.
 5. 5. CARACTERÍSTIQUES • Tipus de textura – Polifonia: • Contrapuntística • Homofònica • Melodia acompanyada • Neix: – Orquestra – Música pura • Castrati – Homes que conservaven la tessitura aguda de les veus blanques.
 6. 6. FORMES i GÈNERES • Música vocal-instrumental – PROFANA • Òpera: – Originària de Florència – Gènere escènic – Orquestra + música vocal • Cantata  mateixa estructura òpera però sense representació – RELIGIOSA • Oratori  òpera religiosa, narra històries de l’Antic i Nou Testament • Passió  obra de llarga durada que evoca la mort i resurrecció de Jesucrist. • Cantata no narrava una història sinó es basava en textos de caràcter líric.
 7. 7. FORMES i GÈNERES Òpera • Unió de totes les arts: música, literatura, ballets, arts plàstiques, maquillatge, vestuari... – Obertura: peça orquestral inici de l’espectacle abans que s’alci el teló. – Interludi: la transició entre dues parts de l’obra. – Recitatius: més importància el text, facilita el desenvolupament de l’acció o que l’argument avanci. – Àries i duets: caràcter melòdic i líric, és el cant d’un determinat passatge o sentiment. – Cor: peça polifònica on canten un grup de cantants. – Ballet: peça instrumental per a ser dansada.
 8. 8. FORMES i GÈNERES • Música instrumental – SUITE • Formada per una successió de danses (Alemanda, Courande, Zarabanda, Giga, Gavota, Bourré, etc .). • Ritmes contrastats (lent-ràpid). • Han perdut el seu caràcter ballable. • La suite pot ser per a un instrument solista, per a un conjunt reduït d'instruments o per l'orquestra. – CONCERT • Està estructurat en tres moviments: (ràpid-lent-ràpid) • Ple de contrastos: oposició de timbres i intensitats. • Confrontació instruments solistes – orquestra – Concert per a solista – Concerto grosso » Concertino: grup de solistes » Tutti: tota l’orquestra
 9. 9. FORMES i GÈNERES • Música instrumental – SONATA • Composició instrumental per a un grup reduït d'instruments. • Moviments contrastants (lent-ràpid-lent-ràpid). – FUGA • Obra per a instruments de tecla. • En essència es basa en la tècnica de la imitació. • Obra per a diverses veus. • A vegades es toca un preludi abans de la fuga. • Parts: » L
 10. 10. INSTRUMENTS DEL BARROC • Polifònics Llaüt Orgue Clavicèmbal
 11. 11. INSTRUMENTS DEL BARROC Flauta travessera Flauta de bec • Melòdics Sacabutx Cromorn
 12. 12. INSTRUMENTS DEL BARROC • Melòdics Xirimia Viola de gamba Viola de braç
 13. 13. LA TONALITAT • La tonalitat és l’organització de forma jeràrquica de les notes dins d’una peça. – En una obra existeixen moments de repòs i estabilitat, i d’altres d’inestabilitat. – La nota que ens dóna estabilitat és la tònica, la més important. – Amb la tònica podem formar les escales i designar la importància (la funció) que tenen la resta de notes dins de la tonalitat concreta.
 14. 14. • Graus Tonals Tònica Dominant Subdominant LA TONALITAT I II III IV V VI VII I*
 15. 15. LA TONALITAT • Escala: – Successió de notes per graus conjunts començant i acabant amb la tònica. – Segons l’ordre dels tons i els semitons podem designar-ne el mode (major, menor, cromàtica...) puja ½ to baixa ½ to anul·la les alteracions RECORDA
 16. 16. LA TONALITAT • Tons i semitons do re mi fa sol la si do re do# re b re # mi b fa # sol b sol # la b la # si b do# re b 1 to 1 to 1 to 1 to 1 to 1 to ½ to ½ to do re mi fa sol la si do re mi 1 to 1 to 1 to 1 to 1 to ½ to ½ to DO#/REb RE#/MIb FA#/SOLb SOL#/LAb LA#/SIb MI/FAb FA/MI# SI/DOb DO/SI#
 17. 17. LA TONALITAT • Escala: – MAJOR: T - T - S - T - T - T - S I II III IV V VI VII I* I II III IV V VI VII I*
 18. 18. LA TONALITAT I II III IV V VI VII I* I II III IV V VI VII I* • Escala: – MENOR: T - S - T - T - S - T - T
 19. 19. LA TONALITAT • Armadura: – Conjunt d’alteracions pròpies d’una tonalitat concreta. – Resum d’alteracions que surten a l’escala. – Es posen al costat de la clau per no haver d’anar escrivint-les durant tota l’obra. FA – DO – SOL – RE – LA – MI – SI
 20. 20. • Armadura: SOSTINGUTS Es mira l’última i es puja una nota. LA TONALITAT sol LA MAJOR
 21. 21. • Armadura: BEMOLLS Es mira la penúltima. LA TONALITAT
 22. 22. COMPOSITORS 1. Johann Sebastian Bach 1. Alemània (1685-1750). 2. Músic d’ofici. 3. Fou organista 4. Va compondre música religiosa. 5. Assolí un estil propi. 6. És màxim exponent de la música barroca. 7. Va exhaurir totes les possibilitats del Barroc. 8. Es considera una síntesi de la música barroca. 9. Avui en dia molts tractats teòrics de música estant basats en la seva obra. 10. Destaquen més de dues-centes cantates d'església i unes vint de profanes
 23. 23. COMPOSITORS 2. Georg Frieddrich Händel • Anglaterra-Alemania (1685-1759) • Gran mestre de la música barroca • Va obtenir popularitat i prestigi. • Música tradicional alemana. • Es decantà cap a l’òpera i la música vocal. 3. Antonio Vivaldi 1. Itàlia-Àustria (1678-1741) 2. Va compondre gran número de peces vocals i instrumentals 3. Va establir les bases del concert Barroc. 4. Va contribuir en el desenvolupament del concert per a solista.
 24. 24. AUDICIONS 1. «Da tempeste il legno infrato», ària de l’òpera Giulio Cesare, de G. F. Händel 2. El Messies, oratori de Georg Friedrich Händel 3. Concert de Brandenburg n.5, BWV 1050, de Johann Sebastian Bach 4. Fuga n.16, en sol menor, d’El claveí ben temperat, de Johann Sebastian Bach

×